Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PSD IMPLEMENTÁCIÓ Dr. Petrányi Dóra, partner CMS Cameron McKenna LLP 2009. november 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PSD IMPLEMENTÁCIÓ Dr. Petrányi Dóra, partner CMS Cameron McKenna LLP 2009. november 3."— Előadás másolata:

1 PSD IMPLEMENTÁCIÓ Dr. Petrányi Dóra, partner CMS Cameron McKenna LLP 2009. november 3.

2 1.A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.A Hpt. pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő módosításáról szóló 2009. évi LXXXVI. törvény 3.A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról 4.A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2009. (VIII.6.) MNB rendelete a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet folytonossági követelményekről 5.A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2009. (VIII.6.) MNB rendelete a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről Implementált EU normatívák: az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/ EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/46/EK irányelve az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről Alkalmazandó jogszabályok

3 feltételek megteremtése egy hatékonyabb, gyorsabb, átláthatóbb és olcsóbb pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának elősegítéséhez; a verseny fokozása érdekében új szereplők piacra lépési feltételeinek kialakítása; azonos jogi feltételek teremtése tagállami előírások egységesítésével. A PSD szabályozási koncepciója

4 a pénzforgalmi tevékenység végzésével összefüggő kockázat fedezetét biztosító szavatoló tőke és prudens működést biztosító szabályzatok; ügyféltől átvett pénzeszközzel sajátjaként nem rendelkezhet; átvett pénzeszközökről pontos nyilvántartást köteles vezetni; rendszeres időközönként adatszolgáltatást köteles teljesíteni az MNB-nek és a PSZÁF-nak. Pénzforgalmi szolgáltatók működési követelménye

5 pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységnek minősül többek között „az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz, vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között”; nem minősül ugyanakkor pénzforgalmi szolgáltatásnak „az olyan távközlési eszközzel, digitális eszközzel, vagy más információtechnológiai eszközzel végrehajtott fizetési művelet, ahol a vásárolt áruk vagy szolgáltatások leszállítása és igénybevétele a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy információtechnológiai eszköz által történik, és ahol ezen eszköz üzemeltetője nemcsak közvetítőként jár el az ügyfél és az áru szállítója vagy a szolgáltatás nyújtója között”; A pénzforgalmi szolgáltatás köre kibővült

6 az elektronikus hírközlési szolgáltató „pénzforgalmi intézményként történő működésre jogosító engedély nélkül 2011. április 30-ig jogosult” a fenti pénzforgalmi szolgáltatásként meghatározott szolgáltatás végzésére; Mobilvásárlás: közvetített szolgáltatás? Saját számlás ügyletkötés

7 Változás Az implementáció által szükségessé tett módosításokat tükröztetni kell: üzletszabályzatok, ÁSZF; termékleírások, belső folyamatkezelési szabályzatok; A fizetési műveletek teljesítésére vonatkozó szigorúbb szabályozás leképzése (sorbaállítás, értéknapos jóváírás, devizakonverzióra vonatkozó követelmények, stb.) Változtatásokkal érintett területek Jogi dokumentáció IT rendszerek Külső Belső 1. 2. Terület

8 keretszerződés formai követelmény tartalmi követelmény módosítás megszüntetés Pénzforgalmi szolgáltatás szerződési rendszere egyszeri fizetési megbízási szerződés

9 keretszerződés alapján szerződéskötést kis összegű megelőző egyedi fizetési megbízás előzetes utólagos kedvezményezett tájékoztatása Tájékoztatási kötelezettség egyszeri fizetési megbízási alapján előzetes utólagos kedvezményezett tájékoztatása

10 fizetési műveletek jóváhagyása/visszavonása pénzforgalmi nyomtatványok fizetési műveletek helyesbítése készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása felelősségi szabályok Pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolítása a jogi dokumentáció tükrében

11 fizetési megbízás annak átvételét, illetve kedvezményezetti megbízás esetén a kedvez- ményezett részére való átadását követően, továbbá beszedés esetén a terhelést megelőző munkanapot követően és egyébként eltérő bank-ügyfél megállapodásig nem vonható vissza; külön díj csak megállapodás esetén szabható ki; Fizetési műveletek jóváhagyása, visszavonása

12 helyesbítés lehetősége: teljesítést követő 13. hónapig; a kedvezményezett által/rajta keresztül kezdeményezett és a fizető fél által jóváhagyott fizetési művelet visszatérítésére vonatkozó igény érvényesítésének határideje: a terhelés napjától számított 56. nap – bank: 10. munkanapon belül visszatérítési kötelezettség/indokolással ellátott elutasítás; a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett és a fizető fél által jóváhagyott fizetési összeg vonatkozásában a banknak az ügyféllel szemben – meghatározott feltételek fennállása esetén – visszatérítési kötelezettsége áll fenn. A bizonyítási kötelezettség azonban az ügyfelet terheli. A visszatérítési igény előterjesztésére, a bank által elfogadható bizonyítékokra és az igényről való döntésre vonatkozó részletes szabályokat a keretszerződés tartalmazza; a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata önmagában nem bizonyítja a jóváhagyást, a csalárd eljárást vagy a kötelezettség megszegését; enyhébb szabályok kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata esetén, ha erről létrejött egy megállapodás. Fizetési műveletek helyesbítése, felelősség

13 keretszerződés: módosítása annak tervezett hatályba lépését megelőzően legalább 2 hónappal (kivétel: kamatláb/átváltási árfolyam módosítása értesítés nélkül és azonnal, feltéve, ha (i) ezt a lehetőséget a keretszerződés tartalmazza; és (ii) a tervezett módosítás referencia- árfolyamon/referencia-kamatlábon alapul); a módosítás hatályba lépése előtti napig az ügyfél díjmentesen felmondhatja a szerződést Keretszerződés módosítása és megszüntetése

14 továbbra is az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet jogosult emoney kibocsátására; az Emoney Directive és a PSD fókuszában: kisebb értékű fizetések szabályozása; felgyorsult e-commerce támogatása; „piacnyitás” a verseny élénkítése érdekében; PSD: alanyi hatály kiterjesztése az ELMI-re, de pénzforgalmi intézmény nem jogosult emoney kibocsátására; PSD hazai implementációjával az emoney-t kibocsátó szakosított hitelintézet üzletszerűen végezhető tevékenységi köre kibővül; (1) „fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése”; (2) „készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz - kibocsátása” (!) A PSD implementációja és az emoney kibocsátásának szabályozása

15 Dr. Petrányi Dóra, partner CMS Cameron McKenna LLP Tel.: +36 1 483 4800 dora.petranyi@cms-cmck.com Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PSD IMPLEMENTÁCIÓ Dr. Petrányi Dóra, partner CMS Cameron McKenna LLP 2009. november 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések