Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyógyszerhamisítás elleni bűnügyi fellépés lehetáségei az Európai Unióban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyógyszerhamisítás elleni bűnügyi fellépés lehetáségei az Európai Unióban."— Előadás másolata:

1 A gyógyszerhamisítás elleni bűnügyi fellépés lehetáségei az Európai Unióban

2  A termékhamisítás egyre növekvő tendenciát mutat világszerte - noha a területet továbbra is látencia jellemzi – a jelenség volumene alapján kijelenthetjük, hogy sem az EU területén, sem hazánkban nem elegendő és nem hatékony a szakigazgatási szervek hamisítás elleni eszköztára. A gazdasági károkat csak becslések alapján, megkésett statisztikai adatszolgáltatások, közvélemény kutatások, mintavételek alapján ismerjük. Sajnálatos módon a fogyasztói társadalom nem méri fel annak következményeit, hogy a hamis élelmiszerek, dohányáruk konzumálása nem azonos kockázatot jelent a másolt cd-k, hamis ruhaneműk etc. megvásárlásával. Károsultak, veszélyeztetettek köre : EU-tagországok gazdasága, környezete, állatok, az uniós polgárok egészsége, a legális gyógyszerlánc résztvevői.

3 Motivációk: magas bevételek, nyereség a minimális büntetőjogi rizikó mellett jogharmonizáció hiánya a részletszabályokat illetően (4 szabadság korlátozható közegészségügyi és közbiztonsági célból is!) Ráépülés a klasszikus csempészútvonalakra és ehhez tartozó logisztikai háttérre Joghézagok kihasználása, határellenőrzés megszűnését a mélységi ellenőrzések nem kellő hatékonysággal pótolják

4 - modus operandi (illegális lánc) Online-kereskedők “Lifestyle-medicínák” - Viagra, Cialis, Levitra, Xenical, Reductil felkínálása az interneten. Az elmúlt időszak trendjei azt mutatják, hogy a hamis potencianövelők, fogyasztószerek, hajhullás elleni szerek mellett megjelentek a vérnyomáscsökkentők, lipidcsökkentők, daganatos megbetegedések, HIV megbetegedés elleni készítmények, Tamiflu etc. Tranzit: Hamis gyógyszerek lefoglalása EU külső határon 2007 évben 50%-val, 2008-ban 118 % -val nőtt. SZB struktúrák (anonimitás, strómannok, visszainvesztálás), egyéni elkövetési módszerek (újság, szórólap )

5 Csomagküldő szolgálatok, postai út illegal e-pharmacies – rendelés külföldi internetes oldalakról Feketepiac, bolhapiac, utcai felkínálások E-Mailek, szórólapok Fitness termek, sport stúdiók bárjai (minden korosztály veszélyeztetett a fenti elkövetési módokkal!) Szerb – magyar határon bolgár szgk. ruhanemű közt SUSTANON 250 ampullát (Pakiszánból) és 2.200 doboz CLENBUTEROL tablettát (Bulgáriából), ami egy német fitness stúdióba ment volna

6  A hamisítványok késztermékként és alapanyagként is érkeznek célország és tranzitország is hazánk (India, Kína, Románia)  Románia eset: Norvasc ® 1 Millió Euró értékű hamis vérnyomáscsökkentő került lefoglalásra – mosóport tartalmazott. Ez az elkövetői kör profi volt, tablettázó gépük is volt, jók voltak a feliratok, lenyomatok – fájdalomcsillapítót, antibiotikumot, epilepszia kezelésére szolgáló készítményeket is gyártottak – ezekben nem volt hatóanyag, íz: keserű.

7 Illetékes szakigazgatási szervek A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) és ennek regionális felügyelőségei a termékbiztonságért felelős, ő ellenőrzi a vegyipari termékeket is, és nyilvántartja a veszélyes termékeket. Itt a hatósági intézkedés vagy szankció a forgalmazás megtiltása és a visszahívás. A közösségi norma a 2001/95/EK irányelv az Általános termékbiztonságról. Fontosabb kapcsolódó hazai jogszabályok: Ptk. (Kellékszavatosság, termékfelelősség, nem vagyoni kár), törvény a fogyasztóvédelemről; Kormányrendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről; miniszteri rendelet a fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi a gyógyszerellátás felügyeletét Magyarországon – ezen belül a gyógyszertárakat és a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást. Az ÁNTSz látja el hazánkban a gyógyszerügyi igazgatási feladatokat – például a fokozottan ellenőrzött szerek (kábítószer és pszichotróp anyag) kivitelezésének engedélyezése. A szankció itt engedély visszavonása és pénzbírság. Fontosabb jogszabályok: Gyftv. – a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás szabályairól. EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. Korm. rendelet az ÁNTSz-ről és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről. A Vám- és Pénzügyőrség végzi a nyomozást engedély nélküli kereskedelmi tevékenység (Btk. 298.§), csempészet (Btk. 312.§), áru hamis megjelölése (Btk.296.§), iparjogvédelmi jogok megsértése (Btk.329/D.§), visszaélés kábítószerrel (Btk. 282-282/C.§), visszaélés kábítószer- prekurzorral (Btk.283/A.§) – ha a bűncselekményt a VPOP észleli, vagy a feljelentést a VPOP-nél teszik meg. A VPOP Bűnügyi Igazgatósága irányítja a VPOP bűnmegelőzési, nyomozó- és szabálysértési hatósági tevékenységét, bűnügyi felderítői és titkos információgyűjtési tevékenységét. Fontosabb jogszabályok: VPtv.

8 Az Országos Gyógyszerészeti Intézet, mint gyógyszerszakértő működik közre az illegális és a hamisított gyógyszerkészítmények azonosításában. Az OGYI hatásköre a legális gyógyszerláncra (engedéllyel rendelkező gyártók) terjed ki, az illegális piacot rendvédelmi szervek (pl.: VPOP, Rendőrség) ellenőrzik. A nyomozó szervek által lefoglalt készítményeket az OGYI gyógyszer- analitikai vizsgálatok alá vonja, ennek eredményéről szakértői véleményt bocsát ki, amelyben nyilatkozik arról, hogy a megvizsgált készítmények illegálisak vagy hamisítottak-e. 2005-2008 közötti időszakban Viagra, Naposin, Tadafil, Sildenafil, Clenbuterol HCI, Neurenox, Cialis, Kamagra tablettákat és Oral Jelly nevű folyékony anyagot vizsgált be az OGYI, ezek mindegyike hamisított vagy illegális készítmény volt. Az OGYI külföldi társhatóságoktól „rapid alert” néven kap értesítést illegális, illetve hamisított készítményekről. Ezekben az esetekben azt vizsgálja, hogy az érintett gyártási számú tétel Magyarországra bekerült-e és felveszik a kapcsolatot a gyártóval is. Ezt követően, ha szükséges, azonnal forgalomból való kivonást rendelnek el. A gyógyszertárak, témánkat érintő szakmai ellenőrzésére jogosult: az ÁNTSz tiszti (fő)gyógyszerésze, az ORFK kábítószerrendészet a fokozottan ellenőrzött szerek kezelése tekintetében, és a Fogyasztóvédelmi Hivatal, továbbá a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ellenőrzi a prekurzor-anyagok kezelését. Az ellenőrök már a minőségi hiba gyanúját is jelentik – forgalomba került szer esetében a gyártó cég az Országos Gyógyszerészeti Intézethez fordul mintával. Amennyiben az OGYI gyógyászati célra alkalmatlannak nyilvánít egy szert, úgy a forgalomba hozatali engedély jogosultjától visszavonják az engedélyt, a nagykereskedő visszagyűjti a szereket.

9 A magyar büntetőtörvénykönyvben a gyógyszerhamisítás, mint tényállás nem szerepel. Büntetőjogi alapelveket sértene, ha gyógyszerhamisítás miatt a nyomozó szervek eljárást indítanának - nullum crimen sine lege - senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés idején a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény. Egyszersmind alkotmányos, jogállami alapelv is. A magyar büntetőjogban tilos az analógia alkalmazása és a kiterjesztő értelmezés, ezért mindig az adott ügy körülményei és a szakértői vélemények, az elkövető szándéka és az elkövetés eredménye alapján tudjuk eldönteni, hogy mely tényállásba lehet ütköztetni azt a cselekményt, amit az illegális gyógyszerekkel üzletelő bűnözők, valamint a hamis gyógyszeripari termékeket előállítók, árusítók hajtanak végre. Tekintve, hogy a legtöbb esetben a szakértői vélemények azt tartalmazzák, hogy a beküldött minta nem tartalmaz hatóanyagot vagy nem pszichotróp anyagot tartalmaz, nem minősül kábítószernek, méregnek, a nyomozószervek gyakorta megszüntetik a büntetőeljárásokat, azzal, hogy nem valósult meg bűncselekmény.

10 RENDŐRSÉG 1. www.biolabor.hu és www.b-17.hu Amigdalin ® és Novodalin ® lett reklámozva, toxikus anyagokat tartalmazott, sikerült megtalálni a Domain tulajdonost és IP címetwww.b-17.hu Btk. címek és törvényi tényállások alapján tehát nem gyógyszerhamisítás, hanem az alábbi büntetőjogi minősítések alapján jártak el a magyar nyomozó szervek a témakörünkben: Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények (Btk.170.§. – „testi sértés”, esetleg 166.§.- „emberölés”) A közbiztonság elleni bűncselekmények (Btk. 265.§. „visszaélés méreggel”.) A közegészség elleni bűncselekmények (Btk. 279.§. „visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel; 280.§. – „környezetkárosítás; Btk. 282.§. -„visszaélés kábítószerrel”; Btk. 283/A.§. – „visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal”) Gazdasági bűncselekmények (Btk.292.§. – „rossz minőségű termék forgalomba hozatala”; Btk. 295.§. – „minőség hamis tanúsítása”; Btk. 296.§. „áru hamis megjelölése”; Btk. 296/A.§. – „a fogyasztó megtévesztése” ) Néhány eljárás indult engedély nélküli kereskedelmi tevékenység (Btk. 298.§), csempészet (Btk. 312.§), iparjogvédelmi jogok megsértése (Btk.329/D.§) miatt is, ahol gyógyszerre vagy gyógyszeripari alapanyagra követték el a bűncselekményt.

11

12 5 Liter GBL, sexuális bcs, kábítószer bűnözés. Postaforgalom, telefon ellenőrzés, megfigyelés, elfogás, lefoglalás, visszaadás…. Felnimosó folyadékként lengyel honlapról, Europolnak figyelmeztető üzenet, 2007 márciusban - Western Union fizetési móddal: 99,96%- GBL.

13  nullum crimen sine lege - nem tudjuk a jogsegélykérelmeket elrendelni és a közös nyomozó csoportokban részt venni

14  EUROPOL termékhamisítás Analysis Work File – AWF-COPY” 10 EU-állam  „AWF-SYNERGY” szintetikus kábítószerek, prekurzorok

15  Ííkitekintés:amíg nincs büntető norma, a felderítő szervekneknincs lehetősége a magánszférába való beavatkozásra, levéltitok megismerésére, csomagok, postai küldemények átkutatására. Látnunk kell azt is,  amíg nincs büntetőjogi tényállás, addig valamennyi ügyben más szintű és hatáskörű nyomozó szerv vagy szakigazgatási szerv jár el, nem hatékony a fellépés, elenyésző a koordináció, az információáramlás.  jogharmonizáció (realizálást tervezni kell!), közel egységesek legyenek az EU területén a gyógyszerhamisítás és az illegális gyógyszer-kereskedelem tényállási elemei, különösen a büntetési tételek.  a magyar stratégia kidolgozása megkezdődött, EU elnökség alatt prioritás??????

16 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A gyógyszerhamisítás elleni bűnügyi fellépés lehetáségei az Európai Unióban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések