Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulási technikák A tanulási stratégiák. A tanulási stratégiák vizsgálata Kozéki és Entwistle (1986): Kozéki és Entwistle (1986): Mélyrehatoló:Mélyrehatoló:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulási technikák A tanulási stratégiák. A tanulási stratégiák vizsgálata Kozéki és Entwistle (1986): Kozéki és Entwistle (1986): Mélyrehatoló:Mélyrehatoló:"— Előadás másolata:

1 Tanulási technikák A tanulási stratégiák

2 A tanulási stratégiák vizsgálata Kozéki és Entwistle (1986): Kozéki és Entwistle (1986): Mélyrehatoló:Mélyrehatoló: megértésre való törekvés, új anyag kapcsolása a régihez, saját tapasztalatok alapján önálló kritikai véleményalkotás megértésre való törekvés, új anyag kapcsolása a régihez, saját tapasztalatok alapján önálló kritikai véleményalkotás holisztikus, nagy összefüggések átlátása, széles átteknités, gyors következtetés holisztikus, nagy összefüggések átlátása, széles átteknités, gyors következtetés intrinsic: a tantárgy iránti érdeklődés, lelkesedés a tanulás iránt intrinsic: a tantárgy iránti érdeklődés, lelkesedés a tanulás iránt

3 Kozéki és Entwistle (1986): Kozéki és Entwistle (1986): Reprodukáló:Reprodukáló: mechanikus tanulás, részletek megjegyzése, a struktúrát a tanártól várja el mechanikus tanulás, részletek megjegyzése, a struktúrát a tanártól várja el szerialista, tényekre, részletekre koncentrál, a formális kedvelése, rendszeresség szerialista, tényekre, részletekre koncentrál, a formális kedvelése, rendszeresség kudarckerülő: állandó félelem a lemaradástól kudarckerülő: állandó félelem a lemaradástól

4 Kozéki és Entwistle (1986): Kozéki és Entwistle (1986): SzervezettSzervezett jó munkaszervezéssel a legjobb eredmény elérésére való törekvés jó munkaszervezéssel a legjobb eredmény elérésére való törekvés sikerorientált, törekvés a legjobb teljesítményre, az önértékelés fenntartása érdekében sikerorientált, törekvés a legjobb teljesítményre, az önértékelés fenntartása érdekében lelkiismeretes: belső kontrollból fakadó törekvés a jó teljesítményre lelkiismeretes: belső kontrollból fakadó törekvés a jó teljesítményre

5 A stratégiákban megnyilvánuló legelemibb tanulási technikák Szitó (1987): Szitó (1987): Szöveg hangos olvasásaSzöveg hangos olvasása Néma olvasásNéma olvasás Az elolvasott szöveg elmondásaAz elolvasott szöveg elmondása Az elolvasott vagy elmondott anyag néma átismétlése szövegbeli támpont nélkülAz elolvasott vagy elmondott anyag néma átismétlése szövegbeli támpont nélkül Elmondás más személynekElmondás más személynek Elovasott vagy elmondott szövegről magnófelvétel készítése és visszajátszásaElovasott vagy elmondott szövegről magnófelvétel készítése és visszajátszása Ismétlés (bármely módon)Ismétlés (bármely módon) Beszélgetés a társakkal tanult információkrólBeszélgetés a társakkal tanult információkról

6 Szitó (1987): Szitó (1987): Áttekintés:Áttekintés: Előzetes: a cím, alcímek, főbb bekezdések, fejezetrész rövid összefoglalója Előzetes: a cím, alcímek, főbb bekezdések, fejezetrész rövid összefoglalója Utólagos: aláhúzások áttekintése, saját vagy tanári jegyzettel való összevetés Utólagos: aláhúzások áttekintése, saját vagy tanári jegyzettel való összevetés Ismeretlen szó meghatározása:Ismeretlen szó meghatározása: A szövegkörnyezet elemzése felbontás alapján A szövegkörnyezet elemzése felbontás alapján Visszalapozás a könyvben korábban tanult fejezethez Visszalapozás a könyvben korábban tanult fejezethez Szótárak, lexikonok, kisegítő könyvek használata Szótárak, lexikonok, kisegítő könyvek használata Aláhúzás a fontosabb részek kiemelése céljábólAláhúzás a fontosabb részek kiemelése céljából Parafrazeálás: egyes mondatok, szövegrészek átfogalmazásaParafrazeálás: egyes mondatok, szövegrészek átfogalmazása Kulcsfogalmak kiírásaKulcsfogalmak kiírása

7 Szitó (1987): Szitó (1987): Kulcsfogalmak definíciójaKulcsfogalmak definíciója JegyzetelésJegyzetelés Hallott anyag alapján Hallott anyag alapján Szöveg olvasása közben Szöveg olvasása közben A jegyzetelt anyag vizuális tagolása (aláhúzás, nagybetűs írás, nyilak, betűk és számok, egyéni jelek, színek) A jegyzetelt anyag vizuális tagolása (aláhúzás, nagybetűs írás, nyilak, betűk és számok, egyéni jelek, színek) Tanári vázlat vagy ábra értelmezéseTanári vázlat vagy ábra értelmezése

8 Fogalmak közötti kapcsolatok megkeresése és ennek rögzítése Fogalmak közötti kapcsolatok megkeresése és ennek rögzítése Egy lényeges fogalom köré illeszkedő asszociatív fogalmakEgy lényeges fogalom köré illeszkedő asszociatív fogalmak Alá- és fölérendeltségi viszonyokAlá- és fölérendeltségi viszonyok Mellérendelt viszonyban levő fogalmakMellérendelt viszonyban levő fogalmak Ellentétes fogalmakEllentétes fogalmak Ok-okozati kapcsolatOk-okozati kapcsolat Összefoglalás készítése Összefoglalás készítése

9 Kérdések feltevése Kérdések feltevése Mit fogok tudni? Mit nem értek? Mire kaptam választ? Mit tudok most, hogy tanulmányoztam a szöveget?Mit fogok tudni? Mit nem értek? Mire kaptam választ? Mit tudok most, hogy tanulmányoztam a szöveget? Saját vagy mások által feltett kérdésre válaszadás Saját vagy mások által feltett kérdésre válaszadás Ábra készítése Ábra készítése Az anyag elmondása jegyzet vagy vázlat alapján Az anyag elmondása jegyzet vagy vázlat alapján

10 A megértés pszichológiai összetevői a megértés a dolgok lényegének és összefüggéseinek feltárása, megragadása a megértés a dolgok lényegének és összefüggéseinek feltárása, megragadása két fő tényező: két fő tényező: a részektől haladunk az egész fele (alulról felfele történő építkezés)a részektől haladunk az egész fele (alulról felfele történő építkezés) a folyamat lejátszódásához a meglévő sémáink, ismereteink adják a kereteta folyamat lejátszódásához a meglévő sémáink, ismereteink adják a keretet

11 Komplex tanulási módszeregyüttes Thomas-Robinson (1972): SQ4R Thomas-Robinson (1972): SQ4R Scan: letapogatás (előzetes áttekintés)Scan: letapogatás (előzetes áttekintés) Query: kérdezésQuery: kérdezés Read: olvasásRead: olvasás Reflect: átgondolásReflect: átgondolás Recite: felidézésRecite: felidézés Review: ismétlő áttekintésReview: ismétlő áttekintés

12 Komplex tanulási módszeregyüttes Scan, előzetes áttekintés Scan, előzetes áttekintés a bevezetők, alcímek, bekezdések, összefoglalások rövid áttekintésea bevezetők, alcímek, bekezdések, összefoglalások rövid áttekintése a tanuló így egy intellektuális hálót, összképet alakít ki, orientációs támpontokat keresa tanuló így egy intellektuális hálót, összképet alakít ki, orientációs támpontokat keres

13 Komplex tanulási módszeregyüttes Query, kérdések alkotása Query, kérdések alkotása a leíró jellegű anyagot kérdésekké alakítjuka leíró jellegű anyagot kérdésekké alakítjuk egyrészt elősegíti a passzív olvasóból aktív olvasóvá válástegyrészt elősegíti a passzív olvasóból aktív olvasóvá válást másrészt elővételezi azt a kommunikációs módot, amivel a tanuló a számonkéréskor találkozni fogmásrészt elővételezi azt a kommunikációs módot, amivel a tanuló a számonkéréskor találkozni fog

14 Komplex tanulási módszeregyüttes Read, olvasás Read, olvasás ez már aktív olvasás, a cél, hogy a megfogalmazott kérdésekre választ tudjunk adniez már aktív olvasás, a cél, hogy a megfogalmazott kérdésekre választ tudjunk adni

15 Komplex tanulási módszeregyüttes Reflect, az információk átgondolása Reflect, az információk átgondolása Ennek során meg kell próbálni az olvasott információkat összekapcsolni korábbi ismereteinkkel: fogalmak kapcsolata, összefüggések feltárása, stb.Ennek során meg kell próbálni az olvasott információkat összekapcsolni korábbi ismereteinkkel: fogalmak kapcsolata, összefüggések feltárása, stb.

16 Komplex tanulási módszeregyüttes Recite, felidézés Recite, felidézés Csupán az emlékezetre támaszkodva válaszoljuk meg a korábban megfogalmazott kérdéseketCsupán az emlékezetre támaszkodva válaszoljuk meg a korábban megfogalmazott kérdéseket

17 Komplex tanulási módszeregyüttes Review, ismétlő áttekintés Review, ismétlő áttekintés Ennek funkciója egyrészt a hatékonyabb rögzítés, másrészt a lényeges elemek újbóli áttekintéseEnnek funkciója egyrészt a hatékonyabb rögzítés, másrészt a lényeges elemek újbóli áttekintése


Letölteni ppt "Tanulási technikák A tanulási stratégiák. A tanulási stratégiák vizsgálata Kozéki és Entwistle (1986): Kozéki és Entwistle (1986): Mélyrehatoló:Mélyrehatoló:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések