Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kis Szilvia Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ vezetője A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kis Szilvia Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ vezetője A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai."— Előadás másolata:

1 Dr. Kis Szilvia Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ vezetője A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai

2 A megyében működő köznevelési intézmények II. A köznevelési intézmények intézménytípusonként: Óvoda 65 Általános iskola66 Gimnázium6 Szakközépiskola11 Szakiskola8 Alapfokú művészeti iskola12 Nevelési-oktatási intézmények Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 6 Kollégium6 Szakszolgálat 1 Szakmai napok, műhelyek Továbbképzések Konferenciák Szaktanácsadás Igényfelmérés Hírlevél Informatikai támogatás Lemorzsolódással kapcsolatos támogatás Minősítés, tanfelügyelet Versenyek Tanulótájékoztatás

3 Szakmai szolgáltatási igények Somogy megyében

4 Szakmai szolgáltatási igények feladatbontásban

5 Pedagógiai tájékoztatás

6 Szakmai napok, konferenciák összesített adatai a két megyében

7 A tájékoztatáshoz kapcsolódó minőségbiztosítás

8 Tervezett feladatok Újabb tantárgyakhoz kapcsolódó szakmai műhelyek szervezése: gyógypedagógia, művészetek, testnevelés, matematika, fizika, kémia Bemutató órákhoz kapcsolódó szakmai műhelyek szervezése Konferencia szervezése felsőoktatási intézmény bevonásával a gyógypedagógia területén Nevelőtestületi igények kielégítése

9 2016. augusztus 20-ig lezajlott pedagógus- továbbképzések Képzés megnevezéseCsoportok száma Résztvevők létszáma (fő) Résztvevők elégedettsége (össz átlag) Erkölcstan az iskolában 2364,42 Az együttműködésen alapuló (kooperatív) tanítási- tanulási technikák a nevelés-oktatás folyamatában 3604,8 A hozzáadott érték - mit és miért mérünk? (Tudás-, készség-, képesség- és kompetenciamérések) 1134,86 Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás- tanulási folyamatban I. 61134,62 A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi gyakorlatában 1134,55 Összesen 132354,65

10 Tervezett feladatok Új képzések meghirdetése szeptember első felében: DIFER, gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia, tehetséggondozás, egyéb intézményi igények Előkészített - kihelyezett - képzések indítása szeptemberben: 6 csoport Óvodapedagógusok számára indított 8 féle képzés 2017 februárjától EFOP-3.1.1-14-2015-00001 - Kisgyermekkori nevelés támogatása

11 Szaktanácsadás

12 - PSZKF - munkacsoport - 3 pedagógiai referens - Szaktanácsadók száma: 45 fő – ebből 5 fő szakértő is - Tantárgygondozó szaktanácsadó: 45 fő – ebből 20 fő tematikus területtel is rendelkezik Hiányterületek: óvoda, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, konfliktuskezelés, művészetek, gyógypedagógia

13 Szaktanácsadói feladatok Feladat megnevezése Feladat végrehajtásában résztvevő szaktanácsadók száma (fő) Elvégzett feladatok száma Tantárgygondozói szaktanácsadás 40207 Versenyekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatás 1790 Általános szakmai tanácsadás24105 Szakmai anyag készítése1335 Pedagógiai tájékoztatás23 Tematikus szaktanácsadás1121 Képzés/továbbképzés1888 POK-értekezlet4179 Összesen 628

14 Az elvégzett munka értékelése 45 fő  628 teljesített feladat (2016. június 30-ig) átlag: 14 feladat/fő A szaktanácsadók munkájának elégedettségi átlaga: 4, 87

15 Tervezett feladatok -További szakmai napok szervezése -Bemutató órák/óvodai foglalkozások lebonyolítása -Műhelymunka/ jó gyakorlatok rendezése -Visszatérő látogatások -Rugalmasság az egyéni, egyedi kérések tekintetében -Több szaktanácsadó bevonása a képzések, fórumok megtartásába

16 Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése

17 EMMI által támogatott versenyek15 Saját rendezésű versenyek2 Ránki György regionális történelemverseny Megyei József Attila szavalóverseny Az iskolai fordulókra jelentkezett diákok száma11000 A megyei fordulókra bejutott diákok száma445 A nevező iskolák száma86 A felkészítő tanárok számakb. 450

18 Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése Szaktanácsadók, pedagógusok közreműködése a versenyek lebonyolításában: felügyelet, dolgozatjavítás, zsűrizés. A megyei fordulók helyszínei Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola Munkácsy Mihály Gimnázium Táncsics Mihály Gimnázium Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár Zselici Csillagpark Támogatók Kaposvári Szakképzési Centrum Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete SEFAG Zrt. (Kaán Károly verseny)

19 Díjkiosztó ünnepség 2016. június 13. Táncsics Mihály Gimnázium aulája A díjazottak 199 versenyző 44 iskola tanulói 87 felkészítő tanár

20 Az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának szakmai irányításával ellátott feladatok 20

21 Mérések, melyekben szervezésében, koordinálásában, lebonyolításában részt vettünk: –DIFER mérés (óvodák és általános iskolák) –PIRLS 2016 mérés (7 érintett intézmény 8 osztálya) –Kiegészítő mérés (16 érintett intézmény) –Országos mérések - kompetencia mérés - célnyelvi mérés - idegen nyelvi mérés

22 - Folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás - 549 intézmény -Mérésekhez kapcsolódó elektronikus felületek kezelésével kapcsolatos segítségnyújtás: - az adatszolgáltatás időszakban - a méréseket megelőző időszakban (adatmódosítás) - a mérések időszakában - a méréseket követő időszakban - Mérőeszközök átadása, cseréje, pótlása, elszállítása - Mérésvezetői képzések szervezése, tartása - Szakmai napok szervezése a 2016. évi igényfelmérő alapján - Képzők képzése (2 fő) -- > továbbképzések tartása

23 a középfokú beiskolázás lebonyolításában (KIFIR) az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny szervezésében (OKTV) Az OKTV szervezésével kapcsolatos tudnivalók: diákoknak szeptember 23-áig kell le adniuk a jelentkezési lapjukat az iskolában az iskoláknak szeptember 30-áig kell a jelentkezéseket rögzíteniük az Adafor 2016-2017-es verziójában az Adafor új tanévi verziója tesztelés alatt van, az indítása szeptember 16-án a régi verziót szeptember 30-án, pénteken zárjuk le (tehát 2 héten keresztül mindkét verzió szervere elérhető, azaz az új verzió telepítéséig is mindenki minden üzenetet meg fog kapni)

24 Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgáltatás

25 Feltárt nehézségek A tanulók nehezen motiválhatóak; Az egyes intézményekben működő diákönkormányzatok „magányos szigetek”; A DÖK- ök munkáját segítő pedagógusok nem ismerik egymást; Finanszírozási nehézségek és pályázatok hiánya;

26 Tervezett feladatok Szakmai nap szervezése – DÖK tagok és támogató pedagógusok számára A DÖK munkáját segítő pedagógusok jegyzékének elkészítése; Kerekasztal-szerű együtt működés elősegítése: munkacsoport kialakítása; Pályázatfigyelés; Célunk az aktív kapcsolati háló kiépítése 2017. Országos Diákparlament

27 Pedagógus életpályához kötődő feladatok ellátása az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályának szakmai irányításával 27

28 Elvégzett feladatok értékelése Szakértő: –POK illetékesség: 288 fő –Somogy: 189 fő Egyéb szakértői feladatok: –Akkreditált továbbképzés tréneri feladatainak ellátása: 2 szakértő A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi gyakorlatában 1 csoport Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban II. 1 csoport

29

30

31 Elvégzett feladatok értékelése –Minősítéssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatosan érkező pedagógusi, intézményvezetői és szakértői szakmai kérdések megválaszolása; –A pedagógusok jogviszony változásával összefüggő pedagógus életpályát érintő feladatok elvégzése (pótlólagos felvétel, minősítési tervből való törlés); –A pedagógusok minősítésével, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel összefüggő feladatok koordinálása (Intézményi, szakértői visszamondások kezelése) –A pedagógus életpályához kapcsolódó szakértői és intézményi megkeresések kezelése

32 Elvégzett feladatok értékelése –Pedagógus jogviszony változás, minősítési munkakör és tantárgy módosítás –Portfólió-feltöltés szakmai és technikai segítése –Pedagógusok szakmai gyakorlati idejének megállapítása –Intézményi delegált szakmai és technikai segítése –Szakértői tevékenység során felmerülő kérdések kezelése –2017. évi minősítési tervbe pótlólagos bekerülés, tervből való törlés –Intézményvezetők segítése a pedagógus minősítéshez és a pedagógiai- szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó eljárások lebonyolításában

33 Szakértői fórumok: szakértői konferencia - 2016.02.25. Tájékoztatás a tanfelügyelet és az önértékelés megváltozott szabályairól 2016.09.12. 14 óra szakértői fórum 2016.09.29. 10 órás pedagógusképzés

34 KIR intézményi adatkezelés Az adatok ellenőrzése, frissítése az intézményvezető felelőssége pedagógusok végzettsége (jogszerű foglalkoztatás) szakmai gyakorlati évek száma - frissítendő e-mail címek (intézményi e-mail címek frissítése; saját postafiók használata)

35 Az alábbi felmerülő problémák,megkeresések kezelése Hibabejelentés/Segítségnyújtás: e-mailben: Akli.Gergo@oh.gov.hu; POKKaposvar@oh.gov.huAkli.Gergo@oh.gov.huPOKKaposvar@oh.gov.hu telefonon: +36706845844 www.oktatas.hu/sajatoldal -on található felhasználói kézikönyvekwww.oktatas.hu/sajatoldal ( Tájékoztató, Bizottság, Intézmény menüpontok alatt validáció (KIR/Oktatási validáció, Mesterjelszó validáció ) mesterjelszó-kezelő rendszerben jogosultságok hiánya minősítéssel kapcsolatos technikai kezelése ( portfólió feltöltés, tanúsítványok) tanfelügyelethez tartozó intézményi dokumentumfeltöltő modul nem megfelelő használata alkalmanként fellépő rendszerhibák adatmódosítás

36

37 Elérhetőségek Honlap: http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/ E-mail: POKKaposvar@oh.gov.hu Info.POKKaposvar@oh.gov.hu

38 Témahetek

39 Pénzügyi és gazdálkodási témahét 2017. március 6-10. Pénzügyi téma: „Bankoljunk okosan!” Előző két Pénz7-hez hasonló óratervek, útmutatók Regisztráció kezdete: 2016. november 15. Tanárfelkészítés: Budapest és vidék, POK-ok segítségével Önkéntesek bevonását kezdeményezhetik az iskolák További információ, korábbi óratervek: www.penz7.hu, www.penziranytu.hu/penz7

40 Pénzügyi és gazdálkodási témahét 2017. március 6-10. GAZDÁLKODÁS A 2016-2017-es tanévtől új téma a témahetek programjában Cél  vállalkozói kompetenciafejlesztés  élményalapú vállalkozói ismeretek bevezetése a köznevelésbe Szakmai megvalósító: Nemzetgazdasági Minisztérium Együttműködő szakmai partnerek: Junior Achievement Magyarország Alapítvány, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A hét gazdálkodási témái: Üzleti ötlet + együttműködés A regisztráció helye: pénz7.hu A regisztráció kezdete: 2016. november 15. Minden regisztráló iskola számára elérhető: Online letölthető kidolgozott óraterv tanári útmutató Tanárfelkészítés, konzultáció

41

42 www.fenntarthatosagi.temahet.hu FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT - 2017. ÁPRILIS 24-28.

43 A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA – 2016. SZEPTEMBER 19-23. A Világ Legnagyobb Tanórája egy globális oktatási projekt, melyhez tavaly160 ország csatlakozott, köztük Magyarország is. A világ minden részén egy időben kerül megrendezésre a tanóra, így megalkotva a világ legnagyobbját. A tanórán az ENSZ által meghirdetett 17 Globális Célt szeretnék megismertetni világszerte a gyermekekkel. A kezdeményezést az EMMI támogatja. www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu

44 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Eredményekben gazdag, sikeres tanévet kívánok!


Letölteni ppt "Dr. Kis Szilvia Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ vezetője A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések