Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatási Paktum Magyarországon Gere János.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatási Paktum Magyarországon Gere János."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatási Paktum Magyarországon Gere János

2 A keretmegállapodás szerkezete: Preambulum (Előszó stb.) A paktum célkitűzései A paktum célcsoportjai A paktum szervezete A foglalkoztatási fórum Irányító csoportok Menedzsment Finanszírozás Aláírások – Támogató nyilatkozatok

3 A munkaprogram Éves szinten kötik meg Az egyes projekteknél: –Szakmai program –Határidő –Felelősök –Finanszírozók

4 A paktum haszna A megye fontos szereplői stratégiai célokat fogalmaznak meg Ezek a célok helyi szükségletekre épülnek Közös partnerség és felelősség a programok megvalósításában Források koordinációja Hatékonyság megvalósulása ESZA (EQUAL) támogatási lehetőségek Segítség a politikai döntéshozók számára

5 Preambulum A megyei foglalkoztatási paktum a térségi szereplők (pl.: gazdasági szervezetek, intézmények, non-profit szervezetek) szerződésben rögzített összefogása azzal a céllal, hogy: - Megismerjék a megye foglalkoztatási nehézségeit, a munkanélküliség okait, - Foglalkoztatást elősegítő programokat valósítsanak meg, - Összehangolják a megyi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzelésit, céljait és megoldást keressenek a problémákra, - Összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósításának érdekében. A paktumot aláírók felelősséget éreznek a megye foglalkoztatási helyzetéért és készek a lehetőségeiket a térség gazdaságfejlesztési céljainak szolgálatába állítani.

6 A foglalkoztatási paktum célkitűzési A paktum célkitűzései alapvetően kapcsolódnak az országos és megyei foglalkoztatáspolitikai célokhoz és a megye gazdaságfejlesztési elképzeléseihez. - A foglakoztatási színvonal növelése, és a munkanélküliség csökkenése. - Új munkahelyek teremtése a helyi vállalkozói szektor támogatásával. - A munkahelyek megőrzése az igényekhez igazodó képzések indításával. - A megváltozott munkaképességű személyek munkavállalási lehetőségeinek javítása. - A megyei gazdaságfejlesztési elképzelések és a szakképzés összehangolása. - A tanácsadási és a gondozási lehetőségek bővítése olyan személyek számára, akiket a munkanélküliség közvetlenül vagy közvetetten érint.

7 A foglalkoztatási paktum célkitűzési - A helyi, illetve a közösségi szolgáltatások fejlesztése az információs és a kommunikációs technológia segítségével. - A hátrányos helyzetű és a munkaerőpiacról kiszorult rétegek integrációjának elősegítése. - A férfiak és nők esélyegyenlőségének figyelembe vétele minden területen. - A megye adottságainak kihasználásával a foglalkoztatási potenciál fejlesztése az idegenforgalom, a sport-szabadidő, a szociális szolgáltatások, a kultúra terén. - A gazdaság munkaerőigény kielégítésének segítése képzéssel, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal és egyéb közgazdasági eszközökkel. - Munkaerőpiaci felzárkóztató, pályáorientációs és szakképesítést adó képzési programok biztosítása az alacsonyan iskolázott fiatalok számára.

8 A Foglalkoztatási Paktum célcsoportjai: Munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek Pályakezdő fiatalok, különös tekintettel a felsőfokú végzettekre Megváltozott munkaképességűek Tartós munkanélküliek Roma munkanélküliek 40 éven felüli munkanélküliek Nők Helyi vállalkozók

9 A Foglalkoztatási Paktum szerkezete A paktum részét képezik azon támogatóknak a nyilatkozatai, akik a dokumentum tartalmával egyetértenek és a célkitűzések megvalósításában szerepet vállalnak. A szerződés határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél a másik felekhez intézett jognyilatkozattal 30 napos határidővel felmondhatja.

10 A foglalkozatási fórum A megyei szintű szereplő széles körű bevonása érdekében a paktum aláírói foglalkoztatási fórumot működtetnek. A fórum a megállapodás szereplői mellett a foglalkoztatáspolitikai kérdések iránt érdeklődő minden személy és szervezet előtt nyitva áll. A fórumot az irányító csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal.

11 A foglalkozatási fórum A foglalkozatási fórum feladata, hogy: - Tájékozódik a megye munkaerőpiaci helyzetéről - Javaslatokat fogalmaz meg a munakerőpiaci programokra, - Véleményezi az eddigi akciókat - Segítséget ad az éves munkaprogram összeállításához, - Biztosítja a megye szereplői közötti információ áramlást és az információk, vélemények cseréjét, - Segít a megyei szereplők közötti kezdeményezések összehangolását. Ezeknek a feladatoknak teljesítésével nagymértékben hozzájárulhat a helyes döntések megalapozásához, a társadalmi nyilvánosság és kontroll biztosításához, valamint a partnerség erősítéséhez.

12 Irányító csoport A paktumban foglaltak végrehajtásáért az irányító csoport a felelős. Az irányító csoport: - Információ gyűjt és megszervezi a foglalkoztatási fórum tájékoztatását - Feldolgozza a foglalkoztatási fórum ajánlásait - Kidolgozza a foglalkozatási paktum éves munkaprogramját - Koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között - Beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléseiről

13 A Foglalkoztatási Paktum koordinációja A koordinációt a foglalkoztatási paktum menedzsmentje végzi Feladata: - Koordinálja a Paktum munkáját, - - Szervezi és előkészíti a munkaprogramban meghatározott feladatokat, - - Információval segíti a fejlesztésben érdekelt szervezeteket, - - Generálja a fejlesztési projekteket, menedzseli az elképzeléseket és a forráskoordinációt.


Letölteni ppt "Foglalkoztatási Paktum Magyarországon Gere János."

Hasonló előadás


Google Hirdetések