Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cegléd Város Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Tűri László irodavezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cegléd Város Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Tűri László irodavezető"— Előadás másolata:

1 Cegléd Város Polgármesteri Hivatala Humán Iroda E-mail: human@cegledph.hu Tűri László irodavezető human@cegledph.hu

2 2 2008-2009-es tanév „BOLDOG ÚJ ÉVET! „ Cegléd, 2008. augusztus 26. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

3 3 Az előadás vázlata -A 2008-2009-es tanév rendje -Jogszabályváltozások -Aktualitások

4 4 A tanév rendje: 2008/09 -Első tanítási nap: 2008. 09. 01. (hétfő) - Utolsó tan.-i nap: 2008. 06. 15. (hétfő) Tanítási napok száma: 181/180 nap! Tanítás nélküli munkanapok száma: - ált. iskola:5 nap - középisk.:6 nap /Tanév rendje: 17/2008 (V. 9.) OKM rend.)

5 5 A tanév rendje: 2008/09 -A szorgalmi idő első féléve 2008. január 16-ig tart. -Az iskolák 2008. január 23-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. -Nevelőtestületi értekezlet a félév értéke- léséről, a szorgalmi idő végét követő 15 napon belül (félévkor és év végén).

6 6 A tanév rendje: 2008/09 -Őszi szünet: 2008. 10. 27. (hétfő)-től 2008. 10. 31. (péntek)-ig -Téli szünet: 2008. 12. 22. (hétfő)-től 2008. 12. 31. (szerdá)-ig - Tavaszi szünet:2009. 04. 09.(csüt.)-től 2009. 04. 14. (kedd)-ig

7 7 A tanév rendje: 2008/09 Munkarend változások:27/2007.(IX. 29.)SZMM Okt.18. Okt.19. Munkan. Pihenő Okt.20. Okt.21. Okt.22. Okt.23. Okt.24. Okt.25. Okt.26. Munkan. Munkan. Munkan. Ünnep Pihenő Pihenő Pihenő Okt.27. Okt.28. Okt.29. Okt.30. Okt.31. Nov.1. Nov.2. Munkan. Munkan. Munkan. Ünnep Munkan. Pihenő Pihenő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap őszi szünet

8 8 A tanév rendje: 2008/09 Munkarend változások:27/2007.(IX. 29.)SZMM Dec.20. Dec.21. Munkan. Pihenő Dec.22. Dec.23. Dec.24. Dec.25. Dec.26. Dec.27. Dec.28. Munkan. Munkan. Pihenő Ünnep Ünnep Pihenő Pihenő Dec.29. Dec.30. Dec.31. Jan.01. Jan.02. Jan.03. Jan.04. Munkan. Munkan. Munkan. Ünnep Munkan. Pihenő Pihenő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap téli szünet

9 9 A tanév rendje: 2008/09 Az érettségi vizsgák kezdő napjai: 2008. október-november emelt szintű és középszintű írásbeli érettségi vizsgák: 2008. október 17-től november 3–ig emelt szintű szóbeli vizsgák:2008. november 12-17. középszintű szóbeli vizsgák:2008. november 20-28.

10 10 A tanév rendje: 2008/09 Az érettségi vizsgák kezdő napja: 2009. május-június írásbeli érettségi vizsgák:2009. május 4-től máj. 25-ig emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák:2009. június 4 - 10. középszintű szóbeli érettségi vizsgák:2009. június 15 - 26.

11 11 A tanév rendje: 2008/09 középiskolába felvételi: 2003-tól a központi felvételi eljárás általános rendjét a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szabályozza. A tanév rendjében így mindig csak az aktuális dátumok találhatók. Például: -A középiskola nyilvánosságra hozza a felvételi rendjét: 2008 október 31-éig -A tanulók jelentkezése az írásbeli vizsgák valamelyikére: 2008 december 10-éig ……………………. Stb.

12 12 A tanév rendje: 2008/09 középiskolába felvételi: A középiskolák előírhatják a nyolcadikosok számára a bejutás feltételeként a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt. -Az írásbeli felvételi időpontja: 2009. január 24. 10.00 óra - /- „ - 6 – 8 évfolyamos gimn.-ba: 2009. január 23. 14.00 óra/ - A pótló írásbeli felvételi időpontja: 2009. január 29. 14.00 óra

13 13 A tanév rendje: 2008/09 év évf. 2003.2004.2005.2006.2007.2008. 1. felmérés 4.XXXX 5. 6.X*XXXXX 8.XXXXX 9. 10.X*XXXXX 11.X éretts. X= kompetencia mérés *=nyelvi mérés 2005/06/07/08= alapkészség.

14 14 A tanév rendje: 2008/09 Tanulmányi versenyek: 2. sz. mellékletben: - OKTV - Művészeti - SNI tanulók - Kazinczy

15 15 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény (kt) módosításai: Több ponton módosult ismét a kt. Hatályos: 2008. július. 3-tól (kivéve: átmeneti szabályok: 132.§) Módosító jogszabály: 2008. évi 31. tv. (MK 89. szám) Eredeti jogszabály: 1993. évi 79. tv.

16 16 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: A NAT kötelező rendelkezéseket állapíthat meg a helyi tanterv elkészítéséhez. - kt 8.§ (12) új! - később lesz aktualitása

17 17 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Óvodáztatási támogatás (új, 2009-től). 1. kt 13.§ (7) új! 2. Gyvt 97. évi XXX. trv Feltételek:a. szülő beíratta >5éves b. rendszeresen járatja c. RGyK-re jogosult d. nyilatkozik, hogy HHH-s

18 18 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Szülői jogok bővülése. - 13. § (6) (új!) a közérdekű érdekér- vényesítés joga - 13. § (8) (új!) pedagógiai szakszolgálat igénybevétele, de a jegyző kötelezheti is adott esetben

19 19 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Új többcélú intézménytípus: Egységes óvoda-bölcsőde. - kt 33. § - 10 ezer lakos alatti települések esetén - először 2009-ben

20 20 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Többcélú intézményben egységes doku- mentumokat kell készíteni /33.§(7)/. A tanulási képességet vizsgáló szakér- tői bizottság nem működhet olyan in- tézményben, amely óvodai, iskolai, koll.-i feladatot lát el/33.§(15), 2009. 01. 01./

21 21 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Többcélú intézményben: Főigazgató- Igazgató /55.§(3)/. Feltételek:- tagintézmények más településeken - vagy egy településen 5 - felvehető gyerm. > 1500

22 22 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos vélemény és szavazás nyilvános adat - 55. § (4) - nyilvánosságra kell hozni

23 23 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Nevelőtestület döntési jogköre bővült: IMIP elfogadása - 57. § (1) f) - 57. § (4), - nem ruházható át

24 24 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Szakmai munkaközösségekkel kapcsolatos módosítások - 58. § (1), új feladatok: - gyermek- és ifjúsági feladatok, - szabadidő hasznos eltöltése, - SNI és HHH-s gyerm. integrációja

25 25 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Általános iskolai körzethatárok - 66. § (2)-(5) - Települési arány (Ta), HHH-ok aránya - Felvételi körzeti arány (Fka) - (Ta%)-(Fka%) ≤ 15% - 2008. dec. 31-ig áttekinteni, ill. mód.

26 26 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Osztályindítás tilalma - 132. § (14) - ha a HHH-s tanulók körzeti aránya eléri az 50%-ot - ha a HHH-s tanulók iskolai aránya eléri az 50%-ot

27 27 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Előnyben részesítési kötelezettség - általános iskola, további felvétel esetén - először a HHH-s tanulókat kell felvenni - további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót közzé kell tenni - a HHH-s tanulók közül előnyben kell részesíteni a helyben lakókat

28 28 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Az Oktatási Hivatal (OH) feladatainak bővülése - 95/B § - a felügyeleti bírság kiszabásánál szempontok (a…h)

29 29 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Az Oktatási Hivatal (OH) feladatainak bővülése - 95/C § (1) - egyenlő bánásmód elvének megsértése - szülő kérelmére - megállapítja a jogviszony létrejöttét

30 30 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Az Oktatási Hivatal (OH) feladatainak bővülése - ha az OH megállapítja, hogy nincs kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola - kijelöli az önkorm.-i óvodát, iskolát - a felvétel nem tagadható meg

31 31 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Az Oktatási Hivatal (OH) feladatainak bővülése - KIR felé pontos, hiteles adatokat - idei tanévtől teljeskörűvé válik a KIR - 08/09-ben az óvodai felvételik szabályszerűségét ellenőrzi az OH

32 32 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Pontosító rendelkezések: 102. § - átszervezés előtt információkat hozzáférhetővé kell tenni - szakértőt OH ajánlásra - a fenntartó legkésőbb márc. 31-ig dönt átszervezésről, feladatátadásról, megszüntetésről

33 33 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Pontosító rendelkezések - 85 §-ból és a 89/A §-ból 105. §-ba kerültek át az esélyegyenlőségi tervvel kapcs-os szabályok - az intézkedési terv részeként, vagy önállóan az esélyegyenlőségi terv

34 34 Jogszabályváltozások A közoktatási törvény módosításai: Pontosító rendelkezések - 132 § (17) - 8 évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola továbbműködéséhez szükséges engedély beszerzése 2008. aug. végéig

35 35 Jogszabályváltozások /emlékeztető/ 2006/07. tanévtől 1-2-3-4, 5-6-7-8, 9-10-11-12. évfolyamokon Kötelező óraszámok változása: 2006/07. tanévtől 1-2-3-4, 5-6-7-8, 9-10-11-12. évfolyamokon /A közoktatási trv. korábbi módosításának megfelelően!/ Módosító jogszabály: 2003. évi 141. tv. 89.§ (23) /2004. évi költségvetésről…/ - Magyar Közlöny 2003/152. szám Eredeti jogszabály: 1993. évi 79. tv a közokta- tásról 52. § (3), (7)

36 36 Órakeretek: 52. § (3) kötelező órák, /fokozatos bevezetés: ktv. 128.§ (23)/ évfolyam2003. 09. 01-től2004. 09. 01-től2005. 09. 01-től2006. 09. 01-től 120 2 322,5 20 422,5 5 62522,5 727,5 25 827,5 25 Az órakeretek változásai a közoktatási törvényben

37 37 Órakeretek: 52. § (3) kötelező órák, /fokozatos bevezetés: ktv. 128.§ (23)/ évfolyam2003. 09. 01-től2004. 09. 01-től2005. 09. 01-től2006. 09. 01-től 927,5 103027,5 1130 1230 1335 1435 Az órakeretek változásai a közoktatási törvényben

38 38 Órakeretek: 52. § (6) sajátos nev. habilitációs… órái /a kötelező óraszám %-ában/ Az órakeretek változásai a közoktatási törvényben -15%, az értelmi fogyatékos… -35%, a gyengénlátó… -40%, a mozgásfogyatékos, a vak… -50%, a siket és az autista… -ha külön oszt.-ban tanítják, osztályonként -ha integráltan, 8 fős csoportokra…

39 39 Órakeretek: 52. § (7) /a köt. óraszám %-ában/ /fokozatos bevezetés: ktv. 124. § (24)/ évfolyam 2003. 09. 01- től 2004. 09. 01- től 2005. 09. 01- től 2006. 09. 01- től 110 2 3 a 10%-80%-a10 4 a 10%-80%-a 10 525 6 730a 30%-80%-a30 8 a 30%-80%-a 30 Az órakeretek változásai a közoktatási törvényben

40 40 Órakeretek: 52. § (7) /a köt. óraszám %-ában/ /fokozatos bevezetés: ktv. 124. § (24)/ évfolyam 2003. 09. 01- től 2004. 09. 01- től 2005. 09. 01- től 2006. 09. 01- től 945 1045 11a 60%-90%-a60 12a 60%-90%-a 60 13555 14555 Az órakeretek változásai a közoktatási törvényben

41 41 Az órakeretek változásai a közoktatási törvényben Órakeretek: 52. § (11.c) /a köt. óraszám %-ában/ /Fokozatos bevezetés: ktv. 129.§ (10)/

42 42 Órakeretek: 53. § (4) napközi és tanulószoba… órái Az órakeretek változásai a közoktatási törvényben -1-4 évf.-on: napi 4,5; heti 22,5 óra… -5-8 évf.-on: napi 3; heti 15 óra… -9-10 évf.-on: napi 2; heti 10 óra…

43 43 Órakeretek: ktv. I. sz. mell. II/7 osztályfőnöki, munkaközösség vezetői feladatok… órái /a kötelező óraszám %-ában/ Az órakeretek változásai a közoktatási törvényben -A kötelező órakeret 5%-a

44 44 Órakeretek: tervezés egy 16 osztályos ált. iskolában: 2008/09-ben !! a./ 52. § (3) évfolyamoszt.köt. óraÖnk. kieg.évf. össz. 1.a20 b 240 2.a20 b 240 3.a20 b 240 4.a22,5 b 245

45 Órakeretek: tervezés egy 16 osztályos ált. iskolában: 2008/09-ben !! a./ 52. § (3) évfolyamoszt.köt. óraÖnk. kieg.évf. össz. 5.a22,5 b 245 6.a22,5 b 245 7.a25 b 250 8.a25 b 250 összesen:35516355

46 46 Órakeretek: tervezés egy 16 osztályos ált. iskolában: 2008/09-ben !! a./ 52. § (3) b./ 52. § (7) I.-IV. évf. össz.:16510%-a17 V.-VI. évf. össz.:9025%-a23 VII.-VIII. évf. össz.:10030%-a30 Kötelező összesen:355 nem kö- telező: 70

47 47 Órakeretek: tervezés egy 16 osztályos ált. iskolában: 2008/09-ben !! a./ 52. § (3) b./ 52. § (7) c./ 52. § (11) c d./ ktv. I. sz. mell. II/7 ktv. 52. § (11) c) egyéni foglalkozások 35510%-a 36 ktv. I. sz. mell. II/7 osztályfőnöki, mk.vezetői… 3555%-a 18

48 48 Órakeretek: tervezés egy 16 osztályos ált. iskolában: 2008/09-ben !! a./ 52. § (3) b./ 52. § (7) c./ 52. § (11) c d./ ktv. I. sz. mell. II/7 e./ 53. § (4) csoport Napi óra/ csoport heti össz.óra Napközis I.-IV.:24,545 Napközis V.-VIII.:030 Tanulószobai:1315 Napközi és tanulószoba összesen: 60

49 49 Órakeretek: tervezés egy 16 osztályos ált. iskolában: 2008/09-ben !! a./ 52. § (3) b./ 52. § (7) c./ 52. § (11) c d./ ktv. I. sz. mell. II/7 e./ 53. § (4) f./ 52. § (6) g./ 52. § (13) Habilitációs 52. § (6) 3 Magántanuló 52. § (13) 10

50 50 Órakeretek: tervezés egy 16 osztályos ált. iskolában: 2008/09-ben !! a./ 52. § (3) b./ 52. § (7) c./ 52. § (11) c d./ ktv. I. sz. mell. II/7 e./ 53. § (4) f./ 52. § (6) g./ 52. § (13) Kötelező órák: 355 Nem kötelező órák : 70 Egyéni foglalkozások: 36 Osztályfőnöki, mk.vez. 18 Napközi+tanszoba órák 60 Habilitációs 3 Magántanuló 10 Önkormányzati többlet 16 Felhasználható összes óra: 568

51 51 Aktualitások Tantárgyfelosztások leadása szept.5. Munkatervek leadása: szept. 10. Testületi ülés szept. 20. Anyagleadás határideje: szept. 5-ig. ÁSZ ellenőrzés: 2008. szeptember

52 52 Aktualitások Közoktatási (helyi) intézkedési terv áttekintése, kistérségi és megyei fejlesztési tervekkel történő szinkronba hozása: 2008. dec. 31-ig.

53 53 Aktualitások Kossuth-ünnepség: szeptember 19- 20-21; –S–Sportnap: szeptember 19 (péntek) –Ü–Ünnepi Képviselő-testületi: péntek 17 ó –K–Kossuth-szobor avatás: szombat 10 ó

54 54 Aktualitások Tudományok éjszakája –s–szeptember 13, 20 óra: FIZIKA, Uránia Mozi, Kozma Sándor és Tűri László „élőadása” –s–szeptember 13, 20 óra: BIOLÓGIA, Művelődési Központ, dr. Surányi Dezső „élőadása”

55 55 Aktualitások Foucault-ingakísérlet: november 10- 14 (egyeztetés alatt!!) –V–Városi iskolák mellett felajánljuk a kistérség iskoláinak is (levél megy!) –B–Bejelentkezés szükséges: human@cegledph.hu –4–4. osztályostól felfelé ajánlott –É–Érdemes busznyi csoportokat szervezni

56 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Tűri László irodavezető Polgármesteri Hivatal Cegléd, Kossuth tér 1. E-mail: human@cegledph.hu human@cegledph.hu Tel.: 53/511-435; 20/923-55-45


Letölteni ppt "Cegléd Város Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Tűri László irodavezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések