Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A logikai keretmódszer középpontjában a logikai keret- mátrix áll. Ez egy olyan 4x4-es táblázat, melyben egy projekt legfontosabb részei összefoglalhatóak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A logikai keretmódszer középpontjában a logikai keret- mátrix áll. Ez egy olyan 4x4-es táblázat, melyben egy projekt legfontosabb részei összefoglalhatóak."— Előadás másolata:

1 A logikai keretmódszer középpontjában a logikai keret- mátrix áll. Ez egy olyan 4x4-es táblázat, melyben egy projekt legfontosabb részei összefoglalhatóak. A logikusan egymásra épülő, a projekt tevékenységeiből, eredményeiből, céljából és a megcélzott stratégiai célból álló beavatkozási stratégia Az egyes célokhoz tartozó, azok mennyiségi és minőségi specifikációját adó indikátorok Az indikátorok teljesüléséről képet adó információforrások meghatározása A projekt megvalósításához meglévő források és a még szükséges feltételek A megvalósítás költségigénye LOGIKAI KERETMÓDSZER

2 A LOGFRAME MÁTRIX A mátrix (logframe) nem más, mint a projekt –Inputok –Tevékenységek –Outputok –Eredmények és –Hatások közötti logikai kapcsolatrendszer rendszerezett és egyértelmű vizuális megjelenítése.

3 KITÖLTÉSI SORREND 1.Először a beavatkozási logikát írjuk le (első oszlop), felülről lefelé – az átfogó céloktól a tevékenységek felé haladva – felhasználva a stratégia-elemzés során azonosított projektcélokat. 2.Ezután a projekt külső feltételrendszerét, a kockázatokat írjuk le (negyedik oszlop), alulról felfelé, vagyis az előfeltételektől az egyre magasabb szintű célokhoz tartozó feltételek felé haladva. 3.A következőkben az egyes célszintekhez meghatározzuk az adott célt mérő indikátorokat, és az indikátorok forrásait (második és harmadik oszlop felső három sora). 4.Végül meghatározzuk (megbecsüljük) a projektet megvalósító tevékenységekhez szükséges eszközöket és a kapcsolódó forrásokat (második és harmadik oszlop negyedik sora).

4 KITÖLTÉSI SORREND 5 el ő feltétel 6 10 költségek 9 eszközök, források 4Tevékenységek 712113Eredmények 814132Projektcél 16151Stratégiai célok Feltételezések Indikátorok forrása Indikátorok Beavatkozási stratégia

5 Az átfogó cél a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. Projektcélként a célfából a stratégia célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki. Az eredmény a projekt kézzelfogható hozadéka, közvetlen outputja. A tevékenységek sorában az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. LOGIKAI KERETMÓDSZER (BEAVATKOZÁSI LOGIKA/STRATÉGIA)

6 A CÉLOK SZINTJEI Intervenciós logika Átfogó célok Projekt célja Eredmények Tevékeny- ségek Erőforrások A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök A projekt végrehajtása során a projekt eredményeinek elérése érdekében elvégzett tevékenységek Az elvégzett tevékenységek „termékei ” A projekt központi célja a célcsoportok számára fenntartható kedvezmények biztosítása érdekében. Magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul

7 A FELTÉTELEZÉSEK Értelmezése: a program sikeréhez szükséges körülmények, amelyeket azonban a program (v. menedzsmentje) nem tudbefolyásolni. Szintjei: a beavatkozási logikával összhangban Jelentősége: a projektek kockázatának felmérése a végrehajtás során segíti a monitoringot

8 Feltételezések rendszere Általános cél, hatás Közvetlen, azonnali cél Feltételezések, kockázatok Ki és hogyan méri Mérhető indikátor Tevékenységek (fázisok) Eredmény, output A projekt előfeltételei Beavatkozási logika

9 A MEGVALÓSÍTÁS TOVÁBBI FELTÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSA A feltárásban alulról felfelé haladunk, mégpedig olyan logika mentén, hogy minden szinten azt keressük, hogy az adott szinten elért eredmények, hatások mellett a következő szint céljának teljesüléséhez mire van még szükség –milyen előfeltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a tevékenységeket teljesíteni tudjuk, –ha a tevékenységek megtörténtek, mi kell még az eredmény eléréséhez –ha ez is meg van, mire van még szükség a projektcél teljesüléséhez, végül, –ha a projektcél teljesült, milyen feltételeknek kell még meglenniük a stratégiai cél és az ahhoz tartozó indikátorok eléréséhez.

10 A FELTÉTELEZÉSEK LOGIKÁJA A pr. szempontjából fontos a feltételezés? IGEN NEM Teljesülni fog? Majdnem biztosan IGEN Ne vegyük be a LKM- ba! Valószínűleg IGEN Vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg NEM Át tudjuk-e tervezni a pr-et úgy, hogy ez ne legyen feltétel? IGENNEM Tervezzük át a pr-et, adjunk hozzá további tevékenységeket szükség szerint! Gyilkos tényező, a projekt való-színűleg megvalósíthatatlan

11 A MEGVALÓSULÁS MUTATÓI Tevékenységek Eredmények Kimeneti mutatók A mutatók forrásai Projekt célja Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Átfogó célok Hatás- mutatók A mutatók forrásai EszközökKöltségek Intervenciós logika A mérések forrásai Objektív módon mérhető mutatók

12 Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, melyek az eredmények mennyiségi (db, fő, m, m 2, m, 3, tonna, Ft, EUR, %, stb.), minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző), vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását adják. LOGIKAI KERETMÓDSZER (INDIKÁTOROK ÉS FORRÁSAIK)

13 Az indikátorok mellett az azok ellenőrzésére alkalmas információs források is meghatározandók. Az indikátorok és forrásainak megjelölésekor figyelembe kell vennünk, hogy azok kövessék az un. SMART-elvet, azaz legyenek: eléggé részletezők, specifikusak (Specific) mérhetők (Measurable) megszerezhetők, megfizethető áron elérhetők (Achieveable) hitelesek és reálisak (Realistic) a projekt élettartamához alkalmazkodók (Time-based). Leggyakrabban a belső nyilvántartásokból és a hivatalos statisztikákból nyerhető információkat használjuk, de gyakran szükség van önálló adatgyűjtésre is. Ebben az esetben vigyáznunk kell, hogy megbízható, de költség kímélő felmérési módot válasszunk. LOGIKAI KERETMÓDSZER (SMART)

14 Feltételezések rendszere Általános cél, hatás Közvetlen, azonnali cél Feltételezések, kockázatok Ki és hogyan méri Mérhető indikátor Tevékenységek (fázisok) Eredmény, output A projekt előfeltételei Beavatkozási logika

15 Beavatkozási stratégia, ill. logika IndikátorokIndikátorok forrása Kockázatok és Feltételezések Hosszú távú hatások, általános (stratégiai) célok, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul Hosszú távú hatásokat számszerűsítő stratégiai indikátorok Döntően a projekten kívüli adatforrás ------------------------------- A projekt közvetlen célja A projekt célját (jellemzően a célcsoportok szemszögéből) mérő mutatók Döntően a projekten kívüli adatforrás A projekt közvetlen céljának teljesülésén túl szükséges további feltételek ahhoz, hogy a hatások elérhetők legyenek A program végrehajtásától várt közvetlen eredmények A projekt outputjainak mennyiségi és minőségi jellemzésére alkalmas indikátorok A projekt keretében gyűjtött adatok A projekt közvetlen eredményein túl szükséges további feltételek ahhoz, hogy a projekt célja elérhető legyen A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek A projektekhez szükségesek erőforrások, eszközök (input) A projekt költségei A projektek végrehajtásán túl szükséges további feltételek ahhoz, hogy a projekt eredményei bekövetkezzen Forrás: Saját szerkesztés Logframe kézikönyv alapján A projekt indításhoz szükséges előfeltételek

16 Beavatkozási stratégia Indikátorok Indikátorok forrása Feltételezések Stratégiai célok Munkanélküliség csökkentése 5 év alatt 60 új tartós munkahely és 60 megőrzött munkahely Munkaügyi központ jelentése Projekt-cél Vállalkozási ismertek növelése évente 100 piaci, pénzügyi és jogi ismeretekben képzett, innovációkra fogékony vállalkozóval több lesz a térségben Kiadott tanúsítványok nyilvántartása Vizsga-jegyzőkönyvek Források a tanultak alkalmazásához Foglalkoztatást ösztönző, de legalább nem gátló jogszabályok Követő tanácsadás biztosítása Eredmények Vállalkozó-képző és tanácsadó intézmény létrehozása 50 m 2 -es felszerelt 16 fős tanterem, 20 m 2 -es iroda 2 munkahellyel, vizesblokk, 25 m 2 társalgó, 28 m 2 -es 4 gépes számítógépterem (összesen 150 m 2 ) Használatbavételi engedély Akkreditáció tanúsítványa Képzési dokumentáció Megállapodások a kurzusok szervezőivel Tanácsadók nyilvántartása Vállalkozók motivációja Akkreditáció Vizsgáztatási háttér Források biztosítása kurzusok szervezéséhez Oktatói gárda megtartása Tevékenységek Épület felújítása Bútorok beszerzése Oktatási eszközök beszerzése Képzési terv készítése Képzési tematikák kidolgozása Felújítható épület saját tulajdonban Engedélyezett építési tervek, Projektmenedzser Asszisztens Oktatásszervező menedzser KÖLTSÉGEK Partnerintézmények, „kurzus-gazdák” együttműködési készsége Előfeltétel Oktatók, tanácsadók szabad kapacitással elérhetők Forrás: TEMPUS Közalapítvány

17

18 KÖLTSÉGVETÉSI KERETSZÁM MEGHATÁROZÁSA Már a projektötlet megfogalmazásakor látnunk kell a várható költségek nagyságrendjét –a költségnemeket és ezek belső arányait –a mértékegységet –tevékenységenként és összesen a mennyiségeket egységárakat teljes költséget. Azokat a költségnemeket is kalkulálni szükséges, melyek a pályázatban nem elismerhető, de várhatóan felmerülő költségeket jelentenek. Általában ilyenek a menedzsmenttel kapcsolatos „általános” költségek, esetleg a forgóeszköz biztosításának költsége


Letölteni ppt "A logikai keretmódszer középpontjában a logikai keret- mátrix áll. Ez egy olyan 4x4-es táblázat, melyben egy projekt legfontosabb részei összefoglalhatóak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések