Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése."— Előadás másolata:

1 Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése

2 Munkaviszony fogalma A munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató között a munkaszerződés alapján létrejövő jogviszony. A munkaviszony alapján a munkavállaló a munkáltató részére munkavégzésre köteles, a munkáltató pedig ellenszolgáltatással tartozik. Így munkaviszonyt két fél létesít egymással, akik azonban nem egyenrangúak, a munkavállaló alárendelt a munkáltatónak.

3 MunkavállalóMunkavállaló A munkaviszony egyik alanya a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkaszerződést köt és munkaviszonyt létesítve, annak keretében munkát teljesít. Feltételei:  16. életév betöltése.  15 évet betöltött diák – szülői engedély  Korlátozottan cselekvőképes – képviselő hozzájárulása nélkül.

4 MunkáltatóMunkáltató A munkaviszony másik alanya a munkáltató, aki a munkavállalóval munkaszerződést köt és legalább egy munkavállalót foglalkoztat. Munkáltató lehet magánszemély vagy szervezet. Munkáltató csak jogképes személy lehet!!! A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkaviszonyból eredő munkáltatói jogokat és kötelességeket (munkáltatói jogkör) mely szerv vagy személy gyakorolja, illetve teljesíti.

5 MunkaszerződésMunkaszerződés A munkavállaló és a munkáltató egybehangzó nyilatkozatával létrejövő olyan szerződés, amely arra irányul, hogy létrehozza a munkaviszonyt és megállapítsa annak bizonyos körülményeit, a munkavégzés egyes feltételeit. A munkaszerződést minden esetben írásba kell foglalni, még akkor is, ha a munkaviszonyt csupán néhány napig tartó munkavégzésre létesítik!

6 Munkaszerződés kötelező tartalmi kellékei  A munkavállaló személyi alapbére.  A munkavállaló munkaköre.  A munkavégzés helye.  A felek neve, megnevezése, a munkaviszony szempontjából lényeges adatai.  A munkaviszony időtartama:  Határozott idejű.  Határozatlan idejű.

7 Munkáltató kötelességei munkaszerződéskor A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg legalább szóban, de legkésőbb a munkaszerződés megkötésétől számított harminc napon belül írásban köteles a munkavállalót tájékoztatni a következőkről:  Munkaköri feladatok, a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség.  Az irányadó munkarend.  A munkabér egyéb elemei.  A bérfizetés napja.

8 Munkáltató kötelességei munkaszerződéskor  A munkába lépés napja.  A rendes szabadság mértékének számítási módja, kiadási szabályai.  A munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályai.  Kollektív szerződés létezése.  A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezése.  Üzemi tanács létezése.

9 A munkaviszony,megbízási, vállalkozói jogviszony előnyei és hátrányai a foglalkoztatott szempontjából. MunkaviszonyMegbízásVállalkozás Mit vállal? A munkaerő munkára bocsátását. A rá bízott ügy gondos ellátását. Egy munkával elérhető eredmény létrehozását. Időbeliség Rendszeres és folyamatos munkavégzés. Maga osztja be a munkát, az elvégezendő munkához igazodva. Az eredmény eléréséhez igazodva maga osztja be a munkát.

10 Ki végzi a munkát? Ön, saját maga. Kivételesen más közreműködését is igényelhet Mást, alvállalkozókat is igénybe vehet Utasítási jogkör A munkáltató a munkavégzés minden elemére kiterjedő utasítási jogkörrel rendelkezik (pl.: munkavégzés helye, ideje). Az ügyet a megbízó utasításai szerint, és érdekének megfelelően látja el, a megbízó célszerű és szakszerű utasításait köteles teljesíteni. A megrendelő utasításai szerint teljesít, de ezek nem terjedhetnek ki a munkaszervezésre. Kapcsolatok A munkáltató szervezetén belül szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyban áll. Nincs szervezeti kapcsolata a megbízóval,és viszonylag független is tőle Nincs szervezeti kapcsolata a megrendelővel,és független tőle.

11 Pénz Kizárólag a munkája ellenértékét kapja.(bér, fizetés, illetmény, jutalék) A munkavégzés során felmerült költségeket a munkáltató viseli (pl.: az alapanyagot biztosítja) A megbízási díj magába foglalja a munka ellenértékét, és a megbízás ellátásával felmerült költségeket is. Ön nem köteles megelőlegezni. A vállalkozói díj magába foglalja a vállalkozó munkájának ellenértékét, és az eredmény előállítása során felmerült költségeket is. A teljesítéssel felmerülő költségeket Ön előlegezi meg


Letölteni ppt "Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések