Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A CeRamICA projekt hozzáadott értéke a magyarországi szakpolitikák és fejlesztéspolitika tükrében Sára János Főosztályvezető NFGM Területfejlesztési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A CeRamICA projekt hozzáadott értéke a magyarországi szakpolitikák és fejlesztéspolitika tükrében Sára János Főosztályvezető NFGM Területfejlesztési Főosztály."— Előadás másolata:

1 A CeRamICA projekt hozzáadott értéke a magyarországi szakpolitikák és fejlesztéspolitika tükrében Sára János Főosztályvezető NFGM Területfejlesztési Főosztály

2 JÖVŐKÉP: Területi harmónia HOSSZÚ TÁVÚ,ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKAI CÉLOK 1. Térségi verseny- képesség 3. Fenntartható térségfejlődés, örökségvédelem 4. Területi integrálódás Európába 5. Decentralizáció és regionalizmus 2. Területi felzárkózás ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER KÖZÉPTÁVÚ TERÜLETI CÉLOK RÉGIÓK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ALAPALAP ELV EKELV EK 1. Versenyképes budapesti metropolisz- térség 2. Versenyképességi pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése 3. Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása 4. Országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek,tématerületek - Balaton térség tartós versenyképességének megteremtése - Tisza-térség fenntartható felzárkóztatása - A Duna-mente fenntartható fejlesztése - A termálvízkincs térségi hasznosítása 5. Határ menti területek együttműködésének erősítése 6. Rurális (vidékies) térségek területileg integrált fejlesztési prioritásai 7. Területi prioritások a szakpolitikák számára Közép – Magyar- ország Közép – Dunán- túl Nyugat – Dunán- túl Dél – Dunán- túl Észak – Magyar- ország Észak - Alföld Dél - Alföld Országos Területfejlesztési Koncepció

3 A fejlesztéspolitika területfejlesztési alapjai Harmonikus térszerkezet, fenntartható fejlődés → az eredményes fejlesztéspolitika egyik feltétele Összhang, egymásra épültség szükséges: –a területpolitika és a fejlesztéspolitika között (OTK – OFK) –az ágazati és a regionális tervezésben (SOP – ROP) Térképen kell tervezni az ágazati stratégiákat és programokat Területfejlesztés hozadéka: –Szinergikus hatások érvényesítése → a fejlesztési források jobban hasznosulnak –Lakossági igények közvetlenebb megjelenítése

4 Területi versenyképesség = Magyarország versenyképessége Versenyképesség és kohézió → nem ellentétes fogalmak Területi kohézió → nemcsak a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása Jó programokkal és megalapozott projekt- javaslatokkal a fejlesztési forrásokért Mitől jó egy projekt? (stratégiai és partnerségi megalapozás: Kistérségi Cselekvési Tervek, vidékfejlesztési programok összhangja, társadalmi részvétel a programalkotásban és a végrehajtásban)

5 A Projekt kapcsolódása a hazai területi politikához Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) kitűzött (4.) célja: Területi integrálódás Európába Részfeladat: A különböző területi szintek (települések, régiók) és a területfejlesztési szakmai szereplők nemzetközi együttműködési hálózatainak támogatása.  INTERREG IVC program = régiók közötti együttműködést támogató program  Határmenti együttműködések  Transznacionális programok

6 A CeRamICa Projekt 7 európai országban 12 kerámiával foglalkozó vállalkozás kapcsolatainak erősítése. (Magyarország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Szlovénia, Románia, Görögország) A projekt vezetője Magyarország A projekt fő célkitűzése a kerámia és más hagyományos kismesterségek támogatása (főleg KKV-k) annak érdekében, hogy az érintett helyi gazdaságokban valódi és versenyképes gazdasági húzóágazattá tudjanak válni, ezáltal egyúttal munkahelyeket is teremtve, illetve megtartva.

7 A projekt hozzáadott értéke A még megőrzött hagyománnyal kapcsolatos tudás felértékelődése A hagyomány társadalmi szervezőerő Szoros kapcsolata van a most kibontakozó társadalomiparral és tudásiparral Jelentős részben hozzájárul a közösségi identitás megőrzéséhez, az önértékeit tisztelő, sokszínűségét megtartó közösség megerősödéséhez.

8 Az erős hagyományú és ezért nyitott közösség képes nemcsak alkalmazkodni, hanem kihasználni a globalizáció előnyeit, újjászervezni, újjáépíteni is önmagát A hagyomány megtalálhatja a funkcióját az új gazdaságban és az információs társadalomban. A hagyomány jelentősége, hogy a jövő kihívásaira könnyebb megtalálni a választ, ezért van szükség a hagyományőrző és - teremtő projektekre Egymás hagyományok ismerete megalapozza más népek, kultúrák tiszteletét.

9 Amit a projekt elérhet Ebben a projektben az együttműködő városok és községek együtt, egymás hagyományait is megismerve törekszenek a hagyományos kulturális értékeik –jelen esetben a kerámia művészet/ipar- megőrzésnek elősegítésére, A jelen igényekhez alkalmazkodó kínálat kialakításával a településük gazdasági versenyképességét akarják erősíteni. Közösen keresik a legjobb megoldásokat, kapcsolódva a helyi és regionális fejlesztéshez.

10 Köszönöm a figyelmet! sara.janos@nfgm.hu


Letölteni ppt "A CeRamICA projekt hozzáadott értéke a magyarországi szakpolitikák és fejlesztéspolitika tükrében Sára János Főosztályvezető NFGM Területfejlesztési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések