Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 2003 - 2006 „A” komponens Schottner Péterné komponensvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 2003 - 2006 „A” komponens Schottner Péterné komponensvezető"— Előadás másolata:

1 SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 2003 - 2006 „A” komponens Schottner Péterné komponensvezető schottner.lilla@szakma.hu

2 2 TARTALOM Helyzetelemzés 1.Célok 2.Feladatok 3.Fejlesztési irányok 4.Átfogó feladatok 5.Az „A” komponens Céljai Célcsoportja Feladatai és időterve

3 3 1. Helyzetelemzés:  Az utóbbi években csökkent a szakiskolák népszerűsége  A szakiskolákban tanulók bukási, lemorzsolódási aránya igen magas.  Hátrányos helyzetű, magatartás- és tanulási problémával küzdő tanulók száma egyre növekvő  Hiányos tárgyi, anyagi feltételek, valamint a pedagógusok szakmai-módszertani magárahagyatottsága.

4 4 2. A program legfőbb célkitűzései:  Az egyéni és társadalmi érdekek összehangolása tankötelezettség érvényre jutása; korszerű, eladható ismeretek; önálló tanulás iránti igény; sokoldalú, fejlett személyiség; önismeret-, kommunikációs készség-, idegen nyelv-tudás fejlesztése.  A tartalmi és módszertani fejlesztés  A gazdaság igényeinek kielégítése

5 5 3. A program feladatai I.  Tananyagfejlesztés  Tanárképzés, továbbképzés  Intézményi önfejlesztés, önértékelés  Az alapműveltségi vizsga funkciójának és követelményszintjeinek meghatározása

6 6 3. A program feladatai II.  Jogi környezet megteremtése a gazdaság szerepvállalásának növekedése; az elméleti és gyakorlati képzés arányainak szükséges módosítása; az alapvizsga funkciójának és követelményeinek meghatározása; az Országos Képzési Jegyzék módosítása

7 7 4. Fejlesztési irányok I.  A tanulási hátrányok, a képességek szerint differenciált felzárkóztató programok fejlesztése  A gazdasággal való kapcsolat és közreműködés megerősítése  A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci értékének növelése  A szakképzés és a foglakoztatás összehangolása, kiemelt figyelmet fordítva az informatikai és az idegen nyelvi tudás szakmaorientált alapozására, fejlesztésére.

8 8 4. Fejlesztési irányok II.  Kialakítani az elméleti és gyakorlati tudás diagnosztikus mérésének iskolai és országos szinten használható eszközrendszerét.  A tanárképzés és továbbképzés, a vezetőképzés rendszerének fejlesztése  Az alapműveltségi vizsga funkciójának és követelményszintjének meghatározása

9 9 5. Átfogó feladatok : 5.1. Tananyag és programfejlesztés 5.2. Módszertani fejlesztés 5.3. Eszközfejlesztés

10 10 Szakiskolai Fejlesztési Program

11 11 5.1. Tananyag és programfejlesztés I.  A szakiskolai közismereti tantervek, tananyagok, követelmények felülvizsgálata és átdolgozása, módszertani fejlesztés. („A” komponens, valamint idegen nyelvi tematikus projektek)  A pályaorientáció, életpálya-építés tantervének, tananyagának és tanítás-módszertanának megújítása (po. projekt)

12 12 5.1. Tananyag és programfejlesztés II.  Olyan tananyagok, programok készítése, módszerek elterjesztése, eljárások kidolgozása, amelyek az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezőket felkészítik a szakképzésre, illetve a lemorzsolókat reintegrálják az iskolai rendszerű szakképzésbe. („C”, „D1” komp.)

13 13 5.1. Tananyag és programfejlesztés III.  A szakmai – szakterületi és szakmacsoportos alapozó képzés, szakmacsoportos moduláris programfejlesztés; - tantervek, tananyagok, tanulásirányítással kapcsolatos módszerek, követelmények felülvizsgálata és átdolgozása. („A”, „B”, „C” komp.)

14 14 5.2. Módszertani fejlesztés I.  A szakiskolai tanárok, oktatók, valamint a gyakorlati képzésbe bekapcsolódók korszerű pedagógiai, módszertani, idegen nyelvi, oktatástechnikai, informatikai képzése. („A”, „B”, „C”, „D2”, komp., id. ny. inf. projekt)

15 15 5.2. Módszertani fejlesztés II.  A szakiskolák vezetésének, fenntartójának, s az iskolához kapcsolódó gyakorlati képzőhely képviselőjének felkészítése a korszerű iskolafejlesztésre és vezetésre, a rendszerszerű minőségfejlesztésre.(„D2” komp.)  A szakiskolák nevelőtestületének felkészítése a módszertani változásokkal járó feladatokra. (átfogó komponensek)

16 16 5.3. Eszközfejlesztés  Az intézmények fejlesztését, pedagógiai feladatait, a közismereti és szakmai tárgyak hatékonyabb tanítását és tanulását szolgáló tárgyi eszközök biztosítása. (átfogó komponensek)  Az elméleti és gyakorlati tudás mérésére szolgáló standardizált eszközrendszer megteremtése és alkalmazása, az alapvizsga kimunkálása. (mérés-értékelés tematikus projekt)

17 17 6. „A” komponens közismereti és szakmai alapozó projekt Az „A” komponens 1.Céljai, 2.Célcsoportjai, 3.Feladatai és időterve

18 18 1. A komponens céljai:  Alapkészségek fejlesztése  A közismereti és szakmai alapozó képzés tartalmának, módszereinek megújítása, fejlesztése  A tartalom átadásához szükséges eszközrendszer korszerűsítése, bővítése

19 19 2. A komponens célcsoportjai:  A szakiskolák tanárai és oktatói  A tananyagfejlesztés és módszertani felkészítést végző szakemberek/szakértők  A tanítási eszközök, módszerek fejlesztésében résztvevő szakértők, iskolák pedagógusai  A tárgyi eszközök fejlesztésében, bővítésében résztvevő cégek, szakértők  A résztvevő iskolák nevelőtestülete, diákjai

20 20 3. A komponens feladatai, időterve:

21 21 Intézmények feladatai:  Információk gyűjtése, rendszerezése, továbbadása az érintetteknek.  Belső információs rendszer kialakítása.  Továbbképzéseken való aktív részvétel, együttgondolkodás.  Megszervezni a továbbképzéseken szerzett ismeretek, tapasztalatok átadását. Programértékelő konferencia: 2006. május

22 22 A feladatok elvégzéséhez jó munkát és sok sikert kívánok! Schottner Péterné komponensvezető


Letölteni ppt "SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 2003 - 2006 „A” komponens Schottner Péterné komponensvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések