Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék ENERGETIKA BEVEZETÉS BEMUTATKOZÁS OKTATÁSI TERV.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék ENERGETIKA BEVEZETÉS BEMUTATKOZÁS OKTATÁSI TERV."— Előadás másolata:

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék ENERGETIKA BEVEZETÉS BEMUTATKOZÁS OKTATÁSI TERV TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÓRÁK ÜTEMEZÉSE FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 1BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

2 BEMUTATKOZÁS Fazekas András István PhD Magyar Villamos Művek Zrt. H-1031 Budapest, III. Szentendrei út 207-209. Tel.: +36 1 304 2283 Tel.: +36 30 381 4880 E-mail: afazekas@mvm.huafazekas@mvm.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék H-1111 Budapest, XI. Műegyetem rkp. 3-9., D épület Tel: + 36 1 463 2613 E-mail: dfai9999@gmail.comdfai9999@gmail.com FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK2

3 ELÉRHETŐSÉG Fazekas András István PhD Tel.: +36 1 304 2283, + 36 30 381 4880 E-mail1: afazekas@mvm.huafazekas@mvm.hu E-mail2: dfai9999@gmail.comdfai9999@gmail.com HONLAP: www.fazekas-andras-istvan.huwww.fazekas-andras-istvan.hu Kérem, hogy minden e-mail üzenetet mindig mindkét e-mail címre küldjék el! FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK3

4 TANANYAGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ FILE-OK A tananyaggal kapcsolatos információkat, letölthető file-okat mindig megtalálják a honlapon. Fazekas András István PhD HONLAP: www.fazekas-andras-istvan.huwww.fazekas-andras-istvan.hu FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK4

5 „ENERGETIKA I.” ÉS „ENERGETIKA II.” TÁRGYAK Az ENERGETIKA I. és ENERGETIKA II. tárgyak két egymást követő félévben kerülnek előadásra. Az energetika tárgykörébe tartozó kérdések ennek két részre bontva kerülnek tárgyalása. A két féléves tárgy keretében tárgyalt tananyag elsajátítása szempontjából kiemelt fontossággal bírnak a hőtani (termodinamikai), áramlástani, és elektrotechnikai alapismeretek. Ennek megfelelően a tárgy anyagának tárgyalásával párhuzamosan átismétlésre kerülnek a legfontosabb ismeretek az említett szakterületekre vonatkozóan. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK5

6 TANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEK I. – 2 írásbeli beszámoló (zárthelyi) (2016. október 25., 2016. november 29.), 1 db pótzárthelyi a pótlási héten (2016. december 13., kedd); – házi feladat leadása (2016. november 29.. kedd) egyeztetett témában (2016. szeptember 20., kedd és 2016. október 25., kedd); – A félév végi érdemjegy megszerzésének feltétele: a házi feladattal kapcsolatos követelmények teljesítése + a zárthelyik teljesítése minimálisan 50-%-os eredménnyel FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK6

7 TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK II. – A tantárgyi törzsanyag a DR. ŐSZ JÁNOS: ENERGETIKA (Budapest, 2014), (ISBN 978-963- 313-093-3) című jegyzetében foglaltak és az előadásokon elhangzottak. – A törzsanyag hozzáférhető a fenti jegyzetben, másrészt Dr. Ősz János előadás ábrasorozatainak formájában. – Az előadásokon nem a jegyzetben, illetve Dr. Ősz János előadás ábrasorozataiban foglaltak kerülnek ismertetésre, feldolgozásra, hanem a tananyagban foglaltak egy-egy, nagy fontossággal bíró része kerül részletesebb ismertetésre. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK7

8 TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK III. – Kiemelt fontosságú oktatási célkitűzés a kapcsolódó hőtani, elektrodinamikai stb. ismeretek gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, azaz a tananyaghoz kapcsolódó számítási feladatok megoldása. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK8

9 TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK IV. – A számítási típusfeladatok megoldása tantárgyi követelmény. – Az elsajátítandó tananyagot pontosan az ún. „Elsajátítandó alapfogalmak, ismeretek jegyzéke” definiálja (www.fazekas-andras-istvan.hu).www.fazekas-andras-istvan.hu – Az „Elsajátítandó alapfogalmak, ismeretek jegyzéke” alapján történhet a vizsgára történő felkészülés. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK9

10 TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK IV. – Az „Elsajátítandó alapfogalmak, ismeretek jegyzéke” a törzsanyaghoz, a hőtani, áramlástani, elektrodinamikai alapismeretekhez kapcsolódóan, ennek megfelelő bontásban tartalmazza az alapfogalmakat. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK10

11 AZ ELŐADÁSOK FELÉPÍTÉSE Az előadások alapvetően három fő részből állnak: 1.A törzsanyag valamely kiemelt fontosságú részének részletesebb ismertetése; 2.Alapvető fontosságú háttérismeretek (hőtani (alapvetően termodinamikai), áramlástani és elektrodinamikai alapismeretek átismétlése; 3.Alapvető számítási típusfeladatok megoldása. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK11

12 HÁZI FELADAT I. A félévi tanulmányi követelményeknek része a házi feladat kidolgozása, leadása, és elfogadtatása. A hallgatók a „Házi feladat témakörök” listából érdeklődésüknek megfelelően szabadon választhatnak témát. A feladat a kiválasztott téma értekezés formájában történő feldolgozása, ismertetése, ábrák, táblázatok, stb. nélkül (5-8 oldal (12 500 – 20 000 chrs (karakter)) terjedelmű kifejtése. Az ábrákra, táblázatokra a szövegben csak hivatkozni kell, azokat a szöveges részhez tartozó függelékben kell megjeleníteni. A rövid értekezést és a kapcsolódó ábrákat egy példányban ki kell nyomtani, és címoldallal ellátva be kell adni. A szöveges rész file-t, valamint az ábra file-okat elektronikusan is be kell benyújtani. A file-név: Vezetéknév_keresztnév_BUTE_EN_2016_A A házi feladattal kapcsolatos formai és tartalmi követelmények részletesen megtalálhatók a www.fazekas-andras-istvan.hu weboldalon.www.fazekas-andras-istvan.hu FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK12

13 HÁZI FELADAT II. A „Házi feladat témakörök” listából 2016. szeptember 20-ig kell kiválasztani a témát, s ugyaneddig az időpontig meg kell adni legalább három olyan szakirodalmi forrást, amelynek alapján történik majd a témakör feldolgozása. Értelemszerűen a témakör feldolgozása nem történhet a kapcsolódó tankönyvek anyagainak egyszerű átvételével (másolásával), és a beadásra kerülő dolgozatok sem lehetnek egymás másolatai. A hallgatónak kell készíteni a feldolgozott témakört ismertető min 15 - max 20 ábrából (ppt) álló előadás ábrasorozatot, összefoglalva a dolgozat legfontosabb állításait. A házi feladat beadásának határideje: 2016. november 29., kedd. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK13

14 HÁZI FELADAT III. A „Házi feladat” értekezés felépítése: – Bevezetés: A téma rövid bemutatása, a témaválasztás indoklása (min. 0,5, max 1 oldal). – Tárgyalás: A téma részletes kifejtése, indokolt alfejezetekkel (min 4, max 6 oldal). Saját fogalmazás! A hivatkozások korrekt feltüntetése. – Befejezés: A téma összefoglalása, saját következtetések levonása (min 0,5, max 1 oldal). – Irodalom (a hivatkozások feltüntetése: számmal, vagy szerző nevével.) A nem ebben a struktúrában beadott hf-k nem kerülnek elfogadásra! FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK14

15 FÉLÉV VÉGI ÉRDEMJEGY A félév végi érdemjegy a két félévközi zárthelyi, a házi feladat és a szorgalmi időszakban végzett munka súlyozott eredményeként adódik. Az érdemjegy összetevői, az egyes összetevők relatív súlya: Félévközi dolgozat: 80 % Házi feladat: 10 % Órai aktivitás: 10 % FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK15

16 ELŐADÁSOK, GYAKORLATOK ÜTEMEZÉSE FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK16 SSZELŐADÁSOKMEGJEGYZÉS 012016. szeptember 06., kedd 022016. szeptember 13., kedd 032016. szeptember 20., kedd 04042016. szeptember 27., keddHF dolgozatok témájának leadása 05052016. október 04., kedd 06062016. október 11., kedd 07072016. október 18., kedd 08082016. október 25., keddHF dolgozatok elfogadása1. zárthelyi 2016. november 1., keddmunkaszüneti nap 09092016. november 8., kedd 102016. november 15., kedd 112016. november 22., kedd 122016. november 29., keddHF dolgozatok leadása2. zárthelyi 132016. december 06., kedd 142016. december 13., keddpótlási hét

17 Elvárt ismeretek Az energetika területei, módszertana. A primer és szekunder energiahordozók tulajdonságai, felhasználási területei. Szénhidrogén energetika → üzemanyag. A hő- és villamosenergia-termelés különböző technológiáinak ismerete – kapcsolása, fő berendezései, – termodinamikai folyamatai, korlátai, ezek értése, – az egyszerű termodinamikai számítások uralása (gyakorlati tananyag). Megújuló energiaforrások: technológia, lehetőségek, korlátok. A vezetékes energiahordozó (földgáz, villamos energia, távhő) ellátó rendszerek működése. Energiahordozók költség- és árarányai. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD | ENERGETKA | EN_M000 BEVEZETÉS | TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK17


Letölteni ppt "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék ENERGETIKA BEVEZETÉS BEMUTATKOZÁS OKTATÁSI TERV."

Hasonló előadás


Google Hirdetések