Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE"— Előadás másolata:

1 MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE
GYULAVÁRI TAMÁS

2 1. A MUNKAVISZONY ALANYAI

3 a) Munkáltató

4 KI LEHET MUNKÁLTATÓ? Bárki, aki jogképes: Természetes személy
Jogi személy Állam?

5 A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÓJA
Írásbeli tájékoztatás kötelező eleme: mely szerv vagy személy gyakorolja a munkáltatói jogokat

6 A MUNKÁLTATÓI JOGOKAT GYAKORLÓ
Munkáltató jogosult kijelölni Lehet szerv vagy személy Egységes vagy megosztott Normatív jelleggel (belső szabályban) vagy egyedileg (munkaköri leírásban).

7 ÉRVÉNYTELENSÉG AZ ELJÁRÁS ÉRVÉNYTELEN
Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított gyakorolja: AZ ELJÁRÁS ÉRVÉNYTELEN

8 KÉT KIVÉTEL a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró szerv/személy jogosultságára Utólagos jóváhagyás

9 b) Munkavállaló

10 Általános munkavállalói feltételek:
16. életév betöltésétől Korlátozottan cselekvőképes: törvényes képviselő hozzájárulása Cselekvőképtelen: nevében törvényes képviselője tesz jognyilatkozatot

11 Fiatal munkavállalók 16 ÉVNÉL IDŐSEBB 15 ÉVNÉL IDŐSEBB
nappalis tanuló iskolai szünet alatt törvényes képviselő hozzájárulása 15 ÉVNÉL FIATALABB gyámhatóság engedélye alapján művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység

12 2. MUNKASZERZŐDÉS

13 a) JOGVISZONY-ALAPÍTÓ SZEREP
Munkaszerződés nélkül nincs munkajogviszony – jogi oka Kétoldalú jogügylet – felek egybehangzó akarata szükséges. Kötelező tartalom – tartalmi feltétel

14 KIVÁLASZTÁS Állásinterjú Tanulmányi szerződés Pályázat
nyilatkozat megtétele vagy adat

15 b) TARTALOM-MEGÁLLAPÍTÓ SZEREP
- Kötelező tartalom - Munkaviszonyra vonatkozó szabályoktól eltérés

16 Elállás a munkaszerződéstől?
Ha a munkaszerződés megkötése és kezdete közötti időben bármelyik fél körülményeiben lényeges változás állna be, a munkaszerződéstől bármelyik fél elállhat (clausula rebus sic stantibus); Feltétel: a körülmény a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna.

17 A munkaszerződés tartalmi elemei
1. Kötelező tartalmi elemek 2. Természetes tartalmi elemek 3. Eshetőleges tartalmi elemek

18 3. A MUNKASZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMA

19 A munkaszerződés két kötelező tartalmi eleme
Munkakör Alapbér EZEK NÉLKÜL A MUNKASZERZŐDÉS NEM JÖN LÉTRE!!!

20 a) MUNKAKÖR Munkakör: mindazok a feladatok, amelyeket a munkaviszonyban el kell látni. Általában egy szavas megnevezés Több hasonló munkakör, akkor közelebbi meghatározás: pl. CRC esztergályos

21 Munkaköri leírás A munkakör pontos leírása:
a munkakör megváltozás a munkaszerződés módosításának minősül Lehet többes munkakör – arányok meghatározása. Írásbeli tájékoztatásban!

22 b) ALAPBÉR Alapbér fogalma:
a munkaszerződésben meghatározott pénzösszeg, amely a munkavállalónak a munkájáért egy meghatározott időegységre jár. Időbér: óra/nap/hónap Teljesítménybér?

23 Korlátai Minimálbér Be nem tartása: részleges érvénytelenség
Munkabér további elemei: Bérpótlék, jutalom, prémium

24 4. A MUNKASZERZŐDÉS EGYÉB KIKÖTÉSEI

25 TERMÉSZETES TARTALOM Mindenképpen része a munkaszerződésnek

26 MUNKAHELY Egy konkrét hely Több konkrét hely Terület
Korlátja: általános elvek Egyébként: szokásos munkahely

27 A munkaviszony kezdete
munkaszerződés tartalmazza; egyébként a munkaszerződés megkötését követő nap Keletkezés és kezdet

28 Lehetséges tartalmi elemek
Versenytilalmi klauzula Fegyelmi Többletjuttatások (pl. prémium, cafeteria) Titoktartási kötelezettség részletei Vezető állásúvá minősítés

29 PRÓBAIDŐ Munkaszerződésben munkaviszony létesítésekor 3 hónap Egyszer hosszabbítható azonnali hatályú megszüntetés

30 BH 2007/388 A próbaidőt követően, a próbaidő céljának megfelelő okból megkötött határozott idejű munkaviszony nem felel meg a törvénynek.

31 BH 2005/441. A próbaidő kikötését a munkába lépést követően akár néhány napos késedelemmel sem lehet joghatályosan pótolni.

32 BH A próbaidő alatt a munkaviszony minden kötöttség nélkül azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntethető. A munkaviszonynak ebben a formában történő megszüntetésére is vonatkozik a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye.

33 5. ALAKI KÖVETELMÉNYEK

34 Formai követelmény Írásban Munkáltató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat.

35 Munkaszerződéskor szóban Írásban 15 napon belül Kötelező tartalom
ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ Munkaszerződéskor szóban Írásban 15 napon belül Kötelező tartalom Munkabér egyéb elemei Munkába lépés napja

36 Beléptetés Adatkérés korlátai… Munkakör-átadás (Mt. 80. §)
Munkavédelmi oktatás (Mvt. 55. §) Bejelentési kötelezettség (Art., 16. §)

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések