Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

. Jogszabályi változások az építésügyben. 2012.05.08.2 Építésügyi hatósági rendszer Elsőfokú építésügyi hatóság Kijelölt települési önkormányzat jegyzője.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ". Jogszabályi változások az építésügyben. 2012.05.08.2 Építésügyi hatósági rendszer Elsőfokú építésügyi hatóság Kijelölt települési önkormányzat jegyzője."— Előadás másolata:

1 . Jogszabályi változások az építésügyben

2 Építésügyi hatósági rendszer Elsőfokú építésügyi hatóság Kijelölt települési önkormányzat jegyzője db Elsőfokú építésfelügyeleti hatóság Fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve – 20 db Másodfokú építésügyi hatóság Fővárosi és megyei kormányhivatal törzshivatala – 20 db Másodfokú építésfelügyeleti hatóság Építésügyért felelős miniszter

3 Elsőfokú műemlékvédelmi Hatóság fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája (önálló szakig szerv) Másodfokú műemlékvédelmi hatóság Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH)

4 Építésügyi Hivatal vezetője: Állami Főépítész/ építésfelügyelet vezetője 1. t Főépítészi iroda 9 db Építésfelügyelet 20 db

5 Ugyanazon telken és ügyben eljárhat: - az általános építésügyi hatóság (engedélyezés+hatósági ellenőrzés) - az építésfelügyelet (felügyeleti ellenőrzés) - a műemlékvédelmi építésügyi hatóság (szakhatósági vélemény+helyszíni ellenőrzés) Ennek az állapotnak az eredményeképpen egy telken, egy ügyben 2-3 hatóság többször is ellenőrizheti ugyanazt az építési tevékenységet.

6 Építésügyi hatósági statisztika Döntés építési eng használat- bavétel kötelezés bírság Összes döntés Ellenőr- zés jegyző- könyv Építésügyi hatósági statisztika

7

8

9 Műemlékvédelmi építésügyi hatósági statisztika Hatóság Műemlékek száma Felügyelők számaÜgyek száma Nyugat-dunántúli Közép-dunántúli Dél-dunántúli Közép- magyarországi Észak- magyarországi Észak-alföldi Dél-alföldi Összesen Jelenlegi állapot

10 Jelenlegi állapot

11 Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági tevékenységek kapcsolódásai

12 Egyszerűsödik az engedélyhez kötött építési tevékenységek megállapítása építési engedély Jelenlegi rendszer egyszerűsített építési engedély 30 napos egyszerűsített építési engedély 15 napos bejelentés engedély és bejelentés nélküli tevékenységek Új rendszer építési engedély engedély és tudomásulvétel nélkül végezhető tevékenységek önkormányzati településképi bejelentéshez köthető tevékenységek

13 Új eljárási típus szakaszai max. fél év – 15 nap max. 15 nap 15 nap max. 60 nap max. 15 nap szolgáltatás kérésének benyújtása engedély kérelem benyújtása II. fokú döntés I. fokú döntés engedélyezési szakasz jogorvoslati szakasz elő szakasz szolgáltatási szakasz

14 Előszakasz minden eljárási típus előtt alkalmazható csak ügyfél vesz részt benne, hatóság nem látja nem kötelező a használata, alkalmazása elektronikus ügyféli tárhely biztosítása az engedélyezési dokumentumok gyűjtéséhez szakhatósági vélemények előzetes önkormányzati vélemény vagy tervtanácsi vélemény építészeti-műszaki dokumentáció még mindaz, amit a jogszabály előír, továbbá az ügyfél még jónak lát benyújtani. az elektronikus tárhely használatának fix díja van.

15 Előszakaszban beszerezhető A települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere 15 napon belül véleményt ad az építésügyi hatósági engedélykérelemhez a településrendezési követelményeket, településképet érintő építési engedélyhez kötött új építmény, meglévő építmény építése, bővítése vagy meglévő építmény homlokzatának lényeges átalakítása esetén. Ezen határidő része a szükség szerinti helyi tervtanács bevonása is.

16 véleményét az önkormányzati főépítész, önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben önkormányzati építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményére alapozza. Abban az esetben, ha kormányrendelet építési tevékenység végzésének engedélyezését állami főépítész által működtetett tervtanácsi véleményhez köti, akkor a polgármester véleménye helyett e tervtanácsi véleményen alapul a hatósági döntés. A tervtanácsba a polgármestert és a helyi önkormányzati főépítészt meg kell hívni.

17 A polgármester véleménynyilvánítása során vizsgálhatja a helyi építési szabályzatnak, továbbá a helyi rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést, vagy az illeszkedés szabályai szerint véleményt adhat különösen a telek beépítési módjáról, és beépítési feltételeiről, az építmény elhelyezési módjáról és méreteiről, az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módjáról és feltételeiről,

18 a közterület mentén az épület földszinti kialakításának (üzletek, árkádok stb.) módjáról és feltételeiről, az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módjáról és feltételeiről, közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdetőberendezések kialakításáról. A polgármester véleményét az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint haladéktalanul megküldi az építésügyi hatóságnak. A polgármester negatív véleménye köti az építésügyi hatóságot döntése meghozatalában

19 Szolgáltatási szakasz építési engedélyezési, összevont engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bontás tudomásul vétele, integrált engedélyezési, használatbavétel tudomásul vétele, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárások előtt alkalmazható ügyfél kérelmére elektronikus szolgáltatás az építésügyi hatóság részéről

20 nem kötelező az igénybevétele (lehet építésügyi igazgatási szakértőhöz is fordulni) a kérelem és mellékleteinek előzetes vizsgálata kellékhiány és hiányok kigyűjtése, kérelmező tájékoztatása a hiányokról (nem hiánypótlási felhívás, nem köti a hatóságot) a hatósági szolgáltatásnak fix díja van

21 KÉRELMEZŐ, ÉPÍTTETŐ ELŐZETES SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS KÉRELEM ÉS MELLÉKLETEI TELEPÜLÉSI ÖNKORM. VÉLEMÉNYE KÉRELEM BENYÚJTÁSA DÖNTÉS SZAKHA -TÓSÁG DÖNTÉS KELLÉK HIÁNY- PÓTLÁS KELLÉK HIÁNY- PÓTLÁS ELJÁRÁS MEGSZŰNTETÉSE DÖNTÉS SZAKHA- TÓSÁG DÖNTÉS TARTALMI HIÁNY- PÓTLÁS Ügyintézés 15 nap Ügyintézés 35/50 nap Ügyintézés 25 nap SZAKHA- TÓSÁG DÖNTÉS Ügyintézés 45/60 nap Ügyintézés 45/60 nap ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS FOLYAMATA

22 építési engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, integrált engedélyezési eljárásokban alkalmazandó 2.építtetői engedély-kérelem benyújtása elektronikusan 3.ügyintézési határidő főszabály: 15 munkanap vagy 20 nap 4. ügyintézési határidő max. 60 nap, ha –a kérelem hiányos –előzetesen nem állnak rendelkezésre a szakhatósági vélemények

23 a hiánypótlást a kérelem benyújtását követő 5 napon belül ki kell írni 6.a hiánypótlásra max. 5 munkanap áll rendelkezésre 7. szakhatóságot a kérelem benyújtását követő 5 napon belül meg kell keresni 8. az építésügyi hatóság ügyintézési határidejébe beleszámít a hiánypótlás teljesítésének és a szakhatósági állásfoglalás megadásának ideje 9. a döntést a kérelem hiánytalanná válását, az utolsó szakhatósági állásfoglalás beérkezését követő 15 napon belül meg kell hozni (= kb. 60 nap). 10. az eljárásnak jogszabályban meghatározott díja van.

24 KÉRELMEZŐ, ÉPÍTTETŐ ELŐZETES SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS KÉRELEM ÉS MELLÉKLETEI KÉRELEM BENYÚJTÁSA DÖNTÉS SZAKHA -TÓSÁG DÖNTÉS KELLÉK HIÁNY- PÓTLÁS ELJÁRÁS MEGSZŰTETÉSE DÖNTÉS SZAKHA - TÓSÁG Ügyintézés 15 nap Ügyintézés 35/50 nap Ügyintézés 25 nap Ügyintézés 45/60 nap DÖNTÉS HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉS FOLYAMATA

25 Szakhatóság közreműködése a szakhatóság ügyintézési határideje max. 30 nap, amibe a hiánypótlás is beleszámít, az ügyintézési határideje nem hosszabbítható meg. ha a szakhatóság a határidőn belül nem ad állásfoglalást, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. a szakhatóság az építésügyi hatósággal köteles lesz elektronikus úton kapcsolatot tartani.

26 a szakterületre vonatkozó tervellenőr vagy építési műszaki szakértő nyilatkozata – jogszabályban meghatározott körben - pótolja a szakhatósági véleményt módosított építési engedély esetén csak azt a szakhatóságot kell megkeresni, akinek a módosítás a szakterületét, vagy a korábban adott állásfoglalását érinti. a fellebbezési eljárásban csak azt a szakhatóságot kell megkeresni, akinek a szakhatósági előírása ellen a fellebbezés irányul. a szakhatóság köteles lesz a használatbavételi és az összevont engedélyezési eljárásban az állásfoglalását a helyszínen megadni.

27 Jogorvoslati szakasz –az elsőfokú építésügyi hatósági határozat ellen csak az az ügyfél nyújthat be fellebbezést, aki az első fokú eljárásban részt vett, –a fellebbezési határidő 15 nap –keresetindítási határidő 15 nap.

28 Országos Építésügyi Nyilvántartási rendszer 1.Webes kereső felület 2.Közvetlen összeköttetés más nyilvántartásokkal 3.Adatállományok feltöltése 4.Elektronikus szolgáltatások: –ÉTDR –Bírság –Szankció –Energetikai tanúsítvány –E-építési napló –Építésügyi monitoring

29 Országos Építésügyi Nyilvántartási rendszer


Letölteni ppt ". Jogszabályi változások az építésügyben. 2012.05.08.2 Építésügyi hatósági rendszer Elsőfokú építésügyi hatóság Kijelölt települési önkormányzat jegyzője."

Hasonló előadás


Google Hirdetések