Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” TÁMOP 2.2.2. 3/2 2010-2012 Szakmai koncepció és feladattervek az NPT szakmai vitájára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” TÁMOP 2.2.2. 3/2 2010-2012 Szakmai koncepció és feladattervek az NPT szakmai vitájára."— Előadás másolata:

1 A „pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” TÁMOP 2.2.2. 3/2 2010-2012 Szakmai koncepció és feladattervek az NPT szakmai vitájára 2009. december 18. soros ülés Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

2 (tovább)Tervezési háttér -A pályaorientáció rendszerének és eszközeinek rendszerszintű és országos fejlesztéséről a Magyar Kormány döntött 2007-ben -E döntés nyomán az SZMM által gondozott TÁMOP 2. prioritásba (alkalmazkodóképesség) került a feladat, amelyet a Tárca az FSZH-ra telepített KP formájában -A kiemelt program az ÚMFT/TÁMOP teljes időszakára szól -Az SZMM leadta az NFÜ/HEPIH befogadta a 2. AT időszakára szóló szakmai feladatrendszert és forrást

3 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető Az EU elvárásai a pályaorientációs szakpolitika területén (2008) 1. PRIORITÁSI TENGELY: AZ ÉLETPÁLYAMENEDZSMENT-KÉSZSÉGEK EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ ELSAJÁTÍTÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE 2. PRIORITÁSI TENGELY: A PÁLYAORIENTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGÉNEK MEGKÖNNYÍTÉSE VALAMENNYI POLGÁR SZÁMÁRA 3. PRIORITÁSI TENGELY: A PÁLYAORIENTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK MEGTEREMTÉSE 4. PRIORITÁSI TENGELY: A KÜLÖNBÖZŐ NEMZETI, REGIONÁLIS ÉS HELYI SZEREPLŐK KÖZÖTTI KOORDINÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖSZTÖNZÉSE A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által kialakított állásfoglalás (2008. november 21.) a pályaorientációnak az egész életen át tartó tanulás stratégiáiba való fokozottabb integrálásáról

4 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető A TÁMOP 2.2.2 kiemelt program végrehajtása során az eddigiekben összegezhető szakmai kulcsmegállapítások 1.A program kiemelten kezeli a pályaorientációval foglalkozók hálózatba szervezését. A Regionális Szakmai Hálózatszervezés (RSZH) tevékenysége 2009 júliusában indulhatott meg, és az első negyedév alatt 1132 fővel vette fel a kapcsolatot, közülük 168-an szakképzett pályatanácsadók. A nemzetközi szakértők által is mélyen elismert fejlesztési irány e tevékenység folytatása. Az RSZH eredményeként – megtámogatva a modern IKT eszközök változatos alkalmazásával – várható e program szakmai céljainak megvalósítása és fenntarthatósága is 2014 után. Az RSZH lehetőséget kínál arra, hogy az EU, OECD, UNESCO szakmai ajánlásainak megfelelően szakpolitikákon átnyúló módon szervezzük rendszerbe az állampolgárok számára szükséges pályatanácsadói kapacitást. Biztosítva ezzel az állampolgár szabad útját a rendszerek között (általános képzés- szakképzés- munka- felnőttképzés- közművelődés- szociális ellátórendszer-munka) valamint biztosítva a költséghatékonyságot

5 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető 2. A LLG – lifelong guidance magyar elnevezésének és tartalmának kialakítása szempontjából a legjobbkor érkezett a TÁMOP 2.2.2. első megvalósítási időszaka. A 2004-es ír elnökség alatti pályaorientációs állásfoglalást 2008-ban új követte, amely eredményeként – valamint nem kevésbé az ELGPN munkája okán – a tagállamok körében általánossá vált az LLG szakmai szóhasználat. Az LLG túlmutat a korábbi pályaválasztási tanácsadás, pályaorientáció, életpálya-fejlesztési kompetencia, karrier- tanácsadás, munkaerő-piaci mentorálás szakmai részhalmazain, és olyan az egész szakmai életút – annak iskoláskorban kezdődő alapozásától a nyugdíjba menetelig – támogatását megalapozó szolgáltatási rendszer kialakítását tűzi ki céljául, amely Európa versenyképessége és a társadalmi befogadás szempontjaiból vizsgálva is előremutató. A program keretében elvégzett kvalitatív kutatás eredményeként, valamint a szakemberekkel eddig lefolytatott WS eredményeként az LLG megnevezésére megszületett az életpálya-tanácsadás magyar elnevezés, amely történelmi lehetőséget kínál az eddigi szakmai iskolák és az egyes életkori szakaszok mentén szerveződő támogatási modellek integrációjára. Az így elvégzett munka olyan széles szakmai konszenzuson nyugodhat, amelyre bátran lehet építkezni. E feladat részeként a program útjára indította az Életpálya-tanácsadás szaklapot és megkezdte az RSZH eredményeinek felhasználásával a magyarországi pályainformációs tanácsadók és pályatanácsadók virtuális közösségének felépítését (Tanácsadók Virtuális Közössége – TVK). E munka eredményeként mind a végfelhasználók, mind a pályatanácsadók, mind a szakpolitikai és politikai döntéshozók megfelelő információk birtokában tudnak majd döntést hozni.

6 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető 3. A TVK lehetőséget teremt majd arra, hogy a pályaorientációs szolgáltatás mint köz- és mint magánjószág is érvényesüljön, megteremtve a szektor semleges pályatanácsadói iparág további, és minden partner számára transzparens fejlődését.

7 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető 4. A program keretében már elkészült Pályaorientációs Tanácsadók Szakmai Protokollja alkalmas arra, hogy a magyarországi pályatanácsadó szakmával a közös és minden szektorban érvényes szakmai protokoll alapját képezze. E protokoll már épít az EU-OECD 2004-es közös javaslatára, amelyben az életpálya-tanácsadási munkát három illetékességi szinten; 1. pályainformáció nyújtás, 2. pályatanácsadás /2a csoportos tanácsadás, 2b egyéni tanácsadás/ 3. pályatanácsadó pszichológiai tanácsadás vizsgálata. E besorolási rendszer konzekvens alkalmazása megoldást jelenthet a ma még áttekinthetetlen, és a felkészültség oldaláról is rendkívül heterogén pálya-tanácsadási szolgáltatói kör és személyzet rendszerezésére. E tekintetben előkészítve a szakma minőségbiztosítását, amelyet a közösség 2008-as állásfoglalása negyedik prioritásában kifejezetten elő is ír.

8 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető 5. A TÁMOP 2.2.2./I. megkezdett eszközfejlesztések folytatása (minden életkorban használható kérdőívcsalád, az egyes életúton felmerülő döntési pontok megtámogatása stb.) lehetővé teheti, hogy az életpálya-tanácsadó szakma megfelelő felkészültséggel nézzen szembe a végfelhasználói elvárásokkal.

9 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető 6. A kereslet vezérlet, az állampolgárok oldaláról jobban értett és ismert szakképzési rendszer kialakítását segíti elő a pályainformációs munka megkezdett megújítása, amely részeként a pályainformációs munka a szakképzések bemutatása mellett a foglalkozások/munkakörök oldaláról közelíti a pályaválasztás, pályakorrekció, és a szakmai továbbképzés kérdéskörét.

10 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető 7. Az egyéni életpálya-portfolió kialakítása és annak elektronikus tárolhatósága megteremti a teljes szakmai életútra történő felkészülés és a munkavállalói karrier karbantartás lehetőségét, mindebben az egyén, az állampolgár autonóm cselekvésére épülő rendszert alakít ki a tanácskérő köré.

11 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető A TÁMOP 2.2.2./II. 2010-2012 keretében tervezett programelemek

12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető I. Erőteljesebb társadalmi kommunikáció Ide értve a foglalkozás-leírásokban munkaadók és szakszervezeti oldal bevonását (validálás, jelzőrendszer) II. Szakmai protokoll Konzultáció folytatása a szakma szereplőivel az országos kiterjesztés előkészítésére III. Pályatanácsadók HR-támogatása a programon belül IV. Belső képzés- fejlesztés, csapatépítés V. A regionális szakmai hálózatba (RSZH) tömörült humán szakemberek folyamatos továbbképzése és közösségbe szervezése (TVK) VI. on-line pálya-tanácsadási fejlesztések a) Egyéni guidance portfólió (vö. www.careerswales.com)www.careerswales.com b) Új típusú szakmabemutató anyagok (3D virtuális környezet) c) NPP funkciók továbbfejlesztése d) Módszertani segédanyagok e-learning változatának elkészítése e) Nyitás a mobiltartalmak felé

13 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető VII. A program megújított szerkezete Képzés: újabb 2 000 humán szakember részére 30 órás képzés posztgraduális képzés életpálya-tanácsadó szakember mester- akadémia kialakítása Regionális Szakmai Hálózat koordinációja: 50 fős tanácsadói hálózat első etapban feltárt szakemberek (csak információ- áramoltatás) Portálfejlesztés: Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP) továbbfejlesztése Tanácsadók Virtuális Közössége (TVK) továbbfejlesztése Az életpálya- tanácsadás (ÉT) eszközeinek, módszertanának fejlesztése Projektmenedzsment Marketing kommunikáció kérdőívek egységes ÉT- rendszert megalapozó elemzések szakmabemu- tató filmek, mappák

14 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető Köszönöm a figyelmet! Kérdések, észrevételek…


Letölteni ppt "A „pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” TÁMOP 2.2.2. 3/2 2010-2012 Szakmai koncepció és feladattervek az NPT szakmai vitájára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések