Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közoktatási törvény változásának várható hatásai a hátrányos helyzetű térségekben élők esélyegyenlőségére Kovács Eszter Regionális Politika és Gazdaságtan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közoktatási törvény változásának várható hatásai a hátrányos helyzetű térségekben élők esélyegyenlőségére Kovács Eszter Regionális Politika és Gazdaságtan."— Előadás másolata:

1 A közoktatási törvény változásának várható hatásai a hátrányos helyzetű térségekben élők esélyegyenlőségére Kovács Eszter Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája Győr, 2011. október 14-15. Kutatásomat a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 számú projekt támogatta

2 Az esélyegyenlőség eszméjének kialakulása, fejlődése Európában A Római Birodalom még jószerivel teljesen nélkülözte a szociális intézményeket és szempontokatA Római Birodalom még jószerivel teljesen nélkülözte a szociális intézményeket és szempontokat A keresztény értékrendben megtalálható a szolidaritás, de magát a szegénységet és a társadalmi különbségeket elfogadjaA keresztény értékrendben megtalálható a szolidaritás, de magát a szegénységet és a társadalmi különbségeket elfogadja A felvilágosodás egyik fő eszméje az „egyenlőség”, de ez elsősorban a jogegyenlőségre vonatkozikA felvilágosodás egyik fő eszméje az „egyenlőség”, de ez elsősorban a jogegyenlőségre vonatkozik A szocializmusban nemcsak az esélyegyenlőség, hanem az abszolút társadalmi kiegyenlítődés is célkitűzés voltA szocializmusban nemcsak az esélyegyenlőség, hanem az abszolút társadalmi kiegyenlítődés is célkitűzés volt Szociális piacgazdaság modellje: vagyoni/jövedelmi egyenlőség nincs, de hangsúlyos az esélyegyenlőségSzociális piacgazdaság modellje: vagyoni/jövedelmi egyenlőség nincs, de hangsúlyos az esélyegyenlőség Az esélyegyenlőség a közösségi politikában a 80-as években jelent megAz esélyegyenlőség a közösségi politikában a 80-as években jelent meg

3 Az esélyegyenlőség meghatározása és szerepe Magyarországon Esélyegyenlőség < jövedelmi/vagyoni egyenlőségEsélyegyenlőség < jövedelmi/vagyoni egyenlőség Esélyegyenlőség > jogegyenlőség/egyenlő bánásmódEsélyegyenlőség > jogegyenlőség/egyenlő bánásmód Magába foglalja a konkrét állami lépéseket isMagába foglalja a konkrét állami lépéseket is Esélyegyenlőségi politika „mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesüljön az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, egészségügy, munkaerőpiac stb. –, de legalábbis csökkenjenek a nőket, a fogyatékossággal élőket, a bevándorlókat stb. érő hátrányok.” (területi aspektus nem hangsúlyos)Esélyegyenlőségi politika „mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesüljön az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, egészségügy, munkaerőpiac stb. –, de legalábbis csökkenjenek a nőket, a fogyatékossággal élőket, a bevándorlókat stb. érő hátrányok.” (területi aspektus nem hangsúlyos) 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

4 Az esélyegyenlőség aspektusai és ezek érvényesülése Alkotmány: jogok biztosítása „bármely megkülön- böztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”Alkotmány: jogok biztosítása „bármely megkülön- böztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.” Szociológusok véleménye szerint a magyar oktatási rendszer Európában az egyik legszegregáltabbSzociológusok véleménye szerint a magyar oktatási rendszer Európában az egyik legszegregáltabb Önkormányzatok alapvető célja az ott élők érdekképviselete ↔ nagyrészt önkormányzati oktatási rendszer visszásságaiÖnkormányzatok alapvető célja az ott élők érdekképviselete ↔ nagyrészt önkormányzati oktatási rendszer visszásságai Elkülönült egymástól a finanszírozás, a döntési kompetencia és a felelősségi rendszerElkülönült egymástól a finanszírozás, a döntési kompetencia és a felelősségi rendszer

5 Oktatásirányítás és esélyegyenlőség 1951-1980-as évekig: fontos az esélyegyenlőség, érvényesítése együtt jár az oktatás homogén minőségi fejlesztésével (szakrendszerű oktatás a felső tagozaton, járási oktatási központok fejlesztése)1951-1980-as évekig: fontos az esélyegyenlőség, érvényesítése együtt jár az oktatás homogén minőségi fejlesztésével (szakrendszerű oktatás a felső tagozaton, járási oktatási központok fejlesztése) Egységes megyei, ill. járási tanügyirányítás és – ellenőrzés, szakszolgálatok, Közoktatási Minisztérium „irányító tantervei”Egységes megyei, ill. járási tanügyirányítás és – ellenőrzés, szakszolgálatok, Közoktatási Minisztérium „irányító tantervei” Körzetesítés, falusi kisiskolák bezárása, rossz közlekedés, direkt irányítás alatt álló oktatási rendszerKörzetesítés, falusi kisiskolák bezárása, rossz közlekedés, direkt irányítás alatt álló oktatási rendszer Már az 1971-es cigánykutatás eredményei szerint is léteznek elkülönült cigány osztályokMár az 1971-es cigánykutatás eredményei szerint is léteznek elkülönült cigány osztályok 1990-es évektől napjainkig: eleinte az „önigazgatás reneszánsza”, iskolák újraindítása, majd bezárása, összevonása (társulási normatíva)1990-es évektől napjainkig: eleinte az „önigazgatás reneszánsza”, iskolák újraindítása, majd bezárása, összevonása (társulási normatíva)

6 Önkormányzati iskolák finanszírozási és szakmai gondjai a kistelepüléseken A legtöbb iskola önkormányzati költségvetési szerv - fő bevételei: normatív támogatás; önkormányzati kiegészítés (településenként igen eltérő). Keretjellegű gazdálkodás, intézményfinanszírozásA legtöbb iskola önkormányzati költségvetési szerv - fő bevételei: normatív támogatás; önkormányzati kiegészítés (településenként igen eltérő). Keretjellegű gazdálkodás, intézményfinanszírozás Fejlesztési projektek: utófinanszírozás, önrész hiányaFejlesztési projektek: utófinanszírozás, önrész hiánya Az önkormányzat gyakorolja az iskolák irányítási jogait – szakmaiság hiányaAz önkormányzat gyakorolja az iskolák irányítási jogait – szakmaiság hiánya A helyi társadalom állapota kihat az oktatás színvonalára az ellátandó feladat nagyságán és az önkormányzati források volumenén keresztülA helyi társadalom állapota kihat az oktatás színvonalára az ellátandó feladat nagyságán és az önkormányzati források volumenén keresztül Minőségbiztosítás hiányosságai, felügyeleti- ellenőrzési rendszer hiánya, helyi tantervek nagy szerepe, tankönyvválaszték heterogenitása, esetenként gyenge színvonalaMinőségbiztosítás hiányosságai, felügyeleti- ellenőrzési rendszer hiánya, helyi tantervek nagy szerepe, tankönyvválaszték heterogenitása, esetenként gyenge színvonala

7 A hátrányos helyzetű aprófalvak ördögi köre Fiatal, képzett rétegek elköltözé-se Alacsony ingatlan- árak Szociális migráció Iskolai szegregá-ció, szoc. hátrányok Oktatás rossz minősége Fokozódó munkaerő- piaci hátrány Munkanél- küliség, közl.+inté- zményhi-ány

8 A kistelepülési iskolák „fogolydilemmája” Az együttműködés/elzárkózás kérdése játékelméletileg nem zérus összegű játékAz együttműködés/elzárkózás kérdése játékelméletileg nem zérus összegű játék A térségi együttműködés – megfelelő elérhetőség biztosításával – növelhette volna a szakmai és költség- hatékonyságot, kiegyenlíthetőbbé tehette volna a származási összetételt (referenciacsoport szerepe)A térségi együttműködés – megfelelő elérhetőség biztosításával – növelhette volna a szakmai és költség- hatékonyságot, kiegyenlíthetőbbé tehette volna a származási összetételt (referenciacsoport szerepe) Ellene szóltak azonban a helyi politikai érdekviszonyokEllene szóltak azonban a helyi politikai érdekviszonyok M á sik tettest á rs Vall Nem vall Egyik tettes - t á rs Vall - 5, -5 0, -10 Nem vall -10, 0 - 1, -1

9 Változások az új köznevelési törvényben Közoktatás központosítása az óvodákat kivéve: iskolák ágazati irányítás alá: Oktatási Hivatal, majd járási hivatalok – minőségügy fejlesztése: rendszeres, országos szakmai ellenőrzésKözoktatás központosítása az óvodákat kivéve: iskolák ágazati irányítás alá: Oktatási Hivatal, majd járási hivatalok – minőségügy fejlesztése: rendszeres, országos szakmai ellenőrzés Helyi tantervek mozgástere 10%-ra csökken a kerettantervvel szemben, tankönyvjegyzék rövidülHelyi tantervek mozgástere 10%-ra csökken a kerettantervvel szemben, tankönyvjegyzék rövidül Nem tartalmazza a kisiskolák bezárásátNem tartalmazza a kisiskolák bezárását Finanszírozás a központi költségvetésből. Kivétel: A 2000 fő fölötti önkormányzatok visszavehetik a működtetést, de a pedagógusbéreket minden esetben a központi költségvetésből finanszíroznák.Finanszírozás a központi költségvetésből. Kivétel: A 2000 fő fölötti önkormányzatok visszavehetik a működtetést, de a pedagógusbéreket minden esetben a központi költségvetésből finanszíroznák. Önkormányzati működésben is intézményfinan- szírozásról feladatfinanszírozásra való áttérés: átlát- hatóbb működés; kisebb önkormányzati mozgástérÖnkormányzati működésben is intézményfinan- szírozásról feladatfinanszírozásra való áttérés: átlát- hatóbb működés; kisebb önkormányzati mozgástér

10 Az új törvényi szabályozás indokai, súlypontjai és remélt előnyei A szegregáció és a minőség heterogenitása a kistelepülési diákok esélyeit leginkább rontó jellemzők, utóbbin jelentősen enyhítene a külső szakmai kontroll és a kerettantervek nagyobb szerepeA szegregáció és a minőség heterogenitása a kistelepülési diákok esélyeit leginkább rontó jellemzők, utóbbin jelentősen enyhítene a külső szakmai kontroll és a kerettantervek nagyobb szerepe Hangsúlyos helyre került az iskola nevelő funkciójaHangsúlyos helyre került az iskola nevelő funkciója Vélelmezhető, hogy az állami rendszerben központi költségvetési forrásokból egyenlőbben fognak részesülni a különböző fejlettségű térségek iskoláiVélelmezhető, hogy az állami rendszerben központi költségvetési forrásokból egyenlőbben fognak részesülni a különböző fejlettségű térségek iskolái Az ágazati irányítás erősödésétől nagyobb szakmaiság várható elAz ágazati irányítás erősödésétől nagyobb szakmaiság várható el Egyéb elgondolások az esélyegyenlőség növelésére: kötelező egész napos oktatás alsó tagozatonEgyéb elgondolások az esélyegyenlőség növelésére: kötelező egész napos oktatás alsó tagozaton

11 A koncepció által felvetett/nyitva maradt kérdések Az egész napos oktatás kötelezővé tétele még vitatott - de : napközi otthonok megerősítésének szándékaAz egész napos oktatás kötelezővé tétele még vitatott - de : napközi otthonok megerősítésének szándéka A helyi önkormányzatok és tantestületek mozgásterének csökkenéseA helyi önkormányzatok és tantestületek mozgásterének csökkenése A szigorú minőségi előírások valóban kikényszeríthetőek lesznek-e az iskolákra nézve? Ez vezet-e majd iskolabezárásokhoz, összevonásokhoz?A szigorú minőségi előírások valóban kikényszeríthetőek lesznek-e az iskolákra nézve? Ez vezet-e majd iskolabezárásokhoz, összevonásokhoz? A források elosztásánál figyelembe veszik-e majd a pedagógiai munka eltérő nehézségét?A források elosztásánál figyelembe veszik-e majd a pedagógiai munka eltérő nehézségét? A területi középszint szerepe hangsúlytalan maradhat, érvényesülni fog-e a térségi szemlélet?A területi középszint szerepe hangsúlytalan maradhat, érvényesülni fog-e a térségi szemlélet? Hogyan hat az ötv. változása a kistelepülések életére?Hogyan hat az ötv. változása a kistelepülések életére? Az óvodák fenntartása önkormányzati feladat marad – segíti-e a kistelepüléseket a feladatfinanszírozásra való áttérés?Az óvodák fenntartása önkormányzati feladat marad – segíti-e a kistelepüléseket a feladatfinanszírozásra való áttérés?

12 Köszönöm a figyelmet! Várom kérdéseiket, véleményüket!


Letölteni ppt "A közoktatási törvény változásának várható hatásai a hátrányos helyzetű térségekben élők esélyegyenlőségére Kovács Eszter Regionális Politika és Gazdaságtan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések