Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁS VÁRHATÓ HATÁSAI Hanyecz Andrea Roma Integrációs Főosztály főosztályvezető 2011. július 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁS VÁRHATÓ HATÁSAI Hanyecz Andrea Roma Integrációs Főosztály főosztályvezető 2011. július 20."— Előadás másolata:

1 A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁS VÁRHATÓ HATÁSAI Hanyecz Andrea Roma Integrációs Főosztály főosztályvezető 2011. július 20.

2 BEMUTATKOZÁS 2010. november 27-től az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz tartozó Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Wekerle Sándor Alapkezelő néven folytatja működését. Az Alapkezelő készíti elő és bonyolítja le a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz rendelt, hazai költségvetési forrásból megvalósuló egyházi, nemzetiségi, kisebbségi, civil és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályázatokat. Emellett hatáskörébe tartoznak egyes közoktatási és felsőoktatási projektek is. Ugyancsak az intézmény látja el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrel és az Útravaló Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos feladatokat.

3 TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI TÁMOGATÁSOKÉRT FELELŐS PROGRAMIGAZGATÓSÁG A Wekerle Sándor Alapkezelő Társadalmi Felzárkózási Támogatásokért Felelős Programigazgatósága látja el a társadalmi felzárkózással kapcsolatos programok végrehajtásának operatív teendőit. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága által meghatározott szakmai iránymutatás alapján saját hatáskörben készíti elő az egyes feladatokhoz szükséges szakmai anyagokat, kiadványokat, pályázati felhívásokat, egyéb tájékoztató anyagokat. Aktívan részt vesz a kormány tagjai által kezdeményezett, a hátrányos helyzetű embereket, különösen a romákat érintő felzárkózási, társadalmi és gazdaságfejlesztési programok végrehajtásában. Társadalmi felzárkózási politikát segítő pályáztatói feladatokat lát el, valamint biztosítja a társadalmi felzárkózási politika nyilvánosságának feltételrendszerét.

4 A KEZDETEK A szociális földprogramot, mint aktív szociálpolitikai eszközt a Népjóléti Minisztérium vezette be 1992-ben, majd a szociális ügyekért felelős minisztériumok folytatták.A szociális földprogramot, mint aktív szociálpolitikai eszközt a Népjóléti Minisztérium vezette be 1992-ben, majd a szociális ügyekért felelős minisztériumok folytatták. Ezt megelőzően a magyar szociálpolitika történetében a századfordulón Kárpátalján és a II. világháború előtt folytak hasonló elvi alapokon álló produktív szociálpolitikai programok.Ezt megelőzően a magyar szociálpolitika történetében a századfordulón Kárpátalján és a II. világháború előtt folytak hasonló elvi alapokon álló produktív szociálpolitikai programok.

5 SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMRÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN A szociális földprogram unikum az európai szociálpolitikában, s a hazai aktív szociálpolitikai eszközök között a legnagyobb hagyománnyal és legszélesebb kiterjedtséggel és szervezettséggel rendelkezik. A szociális földprogram a vidéki környezetben, mélyszegénységben élő, köztük jelentős arányban roma háztartások megélhetését támogatja, szociális biztonságukat javítja. A szociális földprogram egyrészt mérhető hatásokat eredményez a munkakultúra elterjesztésével, másrészt a résztvevők aktiválásával képessé tesz a munkaerőpiacra való belépés közelítésére, ami által szintén mérhető, hogy jövedelemtermelő tevékenységhez jutottak- e egy éven belül a másodlagos célcsoport tagjai.

6 A PROGRAM ELTERJEDETTSÉGE (1992-2010)  10 megyében (+1 település esetén egyedi elbírálással Bács-Kiskun megye), 67 kistérségben, 315 településen működött legalább egy évig szociális földprogram. 2010-ben 181 db beérkezett pályázatból 172 db település nyert támogatást a működtetésre.  A szociális földprogramok a keleti és a dél-dunántúli megyékben, elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségekben működnek.  Országos átlagban a kedvezményezett családok közel fele roma származású család.  A szociális földprogramban érintett 10 megye: Baranya, Borsod-Abaúj- Zemplén, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Zala (+ Bács-Kiskun megye).

7

8

9 A 2011-es KIÍRÁS IGÉNYÉNEK MEGFOGALMAZÁSA A kialakult gazdasági helyzetből adódóan felmerült annak igénye, hogy az értékes mezőgazdasági lehetőségekkel (termőföld, éghajlat, öntözővíz) de kiugróan magas munkanélküliségi mutatókkal rendelkező települések esetében induljon egy a szociális gazdaságba illeszkedő projekt, amely a fenntartható társadalmi és környezeti fejlesztéseken keresztül, a program keretében kíván foglalkoztatást biztosítani, ezáltal teremtve megélhetést a településen élő hátrányos, bérpótló juttatásra jogosult, alulképzett, nagyrészt roma álláskereső számára.

10 A PROGRAM CÉLCSOPORTJA A program célcsoportja a helyben lakó családok, akik elsősorban szociális támogatásból élnek, az aktív korú családtagok a munkaerőpiacról tartósan kiszorulnak vagy foglalkoztatásuk kizárólag közfoglalkoztatásban átmenetileg, időszakosan biztosított. A célcsoportot alkotó családok közel fele roma származású, egytizedük aktív korú megváltozott munkaképességű. A célcsoport jellemző összetétele: tartósan munkanélküliek, alacsony jövedelmű háztartások, sokgyermekes családok, idősek, megváltozott munkaképességűek, romák. A célcsoport aktiválása komoly társadalompolitikai jelentőségű.

11 Bár a szociális földprogramok alapvető célkitűzése az indulásnál az arra rászoruló lakosság önellátásának, a kedvezményezettek aktív közreműködésével történő javítása volt, és ez a hangsúlyozottan szociális cél mind a mai napig fennmaradt, de tartalmában, megoldásaiban kiterjedtségében módosításra szorult, hiszen a támogatások ellenére elenyésző számú a fenntartható fejlődési pályára állt programok száma. Ennek a célnak a szem előtt tartásával történt meg a program módosítása 2011-ben.

12 VÁLTOZÁSOK 2011-BEN I.  A szociális földprogram működtetésére kiírt pályázat előkészítése a KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának hatáskörébe került.  A pályázat technikai lebonyolítása a Wekerle Sándor Alapkezelő feladata lett.

13 VÁLTOZÁSOK 2011-BEN II.  A szociális földprogramok működtetésének támogatására kiírt pályázat keretösszege: 300 millió Ft.  A pályázaton 400 000 Ft – 4 000 000 Ft közötti - a bevont közfoglalkoztatottak számához igazodóan sávosan emelkedő - összeg igényelhető.  Önrész nem került előírásra.  A támogatás előfinanszírozás formájában kerül a nyertes pályázókhoz.

14 VÁLTOZÁSOK 2011-BEN III.  A szociális földprogramok működtetésére kiírt pályázat több új eleme közül a legfontosabb, hogy a szociális földprogram közfoglalkoztatási elemmel bővült, megteremtve ezzel az összeköttetést a társadalmi felzárkózás ezen két eszköze között.

15 VÁLTOZÁSOK 2011-BEN IV.  A közfoglalkoztatásban csak a közösségi mezőgazdasági termelésben végzett munkáért jár bér, ugyanakkor feltétel, hogy aki ebben részt vesz, az saját háza táján is kamatoztassa a közösségi gazdálkodás során szerzett tudását, azaz művelje saját kertjét, illetve tartson állatokat.  Ehhez a pályázati támogatás részeként a szükséges eszközökben segítséget kaphat. Idén lehetőség nyílt használt eszközök beszerzésére is.  A Pályázók a közfoglalkoztatottak mellett mindazokat bevonhatják a programba, akik az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek.

16 VÁLTOZÁSOK 2011-BEN V. Pályázók köre 1992-2010 között: akik a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól, annak jogelődjeitől, vagy a Regionális Fejlesztési Tanácstól szociális földprogram céljára támogatást kaptak. Pályázók köre 2011-ben kibővítésre került: települési önkormányzat; települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása; önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság; önkormányzat által létrehozott közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány; települési cigány kisebbségi önkormányzat; egyház, egyházi jogi személy.

17 VÁLTOZÁSOK 2011-BEN VI.  A bővülés mellett a pályázaton való indulásul feltételként került megszabásra, hogy azok a szervezetek pályázhatnak, melyeknek a működési helye szerinti településen a tartósan munkanélküliek részaránya a regisztrált álláskeresők összlétszámához képest eléri legalább az országos átlagot, vagy a településen regisztrált álláskeresők aránya 2011 januárjában az országos átlagot meghaladta.  (Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásának pályázata esetében valamennyi bevont településen fenn kell állnia valamelyik feltételnek.)

18 AZ ELVÁRT EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI A résztvevő családok, személyek aktivitásának megőrzésével, a munkafolyamatok során szerzett tapasztalati, képzettségi szintjének emelésével növekszik az esélye a munkaerőpiacra való visszajutásra, vagy önálló megélhetés biztosítására. Ezáltal csökken a diszkriminációs munkanélküliség, amely növeli a nemzetgazdaság versenyképességét és a változásokhoz való gyors, rugalmas alkalmazkodást, gazdasági, társadalmi, technikai és technológiai fejlődést tesz lehetővé, javítja az ország természeti környezetét. Javul a megélhetési biztonság és az önellátási képesség az adott településen élő hátrányos helyzetű, bérpótló juttatásra jogosult, alulképzett, nagyrészt roma álláskereső számára. A bevont személyek megélhetése és önfoglalkoztatóvá/őstermelővé válása hosszabb távon is biztosítható a programot követően. A település népességmegtartó ereje nő, csökken az elvándorlási kényszer. A helyi erőforrások hasznosulnak, melyeket a piacgazdaság nem tud hasznosítani. Jelentősebb hangsúlyt kapnának a hazai, piacképes, minőségi, tartósító szerektől mentes termékek. Erősödik a társadalmi befogadás a hátrányos helyzetűek, s közöttük a roma kisebbség iránt. A támogatott családok szociális gondoskodásra való rászorulósági szintje csökken, az öngondoskodási igénye nő.

19 Pályázatok benyújtása Kizárólag elektronikusan lehet pályázatot benyújtani! 2011. augusztus 5. 23:59:59 Kivétel: A Regisztrációs Nyilatkozat egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

20 Pályázatokkal kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: E-mail: info@wekerle.gov.huinfo@wekerle.gov.hu Telefon: (1) 301-3200 Postacím: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest Múzeum u. 17. 1088

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁS VÁRHATÓ HATÁSAI Hanyecz Andrea Roma Integrációs Főosztály főosztályvezető 2011. július 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések