Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hajdú-Bihar Megyei Szakmai Tanévnyitó Konferencia 2016. augusztus 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hajdú-Bihar Megyei Szakmai Tanévnyitó Konferencia 2016. augusztus 25."— Előadás másolata:

1 Hajdú-Bihar Megyei Szakmai Tanévnyitó Konferencia 2016. augusztus 25.

2 A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai Őri Józsefné Dalmi Anikó főosztályvezető

3 Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ Székhely: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. Telefon: 52/536-584 (központi szám) 52/344-186 (könyvtár elérhetősége) E-mail: POKDebrecen@oh.gov.hu

4 A Debreceni POK munkatársai NévElérhetőségTerület Dienes Erika Dienes.Erika@ oh.gov.hu A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók érdekében korai jelző és pedagógiai támogató rendszer működtetése Pedagógiai értékelés Dobiné Török Éva Dobine.Torok.Eva@ oh.gov.hu Szaktanácsadás, tantárgygondozás Felföldi Béla Felfoldi.Bela@ oh.gov.hu Pedagógiai értékelés Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógus-minősítés Kissné Hajdu Katalin Kissne.Hajdu.Katalin@ oh.gov.hu Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése Tanfelügyelet

5 A Debreceni POK munkatársai NévElérhetőségTerület Kótiné Losonczi Zsuzsanna Kotine.Losonczi. Zsuzsanna@oh.gov.hu Pedagógusok képzésének, továbbképzésének szervezése Tanügy-igazgatási szolgáltatás Parádiné Kenéz Tünde Paradine.Kenez.Tunde.Emese @oh.gov.hu Pedagógiai tájékoztatás Pedagógiai szakkönyvtár Simon DóraSimon.Dora@oh.gov.hu Szaktanácsadás, tantárgygondozás Vargáné Kovács Marianna Vargane.Kovacs.Marianna@ oh.gov.hu Titkársági feladatok Posta JánosPosta.Janos@oh.gov.huVezetői asszisztensi feladatok

6 A Debreceni POK feladatellátásába bevonható szakemberek Szakértők száma (pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen) 299 Szaktanácsadó mesterpedagógusok száma: 52 (egyházi köznevelési intézményben) 22 Hiányterületek: angol alapfok, gyógypedagógia, alapfokú művészeti oktatás, erkölcstan, etika, könyvtár

7 A megyében működő köznevelési intézmények Köznevelési intézmények száma: székhelyintézmény: 271 tagintézmények: 150 Fenntartók szerinti bontásban: állami: 114 önkormányzati: 104 egyházi: 33 egyéb: (alapítvány, egyesület, gazdasági társaság ) 20

8 Jogszabályban meghatározott feladataink Pedagógiai értékelés Szaktanácsadás, tantárgygondozás Pedagógiai tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének szervezése és segítése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése Tanulótájékoztató-tanácsadó szolgálat A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók érdekében korai jelző és pedagógiai támogató rendszer működtetése

9 Egyéb feladataink Közreműködés  az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási, Köznevelési és Hatósági Főosztály szakmai irányításával a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megszervezésében, a pedagógusok minősítő eljárásának lefolytatásában,  az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának szakmai irányításával az országos mérések (országos kompetenciamérés /OKM/, nyelvi mérések, Difer) és a nemzetközi mérések megszervezésében, a középfokú beiskolázás lebonyolításában (KIFIR), az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny szervezésében.

10 Pedagógiai értékelés  Difer intézményi adatbegyűjtő program kezelése, Difer használata, tudatos fejlesztő tevékenység – pedagógus-továbbképzések  Hozzáadott pedagógiai érték – pedagógus-továbbképzések  Nemzetközi és országos mérések lebonyolításában való szaktanácsadói közreműködés (PIRLS, TIMSS, PISA, OKM, Idegen és célnyelvi mérés, OKM kiegészítő mérés)  OKM elemzést segítő tanácsadás, FIT elemző szoftver használatának támogatása, OKM eredmények megyei elemzése  Intézményi intézkedési tervek elkészítésének támogatása  Oktatási Hivatal tehetségpályázatainak koordinálása, mint a MaTalent - matematikai tehetségazonosítás  Intézményi értékelési rendszerek kialakításának, bevezetésének támogatása

11 Szaktanácsadás, tantárgygondozás 2015.

12 Szaktanácsadás, tantárgygondozás 2016. 267 látogatás

13 OKTV versenyek lebonyolítása feladatlapok fogadása és átadása az intézményvezetőknek megyei fordulók szervezése továbbjutó tanulók és intézményeik értesítése 31 intézmény 18 tantárgy 30 kategória 1589 tanuló Feladatok 2015/16 tanév adatai

14 Általános iskolai versenyek fordulói A „Szép magyar beszéd” verseny adatai nélkül

15 Középiskolai versenyek fordulói

16 EMMI és OH által támogatott Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett versenyek 2015/16 tanévben Általános iskola KözépiskolaÖsszesen Meghirdetett versenyek száma 91717 Kategóriák száma 172845 Iskolai fordulók létszáma 57189276645 Megyei fordulók létszáma 453160613 Országos részvétel 184765 Díjazott tanulók száma 5171122 Első 10-ben végzett 91019 Ebből az országos fordulón 1-3 helyezés 167

17 A továbbképzéseken részt vett pedagógusok száma (fő) – téma szerint 2015 – 2016/I.

18 A továbbképzéseken részt vett pedagógusok száma (fő) – téma szerint 2015 – 2016/II.

19 EREDMÉNYEINK Képzési csoportok száma: 26 Résztvevők száma: 492

20 Tervezett pedagógus-továbbképzések 2016 – 2017 A továbbképzés címeÓraszám Várható létszám Tervezett időpont Jelentkezési határidő Továbbképzések a korábban meghirdetett témákban (10 témakör) 30-60220 szeptember- december korábbi jelentkezések "Mindennapi pénzügyeink"3040 október 6-7-8. szeptember 23. november 3-4-5. Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására 3035-40 november 10-11-12. szeptember 26. TIOP 1.1.1. pedagógus- továbbképzések (informatika) 30300-320 szeptember- november a korábbi jelentkezések pontosítása EFOP 3.1.1. pedagógus- továbbképzések (óvodapedagógia) 30200-2402017. előkészítése folyamatban

21 Minősítési eljárás, tanfelügyelet A feladatok három év eljárásait érintették. Az azonnali problémamegoldástól, a hosszú távú tervezésig terjednek a feladataink. Ügyintézés: a pedagógus- életpályához kapcsolódóan 2363 elektronikus levél és hasonló nagyságrendű telefonhívás Ügytípusok megoszlása: 50% minősítési eljárások 25% tanfelügyelet 25% szakértői tevékenység

22 Minősítési eljárásban érintett pedagógusok Eljárás éve Érintett pedagógusok száma 2015.1142 fő 2016.1254 fő 2017.1500 fő Pedagógiai szakmai ellenőrzés Pedagógusok ellenőrzése 2015.256 fő 2016.165 fő 2017.124 fő Intézményi ellenőrzések 2016.1 intézmény 2017.87 intézmény

23 Az intézmények főbb kérdéskörei Besorolással kapcsolatos kérdések Pótlólagos bekerülés és eljárásból való törlés kérdései Látogatások visszamondása KIR személyi nyilvántartásban rögzített hibás adatok generálta kérdések –szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, tudományos fokozat –szakmai gyakorlati évek száma –e-mail cím –munkakör/tantárgy –jogviszony státusza –vezetői beosztások felületekhez való hozzáférések Munkajogi kérdések

24 Pedagógusok főbb kérdéskörei Az eljárásokban való részvétel feltételei, bekerülés feltételei, kikerülési lehetőségek Besorolásra vonatkozó kérdések KIR személyi nyilvántartásban rögzített hibás adatok generálta kérdések A www.oktatas.hu oldalon elvégzendő feladatokhoz kapcsolódó kérdések (regisztráció, validáció)www.oktatas.hu Portfólióhoz kapcsolódó kérdések –Munkakör/tantárgy megjelölése –Feltöltendő dokumentumok köre –Anonimitás, személyiségi jogok, plágium –Határidők –Méltányossági kérelem

25 Szakértők munkavégzéséhez köthető kérdések Adatok pontosítása –Tévesen megjelölt kompetencia területek –Alapadatok (KIR) –Szakértői nap Az eljárásokhoz kapcsolódó felületekhez való hozzáférés, felületek kezelése, technikai problémák Visszamondásokkal kapcsolatos kérelmek kezelése

26 Pedagógiai tájékoztatás Rendezvények, szakmai programok Pedagógiai értékelés Szaktanácsadás, tantárgygondozás Tanügyigazgatási- szolgáltatások Pedagógus-továbbképzés Lemorzsolódás megelőzése Tanulmányi versenyek Tanulótájékoztatás Pedagógiai-szakmai ellenőrzés Minősítés Pedagógiai tájékoztatás Munkatársak és elérhetőség http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/debrecen/

27 Pedagógiai Szakkönyvtár Szolgáltatásaink: kölcsönzés könyvtárközi kölcsönzés olvasóterem használata könyvtárlátogatás irodalom/témafigyelés rendhagyó könyvtári órák szakmai napok Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny

28 Pedagógiai tájékoztatás  Tavaszi szakmai napok ( 41 előadás, 500 pedagógus) Előadások/műhelymunkák a módszertani újdonságokról, a digitális kompetenciák fejlesztéséről, az IKT lehetőségekről.  Tanévindító pedagógiai szakmai napok Előadás/műhelymunka a köznevelést érintő kérdéskörökben  Szakmai napok, konferenciák A jövőnkért, gyermekeink oktatásért OFI megújult tankönyvi kínálata eTwinning, Digitális témahét

29 TÉMAHETEK

30 Pénzügyi és gazdálkodási témahét 2017. március 6-10. Pénzügyi téma: „Bankoljunk okosan!” Előző két Pénz7-hez hasonló óratervek, útmutatók Regisztráció kezdete: 2016. november 15. Tanárfelkészítés: Budapest és vidék, POK-ok segítségével Önkéntesek bevonását kezdeményezhetik az iskolák További információ, korábbi óratervek: www.penz7.hu, www.penziranytu.hu/penz7

31 Pénzügyi és gazdálkodási témahét 2017. március 6-10. GAZDÁLKODÁS A 2016-2017-es tanévtől új téma a témahetek programjában Cél  vállalkozói kompetenciafejlesztés  élményalapú vállalkozói ismeretek bevezetése a köznevelésbe Szakmai megvalósító: Nemzetgazdasági Minisztérium Együttműködő szakmai partnerek: Junior Achievement Magyarország Alapítvány, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A hét gazdálkodási témái: Üzleti ötlet + együttműködés A regisztráció helye: pénz7.hu A regisztráció kezdete: 2016. november 15. Minden regisztráló iskola számára elérhető: Online letölthető kidolgozott óraterv tanári útmutató Tanárfelkészítés, konzultáció

32

33 www.fenntarthatosagi.temahet.hu FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT - 2017. ÁPRILIS 24-28.

34 A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA – 2016. SZEPTEMBER 19-23. A Világ Legnagyobb Tanórája egy globális oktatási projekt, melyhez tavaly160 ország csatlakozott, köztük Magyarország is. A világ minden részén egy időben kerül megrendezésre a tanóra, így megalkotva a világ legnagyobbját. A tanórán az ENSZ által meghirdetett 17 Globális Célt szeretnék megismertetni világszerte a gyermekekkel. A kezdeményezést az EMMI támogatja. www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu

35 Eredményekben gazdag, sikeres tanévet kívánok! Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Ori.Jozsefne.Dalmi.Aniko@oh.gov.hu


Letölteni ppt "Hajdú-Bihar Megyei Szakmai Tanévnyitó Konferencia 2016. augusztus 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések