Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A különböző eszközök egymáshoz való viszonya IKER társadalmasítás workshop Budapest, 2016. április 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A különböző eszközök egymáshoz való viszonya IKER társadalmasítás workshop Budapest, 2016. április 12."— Előadás másolata:

1 A különböző eszközök egymáshoz való viszonya IKER társadalmasítás workshop Budapest, 2016. április 12.

2 Az előadásom céljai Átfogó képet kapjanak az IKER fejlesztő eszköz kialakítását befolyásoló legfontosabb eszközökről. Megismerjék az IKER fejlesztő felépítésének logikáját. Az IKER fejlesztőt érintő szakmai állásfoglalásuk kialakítása során fel tudják idézni, hogy az eszköz mely részei korrigálhatóak és melyek építkeznek más eszközökből.

3 Az IKER fejlesztő kialakítása Az IKER az alábbi alapvető eszközökhöz igazodik:  EKKR (Európai Képesítési Keretrendszer)  MKKR (Magyar Képesítési Keretrendszer)  DIGCOMP (A digitális kompetencia értelmezésének és fejlesztésének európai keretrendszere) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 A sütőiparban megjelenő különféle félkész és késztermékeket készít a technológiai előírásoknak megfelelően.

4 EKKR  Meta keretrendszer  8 szintű  Szintleíró jellemzőket fogalmaz meg  Deskriptor (szintleíró) kategóriái:  Tudás  Készségek  Kompetencia SzintekTudásKészségekKompetencia 1. szint alapvető általános tudás egyszerű feladatok elvégzéséhez szükséges alapvető készségek közvetlen felügyelet mellett, szervezett körülmények között végzett tanulás vagy munka 2. szint alapvető tárgyi tudás valamely munka- vagy tanulmányi területen egyszerű szabályok és eszközök használatával történő feladatvégzéshez és rutin probléma megoldáshoz, releváns információk alkalmazását igénylő alapvető kognitív és gyakorlati készségek felügyelet mellett korlátozott mértékű autonómiával végzett tanulás vagy munka

5 MKKR  A képesítések ebbe a keretrendszerbe sorolódnak be  8 szintű  Szintleíró jellemzőket fogalmaz meg  Deskriptor (szintleíró) kategóriái:  Tudás  Képesség  Attitűd  Autonómia és felelősség SzintTudásKépességAttitűd Autonómia és felelősség 1. szint Ismeri egy adott témakör alapvető tényeit, legfontosabb fogalmait. Képes a szükséges tudás alkalmazására, amennyiben az egyszerű, begyakorolt rutinok, műveletek használatát igényli. Törekszik a feladatok megértésére, motivált azok sikeres végrehajtásában. Egyszerűbb, begyakorolt feladathelyzetekben önállóan végzi feladatát. Rendelkezik az alapvető anyanyelvi és logikai eszköztudással. A kulcskompetenciák (kiemelten: anyanyelvi, matematikai-logikai) alapszintű fejlettsége jellemzi. Tanulási és munkavégzési helyzetekben érdeklődő. Újszerű vagy összetettebb feladatokat irányítással és folyamatos ellenőrzéssel lát el. Ismeri a gyakorlati tevékenységhez szükséges jellemző anyagokat és eszközöket. Kész a közös munkára, tudásának másokkal való megosztására. Irányítás mellett értékeli saját munkáját. Törekszik a munkavégzés elemi eljárásaihoz kapcsolódó szabályok betartására.

6 DIGCOMP  5 dimenzió:  Információ  Kommunikáció  Tartalom készítés  Biztonság  Problémamegoldás  21 kompetencia terület  3 szint:  A – Alapszint  B – Középszint  C – Felsőszint  Deskriptor (szintleíró) kategóriái:  Tudás  Képesség  Attitűd

7 IKER fejlesztő kialakítása  Építkezés:  Minden szint magába foglalja az alatta lévő szintet  Az ismert, megszokott, egyszerűtől halad az ismeretlen, váratlan, bonyolult felé  Dilemmák:  Időtállóság vagy könnyebb értelmezhetőség „Ismeri a digitális eszközökhöz kapcsolódó legfontosabb fogalmakat.”  Terjedelmi korlát => átfogó megfogalmazások alkalmazása

8 Az Infokommunikációs Egységes Referenciakeret (IKER) IKER szint Szintleíró kategóriák Információ gyűjtése, felhasználása, tárolása Digitális, internet alapú kommunikáció Digitális tartalmak létrehozása Probléma- megoldás, gyakorlati alkalmazás IKT biztonság 1 Részterület általános értelmezése IKER általános értelmezés Tudás szintleíró jellemzők Képesség Attitűd Autonómia és felelősség 2 Részterület általános értelmezése Tudás Képesség Attitűd Autonómia és felelősség

9  A TAMOP 4.1.3 projekt szint leírásaival kiegészülve a magyarországi informatikával kapcsolatos képzési kínálat az MKKR 1-8 szintjére besorolhatóvá válik  Szintek által meghatározott progresszivitás támogatja a teljesen kezdők bevonását és fokozatos fejlődését  Kompatibilis a vonatkozó európai és hazai keretrendszerekkel IKER erősségei…

10 IKER használhatósága  Képzők számára lehetővé teszi, hogy pozícionálják programjaikat, fejlesztéseiket célzottan végezzék, felismerjék az eddig fel nem térképezett lehetőségeket, piaci réseket.  Megteremti a közös nyelvet a digitális kompetenciák értelmezésében – kommunikációs eszköz (fejlesztők – szolgáltatók – felhasználók).  Szakpolitikai eszköz a digitális kompetenciák fejlesztésének stratégiai meghatározásában.


Letölteni ppt "A különböző eszközök egymáshoz való viszonya IKER társadalmasítás workshop Budapest, 2016. április 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések