Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fa- Bútoripari Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság Minden, ami fa Konferencia Budapest 2009. október. 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fa- Bútoripari Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság Minden, ami fa Konferencia Budapest 2009. október. 14."— Előadás másolata:

1 Fa- Bútoripari Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság Minden, ami fa Konferencia Budapest 2009. október. 14.

2 Kémiai biztonság (REACH) Dr. Raffai Mária Dr. Raffai Mária Munkaegészségügyi és Munkaegészségügyi és Kémiai biztonsági szakértő Kémiai biztonsági szakértő

3 A kémiai biztonság megfogalmazása Kémiai biztonság alatt a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet, az emberi egészséget károsító kockázatok csökkentését, kezelését kell érteni, úgy, hogy nem hagyható figyelmen kívül a fenntartható fejlődés szükségessége.

4 A kémiai biztonság szabályozása Magyarországon. Mérgező anyagok szabályozása: 26/1985. (V. 11.) MT rendelet, 26/1985. (V. 11.) MT rendelet, 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet Veszélyes anyagok szabályozása: 233/1996.(XII. 26.) kormányrendelet 233/1996.(XII. 26.) kormányrendelet 4/1997. (II. 21.) NM rendelet, 4/1997. (II. 21.) NM rendelet, a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények osztályozását, csomagolását, feliratozását a 67/548/EGK irányelvvel összhangban szabályozták.

5 2000-ben elfogadta a parlament a világ első kémiai biztonsági törvényét. 2000-ben elfogadta a parlament a világ első kémiai biztonsági törvényét. 2004-ben, amikor hazánk csatlakozott az Európai Unióhoz, a megelőző jogharmonizáció keretében a kémiai biztonsági törvény és végrehajtási rendeletei már megfeleltek a vonatkozó közösségi jognak. 2004-ben, amikor hazánk csatlakozott az Európai Unióhoz, a megelőző jogharmonizáció keretében a kémiai biztonsági törvény és végrehajtási rendeletei már megfeleltek a vonatkozó közösségi jognak.

6 A kémiai biztonsági törvény, egy ernyő törvény, melynek vázát a Tanács 67/548/EGK és a 88/379/ EGK irányelvek, és részben a 233/1996.(XII. 26.) kormányrendelet képezik. Illeszkedik a kémiai biztonság határterületeinek szabályozásaihoz (pl. környezetvédelem, egészségügy, fogyasztóvédelem, stb.), melyek együtt, nagy fontossággal bírnak a lakosságot érintő kémiai biztonság kérdésében. A törvény a váz, amely a vegyi anyagok életciklusa első fázisát képező termelés vagy import, illetve az előállított vegyi anyagok veszélyességének, kockázatának szabályozását képezi.

7 Veszélyes anyag életciklusa IMPORT TERMELÉS HULLADÉK RAKTÁROZÁS SZÁLLÍTÁS ÁRUSÍTÁS FELHASZNÁLÁS EXPORT ÚJRAHASZNOSÍTÁS Forrás: Prof. Dr. Ungváry György

8 A vázhoz kapcsolódnak a vegyi anyagok további életciklusának szakaszai, az emberi egészség-, és környezetkárosító hatások kezelését szolgáló szabályozások. A vázhoz kapcsolódnak a vegyi anyagok további életciklusának szakaszai, az emberi egészség-, és környezetkárosító hatások kezelését szolgáló szabályozások. A fentieket kiegészítik a kémiai biztonság intézményes rendszeréhez tartozó Információs Központ, és az egyeztető tárcaközi bizottság, stb. A fentieket kiegészítik a kémiai biztonság intézményes rendszeréhez tartozó Információs Központ, és az egyeztető tárcaközi bizottság, stb.

9 az EU új veszélyes anyag politikáját és stratégiáját hazánk is követte, elkötelezte magát – a veszélyes anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló: (Regisztrátion, Evaulation, Authorizátion and Restriction of Chemicals) „REACH” rendelet kidolgozásában és a végrehajtásában. (REACH egy betűszó, de nem tartalmazza az utolsó szó kezdőbetűjét, a korlátozást)

10 Az új vegyi anyag politika alapja a Tanács 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendeleteket közelítéséről. Az irányelv hazai honosítása a 44/2000. (XII. 27.) rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól,és részben a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. Magyarország a direktívát 10 jogi aktussal vette át 2004. május l.-én Magyarország a direktívát 10 jogi aktussal vette át 2004. május l.-én

11 A kémiai biztonsági törvény szerkezeti felépítése I-IX. fejezetből áll, tartalmilag: Veszélyes anyagokról és veszélyes készítményekről, Veszélyes anyagokról és veszélyes készítményekről, A szabályozási funkciókról, A szabályozási funkciókról, A kémiai biztonság intézményrendszeréről rendelkezik. A kémiai biztonság intézményrendszeréről rendelkezik. Nem tartoznak a törvény hatálya alá: Pszichotrop anyagok, kábítószerek, Pszichotrop anyagok, kábítószerek, Humán- vagy állatgyógyászati gyógyszerek Humán- vagy állatgyógyászati gyógyszerek Kozmetikai termékek, Kozmetikai termékek, Hulladékok, Hulladékok, Radioaktív anyagok, Radioaktív anyagok, Élelmiszerek, Élelmiszerek, Takarmányok, Takarmányok, Növény védőszerek, Növény védőszerek, Termésnövelők, Termésnövelők, 1 évig felmentést kap a törvény hatálya alól a kutatás, a kísérleti gyártás, és a nem termelőüzemű felhasználás. 1 évig felmentést kap a törvény hatálya alól a kutatás, a kísérleti gyártás, és a nem termelőüzemű felhasználás.

12 Fogalom meghatározások (A kémiai biztonságról szóló törvény alkalmazásakor is a REACH szerinti meghatározásokat kell alkalmazni a készítmény, regisztráció, gyártó, importőr, forgalomba hozatal, forgalmazó kifejezések tekintetében.) Vegyi anyag életciklusa: a vegyi anyag országon belüli előállításától vagy behozatalától, az országból való kiviteléig, újrahasznosításának, ártalmatlanításának befejezéséig terjedő, a vegyi anyaggal végzett tevékenységek által szakaszolt időszakok összessége. Veszélyes anyag: jogszabályok alapján veszélyesnek osztályozott anyag. Veszélyes készítmény: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap.

13 Biztonsági adatlap: a REACH-ben foglaltaknak megfelelően összeállított magyar nyelvű dokumentum. Tevékenység: a veszélyes anyaggal, veszélyes készítménnyel kapcsolatos előállítás, gyártás, feldolgozás, csomagolás, címkézés, osztályozás, tárolás, anyagmozgatás, forgalmazás, értékesítés Forgalomba hozatalért felelős személy: az EU valamely tagállamában székhellyel, telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki lehet gyártó, vagy importőr, aki az anyagot forgalomba hozza Kitapintható jelkép: olyan kép, mely gyengén látó vagy vak személy részére jelöli a veszélyes anyag, vagy veszélyes készítmény által előidézhető veszélyt

14 R mondat és R szám: a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények kockázataira utaló mondat, illetőleg e mondat sorszáma, pl.: R 45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) R 46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet) R 48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat S mondat és S szám: a veszélyes anyagok, veszélyes készítmények biztonságos használatára utaló mondat, illetve a mondat sorszáma, pl.: S 24 Bőrrel való érintkezés kerülendő S 25 Kerülni kell a szembejutást

15 A veszélyesség meghatározása Az anyagok és készítmények fizikai, fizikai-kémiai és kémiai tulajdonságai alapján, tűz- és robbanásveszélyesség szerint: robbanó anyagok és készítmények oxidáló anyagok és készítmények fokozottan tűzveszélyes anyagok és készítmények tűzveszélyes anyagok és készítmények kismértékben tűzveszélyes anyagok és készítmények

16 Az anyagok és készítmények mérgező (toxikológiai) tulajdonságai alapján: nagyon mérgezőek - azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén igen kis mennyiségben halált vagy heveny, illetve idült egészségkárosodást okoznak, mérgezőek - azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben halált vagy heveny, illetve idült egészségkárosodást okoznak, ártalmasak - azok az anyagok és készítmények, amelyek a belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny, illetve idült egészségkárosodást okozhatnak, és nem sorolhatóak a fenti veszélyességi osztályba,

17  maró (korrozív) anyagok és készítmények - amelyek élő szövettel érintkezve azok elhalását okozzák, irritáló vagy izgató anyagok és készítmények - olyan nem maró anyagok és készítmények, amelyek a bőrrel, szemmel vagy a nyálkahártyával való érintkezésük esetén gyulladást okoznak,  túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) anyagok és készítmények - amelyek ismételt belégzésüket, illetőleg a bőrön vagy a nyálkahártyán történő ismételt felszívódásukat követően túlérzékenységet okoznak.  karcinogén anyagok és készítmények - olyan anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik,

18 mutagén anyagok és készítmények - amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát, reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és készítmények - amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai, illetőleg funkciós károsodást okoznak; az anyagok és készítmények környezetkárosító (ökotoxikológiai) tulajdonságai alapján,  környezetre veszélyes anyagok és készítmények - amelyek a környezetbe jutva a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, megváltoztatják.

19 Veszélyes anyagok osztályozása veszélyesként osztályba sorolható anyagokat, szimbólummal, veszélyjellel, R és S mondattal kell ellátni.

20 Bejelentés A veszélyes anyagokat, veszélyes készítményeket a Magyarország területén gyártó, illetve forgalmazó a magyar nyelvű biztonsági adatlappal, esetleg címketerv benyújtásával bejelenti, ha a nyilvántartásban még nem szerepelt. (Nem kell bejelenteni a kutatási, fejlesztési célra, kísérleti gyártásra gyártott, forgalmazott veszélyes anyagokat) A bejelentést az OKBI felé kell megtenni.

21 Csomagolás, tárolás, szállítás A veszélyes anyag, veszélyes készítmény kiszerelt formában olyan csomagolóeszközben, címkével hozható forgalomba, hogy felhasználásáig ne okozzon ártalmat, és akadályozza meg az anyag kiszóródását, kiömlését, A csomagoló eszközön, amely lakossági felhasználásra kerül, és nagyon mérgező, maró, gyermekbiztos zárás és veszélyre utaló, kitapintható jelkép (figyelmeztetés), is legyen Eredetileg veszélyes anyaghoz vagy veszélyes készítményhez gyártott vagy használt csomagolóeszköz még tisztított, közömbösített állapotban sem használható élelmiszer, takarmány tárolására A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve a tevékenységet végző felelős.

22 A veszélyes anyagok feliratozása, címkézése A címke magyar nyelven jól olvashatóan tartalmazza: a termék nevét, a benne lévő veszélyes anyag megnevezését, a termék nevét, a benne lévő veszélyes anyag megnevezését, a forgalomba hozatalért felelős személy megnevezését és elérhetőségét; a forgalomba hozatalért felelős személy megnevezését és elérhetőségét; a veszély megjelölését és a veszély jelképét (szimbólumát); a veszély megjelölését és a veszély jelképét (szimbólumát); a különös kockázatot jelölő R mondatot a különös kockázatot jelölő R mondatot a biztonságos használattal kapcsolatos S mondatot a biztonságos használattal kapcsolatos S mondatot az EU-ban regisztrált anyagoknál az EINECS, ELINCS számot, az EU-ban regisztrált anyagoknál az EINECS, ELINCS számot, a tagállam Információs Központjának elérhetőségét a tagállam Információs Központjának elérhetőségét

23 Kockázatbecslés, kockázatcsökkentés A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezése szerint a tevékenységet végzőnek az emberi egészséget és a környezetet károsító kockázatairól becslést kell készítenie. A kockázatbecslésnek a következőket kell tartalmaznia: a veszély azonosítása a veszély azonosítása az expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás) összefüggés elemzése az expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás) összefüggés elemzése az expozíció becslése az expozíció becslése a kockázat minőségi, illetve mennyiségi jellemzése a kockázat minőségi, illetve mennyiségi jellemzése kockázatkezelés kockázatkezelés

24 Az expozíció: a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a munkavállalót (az egyéni védőfelszerelés viselése nélkül) éri. Mennyiségi meghatározására a munkahely légterében lévő ún. expozíciós koncentráció és az expozíciós idő szorzata szolgál. Az expozíciós idő: a munkavállaló által a vegyi anyaggal szennyezett munkatérben eltöltött napi, heti, éves időtartam órákban, napokban, hetekben kifejezve.

25 Veszélyes anyagok nyilvántartása Az Országos Kémiai Biztonsági Intézetben működő ETTSZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat) gyűjti és feldolgozza a bejelentésre került adatokat a veszélyes anyagokról, veszélyes készítményekről Veszélyes anyaggal végzett tevékenység bejelentési kötelezettsége A tevékenységet végzőnek, a tevékenység megkezdését megelőzően – a jogszabályban megadott formanyomtatványon - be kell az jelenteni a telephely szerint illetékes kistérségi ÁNTSZ-hez.

26 A kémiai biztonság hatósági ellenőrzése Ellenőrzést végezhet: a közegészségügy szempontjából történő megfelelőség tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv, a közegészségügy szempontjából történő megfelelőség tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv, a környezetvédelem vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság, a környezetvédelem vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság, a munkavédelem körében a munkavédelmi hatóság, a munkavédelem körében a munkavédelmi hatóság, a tűzvédelem szempontjából a tűzvédelmi hatóság. a tűzvédelem szempontjából a tűzvédelmi hatóság. Mulasztás esetén szankciók: a gyártás korlátozása a gyártás korlátozása a tevékenység meghatározott időpontig történő megtiltása, a tevékenység meghatározott időpontig történő megtiltása, kémiai terhelési bírság alkalmazása, kémiai terhelési bírság alkalmazása, szabálysértési eljárást kezdeményése szabálysértési eljárást kezdeményése

27 Biztonsági adatlap A biztonsági adatlapot a gyártó, vagy az importáló készíti, a szállítói lánc tagjai részére, az átvevőnek a szállító adja át, ha az anyag a 67/548/EK irányelvben veszélyes anyagnak van besorolva: A biztonsági adatlapot a gyártó, vagy az importáló készíti, a szállítói lánc tagjai részére, az átvevőnek a szállító adja át, ha az anyag a 67/548/EK irányelvben veszélyes anyagnak van besorolva: perzisztens, bioakkumulatív, mérgező (PBT), vagy nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív (vPvB). perzisztens, bioakkumulatív, mérgező (PBT), vagy nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív (vPvB). Biztonsági adatlap szükséges azokhoz az anyagokhoz is, amelyre közösségi munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg. Biztonsági adatlap szükséges azokhoz az anyagokhoz is, amelyre közösségi munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg.

28 Tartalma: az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása a veszélyek azonosítása a veszélyek azonosítása összetétel, tájékoztatás az alkotórészekről összetétel, tájékoztatás az alkotórészekről elsősegély nyújtási intézkedések elsősegély nyújtási intézkedések tűzvédelmi intézkedések tűzvédelmi intézkedések intézkedés véletlenszerű kibocsátás esetén intézkedés véletlenszerű kibocsátás esetén kezelés, tárolás kezelés, tárolás az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések fizikai és kémiai tulajdonságok fizikai és kémiai tulajdonságok stabilitás és reakcióképesség stabilitás és reakcióképesség ártalmatlanítási útmutatók ártalmatlanítási útmutatók ökológiai információk ökológiai információk ártalmatlanítási útmutatók ártalmatlanítási útmutatók szállítási információk szállítási információk szabályozási információk szabályozási információk egyéb információk egyéb információk

29 A kémiai biztonsági törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek: 188/2000. (XI. 8.) Kormány rendeleta kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság működésének részletes szabályairól 188/2000. (XI. 8.) Kormány rendeleta kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság működésének részletes szabályairól 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeleta veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeleta veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 41/2000. (XII. 28.) EüM-KöM együttes rendeletaz egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról 41/2000. (XII. 28.) EüM-KöM együttes rendeletaz egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról

30 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeleta munkahelyek kémiai biztonságáról 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeleta munkahelyek kémiai biztonságáról 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVMe együttes rendeleta biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVMe együttes rendeleta biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 8/2004 (XII. 1.) EüM-FVM-KvVM-GKH együttes rendeletaz egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól 8/2004 (XII. 1.) EüM-FVM-KvVM-GKH együttes rendeletaz egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

31 3/2006. (I. 26.) EüM rendeletaz Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 3/2006. (I. 26.) EüM rendeletaz Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 224/2008. (IX. 9.) Kormány rendeleta kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól 224/2008. (IX. 9.) Kormány rendeleta kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

32 II. rész a REACH 2007. június 1-től lépcsőzetesen hatályba lépett az Európai Unió új kémiai biztonsági rendelete: (a hatálybalépés időpontjai a www.okbi.hu honlapon megtekinthetők) www.okbi.hu Registration, Evaluation, Autorisation, and Restriction CHemicals A rendelet eredeti címe: „A vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról”, valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról. „A vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról”, valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról. Az új rendelet néhány korábbi rendeletet és tanácsi irányelvet módosított, ill. hatályon kívül helyezett, a 67/548/EGK irányelv kivételével. Az új rendelet néhány korábbi rendeletet és tanácsi irányelvet módosított, ill. hatályon kívül helyezett, a 67/548/EGK irányelv kivételével.

33 A rendelet célkitűzése a veszélyek felmérése a veszélyek felmérése gondoskodás a kísérletes vizsgálatok során a gerinces állatok védelméről gondoskodás a kísérletes vizsgálatok során a gerinces állatok védelméről a belső piac egységének megőrzése a belső piac egységének megőrzése figyelemmel kell lenni a Közép- és Kis Vállalkozásokra (KKV ) figyelemmel kell lenni a Közép- és Kis Vállalkozásokra (KKV ) a munka világának védelmét biztosító jogszabályok változatlanok maradjanak a munka világának védelmét biztosító jogszabályok változatlanok maradjanak az emberi egészség és környezet védelme, miközben biztosítja az anyagok, készítmények és az áruk szabad áramlását, a versenyképesség megőrzését, és biztosítja a fenntartható fejlődést. az emberi egészség és környezet védelme, miközben biztosítja az anyagok, készítmények és az áruk szabad áramlását, a versenyképesség megőrzését, és biztosítja a fenntartható fejlődést.

34 Az irányelv rendelkezett az Európai Vegyi anyag Ügynökség létrehozásáról: Az Ügynökség a rendelet technikai, tudományos és közigazgatási szempontjainak hatékony kezelését biztosítja közösségi szinten, székhelye Helsinkiben van. Az Ügynökség együttműködik a nemzetközi szabályozások harmonizációjában érdekelt szervezetekkel pl. a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszerének (GHS) létrehozásában. Felépítése: Az Ügynökség együttműködik a nemzetközi szabályozások harmonizációjában érdekelt szervezetekkel pl. a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszerének (GHS) létrehozásában. Felépítése: Igazgató Tanács Igazgató Tanács Igazgató Igazgató Kockázat-becslési, Társadalmi-gazdasági értékelő, és Tagállami Bizottság Kockázat-becslési, Társadalmi-gazdasági értékelő, és Tagállami Bizottság Információ cserét biztosító Fórum Információ cserét biztosító Fórum Titkárság Titkárság Felebviteli Tábla Felebviteli Tábla

35 A rendelet felépítése: A 851 oldalas rendelet I-XV. CÍM-ből áll, (részek) és ezeken belül fejezetek különülnek el. A 851 oldalas rendelet I-XV. CÍM-ből áll, (részek) és ezeken belül fejezetek különülnek el. A fejezetek folyamatosan növekvő sorszámozott 141cikkből (paragrafusok) épülnek fel, valamint a részleteket A fejezetek folyamatosan növekvő sorszámozott 141cikkből (paragrafusok) épülnek fel, valamint a részleteket I-XVII MELLÉKLET tartalmazza. I-XVII MELLÉKLET tartalmazza.

36 A rendelet új kötelezettségeket vezet be: Regisztráció, Regisztráció, Értékelés, Értékelés, Kockázatbecslés, Kockázatbecslés, Engedélyezés, Engedélyezés, Korlátozás, Korlátozás, Veszélyes anyag cseréje kevésbé veszélyesre, Veszélyes anyag cseréje kevésbé veszélyesre, Ökocímke rendszer, Ökocímke rendszer, Információáramlás biztosítása a felhasználói láncban, stb. Információáramlás biztosítása a felhasználói láncban, stb.

37 Regisztráció – a regisztrációs dossziét az Európai Vegyi anyag Ügynökséghez továbbítják a tagállamok Regisztráció – a regisztrációs dossziét az Európai Vegyi anyag Ügynökséghez továbbítják a tagállamok A vegyi anyagoknak az emberi egészségre és a környezetre káros hatásainak megakadályozása érdekében a gyártóknak, vagy importálóknak össze kell gyűjteni és azonosítani kell ezeket káros tulajdonságokat, és információkat az önmagukban, készítményekben és árucikkekben előforduló anyagokról. A vegyi anyagoknak az emberi egészségre és a környezetre káros hatásainak megakadályozása érdekében a gyártóknak, vagy importálóknak össze kell gyűjteni és azonosítani kell ezeket káros tulajdonságokat, és információkat az önmagukban, készítményekben és árucikkekben előforduló anyagokról. Ezeket az információkat, és a kockázatkezelési intézkedésekkel kapcsolatos ajánlásokat továbbítani kell az előállítási láncokon. Ezeket az információkat, és a kockázatkezelési intézkedésekkel kapcsolatos ajánlásokat továbbítani kell az előállítási láncokon.

38 Regisztrálási kötelezettséget ír elő rendelet: Ha a vegyi anyag gyártott mennyisége 1 évi tonna, akár önmagában, akár készítményben, Ha a vegyi anyag gyártott mennyisége 1 évi tonna, akár önmagában, akár készítményben, Olyan monomerek esetében, amelyeket elkülönített, vagy szállított elkülönített intermedierként használnak, Olyan monomerek esetében, amelyeket elkülönített, vagy szállított elkülönített intermedierként használnak, Olyan polimerek esetében, amelyekben, a polimer legalább 2, vagy több tömegszázalékban (w/w) tartalmaz nem regisztrált monomert, Olyan polimerek esetében, amelyekben, a polimer legalább 2, vagy több tömegszázalékban (w/w) tartalmaz nem regisztrált monomert, Az ilyen monomer össz-mennyisége eléri, vagy meghaladja az évi 1 tonnát, Az ilyen monomer össz-mennyisége eléri, vagy meghaladja az évi 1 tonnát, Az árucikkben akkor, ha az anyag mennyisége elő-állítónként, vagy importőrönként összesen 1 évi tonna, Az árucikkben akkor, ha az anyag mennyisége elő-állítónként, vagy importőrönként összesen 1 évi tonna, Az anyagot a szokásos felhasználás mellett a környezetbe kívánják juttatni, Az anyagot a szokásos felhasználás mellett a környezetbe kívánják juttatni, Az árucikk előállítónak akkor is, ha a benne lévő anyag engedélyköteles. Az árucikk előállítónak akkor is, ha a benne lévő anyag engedélyköteles.

39 Új feladat: a 10 tonna anyag/év/gyártó, vagy importáló esetében évente kémiai biztonsági értékelést és jelentést kell készíteni! Tartalma: Az emberi egészségre ható veszély értékelése, Az emberi egészségre ható veszély értékelése, Fizikai, kémiai veszélyek értékelése, Fizikai, kémiai veszélyek értékelése, Környezeti veszélyek értékelése, Környezeti veszélyek értékelése, A perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), valamint a nagyon perzisztens, és nagyon bioakkumulatív (vPvB) tulajdonságok értékelése. A perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), valamint a nagyon perzisztens, és nagyon bioakkumulatív (vPvB) tulajdonságok értékelése. Ha az anyag a regisztráció során veszélyesnek minősül, el kell készíteni az expozíciós forgatókönyvet, ami expozíciós kategóriákat határoz meg.

40 A rendelet IV. CÍM 35. cikke tartalmazza azt a kötelezést, hogy a kémiai jelentésben, az expozíciós forgatókönyvben foglaltakat a munkavállalók számára is hozzáférhetővé kell tenni. Az információkat 10 évig, rákkeltő, mutagén anyag esetén 50 évig meg kell őrizni.

41 Korlátozások: Cél: azoknak az anyagokat, amelyek önmagukban, készítményekben vagy árucikkben egyaránt az emberi egészséget és/vagy a környezetet károsítják, ki kell emelni a tevékenységekből, hogy ne jelentsen elfogadhatatlan kockázatot. A karcinogén, mutagén, reprodukciót károsító anyagok korlátozás alá esnek

42 REACH XVI. MELLÉKLET (példák a korlátozásokra) Anyagok,vagy készítmények megnevezése Vinil-klorid monomer Vinil-klorid monomer CAS-szám: 75-01-1 CAS-szám: 75-01-1 EINECS - szám: 200-831-0 EINECS - szám: 200-831-0 A korlátozás feltételei Nem használható fel erosolok hajtógázaként semmilyen felhasználás esetén


Letölteni ppt "Fa- Bútoripari Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság Minden, ami fa Konferencia Budapest 2009. október. 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések