Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZINHÁZAK TŰZOLTÁSA A taktikai jellemzőket alapvetően a nézőszám, és az építési megoldások határozzák meg Nagy tömeg befogadására alkalmasak, pánik kialakulásának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZINHÁZAK TŰZOLTÁSA A taktikai jellemzőket alapvetően a nézőszám, és az építési megoldások határozzák meg Nagy tömeg befogadására alkalmasak, pánik kialakulásának."— Előadás másolata:

1

2 SZINHÁZAK TŰZOLTÁSA A taktikai jellemzőket alapvetően a nézőszám, és az építési megoldások határozzák meg Nagy tömeg befogadására alkalmasak, pánik kialakulásának veszélye Nagy belső légtér, több szint, bonyolult belső úthálózat, nehezen megközelíthető helyek Nagy mennyiségű tűzveszélyes anyag

3 Csoportosítás befogadó képesség szerint: -kis színház /kamaraszínház/ 800 főig -középméretű színház 800-1200 fő között Nagy befogadóképességű 1200 fő felett Csoportosítás telepítésük szerint -szabadon álló épület -beépített épület -zártsorú épület -saroképület

4 SZINHÁZAK RÉSZEI Színpadi rész: -előszínpad -süllyesztő -munkakarzat -zsinórpadlás Nézőtéri rész: -büfék -ruhatár -dohányzók -irodák Egyéb kiszolgáló helyiségek: -öltözők -fodrász, sminkes -kazánház, trafóház

5 ADATOK Színpadnyílás 15-20m széles 8-12 magas Színpad belső szélessége, mélysége Épület magassága akár 40 m Színpad magassága 25-40 m Színpad légtere akár 20 ezer m3 Nézőtér légtere 40-70 ezer m3 Éghető anyag mennyisége 30-50 kg/m2

6 Tűzvédelmi berendezések Zápor berendezés Biztonsági, és vasfüggöny Függönylocsoló Felszálló vezetékek Fali tűzcsapok Nyomásfokozók Füstelvezetők

7 Az elmondottak alapján a következő különleges – a veszélyt növelő – jellemzőket sorolhatjuk fel emberek nagy tömegével számolhatunk – öregekkel, fiatalabbakkal, és nagyszámú gyermekkel is nem csak a nézők létszáma magas, hanem a színészeké, és a kiszolgáló technikai személyzeté is Az épület összetettsége sokrétű veszélyforrást is jelent, mind a működés, mint a lehetséges emberi mulasztás, által Több helyen sűrű beépítettség, nagy, összefüggő, vagy összeköthető légtér, ami szinte egyetlen tűzszakaszt jelent. Máshól szűk, nehezen megközelíthető helyiségek. a sokféle éghető anyag gyors tűzterjedést, nagy füst- és hőképződést jelenthet

8 Fentieket figyelembe véve a tűzoltás menete, a feladatok sora a következő Elsődleges a tűz helyének felderítése és ezzel egy időben annak kiderítése, eldöntése, hogy emberélet van-e veszélyben, szükséges-e a kiürítés elrendelése (előfordulhat, hogy olyan helyen van a tűz és olyan méretű, ami nem indokolja a közönség eltávolítását). E feladat elvégésére feltétlenül igénybe kell venni a jelenlévő szakemberek segítségét Megjegyzendő, hogy ha a legkisebb mértékben is veszélyeztetve vannak az emberek, azonnal, késedelem nélkül végre kell hajtani a kiürítést Felderíteni, hogy mi ég, milyen mennyiségben, és ennek alapján dönteni az oltóanyagról, a beavatkozás módjáról Felderíteni a terjedés lehetőségét és irányát. Ennek alapján dönteni a védelmi vonalakról és a támadás irányáról

9 Lényeges szempontok Megállapítani, hogy az automatikus tűzoltó berendezések, illetve egyéb tűzvédelmi berendezések működnek-e és intézkedni továbbműködésükről vagy leállításukról A beépített hő- és füstelvezetők működésének ellenőrzése és ha szükséges, akkor azok hatásfokának növelése mobil eszközeinkkel. A beavatkozás útvonala – ha lehetséges – ne a menekülési útvonalakkal essen egybe Légzőkészülék használata kötelező Igyekezni kell a minél kisebb másodlagos károkozásra. Oltásra legtöbbször vizet használunk szórt sugár formájában, azonban az égő anyagtól függően szóba kerülhet más oltóanyag is. Kisebb tüzeknél kézi tűzoltó készülékek bevetése is elegendő lehet A beavatkozások gyorsaságát segíti, ha elsőnek a nyomás alatti fali tűzcsapokat használjuk. Természetesen ha szükséges, akkor a saját alapvezetékek szerelésének egyidejű elrendelésével

10 Egyéb szempontok Az épület áramtalanítását lehetőleg csak a szükséges mértékben hajtassuk végre. Ha szükséges, megfelelő világításról gondoskodni kell és az esetleges áramtalanítás vagy áramkimaradás miatt gondolni kell a liftekre, eldugott sötét helyiségekre is, ahová emberek rekedhetnek Az utómunkálatokat gondosan, további kár okozása nélkül kell végezni A nyitva hagyott vendéglátó helyek, és azok árukészletének, berendezéseinek, valamint a ruhatár őrzéséről gondoskodni kell A tűzvizsgálat szempontjából fontos területet, tárgyakat lehetőség szerint érintetlenül kell hagyni

11 Tűzjelzés Építési jelleg Befogadóképesség Előadás, próba, egyébb Veszélyes anyagok jelenléte Tűz nagysága Mely részében keletkezett a tűz Veszélyeztetés Személyek száma, korcsoportok Beépített tűzvédelmi berendezések Vasfüggöny, füstelvezetők állapota

12 Értékelés, riasztás TMMT figyelembevétele Előadás közben keletkezett-e a tűz, és mikor Riasztási fokozat meghatározása Különleges szerek Magasból mentő Habbal oltó Vízszállító Generátor Légzőbázis stb., stb. Társzervek értesítése /tömeges életmentés/

13 Vonulás TMMT tanulmányozása Helyismeret Felkészülés a beavatkozásra Felkészülés az életmentésre Elsődleges utasítások kiadása Megfelelő védőfelszerelések viselésének elrendelése Kiérkezést jelenteni

14 Felderítés Szükséges létszám: min. 2 fő Mi ég, mit veszélyeztet Építési mód, beépített anyagok Tűz nagysága, helye, tűzszakasz határok Életveszély Használható oltóanyagok Beavatkozás lehetséges irányai Mentés lehetséges irányai Közművek kiszakaszolásának lehetősége Beépített tűzvédelmi berendezések

15 Életmentés Első és legfontosabb feladat, akár tömegesen is Szükség esetén külön mentési csoport végzi Akár tűzoltás megkezdése előtt Személyek megnyugtatása Elsősorban természetes nyílászárókon, feljáratokon át Mentési útvonalak biztosítása Sorrend tv döntése alapján Megfelelő egészségügyi ellátás Szükség esetén melegedő hely, sérültek elsődleges ellátása.

16 Tűzoltás előkészítésének módozatai Módozatok közül a megfelelő kiválasztása Tartálysugár Tartálysugár Alapvezeték+táplálás módja Alapvezeték+táplálás módja Táplálásszerelés Táplálásszerelés + beépített tűzvédelmi berendezések + beépített tűzvédelmi berendezések

17 Felállítási helyek Romhatár figyelembevétele Később érkező szerek Több irányú támadás lehetősége Meghibásodásra való felkészülés Tartalék vízforrások Különleges szerek bevethetősége Korlátozások (súly, magasság)

18 Tűzoltás Szükséges közművek kiszakaszolása (lehető legszükségesebbek) Oltóanyag meghatározása Oltási mód meghatározása Alapvezetékek száma, iránya, osztó helye Sugarak száma, iránya, fajtája Szükséges védőfelszerelések Biztonsági intézkedések Ne hátráltassa az életmentést a tűzoltás

19 Tűz oltása közben Folyamatos felderítés (mindenki saját területén) Épület, épületszerkezetek állékonysága Beépített, tárolt anyagokból adódó veszélyek Magasságból, függő tárgyakból adódó veszélyek Árok, süllyesztő, egyéb nyílások Füstképződés Másodlagos károk elkerülése Beépített tűzvédelmi berendezések használata Megfelelő tartalékok képzése

20 Égő, zárt helyiség megközelítése Kizárólag tv utasítására Elsősorban a bejáratokon Szúróláng hatására felkészülni Le- és felhatolást elsősorban a természetes feljárókon Csak biztonsági felvonókon vagy a tűz által nem érintett tűzszakaszokon Szükség esetén helyismerettel rendelkező szakember

21 Tárgymentés Tv döntése alapján Mentési sorrend Emberi élet- és testi épség nem veszélyeztethető Szakember bevonása, véleménye Csak tűzoltó irányításával Őrzés biztosítása

22 Utómunkálatok Veszélyhelyzet megszüntetése További kárnövekedés megakadályozása Csak a legszükségesebb erők, eszközök Helyszín biztosítása

23 Tűzvizsgálat Legkésőbb az utómunkálatok idején megkezdeni Keletkezési hely, idő, ok

24 Bevonulás Helyszínen felszerelések, eszközök ellenőrzése Bevonulás után a készenlét visszaállítása Szükséges cserék, javítások, tisztítások

25


Letölteni ppt "SZINHÁZAK TŰZOLTÁSA A taktikai jellemzőket alapvetően a nézőszám, és az építési megoldások határozzák meg Nagy tömeg befogadására alkalmasak, pánik kialakulásának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések