Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012.. OTÉK változások -a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012.. OTÉK változások -a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent."— Előadás másolata:

1 A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012.

2 OTÉK változások -a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent (lehet 5%-os „sűrű” beépítettséget szabályozni; 6. § (1) bek.) -változott a „vegyes” területfelhasználási egység két alegységének elnevezése („településközponti vegyes” helyett „településközpont”, „központi vegyes” helyett „intézményi” terület lett; 6. § (3) a) 2. pont) - az erdő területfelhasználási egység alegységeinek az erdőtörvényhez történő igazítása (védelmi, gazdasági, közjóléti; 6. § (3) b) 3. pont) - elhelyezhető épületek helyett rendeltetés (vegyes rendeltetésű épületek) - lehetőség van többszintes területfelhasználásra

3 OTÉK változások

4

5

6

7 - a beépítési előírások szabályozása – a települési önkormányzatok nagyobb fokú szabadságot kaptak a szabályozásban (beépítési magasság, alaprendeltetésen túli rendeltetések; 7. §) - beépítési magasság: épület-, homlokzat- vagy párkánymagasság - építménymagasság helyett épületmagasság (a számításra vonatkozó előírás a normaszövegbe kerül javítva – tűzfal nem számít bele), alternatív szabályozás lehetősége (homlokzatmag., párkánymag.) - egy településen a beépítési magasság többféleképpen is szabályozva lehet (több szabályzat!)

8 OTÉK változások - a közművesítettség helyett közműellátás (közüzemi vagy közcélú szolgáltatás; 8. §) - előre került a más rendeltetés elhelyezhetőségének a feltételeit előíró rendelkezés (korábbi 31. § (2) és (3) bek. az új 10. §) - változtak a területfelhasználási egységekre vonatkozó előírások (épületek felsorolása helyett rendeltetés; 11-24. §) - a 25. § táblázata – jogszabály-szerkesztési okból - mellékletbe került és a sorok és az oszlopok jelölést kaptak (hivatkozás érdekében) - a zöldfelületbe az egyéb zöldfelületek közül a jövőben csak a tetőkert és a vízfelület számítható be (kikerült a többszintes beültetés és a zöldhomlokzat után járó kedvezmény; 25. § (2) bek.) - előírásra kerültek a zöldterületekre a minimális zöldfelület nagyságok (közkert 60%, közpark 70%), emelkedett a beépíthetőség (3%; 27. §)

9 OTÉK változások - a mezőgazdasági területen a több lábon állás érdekében lehetővé vált a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények elhelyezése, továbbá a birtokközpont telkén szállás és vendéglátás rendeltetés - a különleges beépítésre nem szánt területen új területfelhasználás-ként megjelent a burkolt vagy fásított köztér (utóbbi legkisebb zöldfelülete 20%; 30/B. §) - a megújuló energiaforrások felhasználásának nagyobb lehetősége (32. §) - az épület elhelyezése teljes közművesítettség előírása esetén is történhet nem csak közüzemi vagy közcélú szolgáltatás igénybevételével, alternatív energiaforrások stb. (33. § új (2) bek.) - módosultak az elő-, az oldal- és a hátsókert szabályai (35. § (1), (7) bek.)

10 OTÉK változások Fogalmak: - építmény, főépítmény (új fogalom), melléképítmény - melléképítmény (csak műtárgy) - állattartó építmény (épület vagy műtárgy?) 1974-es OÉSZ „épület” fogalma: olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel  a huzamos emberi tartózkodás  a munkavégzés  az állattartás (EZ MA HIÁNYZIK AZ Étv. FOGALOMBÓL!)  a növénytermesztés (EZ IS)  az anyag- és terméktárolás építészeti feltételeit biztosítja.

11 OTÉK változások 86. Melléképítmény: a telek és a telken álló főépítmény (főépítmények) rendeltetésszerű használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű építmény, így különösen: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, b) közműpótló műtárgy, c) hulladéktartály-tároló, d) - épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény, e) kerti építmény, f) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, g) állat ól, állatkifutó, h) trágyatároló, komposztáló, i) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, j) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, k) gépkocsi és egyéb tároló, vagy ezek épülete valamint l) mosókonyha, nyárikonyha épülete. 86. Melléképítmény: a telek és a telken álló főépítmény (főépítmények) rendeltetésszerű használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű építmény: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, b) közműpótló műtárgy, c) hulladéktartály-tároló, d) - épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény, e) kerti építmény, f) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, g) állat ól, állatkifutó, h) trágyatároló, komposztáló, i) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, j) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.

12 OTÉK változások Telken elhelyezhető építmények: - telek beépített területe - épületek 1 m-nél magasabbra emelkedő részeinek területe - melléképítmények - elő- és oldalkertben elhelyezhető építmények (csak műtárgyak és üvegház) - hátsókertben elhelyezhető építmények (épületek és műtárgyak) - kerti építmény: tárolás céljára is szolgáló műtárgy

13 OTÉK változások - az utólagos hőszigetelésre vonatkozó előírásból kikerült a határidő és az oldalfal mint kivétel (ettől még továbbra is kell a szomszéd hozzájárulása!!; 35. § (8) bek.) - az építési határvonalon kívülre eső épületrész lehetősége kiegészült a oldalkert felé történő benyúlással (35. § (9) bek.) - a telepítési távolság előírása pontosítása került (36. § (2)-(3) bek.) - a védőterületek egy helyre kerültek (36. § (6)-(8) bekezdések a 38. §-ba), a temetőn belüli 30 m-es fásított terület (38. § (8) bek.) kikerült és a temetőkről szóló kormányrendeletbe kerül, a § kiegészült a katasztrófa veszélynek kitett területre vonatkozó rendelkezéssel (új (11) bek.) - a zöldfelületbe beszámítható más zöldfelületek szabályozása módosult (5. számú melléklet)

14 OTÉK változások - változik az állattartó épületekre vonatkozó előírás (36. § (5) bek.; az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. alapján október 1-jétől a haszonállatok tartását az önkormányzat nem korlátozhatja; - változik a járművek elhelyezésére vonatkozó szabályozás (nem lesz a parkolás helyi rendjéről szóló helyi rendelet, a HÉSZ-ben – a terület településen belüli helye, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján - kell rendelkezni az OTÉK-tól eltérő számú gépkocsi elhelyezéséről)

15 alkalmazás - figyelem: -sok a hatályát vesztő -sok a szövegcserés módosítás (új ÉTK kiadvány esetleg segít) -2013-tól hatályos helyi építési szabályzat hiányában az illeszkedés alkalmazásakor a módosított OTÉK-ot kell alkalmazni (új 112. §)

16 Önálló rendeltetési egységek Lakás „30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös” Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

17 Helyiségek átlagos belmagasság (2,75 m átlagos belmagasság a 200 m2 hasznos alapterületet meghaladó nagyságú irodai munkahelyeken) ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK közlekedési célú terek és helyiségek (közlekedők, folyosók részletszabály helyett) tároló helyiség (tüzelőanyag- és salaktároló, göngyöleg-,konténer-,és hulladéktároló követelményei helyett) Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET EREDMÉNYES TOVÁBBI MUNKÁT KÍVÁNOK


Letölteni ppt "A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012.. OTÉK változások -a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent."

Hasonló előadás


Google Hirdetések