Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az online pénztárgép használat és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek Az online pénztárgép használat és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az online pénztárgép használat és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek Az online pénztárgép használat és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek."— Előadás másolata:

1 Az online pénztárgép használat és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek Az online pénztárgép használat és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek

2 Jogszabályi háttér Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény(Áfa tv.) 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet - Támogatási rendelet 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet - Pénztárgéprendelet 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet - Átállási rendelet 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet Hatósági ár rendelet 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról ill. az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről tartalmaz előírásokat. 9/2016. (XII. 30.) NGM rendelet Új műszaki követelmények, kiterjesztés

3 Pénztárgépet használó adózók Kötelezettek: Akik bizonylat kiállítási kötelezettségüknek nem számlával tesznek eleget és a Pénztárgéprendelet 1. mellékletében szerepelnek TEÁOR szám alapján ( Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere), ha üzletben (mozgóboltban) végzik tevékenységüket. A TEÁOR 2008 számok azonosítják a tevékenységeket, az ellenőrzés során a ténylegesen végzett tevékenység a releváns. A Pénztárgéprendelet rendelkezése szerint 2014. augusztus 31-e után már nem használhatják a régi típusú pénztárgépet. Saját döntésük alapján: 2015. január 1-jétől a régi típusú gépeiket már nem használhatják.

4 Bővítés indokai ● 2013-ban bevezetett szabályozás nem módosított a kötelezetti körön. ● TEÁOR szerint határozták meg a kötelezetteket ● KSH Információszolgálat tel. : 06 1 345 6789, ● E-mail:info@ksh.hu ● Lépcsőzetes bevezetés. ● Új követelményeknek megfelelő pénztárgépet tudjanak az új kötelezettek vásárolni. ● Egyes szektorok önként jelezték ez irányú igényüket.

5 Új kötelezetti kör 2016. szeptember 30-tól: Gépjármű-javítási, karbantartási tevékenység (TEÁOR 45.20) Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem (TEÁOR 45.32) Motorkerékpár, - alkatrész kereskedelme, javítása (TEÁOR 45.40) 2017. január 1-jétől: Taxis személyszállítás (TEÁOR 49.32)

6 Gépjármű-javítási, karbantartási tevékenység A gépjármű-javítási, karbantartási tevékenység (TEÁOR 45.20) körébe tartozik különösen ● a gépjárművek javítása és karbantartása, ● a gumiabroncs és a gumibelső javítása, felszerelése vagy cseréje, ● a korrózióvédelem, ● az alkatrészek és tartozékok felszerelése, ● az autóajtó és autózár javítása, ● a centrírozás, valamint ● a kerékbeállítás.

7 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem A gépjárműalkatrész-kiskereskedelem (TEÁOR 45.32): az egyes alkatrészek, tartozékok és felszerelések kiskereskedelme, amely kiterjed a gumiabroncs és gumibelső, gyújtógyertyák, akkumulátorok, járművilágítás, elektromos alkatrészek értékesítésére.

8 Motorkerékpár, - alkatrész kereskedelme, javítása Motorkerékpár, - alkatrész kereskedelme, javítása (TEÁOR 45.40): a motorkerékpárok nagy- és kiskereskedelme, a motorkerékpár-alkatrész és - tartozék nagy- és kiskereskedelme, a motorkerékpár karbantartása és javítása, illetve a használt termékek értékesítése, a mopedek értékesítése. Nem tartozik ide a kerékpár és alkatrészének értékesítése!

9 Online pénztárgépet saját döntés alapján használók A kötelezetteken kívül egyes adózók dönthetnek úgy, hogy online pénztárgépet használnak, ezáltal csökken az adózó adminisztrációs terhe, alkalmazottak közvetlen ellenőrzésére is lehetőséget ad. Nem offline működhetnek és adatszolgáltatást teljesítenek, hanem online kell működniük!

10 Az új kötelezettek teendői 1. Online pénztárgép kiválasztása ( szoftver-frissített legyen ). 2. Online pénztárgéphez üzembehelyezési ( átszemélyesítési ) kód igénylése PTGREG nyomtatványon (postai,ügyfélkapu, ÁNYK). 3. Online pénztárgép üzembehelyzéséséhez a szerviznek átadja a kódot. 4. A szerviz az AP számot és az üzembehelyezési kódot betáplálja. 5. Válaszüzenetben a megszemélyesítés megvalósul. 6. Az online pénztárgép és az adóhatóság közötti kommunikáció biztosítása érdekében szerződés kötése a mobilszolgáltatóval (kis kassza: 1.500,- Ft/hó, PC alapú: 2.500,- Ft/hó hatósági ár ). 7. Az online pénztárgép folyamatos működésének biztosítása.

11 Online pénztárgép üzembehelyezése Az online pénztárgép üzembehelyezési folyamata során a pénztárgépet az adott üzlethez (pénzátvételi helyhez) kell kapcsolni, ezért az adóhatósághoz be kell jelenteni PTGREG-en : az adóalany nevét, az adóalany adószámát, az adóalany székhelyét, a pénztárgép üzemeltetési helyét, illetve üzemeltetési módját, a pénztárgép üzemeltetési helye szerinti üzlet nevét, amennyiben van ilyen, illetve az üzlet TEÁOR szerinti tevékenységét, az üzemeltetés célját, amennyiben a pénztárgépet cserepénztárgépként vagy bérbeadási célból kívánják üzemeltetni. A pénztárgép - üzembe helyezését követően - üzemeltetési hely adatainak (üzlet neve és címe, üzemeltetési módja) módosítására a PTGTAXUZ adatlapon van lehetőség.

12 Online pénztárgép beszerzése Az új kötelezettek: kizárólag az új műszaki követelményeknek megfelelő pénztárgépet helyezhetnek üzembe. 2016. szeptember 30-tól működnie kell! Ha saját döntése alapján már rendelkezik : az új verzióra alkalmas pénztárgépet kell alkalmaznia. Pénztárolóhely (kassza): tartalmának meg kell egyeznie a bizonylatok szerinti összeggel és összetétellel. Számla, egyszerűsített számla kezelése.

13 A pénztárgép nyugtaadás alóli mentesülés esetei A pénztárgéppel történő nyugtaadás alóli – átmeneti – mentesülés esete áll fenn akkor, ha a pénztárgép: 1.meghibásodik, 2.áramszünet esetén, 3.a pénztárgép bevonása esetén, 4.eltulajdonítás esetén, 5.megsemmisülése esetén, 6.elvesztése esetén. Ilyen esetekben az adóalany nyugtatömbből kiállított nyugtával tehet eleget bizonylatadási kötelezettségének. Számlát is adhat. A mentesülés kizárólag az adott pénzátvételi helyen és csak az NGM rendeletben meghatározott időtartamban áll fenn! Az átmeneti időszak bevételeit rögzíteni kell.

14 Nyugta helyett számla  Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdése lehetőséget biztosít az adóalanynak, hogy a nyugta helyett számlát bocsásson ki, és ezáltal mentesüljön az NGM rendeletben meghatározott gépi kiállítású nyugta- kibocsátási kötelezettség alól.  Ha az adózó döntése alapján teljes körűen számla kibocsátásáról gondoskodik, akkor ezt a tényt be lehet jelenteni a PTGSZLAB nevű nyomtatványon.  A kibocsátott számlák tekintetében havonta adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az adózónak, melyet a PTGSZLAH nevű nyomtatványon a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell benyújtania.  Nem kell benyújtani a PTGSZLAH adatlapot, amennyiben az adatszolgáltatási időszakban számla kibocsátás nem történt.

15 Ez az előadás a szolnoki szakmai konzultáció során hangzott el, kötelességünknek érezzük közzé tenni tagjaink számára. AOE Ügyvezetése


Letölteni ppt "Az online pénztárgép használat és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek Az online pénztárgép használat és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések