Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése Dr. Győrffy Ildikó, NFÜ ROP IH 2013. december 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése Dr. Győrffy Ildikó, NFÜ ROP IH 2013. december 13."— Előadás másolata:

1 Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése Dr. Győrffy Ildikó, NFÜ ROP IH 2013. december 13.

2 A programterület célja az épített örökségi elemekre és azok táji környezetére koncentrál, amelyek a vidéki társadalom strukturáltságát és a hagyományos vidéki életmódot, gazdálkodást reprezentálják, értékes tájelemek megőrzésén túl a szellemi kulturális örökség megőrzése, természeti örökségi elemek folyamatos, széles körű társadalmi hozzáférhetőségét, megismerhetőségét, befogadást segítő, élményszerű bemutatása.

3 A projektekkel szembeni elvárás A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökségi érték és táji környezet fenntartható módon, a helyi szereplők bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és élményszerű bemutatása, A kulturális örökségvédelmi jelentőséggel is rendelkező védett természeti értékek, területek, kifejezetten a kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és környezetük megőrzése, az eredeti funkció, működés élményszerű bemutatása.

4 Kiemelt szempontok A fejlesztés leghátrányosabb helyzetű vagy hátrányos helyzetű kistérségben vagy hátrányos helyzetű településen valósul meg A fejlesztéssel érintett kulturális örökségi érték állapota leromlott és alulhasznosított, a kulturális szolgáltatások korlátozottak A fejlesztési terv kidolgozottságának koherenciája A kialakítandó funkciók sokfélesége A társadalmi befogadásért tett erőfeszítések A társadalmi és kulturális sokféleség elősegítése, különösen a hátrányos helyzetűek kulturális javakhoz való hozzáférhetőségének javítása Környezeti fenntarthatósági szempontok A projekt tervezésében és megvalósításában aktívan részt vesz donor országbeli és/vagy hazai partner

5 Pályázók köre Magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek az alábbi felsorolás szerint: Központi költségvetési szervek Önkormányzatok Non-profit szervezetek Alapítványok Egyházak és egyházi intézmények Non-profit gazdasági társaságok Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás Többcélú kistérségi társulás Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása

6 Partnerek köre Magyarországi székhellyel rendelkező partnerek esetén: – Pályázók körével egyező feltételek Donor országban székhellyel rendelkező partnerek esetén: – Központi költségvetési szervek – Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek – Független non-profit szervezetek, egyházak és egyházi intézmények

7 Támogatás mértéke Rendelkezésre álló keretösszeg: 4 000 000 EUR Támogatás mértéke: – min. 200 000 EUR – max. 500 000 EUR Tervezhető előleg: max. 30%

8 Támogatás intenzitás Pályázó szervezetTámogatás mértéke Központi költségvetési szervek100% Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek 95% Független non-profit szervezetek, egyházak és egyházi intézmények 90% A projekt összes elszámolható költségére vetített maximális intenzitás nem haladhatja meg a pályázó (projektgazda) szervezeti formája alapján megítélhető maximumot.

9 Támogatható tevékenységek – 1. 1. csoport: A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökség és táji környezetének fenntartható módon, a helyi szereplők bevonásával történő felújítása és/vagy helyreállítása valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés. ÉS A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó örökségi értékek megőrzése és élményszerű bemutatása saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztésen keresztül.

10 2. csoport: A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és környezetük megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés. ÉS A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és az eredeti funkciójának, működésének élményszerű bemutatása saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztésen keresztül. Támogatható tevékenységek – 2.

11 Támogatható tevékenységek Projektmenedzsment: – adminisztratív (folyamatkövetési, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki, közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos) és projekthez kapcsolódó egyéb tevékenységek, beleértve a donor partnerekkel közös Magyarországon vagy donor országban megvalósuló bilaterális tevékenységeket. Nyilvánosság biztosítása (arculati elemek, nyilvánossági terv). Projektszintű könyvvizsgálat.

12 Tartalmi és minőségi előírások 10 000 fő feletti lakosságszám feletti település esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan vidékies környezetben, városias zöldövezetben helyezkedik el, Országos műemléki vagy helyi védettség alatt álló épület és/vagy kiemelt természeti oltalom alatt lévő örökségi elem, társadalmi-kulturális sokszínűség, különös tekintettel a roma, zsidó és multikulturális örökségre, a projekt eredményeként létrehozott fejlesztés esetében fontos szempont a hozzáférhetőség minél szélesebb társadalmi rétegek számára történő biztosítása/bővítése.

13 Elszámolható költségek Támogatható tevékenység%-os korlát Projektmenedzsment ezen belül 12 % Kiviteli tervek és egyéb kötelező tanulmányok elkészítésének költségei (bérköltség vagy megbízás) 6 % Közbeszerzési szakértői szolgáltatás2 % Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége0,5 % Infrastrukturális fejlesztés kapcsán Építési műszaki ellenőri szolgáltatás költsége2 % Az infrastruktúra kialakításához szükséges eszközbeszerzés költségei 10 % Ingatlan és vagyoni értékű jogok beszerzésének költsége 10 % Kármentesítés, az ingatlanhoz tartozó alapinfrastruktúra és a zöldfelület helyreállításának és fejlesztésének költségei (ld. fogalomtár) 20% Tartalomfejlesztés kapcsán Immateriális javak beszerzésének költségei10 % A megfelelő kulturális és közösségi funkciók kialakításához szükséges eszközbeszerzés költségei 20 % Nyilvánosság biztosításának költsége2 % Könyvvizsgálat költsége0,5 %

14 Kiválasztási kritériumok Fix határidős pályázatok  Befogadási és jogosultsági vizsgálat  Formai kritériumok vizsgálata  Szakmai értékelés A befogadási kritériumok ellenőrzésének eredményéről a benyújtási határidő lejártát követő 7 napon belül értesítjük a pályázót.

15 Indokoltság – Területi lehatárolás, alulhasznosítottság, fejlesztés indokoltsága – min. 13 pont Megalapozottság/koherencia/komplexitás – min. 20 pont Megvalósíthatóság – Tervezés, kockázatkezelés Fenntarthatóság – Horizontális elvek – min. 8 pont Kiválasztási kritériumok

16 Kiemelt szempont: megalapozottság – koherencia – komplexitás – A fejlesztés során a műemlékvédelmi és örökségvédelmi szempontokat megfelelően figyelembe vették. – A projekt keretében fejlesztendő/kialakítandó funkciók több célcsoport számára nyújtanak megalapozott és kidolgozott kínálatot. – Az érintett helyi és hazai szereplők is bevonásra kerültek. – Donor országbeli partnerek is bevonásra kerülnek.

17 Indikátorok A nagyközönség számára elérhetővé tett, a vidéki táji örökséghez tartozó helyszínek és természeti környezetük A kulturális funkcióval rendelkező nagyközönség számára elérhetővé tett beltéri helyiségek alapterülete. Egyes indikátorok esetében a célértékek nem teljesítése a támogatás csökkentését vonhatja maga után. A minimálisan elvárt célértékek vállalása kötelező a pályázatban.

18 Pályázatok benyújtása Elektronikus rendszeren keresztül (NORA) kitölthető projekt adatlap – elektronikus + postai benyújtás – Rövid angol nyelvű ismertető – Mellékletek: szkennelt verzióban a NORA-ba csatolni szükséges – a pályázati felhívás feltételeinek vállalását tanúsító nyilatkozat és a műszaki tervdokumentáció 1-1 példányban papíralapon is benyújtandó!

19 Adminisztratív információk A VÜ által működtetett ügyfélszolgálat elérhetősége: NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 1037 Budapest Montevideó u. 16/A e-mail cím: info@norvegalap.hu telefonszám: +36-1-999-4400

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése Dr. Győrffy Ildikó, NFÜ ROP IH 2013. december 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések