Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés a 2008-2009-es tanév hatósági és közoktatási feladataira Előadó: Undi Barna OH Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága OH.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés a 2008-2009-es tanév hatósági és közoktatási feladataira Előadó: Undi Barna OH Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága OH."— Előadás másolata:

1 Felkészülés a es tanév hatósági és közoktatási feladataira Előadó: Undi Barna OH Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága OH

2 Központi államigazgatási szervezet az OKM felügyelete alatt Az Oktatási Hivatal január 1-vel jött létre. A 307/2006. (XII. 23.) Korm. rend. értelmében az  Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV),  a Felsőoktatási Regisztrációs Központ,  a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ,  a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ,  valamint a „suli-Nova” Közoktatási Fejlesztési és Pedagógus- továbbképzési Kht. általános jogutódjaként. Feladata az alap-, közép- és felsőfokú oktatás hatósági felügyelete, a központi vizsgák és kompetenciamérések lebonyolítása. Országos központból és hét regionális igazgatóságból épül fel.

3 A regionális igazgatóság feladatai  Kapcsolattartás (közoktatási és felsőoktatási intézményekkel, fenntartókkal, egyéb szervezetekkel),  a regionális közoktatási egyeztető fórum működtetése,  a regionális fejlesztési és képzési bizottság működtetése,  részvétel a fejlesztési tanács által kiírt pályázatok elbírálásában,  hatósági ellenőrzési feladatok ellátása,  szervezi és lebonyolítja az érettségi bizottságok tevékenységét,  ellátja az érettségi vizsgák és a szakmai vizsgák lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,  működteti a független vizsgabizottságokat,  középfokú nevelési-oktatási intézmények felvételi eljárásával kapcsolatos feladatok,  országos, területi mérési feladatok,  országos tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása.

4 Hatósági ellenőrzési feladatok és intézkedések I. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95/A § szerint: az oktatási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja:  az egyenlő bánásmód követelményére,  a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására,  az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,  az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,

5 Hatósági ellenőrzési feladatok és intézkedések II.  az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére,  a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,  a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára,  az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

6 Érettségi tapasztalatok Ahol az adatok rendelkezésre álltak – kisebb betűvel vagy eltérő utalással – a évi, évi, és a évi május-júniusi vizsgaidőszak adatait is feltüntettük.

7 A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel együtt) Vizsgák idegen nyelven Pl.: középszinten 22 vizsgatárgyból jelentkeztek idegen nyelven is, Matematika 10, történelem 10 idegen nyelven

8 Tények, számok a vizsgákról 2008 május-júniusában érettségi vizsgát tett fő Érettségi bizonyítványt kapott fő Tanúsítványt kapott fő – vizsgáról Az összes értékelt tantárgyi vizsga: középszintű tantárgyi vizsga emelt szintű tantárgyi vizsga (tényleges kb ) korábbi vizsgaeredmények beszámítása

9 Érettségi adminisztráció Az Érettségi szoftver fejlesztése  Kisebb fejlesztések (pl. újabb ellenőrzések, bizonyítvány és tanúsítvány számok előzetes rögzítése stb.)  Az elmúlt vizsgaidőszakok tapasztalatai alapján jelentősebb változtatásra ben már nem volt szükség Néhány tipikus hiba az adminisztráció során  Korábbi vizsgaeredmények rögzítésének elmaradása, vagy nem megfelelő rögzítése  Nyelvvizsga-bizonyítvány szám rögzítésének elmaradása  Felesleges iskolai kérelmek küldése (pl. OKTV eredmény rögzítése, bukások adminisztrálása) Az iskolai módosítási kérelmek száma :  2005-ben: összesen kérelem, 3540 vizsgázóra vonatkozóan (746 iskola)  2006-ban: vizsgajelentkezés módosítás – 1949 kérelem (3176 vizsgázó, 762 iskola), alapadatok módosítása: 807 kérelem  2007-ben: vizsgajelentkezések módosítása kérelem (2 743 vizsgázó, 760 iskola), alapadatok módosítása: kérelem  2008-ban:  vizsgajelentkezések módosítása: kérelem, 2740 vizsgázóra vonatkozóan (799 iskola)  alapadatok módosítása: kérelem

10 Tanulói észrevételek Az emelt szintű írásbeli dolgozatok javításával kapcsolatban tett tanulói észrevételek száma néhány vizsgatárgy esetében ( – – 2007 – 2008.) Vizsgatárgy Beadványok száma Írásbeli dolgozatok száma% Magyar nyelv és irodalom ,85 18,99 19,11 17,67 Történelem ,78 14,29 17,73 14,06 Matematika ,97 10,25 6,83 8,11 Biológia ,30 15,46 14,14 12,44 Fizika ,33 8,54 10,53 8,5 Angol nyelv ,06 3,67 3,17 4,18 Kémia ,00 12,02 13,01 7,5 Összesen ,37 11,92 13,26 9,76

11 2008. évi érettségi adatok TOLNA megyében A vizsgára jelentkezettek száma: 2801 fő A vizsgák száma:  emelt szinten: 437  középszinten: Sikeres előrehozott vizsgát tett: 908 fő A vizsgán nem jelent meg: 104 fő (középszinten: 92 fő, emelt szinten:12 fő)

12 Érettségi vizsgák a 2008/2009-es tanévben Vizsgaidőpontok a) őszi vizsgaidőszak – kijelölt intézményekben Jelentkezési határidő: szeptember 05. b) tavaszi vizsgaidőszak – minden vizsgát szervező iskolában Jelentkezési határidő: február 15.

13 2008. őszi érettségi vizsgaidőszakban TOLNA megyében kijelölt intézmények  Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Dombóvár  Energetikai Szakközépiskola és Kollégium – Paks  I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola – Szekszárd  Szent László Középiskola - Szekszárd

14 Pályázat az érettségi vizsgát szervező középiskolák számára a Kiváló Érettségiztető Vizsgahely kitüntető cím elnyerésére A 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 15/A. § (1) bekezdése szerint az OH pályázatot hirdet a „Kiváló Érettségiztető Vizsgahely kitüntető cím” elnyerésére.  Beadási határidő: szeptember 30.  Beküldendő: az OH területileg illetékes regionális igazgatósághoz postai úton.

15 A 2007/2008-as tanévben a regionális igazgatóság által végzett ellenőrzések és intézkedések I. Maximális csoport-osztálylétszám túllépésének engedélyezése ügyében a 2007/2008-as tanévre vonatkozóan benyújtott kérelmek száma:  Dél-dunántúli régióban:41 érintett óvodák száma:42 érintett általános iskolák száma:30 érintett középiskolák száma:19

16 A 2007/2008-as tanévben a regionális igazgatóság által végzett ellenőrzések és intézkedések II. Maximális csoport-osztálylétszám túllépésének engedélyezése ügyében a 2007/2008-as tanévre vonatkozóan benyújtott kérelmek száma:  Somogy megyében:17 érintett óvodák száma:19 érintett általános iskolák száma:18 érintett középiskolák száma:8  Tolna megyében:6 érintett óvodák száma:3 érintett általános iskolák száma:3 érintett középiskolák száma:0  Baranya megyében:18 érintett óvodák száma:19 érintett általános iskolák száma:18 érintett középiskolák száma:8

17 A 2007/2008-as tanévben a regionális igazgatóság által végzett ellenőrzések és intézkedések II. A nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolák továbbműködésének engedélyezése tárgyában benyújtott kérelmek száma a 2007/2008-as tanévben: 42  Somogy megyében:19  Tolna megyében: 8  Baranya megyében:16

18 A 2008/2009-es tanév ellenőrzései, hatósági feladatai I.  Óvodai felvételek ellenőrzése, különös tekintettel a kistelepüléseken élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételére. Vizsgálat időpontja: november 01. – december 31. között.  A nem szakrendszerű oktatásra való felkészülés, továbbá a nem szakrendszerű oktatás megszervezésének szakmai ellenőrzése általános iskolákban. Vizsgálat időpontja: február 01. – március 31. között.

19 A 2008/2009-es tanév ellenőrzései, hatósági feladatai II.  A szakiskola évfolyamán a gyakorlati oktatás és szakmai alapozó elméleti oktatás tantárgyainak, valamint  a szakközépiskola évfolyamán a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás elméleti tantárgyainak, valamint a közismereti tantárgyaknak az oktatási folyamatba történő beépülésének szakmai ellenőrzése. Vizsgálat időpontja: március 01. – május 31. között.

20 A 2008/2009-es tanév ellenőrzései, hatósági feladatai III. A 12/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján a 2007/2008. tanévben:  óvodai fejlesztő programban,  integrációs felkészítésben,  illetve a képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő intézmények szakmai ellenőrzése.

21 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV)  2007/2008-as tanévben OKTV versenyen részt vevők száma a Dél- dunántúli Régióban:  Első fordulóban részt vevő intézmények száma:66.  Első fordulóban részt vevő tanulók száma:3596 fő.  Második fordulóba jutott tanulók száma:112 fő. Változás az előző évhez képest:  a döntő fordulóba jutottak a 237/2006. sz. Korm. rendelet 20.§-a alapján a felsőoktatási felvételi eljárás során többletpontra lehetnek jogosultak.

22 Országos mérés – értékelés  május 27.: alapkészségek vizsgálata a 4., 6., 8., 10., évfolyamokon valamennyi tanulóra kiterjedően.  május 27.: alapozó mérés a kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák 4. évfolyamán. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére december 12-ig küldik meg. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az országos elemzést május 31-ig nyilvánosságra hozza.

23 Az első évfolyamos tanulók felmérése  október 15.: az általános iskolák igazgatói felmérik azon 1. évfolyamos tanulók körét, akiknél az alapkészségek fejlesztését támogatni kell.  október 31.: az igazgatók az OH-nak jelentik az érintett tanulók létszámát.  december 12.: az iskolák lezárják a vizsgálatokat.

24 Középfokú beiskolázás (KIFIR) I. 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról  „17/A.§ (1) Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra hirdet felvételt, a felvételi kérelmekről vagy a tanulmányi eredmények alapján, vagy a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményei alapján dönthet.”

25 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról  „17/A.§ (3) Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamára hirdet felvételt, a felvételi kérelmekről a következő szempontok mérlegelésével dönthet: a) kizárólag a tanulmányi eredmények, vagy b) a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye, vagy c) a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján.” Középfokú beiskolázás (KIFIR) II.

26 Elérhetőségeink Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság  : 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.  :  :  :  :

27

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Felkészülés a 2008-2009-es tanév hatósági és közoktatási feladataira Előadó: Undi Barna OH Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága OH."

Hasonló előadás


Google Hirdetések