Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Mekkora a tudomány? (tudománymetria, hivatkozás, idézettség, személyes hivatkozás-menedzsment) Dr. Kokas Károly „Látni, amit mindenki.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Mekkora a tudomány? (tudománymetria, hivatkozás, idézettség, személyes hivatkozás-menedzsment) Dr. Kokas Károly „Látni, amit mindenki."— Előadás másolata:

1 1 Mekkora a tudomány? (tudománymetria, hivatkozás, idézettség, személyes hivatkozás-menedzsment) Dr. Kokas Károly kokas@ek.szte.hu „Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt.” (Szent-Györgyi Albert)

2 2 Isaac Elsevier véste ki 1620-ban: A szőlőindával sűrűn körbeölelt szilfa mellett magányos férfi áll, kezében egy tábla: 'Non Solus' – nem egyedül

3 3 - Az ismertséghez vezető út …. hogy tudjanak róla … publikálni kell az eredményeket, felfedezéseket közölni kell „publish or perish” a tudományos kutatás az ismeretek meglévő rendszeréhez kapcsolódó tevékenység. Célja mindig valamely új ismeret, összefüggés megállapítása.

4 4 Szakirodalom Az írásos dokumentumok lehetnek kézzel írottak vagy nyomtatottak Nyomtatott kiadványok lehetnek időszaki kiadványok - újságok, folyóiratok Egyszeri megjelenésűek – könyvek Könyvek tartalom szerint lehetnek: Ismeretközlő – tudományos, szakkönyv, ismeretterjesztő Szépirodalmi művek Ismeretközlés tudásgyarapítás céljából = szakirodalom

5 5 Tudományos kommunikáció Tudományos kommunikáció csatornái Formális csatornák - szakkönyvek, tudományos folyóiratok, különlenyomatok Informális csatornák - jelentések (reportok), preprintek, konferencia anyagok Szakirodalom osztályozása Elsődleges- primer Új információkat közöl - kutatási jelentések, konferenciaanyagok, folyóiratok, disszertációk, szabványok, szabadalmak Másodlagos – szekunder Az elsődleges dokumentációkat dolgoz fel - szakkönyvek, kézikönyvek, enciklopédiák, szakfordítások, összefoglaló cikkek, referátumok, bibliográfiák, katalógusok Harmadlagos – tercier Bibliográfiák bibliográfiája, folyóiratok és könyvek címjegyzéke, adatbázisok katalógusai

6 6 Szakirodalmi publikációk számának exponenciális növekedése Évente kb. 60 millió oldalnyi publikált szakirodalom, 40-50 ezer tudományos folyóirat, 200 ezer szakkönyv

7 7 Bibliometria: a publikációk mennyiségi viszonyaival foglalkozó tudomány az élettudományokhoz kötődik Publikáció jellemzői: Szerzők Hivatkozások Életkor Hely Téma

8 8 Meghatározások Bibliometria: a bibliográfiák által tükrözött szakirodalom kvantitatív vizsgálata (White&McCain, 1989) Biblio – könyv metria - mérés tudománya (Sengupta, 1992) Matematikai és statisztikai módszerek a könyvek és más információhordozókból eredő haszon tanulmányozására (Pryczherch, 1990)

9 9 Tudománymetriai elemek: a tudománymetriai sajátosságok hordozói (pl.: cikk, folyóirat, szerző, idézet) Idézet: amit a saját művemben röviden, hosszabban megjelölve idézem (s a mű végén a bibliográfia tartalmazza ezen idézett tételeket). Másik oldalról nézve ezen bibliográfiai tételekre én hivatkozom, tehát az én művem a hivatkozott mű) Hivatkozás: amikor az én munkáimat mások idézik, egyes műveimre hivatkoznak Önidézet: - amikor saját magamat – beleértve a szerzőtársakat is idézem, amely úgynevezett „nem független idézet” ként jelenik meg. 9/21

10 10 Történet, források (folyt.) Publish or perish – publikálj vagy pusztulj Prioritás kérdése Legkisebb közölhető egység – least publishable unit - LPU 10/39

11 11 Tudományos teljesítmény Elismerés mércéje az idézés Tudományos teljesítmény értékelése Szakértői értékelés (peer review) – lektorálás (EBSCO adatbázis, Scirus webkereső) Idézetelemzés – közvetlen idézettség vizsgálata

12 12 Alapfogalmak Idézetek: későbbi cikkek szerzői a hivatkozás- jegyzékeikben közlik korábban publikált dok. bibl. adatait. „Összidézet” szám: mindazon alkalmak száma, ahányszor az idézés előfordult. Független idézet: az önmagára való idézés kimarad Cikkek száma: adott folyóiratban publikált cikkek száma (általában a meeting abstract, editorial letter nem tartozik ide) IF: (hatástényező, amely annak a mértéke, hogy milyen gyakran idézik a tárgyévben a folyóiratnak a megelőző 2 évében megjelent „átlagos cikkét” Immediacy index Hirsch index Eigenfactor, Article Influence SCImago Journal Rank

13 13 Lényeges kifejezések, fogalmak Láthatatlan kollégium: azonos témában dolgozó tudósok közössége Prioritás : aki elsőnek közli eredményét megfelelő információs csatornán Legkisebb közölhető egység (least publisable unit LPU)

14 14 Tudományos publikációk A tudományos publikáció jellemzői (mutatói) –az idézettség- hányan és kik hivatkoznak a publikációra –a publikációt közlő folyóirat impakt faktora Impakt Faktor (impact factor = IF) Valamely folyóirat tavalyi és tavalyelőtti cikkeinek átlagos idézettsége Impakt faktor a tudományos folyóirat legfontosabb mutatója. Minél nagyobb egy folyóirat impakt faktora, annál „értékesebbnek” tekinthető, a benne publikált cikk is rangosabbnak számít.

15 15 ISI - Institute for Scientific Information Tudományos információszolgáltató Eugene Garfield alapította 1960- ban. Jelenleg Thomson Scientific Bibliográfiai adatbázisokat szolgáltat, foglalkozik a tudományos folyóiratok tudományos körökben objektívnek elfogadott rangsor megalkotásával. A mutató az IF. ISI adatbázisai: SCI – Science Citation Index SSCI – Social Science Citation Index AHCI - Arts and Humanities Citation Index A fenti adatbázisokat tartalmazza a Web of Science (WOS) Az ISI bibliográfiai adatbázis-csomagja és citációs indexszolgáltatása Elérhető az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) által. Az adatbázis segítségével megállapítható, mely folyóiratokra történik leggyakrabban hivatkozás és kik hivatkoznak rá. JCR - Journal Citation Reports: Science Edition és Social Sciences Edition vezető tudományos folyóiratok IF szerinti rangsorolása

16 16 A modern hivatkozások rövid története Institute for Scientific Information (ISI)igazgatója Eugene Garfield (PhD) az NIH támogatásával kifejlesztette 1961-ben Genetics Citation Index, majd a 1964-ben Science Citation Index (SCI),, 1972-ben a Social Science Citation Index (SSCI), 1978-ban az Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) -------------------------------- 2002-ben Web of Knowledge (Web of Science) Mágnesszalag, nyomtatott kiadás,CD-ROM, web

17 17 h index Jorge E. Hirsch, a San Diego Egyetem fizikusa, 2005 augusztus - kísérlet a produktivitás és a hatás egyidejű mérésére. A h-index az egyén olyan publikációinak h- száma, amelyek legalább h-számú idézetet kaptak a szakirodalomban. Sorba állítjuk a publikációkat idézetük csökkenő sorrendjében, h-index azon publikáció sorszáma lesz, amelynek az idézői legalább annyian vannak, mint maga a sorszám

18 18 h index, de honnan? Web of Science – szerzőre keresés – Create Citation Report Scopus – szerzőre keresés – View citation overview (lehetőség az önidézet kiszűrésére) MTMT Saját készítés Google Scholar – segédprogram szükséges

19 19 Szakirodalom feldolgozása Megjelenítés, rendszerezés, feldolgozás, szolgáltatás UNESCO által koordinált tudományos tájékoztató szervezetek: IFLA - International Federation of Library Associations FID – Fédération Internationale de la Documentation UNISIST – United Nations Information System for Science and Technology

20 20 Tájékozódás a szakirodalomban Szakirodalom értékelése Bibliometria, Tudománymetria A bibliometria a 20. század hetvenes éveiben indult el a tudománnyá válás útján. Bibliometria a publikációk mennyiségi viszonyaival foglalkozó tudományág, törvényszerűségei statisztikus érvényességűek. A tudományos szakirodalom növekedése hozta létre. Fő vizsgálati területe a primer szakirodalom – elsősorban a folyóiratok és a folyóiratokban közölt cikkek. Bibliometria gyakorlati szakterületei a könyvtár (=libriometria) és a tudomány (=tudománymetria) Tudománymetria: azoknak a mennyiségi módszereknek az összessége, amelyek az információs folyamatként értelmezett tudomány vizsgálatával foglalkoznak. Törvényszerűségei statisztikus érvényességűek

21 21 A tudományos kutatás és a könyvtár Irodalomkutatás Publikációk létrehozása referensz szoftverek használatával Publikációs lista tudomány-metriai adatokkal MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára)

22 22 Irodalomkutatás támogatása Szemináriumok kezdő és haladó szinten Nyomtatott és elektronikus információforrások Megfelelő adatbázisok használata a legoptimálisabb találati halmaz eléréséhez Hozzáférés előfizetett adatbázisokhoz és folyóiratokhoz otthonról

23 23 Irodalomkutatás Célcsoport: kezdő kutatók (PhD hallgatók, szakdolgozatírók, TDK munkát végzők) Kreditkurzus, ill. előadássorozatok Alapfogalmak tisztázása: –adatbázisok típusai, használata –keresési stratégiák –hozzáférés a dokumentumokhoz –tudománymetriai fogalmak: IF, citáció, Hirsch-index Cél: folyamatos tájékoztatás a Könyvtár megújuló szolgáltatásairól (pl. Online beiratkozás, metakereső, Online könyvtárközi kölcsönzés)

24 24 Referensz szoftver Kutatók számára kifejlesztett segédeszköz, amely az információk gyűjtésében, rendezésében, tárolásában, hivatkozások kezelésében és bibliográfia létrehozásában nyújt segítséget. Géphez kötött és Web: EndNote Web alapú: RefWorks

25 25 Referensz szoftverek használata Saját adatbázis kiépítése –Bevitel külső adatbázisokból indulva (direkt és közvetett import) –Bevitel a referensz szoftverből indulva (import) –Kézi adatbevitel –Adatok exportálása Több szempontú rendezés és visszakeresés Hivatkozási lista készítése tetszőleges formátumban (több ezer beépített vagy saját kialakítású stílus) Referensz szoftver által biztosított MS Word kiegészítés

26 26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Mekkora a tudomány? (tudománymetria, hivatkozás, idézettség, személyes hivatkozás-menedzsment) Dr. Kokas Károly „Látni, amit mindenki."

Hasonló előadás


Google Hirdetések