Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi Elszámolások, Helyszíni Ellenőrzések (ÚSZT) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi Elszámolások, Helyszíni Ellenőrzések (ÚSZT) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."— Előadás másolata:

1 Pénzügyi Elszámolások, Helyszíni Ellenőrzések (ÚSZT) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

2 Pénzügyi ElszámolásPénzügyi Elszámolás Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályai (PERSZ) 2011. február 9-e után megjelent pályázatokhoz További fontos információk: 4/2011. Korm. Rendelet ESZA és ERFA Általános Útmutató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

3 Az elszámolhatóság általános szabályai Az általános szabályokat az ESZA és ERFA Általános útmutató Megvalósítás során az elfogadott költségvetésében szereplő költségek számolhatók el Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

4 Finanszírozási típusok és finanszírozási módok Támogatási Szerződés (TSZ) hatályba lépése után Forintban Típusai: – előleg, – időközi kifizetési igénylés, – záró kifizetési igénylés Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

5 A támogatások folyósítása az alábbi módon történhet 1.Utófinanszírozás: -A már kifizetett számlákkal számolhat el -kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 napon belül folyósítás (+a HP/esetleges további pü-i felfüggesztések) -folyósítás közvetlenül a Kedvezményezettnek (TSZ-ben szereplő bankszámlára utalva) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

6 A támogatások folyósítása az alábbi módon történhet 2. Szállítói finanszírozás: -a szállítónak kerül kifizetésre -a benyújtást követő 30 napon belül Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

7 A támogatások folyósítása az alábbi módon történhet 3. Vegyes finanszírozás: -a szállítói finanszírozás mellett ugyanazon kifizetési igénylésben kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését -szállítói 30, az utófinanszírozású tételek esetében 45 napon belül folyósítás Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

8 A támogatások folyósítása az alábbi módon történhet 4.Engedményezés: -Az engedményezés során az engedményező (utófin.  Kedvezményezett, szállítói fin.  szállító) az engedményesre (hitelintézményre, szállítóra) ruházza át követelését -engedményezési szerződés vagy az engedményezési értesítő másolata Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

9 Támogatási előleg Előlegigénylés szabályai: Ha a pályázati útmutató lehetőséget ad rá az előlegigénylésre és folyósítására több részletben is sor kerülhet Maximális mértékét a pályázati felhívás szabályozza Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

10 A támogatási előlegigénylés általános feltételei Útmutató/ TSZ lehetőséget biztosít az előleg igénybevételére; Rendelkezünk hatályos TSZ-szel; Szabályszerűen kitöltött előlegigénylés benyújtása Biztosítékok (amennyiben releváns) rendelkezésre állnak Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

11 A támogatási előlegigénylés általános feltételei Az útmutató nem egyszeri elszámolás kötelezettséget ír elő; utófinanszírozás alapján számol el; Az igényelt előleg mértéke és összege nem haladja meg a TSZ-ben rögzített százalékos maximális mértéket és összeget; Záró kifizetési igénylés nem került benyújtásra A támogatási előleggel elszámolás legkésőbb, a záró kifizetési kérelem benyújtásakor (hamarabb is lehet) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

12 A támogatási előleg visszafizetésének szabályai – nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatási előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül, – a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő felhasználását bizonyítja, – amennyiben a záró egyenleg kifizetési igénylésben sem kerül sor az előleg teljes összegének elszámolására. Visszafizetés kamattal növelten a kiutalás napjától!!! Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

13 Szállítói előlegszámla elszámolhatóságának lehetősége A következők együttes fennállásakor: a pályázati útmutató lehetővé tette és az okiratban/szerződésben a szállítói előleg elszámolhatónak minősül Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

14 Időközi kifizetési igénylés bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően időközi kifizetési igénylésben kell beszámolni. Előlegfizetés esetén legkésőbb az előleg folyósításától számított 6 hónapon belül be kell nyújtani. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

15 Időközi kifizetési igénylés A KSz eláll/hat a szerződéstől, ha Kedvezményezett a megvalósítási időszak kezdő időpontjától 12 hónapon belül: – az árukat, szolgáltatásokat, munkákat legalább 50%-át elérő mértékben nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerződést nem köti meg; vagy – időközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás 10%-ának felhasználását nem igazolja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

16 Legalább egy kifizetési igénylés benyújtásának szabálya A megvalósítás során legalább egy kifizetési igénylést be kell nyújtani, melyben el kell számolni a projekt keretében felmerült költségeivel. egy kifizetési igénylést nyújt be = záró kifizetési igénylés Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

17 Időközi kifizetési igénylés benyújtásának feltételei időközi kifizetési igénylést akkor nyújthat be, ha: rendelkezésre állnak a projekttel kapcsolatos számlák, és benyújtásra kerülnek az időközi kifizetési igényléshez a Dokumentum-mátrixban megjelölt pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok; az időközi kifizetési igényléssel együtt projekt szinten értelmezendő időszakos beszámoló is benyújtásra kerül; Utófinanszírozású kifizetés igénylés  az igényelt támogatás összege magasabb a megítélt támogatás 10%-ától, de minimum 200 ezer Ft; Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

18 Időközi kifizetési igénylés benyújtása kifizetési igénylés, dokumentumok benyújtása elektronikusan Pályázati e-ügyintézés felületen eredeti dokumentumok szkennelve Számlaösszesítő  cégszerűen aláírt eredeti példányt szkennelt formában, valamint „xls” formátumban is Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

19 Az időközi kifizetési igénylésben igényelt támogatás folyósítása, hiánypótoltatás KSZ az alábbi hibák, hiányosságok esetén az időközi kifizetési igénylést HP nélkül elutasíthatja: nem éri el a meghatározott százalékos arányt, értéket; Pályázati e-ügyintézés felületen nem kerültek rögzítésre; Az időközi kifiz.-hez nincs időszakos beszámoló; Az időszakos beszámolóhoz nincs időközi kifiz. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

20 Hiánypótlás Egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a Kedvezményezettet, legfeljebb 30 napos hiánypótlási határidővel: Általános/ bizonylati szinten formailag, tartalmilag hiányos, hibás, és/vagy nem kellően alátámasztott a támogatás igénylése, és amennyiben a feltárt hiányosságok alapján hiánypótlásra van lehetőség. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

21 Záró kifizetési igénylés összes olyan számla, amely korábban nem került elszámolásra. megvalósulást követően véglegesen el kell számolni a projekttel összefüggésben ténylegesen felmerült költségekkel, záró kifiz-sel együtt záró beszámoló (szakmai megvalósításról, vállaltak teljesítéséről) Szállítói finanszírozású számla nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

22 A támogatás folyósításának felfüggesztése A kifizetési határidőt felfüggesztő tényezők: hiánypótlás elrendelése, szabálytalansági eljárás, köztartozás fennállása, kifizetést érintő támogatási szerződésmódosítás, kifizetést érintő változás-bejelentés, egyéb hivatalos esetekben (Pl. MÁK év végi zárás), rendkívüli helyszíni szemle (ha a megállapításai alapján indokolt), tervezett helyszíni szemle, biztosíték hiánya – amennyiben releváns, időszakos, illetve záró beszámoló elutasítása, időszakos beszámolót nem nyújt be, a Kedvezményezett nyilatkozata/a támogatás folyósító információja, amely a támogatás visszavonását, a TSZ-től való elállást teheti szükségessé önkormányzatok esetében adósságrendezési eljárásának ideje Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

23 A támogatás folyósításának felfüggesztése A támogatás nem folyósítható, ill. a támogatás felfüggesztése: Kedvezményezett ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási…eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban; támogatáshalmozódás esetén; a TSZ Általános Szerződési Feltételek között meghatározott támogatást felfüggesztő okok fennállása esetén; ha a Kedvezményezettnek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, vagy a köztartozás státusza nem vizsgált; Az előleg-visszafizetés teljesítéséig (amennyiben releváns), vagy a közreműködő szervezet általi részletfizetési engedélyezés esetén az engedélyben meghatározottak szerint, a kifizetések folyósítása felfüggesztésre kerül Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

24 A Pályázati e-ügyintézés E-ügyfélszolgálati rendszer: Pályázati e-ügyintézés felületen is elérhető Help menü alatt az „E- ügyfélszolgálat” funkció (vagy e-mailben info@nfu.hu – KSZ e-mail címén)info@nfu.hu Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

25 Nyilatkozatokkal kapcsolatos követelmény: A számlákhoz csatolt nyilatkozatokban minden esetben fel kell tüntetni a projekt azonosító számát, a számla sorszámát, a szállító nevét és a számla értékét. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

26 Konzorciumokra vonatkozó szabályok A projekt megvalósítására a konzorciumi tagok konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek, amely a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A megállapodás és a TSZ rendelkezik arról, hogy a folyósítása projektfinanszírozás vagy tagi finanszírozás Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

27 Projektfinanszírozás Az összeg a konzorciumvezető részére A kifizetési igénylés és a beszámoló  konzorciumvezető A konzorciumi partnerek a szükséges dokumentumokat  a konzorciumvezetőnek A konzorciumvezető és a partnerek külön számlaösszesítőket készítenek, a főkedvezményezett írja alá A kifizetési kérelem aláírója  főkedvezményezett projekt egészére könyvvizsgálói igazolást kell benyújtani  záró kifizetési igénylésben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

28 Tagi finanszírozás A konzorciumi partnerek részére kerül folyósításra A kifizetési igényléseket a tagok önállóan állítják össze és rögzítik az EMIR-ben a saját részük tekintetében beszámoló elkészítése és a tagi kifizetési igénylésekkel együtt történő beküldése a konzorciumvezető feladata A számlákat és az alátámasztó dokumentumokat konzorciumi tagonként elkülönítetten kell lefűzni. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

29 Bevételek előlegből származó kamatbevétel kizárólag a banki látra szóló kamat lehet, melynek összegét a projekttel összefüggésben kell felhasználni a Kedvezményezettnek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

30 Változás-bejelentés adminisztratív (cím-, bankszámlaszám-, névváltozás) megvalósítás helyszíne; a projekt megvalósításának befejezése 3 hónapot nem meghaladóan késik; változik az elszámolható költségek részletezése és bontása tevékenységek átütemezése esetén; az aláírásra jogosult személy(ek), pénzügyi kötelezettségvállalók, projektmenedzsment személyében bekövetkezett változás, illetve a kapcsolattartó személyének és adatainak megváltozása esetén; csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indult; eredménytelen közbeszerzési eljárás, vagy késedelmes/hibás teljesítés merült fel bármely már megkötött szerződés vonatkozásában; Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

31 Szerződésmódosítás a projekt megvalósításának befejezése 3 hónapot meghaladóan késik; változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.(Pl: a projekt összköltség 20%-át meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

32 A projekten belüli költségátcsoportosítás szabályai Közreműködő Szervezet jóváhagyásával, bizonyos esetekben; a projektelemenkénti támogatási intenzitás nem változhat, a megítélt támogatás összege projektszinten nem nőhet Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

33 Az áfa-emelés projektköltség- növelő hatásának kompenzálása az áfa emelés hatásának bemutatása és mértékének alátámasztása a projektgazda feladata legkésőbb a záró kifizetési kérelem keretei között, szerződés-módosítási kérelem benyújtásával történhet Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

34 Tartalék felhasználás az előre nem látható, projekt megvalósulásához nélkülözhetetlen esetekre tervezheti be a projektgazda (ált. 5%) Közreműködő Szervezet előzetes engedélyével használható fel Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

35 HSZ – Helyszíni ellenőrzés Előzetes (projekt nem indult meg) Közbenső (projekt megvalósítása során) Utólagos (projekt záráshoz kapcsolódik) Fenntartási időszak alatti (3 v. 5 év projektgazda besorolásától függően)

36 Helyszíni ellenőrzés TSz-ben meghatározottaknak megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását, A szakmai beszámolók, projekt tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját, eredeti számlákat, bizonylatokat Ezekhez kapcsolódó szerződéseket, teljesítésigazolásokat, a Kedvezményezett által benyújtott nyilatkozatokat a nyilvánosság és tájékoztatás betartását, a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartását, a projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését, valamennyi, a Dokumentum-mátrixban szereplő dokumentumot Projekt dokumentáció (azonosító szám + név) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

37 A projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése elkülönített számviteli nyilvántartás 2020. december 31-ig megőrizni Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

38 Széchenyi ProgramirodaSzéchenyi Programiroda Köszönöm figyelmüket! Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. www.szpi.hu Dávid Krisztina david.krisztina@szpi.hu 20/380-2943 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001


Letölteni ppt "Pénzügyi Elszámolások, Helyszíni Ellenőrzések (ÚSZT) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések