Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagysáros vára A Rákóczi - szabadságharc. Előzmények  A szabadságharc kitörésének okai   A császári abszolutizmus, a rendi jogok megsértése  Bécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagysáros vára A Rákóczi - szabadságharc. Előzmények  A szabadságharc kitörésének okai   A császári abszolutizmus, a rendi jogok megsértése  Bécs."— Előadás másolata:

1 Nagysáros vára A Rákóczi - szabadságharc

2 Előzmények  A szabadságharc kitörésének okai   A császári abszolutizmus, a rendi jogok megsértése  Bécs növeli adóit  katonai erőszak  szabad királyválasztás megszüntetése  ellenállási záradék megszüntetés  újszerzeményi bizottság  fegyverváltság  A szabadságharc előzményei:  1697 Hegyaljai felkelés (elszigetelt, nemesség nem támogatja)  1700 Rendi, nemesi szervezkedés (spanyol örökösödési háború)  1703 Tiszaháti felkelés - kapcsolat a nemességgel  Kapcsolat Rákóczival

3 Rákóczi zászló Tarpa mezőváros címere A szabadságharc kezdete  A kedvező külpolitikai helyzet (spanyol örökösödési háború) csapatkivonás!  A császári vezetés katonákat toboroz Mo.-on  Esze Tamás és társai kihasználják a szervezkedésre  Kapcs. Rákóczival, brezáni kiáltvány, „zászló”  A nemesség lázadásnak véli  dolhai vereség  Rákóczi ezután lép magyar földre  Első lépése a nemzeti egység megteremtése   vetési pátens gyulaji pátens jobbágyság  megnyerése  nemesség Sikerek nem maradnak el

4 Első sikerek  1703 Felvidék keleti része, Tiszántúl  1703 év vége Felvidék nagy része, Duna-Tisza köze  1704 év vége Károlyi vezetésével átkel Morván, Bécs alá jut, hogy egyesüljön a franciákkal  1704 Erdély, 1705 Dunántúl  A sikerek a könnyűlovas, portyázó taktikának köszönhető  A külpolitikai helyzet változása hátrányosan  A franciák höschstädti veresége  Több katona a magyar hadszíntéren  cél a tisztes kiegyezés  A nagy ütközetek elvesznek:  1704, Nagyszombat; 1705 Zsibó

5 A Rákóczi - szabadságharc I.

6 A kuruc állam megszervezése  Az elfoglalt területek állami irányítását meg kellett szervezni  Ogy  1704 Gyulafehérvár: Erdély fejedelme  1705 szeptember Szécsényi ogy.: Feladata a Habsb. államhatalom helyett új államszervezet magalkotása (“nemzeti abszolutizmus”)  Államforma: rendi konföderáció  Rákóczit vezérlő fejedelemmé választják, ő lesz a külügyek, a hadügyek és a pénzügyek döntéshozója  24 tagú szenátus, vez. Bercsényi Miklós (főpapok, nemesek és köznemesek)  A szenátus tagjait a fejedelem nevezi ki  „absz.  Gazdasági Tanács – Besztercebánya  Kancellária  Tárgyalás I. Józseffel - Rákóczi „a király helytartója”   sikeres

7 A kuruc állam további szervezése  Gazdaság:  Tárházak alapítása (élelmiszerraktárak)  Gazdaságpolitikájában merkantilista elveket követ  Bőr- és textilmanufaktúrák alapítása  A bányászat és a kézművesség ösztönzése  Rézpénz veretése, értékálló, később devalválják (leértékelik)  Jövedelmei:  Rákóczi saját birtokainak jövedelme, vámok, bányák jövedelme, francia támogatás  Általános adórendszer 1708 - tól

8 A szabadságharc további menete  1706-07 változó katonai helyzet  Nemzeti egység bomlása (nemesi jogok védelme)  1707. május: az ónodi országgyűlés:  1707-re az ország szinte teljes egészében a kurucoké, kivéve Buda és Szeged térségét  Kimondják a Habsburgok trónfosztását I. József (1705-1711)  Bercsényi: “Eb ura fakó! József császár nem királyunk!”  Rákóczi tervei szerint a trónt egy bajor vagy egy porosz jelölt foglalta volna el  Rákóczi trónutódlási tervei meghiúsulnak katonai vereségek miatt  Törvénybe iktatják az általános adózást (“köztereh”)

9 Túróc megyei követek lekaszabolása az ónodi országgyűlésen a nemzeti egység bomlása

10 A kuruc állam hadserege  A kuruc hadsereg: fő jellemzője a könnyűlovas, portyázó taktika Alkotóelemei:  Képzett zsoldosok (pl.: svédek)  Nemesek és a vitézlő rend katonái  Képzetlen parasztok  Lovasság, Gyalogság, Tüzérség  Egy emberre két ló jutott  Fegyvereik minősége és képzettségük színvonala alacsony  Reguláris csapatok (kisebb létszámú hivatásos katonák)  Irreguláris csapatok (nagyobb létszámú képzetlen katonák)  A katonaságot nemesek vezetik  A hadsereg rosszul felszerelt, tisztjei sokszor felkészületlenek, a Habsburgok serege sokkal kisebb, de minőségi fölénye van

11 A szabadságharc hanyatlása és bukása  A hanyatlás okai  Belpolitikai  Háborús belső kimerülés (gazdasági, pénzügyi)  Pestisjárvány (Vak Bottyán halála)  Nemzeti egység felbomlása  parasztok   nemes  Katonai vereségek:  1708 Trencsén, 1710 Romhány  az 1708-as pozsonyi „labanc” országgyűlés amnesztiát ígért  szökések és átállások növekedése Bottyán János

12 A szabadságharc hanyatlása és bukása  A hanyatlás okai  Külpolitikai okok  Az európai erőviszonyok kedvezőtlen alakulása  XIV. Lajos csapatainak veresége a Habsburgoktól  I. Pétert lekötik a svédek  Próbálkozás a hanyatlás megállítására  1708 Sárospataki ogy.: a jobbágyság megtartása  hajdúszabadság megadása

13 A Rákóczi - szabadságharc II.

14  1711 elejére a kurucok visszaszorulnak a kiindulási helyre  Külpolitika - francia, orosz segítség   Teljes elszigetelődés + belső probléma  Változás a császári hadseregben  A magyar Pálffy János tábornok lesz a császári fővezér  Károlyi tárgyalásokat kezd, amit Rákóczi időhúzásnak szán  Szatmári ogy. - a nemesség hajlik a „tisztes békére”  04. 30. Szatmári béke, 05. 01. Majtényi fegyverletétel Bukás és megegyezés

15  1711 04. 30. Szatmári béke  Kedvező a katonailag vesztes, diplomáciailag magára hagyott o.-nak  Korrekciós – korrigálja Habsb. javára eltolódott erőviszonyokat  Kompromisszumos – A bir. belül marad, a rendi alk.  sérül  Az ország megindulhat a társadalmi és a gazdasági fejlődés sajátos útján Bukás és megegyezés Than Mór: Rákóczi visszautasítja a szatmári békét

16 Majtényi fegyverletétel

17 Szatmári Béke  Határozatai:  A nemesség megtarthatja birtokait  A tisztté lett parasztok szabadok  Vallásszabadság  A rendi alkotmány visszaállítása (kivéve a szabad királyválasztás joga, Aranybulla ellenállási záradéka)  Az ónodi országgyűlés határozatai   Magyarország uralkodója III. Károly (1711-1740; VI. Károly néven N­R Cs)  Hűségeskü fejében közkegyelem  Újszerzeményi Bizottság   Magyarország önálló királyság saját rendi alkotmánnyal

18 A Szatmári békekötés záradéka nemesi aláírásokkal

19 gróf Károlyi Sándor gróf Pálffy János

20

21

22


Letölteni ppt "Nagysáros vára A Rákóczi - szabadságharc. Előzmények  A szabadságharc kitörésének okai   A császári abszolutizmus, a rendi jogok megsértése  Bécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések