Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET Az információ szükségessége Piaci verseny (piacra jutás, piacon maradás, piacbővítés) Alkalmazkodás, feltételek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET Az információ szükségessége Piaci verseny (piacra jutás, piacon maradás, piacbővítés) Alkalmazkodás, feltételek."— Előadás másolata:

1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET www.mszt.hu

2 Az információ szükségessége Piaci verseny (piacra jutás, piacon maradás, piacbővítés) Alkalmazkodás, feltételek (követelmények, igények) Információ (naprakészség, gyorsaság, megbízhatóság) Műszaki információ jogszabályokszabványok

3 Az EU Belső Piacának tagjai Izland, Liechtenstein, Norvégia 15 EU tagállam EGT = Európai Gazdasági Térség

4

5 A belső piac négy alapvető szabadságjoga  az áruk szabad forgalma  a személyek szabad mozgása  a szolgáltatások létrehozásának és szabad áramlásának szabadsága  a tőke szabad áramlása

6 A kereskedelem akadályainak megszüntetése Európában Négy pilléren alapszik:  a termékkövetelmények műszaki harmonizációja (új megközelítés)  a nem harmonizált termékkövetelmények kölcsönös elfogadása  a megfelelőségértékelési eljárások eredményeinek kölcsönös elismerése (globális megközelítés)  új kereskedelmi akadályok megelőzése (a 98/34/EK irányelv révén)

7 Az EU jogi dokumentumai Elsődleges jogszabályok (alaprendelkezések) A Közösségeket létrehozó szerződések Jegyzőkönyvek, módosítások, … Alkotmányos keretek Másodlagos jogszabályok Irányelv Rendelet Határozat Ajánlás és Szakvélemény Működési keretek

8 Régi megközelítés (vagy szektorális megközelítés) az irányelv (direktíva) mélyen műszaki és részletes időigényes kidolgozás és gyakori módosítások Új megközelítés az irányelv (direktíva) csak az alapvető, lényeges követelmé- nyeket tartalmazza harmonizált európai szabványok

9 Az új megközelítés Az irányelvek csak az alapvető követelményeket harmonizálják Szabványokra való utalás harmonizált szabványok Megfelelőségértékelési politika a harmonizált szabványoknak megfelelő termékek egyben az alapvető követelményeket is kielégítik

10 Tájékozódás az interneten a harmonizált szabványokról (magyar és európai adatbázisok) www.mszt.hu www.cenorm.be/sectors/sectors.htm www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp

11 A Magyar Köztársaság nemzeti szabványügyi szervezete a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT). Az MSZT köztestület, amely az alapszabályának megfelelően működik. Köztestületként a nemzeti szabványosítással összefüggő közfeladatokat kizárólagos jogkörrel látja el a törvény felhatalmazása alapján. A Magyar Szabványügyi Testület

12

13

14

15

16 A megfelelőségértékelés harmonizálása az európai belső piacon - különböző tanúsítási rendszerek - különböző megfelelőségi jelek - kölcsönös elismerési megálla- podások vagy -egységes tanúsítási rendszerek és megfelelőségi jelek a megoldás: a keres- kedelem mű- szaki akadályai működőképes belső piac

17 A globális megközelítés  Kiegészíti az új megközelítést: a megfelelőségértékelés harmonizálása  A Tanács 90/C 10/01 sz. döntése a globális megközelítésről a jogilag szabályozott területeken - új megközelítésű irányelvek - modulok - kijelölt és bejelentett szervezetek a jogilag nem szabályozott területeken - kölcsönös elismerési megállapodások a jogilag szabályozott és a jogilag nem szabályozott területeken - EN 45000 szabványsorozat - EN ISO 9000 szabványsorozat - az akkreditálás ösztönzése

18 A termék előírásoknak való megfelelése A gyártó nyilatkozata annak kinyilvánítása a gyártó által, hogy a termék megfelel a jogszabályok, illetve szabványok követel- ményeinek nem pártatlan Tanúsítás annak igazolása harmadik (független) fél által, hogy a termék megfelel a jogszabályok, illetve szabványok követel- ményeinek pártatlan az eljárás általában - a típus értékeléséből és a - megfelelőség felügyeletéből áll megfelelőségi jel

19 A bejelentett (notifikált) szervezetek... … olyan szervezetek, amelyeket az egyes tagállamok bejelentenek az EU Bizottsághoz … felhatalmazással bírnak a megfelelőségértékelési eljárások elvégzésére az új megközelítésű irányelvek vonatkozásában a - tanúsítás, - az ellenőrzés és/vagy - a vizsgálat területén a notifikált szervezetek jegyzékét az EU hivatalos lapjában (OJ) teszik közzé

20 A CE-jelölés A 93/465/EGK számú Tanácsi Határozat a CE-jelölés feltüntetéséről és alkalmazásáról

21 A CE-jelölés  jelzi, hogy a termék szabadon forgalmazható az EU piacán  a gyártó vagy meghatalmazottja jogosult feltüntetni a terméken és/vagy a csomagoláson  tanúsítja, hogy a termék megfelel a vonatkozó irányelv(ek) előírásainak  nem utal az alkalmazott modulra  tartalmazza a bejelentett szervezet azonosító kódját  nem zárja ki más, a nemzeti vagy európai szabványoknak való megfelelőséget tanúsító jel feltüntetését

22 A CE-jelölés A félreértések elkerülése végett… … a CE-jelölés  nem minőségjel  nem biztonsági jel  nem a szabványnak való megfelelőséget kifejező jel  nem eredetjel

23 Haba József j.haba@mszt.hu Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET Az információ szükségessége Piaci verseny (piacra jutás, piacon maradás, piacbővítés) Alkalmazkodás, feltételek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések