Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi Elszámolások, Helyszíni Ellenőrzések (ÚSZT) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi Elszámolások, Helyszíni Ellenőrzések (ÚSZT) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."— Előadás másolata:

1 Pénzügyi Elszámolások, Helyszíni Ellenőrzések (ÚSZT) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

2 Pénzügyi ElszámolásPénzügyi Elszámolás Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályai (PERSZ) február 9-e után megjelent pályázatokhoz További fontos információk: 4/2011. Korm. Rendelet ESZA és ERFA Általános Útmutató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

3 Az elszámolhatóság általános szabályai Az általános szabályokat az ESZA és ERFA Általános útmutató Megvalósítás során az elfogadott költségvetésében szereplő költségek számolhatók el Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

4 Finanszírozási típusok és finanszírozási módok Támogatási Szerződés (TSZ) hatályba lépése után Forintban Típusai: – előleg, – időközi kifizetési igénylés, – záró kifizetési igénylés Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

5 A támogatások folyósítása az alábbi módon történhet 1.Utófinanszírozás: -A már kifizetett számlákkal számolhat el -kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 napon belül folyósítás (+a HP/esetleges további pü-i felfüggesztések) -folyósítás közvetlenül a Kedvezményezettnek (TSZ-ben szereplő bankszámlára utalva) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

6 A támogatások folyósítása az alábbi módon történhet 2. Szállítói finanszírozás: -a szállítónak kerül kifizetésre -a benyújtást követő 30 napon belül Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

7 A támogatások folyósítása az alábbi módon történhet 3. Vegyes finanszírozás: -a szállítói finanszírozás mellett ugyanazon kifizetési igénylésben kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését -szállítói 30, az utófinanszírozású tételek esetében 45 napon belül folyósítás Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

8 A támogatások folyósítása az alábbi módon történhet 4.Engedményezés: -Az engedményezés során az engedményező (utófin.  Kedvezményezett, szállítói fin.  szállító) az engedményesre (hitelintézményre, szállítóra) ruházza át követelését -engedményezési szerződés vagy az engedményezési értesítő másolata Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

9 Támogatási előleg Előlegigénylés szabályai: Ha a pályázati útmutató lehetőséget ad rá az előlegigénylésre és folyósítására több részletben is sor kerülhet Maximális mértékét a pályázati felhívás szabályozza Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

10 A támogatási előlegigénylés általános feltételei Útmutató/ TSZ lehetőséget biztosít az előleg igénybevételére; Rendelkezünk hatályos TSZ-szel; Szabályszerűen kitöltött előlegigénylés benyújtása Biztosítékok (amennyiben releváns) rendelkezésre állnak Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

11 A támogatási előlegigénylés általános feltételei Az útmutató nem egyszeri elszámolás kötelezettséget ír elő; utófinanszírozás alapján számol el; Az igényelt előleg mértéke és összege nem haladja meg a TSZ-ben rögzített százalékos maximális mértéket és összeget; Záró kifizetési igénylés nem került benyújtásra A támogatási előleggel elszámolás legkésőbb, a záró kifizetési kérelem benyújtásakor (hamarabb is lehet) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

12 A támogatási előleg visszafizetésének szabályai – nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatási előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül, – a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő felhasználását bizonyítja, – amennyiben a záró egyenleg kifizetési igénylésben sem kerül sor az előleg teljes összegének elszámolására. Visszafizetés kamattal növelten a kiutalás napjától!!! Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

13 Szállítói előlegszámla elszámolhatóságának lehetősége A következők együttes fennállásakor: a pályázati útmutató lehetővé tette és az okiratban/szerződésben a szállítói előleg elszámolhatónak minősül Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

14 Időközi kifizetési igénylés bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően időközi kifizetési igénylésben kell beszámolni. Előlegfizetés esetén legkésőbb az előleg folyósításától számított 6 hónapon belül be kell nyújtani. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

15 Időközi kifizetési igénylés A KSz eláll/hat a szerződéstől, ha Kedvezményezett a megvalósítási időszak kezdő időpontjától 12 hónapon belül: – az árukat, szolgáltatásokat, munkákat legalább 50%-át elérő mértékben nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerződést nem köti meg; vagy – időközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás 10%-ának felhasználását nem igazolja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

16 Legalább egy kifizetési igénylés benyújtásának szabálya A megvalósítás során legalább egy kifizetési igénylést be kell nyújtani, melyben el kell számolni a projekt keretében felmerült költségeivel. egy kifizetési igénylést nyújt be = záró kifizetési igénylés Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

17 Időközi kifizetési igénylés benyújtásának feltételei időközi kifizetési igénylést akkor nyújthat be, ha: rendelkezésre állnak a projekttel kapcsolatos számlák, és benyújtásra kerülnek az időközi kifizetési igényléshez a Dokumentum-mátrixban megjelölt pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok; az időközi kifizetési igényléssel együtt projekt szinten értelmezendő időszakos beszámoló is benyújtásra kerül; Utófinanszírozású kifizetés igénylés  az igényelt támogatás összege magasabb a megítélt támogatás 10%-ától, de minimum 200 ezer Ft; Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

18 Időközi kifizetési igénylés benyújtása kifizetési igénylés, dokumentumok benyújtása elektronikusan Pályázati e-ügyintézés felületen eredeti dokumentumok szkennelve Számlaösszesítő  cégszerűen aláírt eredeti példányt szkennelt formában, valamint „xls” formátumban is Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

19 Az időközi kifizetési igénylésben igényelt támogatás folyósítása, hiánypótoltatás KSZ az alábbi hibák, hiányosságok esetén az időközi kifizetési igénylést HP nélkül elutasíthatja: nem éri el a meghatározott százalékos arányt, értéket; Pályázati e-ügyintézés felületen nem kerültek rögzítésre; Az időközi kifiz.-hez nincs időszakos beszámoló; Az időszakos beszámolóhoz nincs időközi kifiz. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

20 Hiánypótlás Egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a Kedvezményezettet, legfeljebb 30 napos hiánypótlási határidővel: Általános/ bizonylati szinten formailag, tartalmilag hiányos, hibás, és/vagy nem kellően alátámasztott a támogatás igénylése, és amennyiben a feltárt hiányosságok alapján hiánypótlásra van lehetőség. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

21 Záró kifizetési igénylés összes olyan számla, amely korábban nem került elszámolásra. megvalósulást követően véglegesen el kell számolni a projekttel összefüggésben ténylegesen felmerült költségekkel, záró kifiz-sel együtt záró beszámoló (szakmai megvalósításról, vállaltak teljesítéséről) Szállítói finanszírozású számla nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

22 A támogatás folyósításának felfüggesztése A kifizetési határidőt felfüggesztő tényezők: hiánypótlás elrendelése, szabálytalansági eljárás, köztartozás fennállása, kifizetést érintő támogatási szerződésmódosítás, kifizetést érintő változás-bejelentés, egyéb hivatalos esetekben (Pl. MÁK év végi zárás), rendkívüli helyszíni szemle (ha a megállapításai alapján indokolt), tervezett helyszíni szemle, biztosíték hiánya – amennyiben releváns, időszakos, illetve záró beszámoló elutasítása, időszakos beszámolót nem nyújt be, a Kedvezményezett nyilatkozata/a támogatás folyósító információja, amely a támogatás visszavonását, a TSZ-től való elállást teheti szükségessé önkormányzatok esetében adósságrendezési eljárásának ideje Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

23 A támogatás folyósításának felfüggesztése A támogatás nem folyósítható, ill. a támogatás felfüggesztése: Kedvezményezett ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási…eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban; támogatáshalmozódás esetén; a TSZ Általános Szerződési Feltételek között meghatározott támogatást felfüggesztő okok fennállása esetén; ha a Kedvezményezettnek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, vagy a köztartozás státusza nem vizsgált; Az előleg-visszafizetés teljesítéséig (amennyiben releváns), vagy a közreműködő szervezet általi részletfizetési engedélyezés esetén az engedélyben meghatározottak szerint, a kifizetések folyósítása felfüggesztésre kerül Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

24 A Pályázati e-ügyintézés E-ügyfélszolgálati rendszer: Pályázati e-ügyintézés felületen is elérhető Help menü alatt az „E- ügyfélszolgálat” funkció (vagy ben – KSZ Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

25 Nyilatkozatokkal kapcsolatos követelmény: A számlákhoz csatolt nyilatkozatokban minden esetben fel kell tüntetni a projekt azonosító számát, a számla sorszámát, a szállító nevét és a számla értékét. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

26 Konzorciumokra vonatkozó szabályok A projekt megvalósítására a konzorciumi tagok konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek, amely a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A megállapodás és a TSZ rendelkezik arról, hogy a folyósítása projektfinanszírozás vagy tagi finanszírozás Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

27 Projektfinanszírozás Az összeg a konzorciumvezető részére A kifizetési igénylés és a beszámoló  konzorciumvezető A konzorciumi partnerek a szükséges dokumentumokat  a konzorciumvezetőnek A konzorciumvezető és a partnerek külön számlaösszesítőket készítenek, a főkedvezményezett írja alá A kifizetési kérelem aláírója  főkedvezményezett projekt egészére könyvvizsgálói igazolást kell benyújtani  záró kifizetési igénylésben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

28 Tagi finanszírozás A konzorciumi partnerek részére kerül folyósításra A kifizetési igényléseket a tagok önállóan állítják össze és rögzítik az EMIR-ben a saját részük tekintetében beszámoló elkészítése és a tagi kifizetési igénylésekkel együtt történő beküldése a konzorciumvezető feladata A számlákat és az alátámasztó dokumentumokat konzorciumi tagonként elkülönítetten kell lefűzni. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

29 Bevételek előlegből származó kamatbevétel kizárólag a banki látra szóló kamat lehet, melynek összegét a projekttel összefüggésben kell felhasználni a Kedvezményezettnek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

30 Változás-bejelentés adminisztratív (cím-, bankszámlaszám-, névváltozás) megvalósítás helyszíne; a projekt megvalósításának befejezése 3 hónapot nem meghaladóan késik; változik az elszámolható költségek részletezése és bontása tevékenységek átütemezése esetén; az aláírásra jogosult személy(ek), pénzügyi kötelezettségvállalók, projektmenedzsment személyében bekövetkezett változás, illetve a kapcsolattartó személyének és adatainak megváltozása esetén; csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indult; eredménytelen közbeszerzési eljárás, vagy késedelmes/hibás teljesítés merült fel bármely már megkötött szerződés vonatkozásában; Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

31 Szerződésmódosítás a projekt megvalósításának befejezése 3 hónapot meghaladóan késik; változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.(Pl: a projekt összköltség 20%-át meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

32 A projekten belüli költségátcsoportosítás szabályai Közreműködő Szervezet jóváhagyásával, bizonyos esetekben; a projektelemenkénti támogatási intenzitás nem változhat, a megítélt támogatás összege projektszinten nem nőhet Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

33 Az áfa-emelés projektköltség- növelő hatásának kompenzálása az áfa emelés hatásának bemutatása és mértékének alátámasztása a projektgazda feladata legkésőbb a záró kifizetési kérelem keretei között, szerződés-módosítási kérelem benyújtásával történhet Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

34 Tartalék felhasználás az előre nem látható, projekt megvalósulásához nélkülözhetetlen esetekre tervezheti be a projektgazda (ált. 5%) Közreműködő Szervezet előzetes engedélyével használható fel Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

35 HSZ – Helyszíni ellenőrzés Előzetes (projekt nem indult meg) Közbenső (projekt megvalósítása során) Utólagos (projekt záráshoz kapcsolódik) Fenntartási időszak alatti (3 v. 5 év projektgazda besorolásától függően)

36 Helyszíni ellenőrzés TSz-ben meghatározottaknak megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását, A szakmai beszámolók, projekt tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját, eredeti számlákat, bizonylatokat Ezekhez kapcsolódó szerződéseket, teljesítésigazolásokat, a Kedvezményezett által benyújtott nyilatkozatokat a nyilvánosság és tájékoztatás betartását, a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartását, a projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését, valamennyi, a Dokumentum-mátrixban szereplő dokumentumot Projekt dokumentáció (azonosító szám + név) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

37 A projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése elkülönített számviteli nyilvántartás december 31-ig megőrizni Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

38 Széchenyi ProgramirodaSzéchenyi Programiroda Köszönöm figyelmüket! Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Dávid Krisztina 20/ Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP


Letölteni ppt "Pénzügyi Elszámolások, Helyszíni Ellenőrzések (ÚSZT) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések