Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE GYULAVÁRI TAMÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE GYULAVÁRI TAMÁS"— Előadás másolata:

1 MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE GYULAVÁRI TAMÁS gyulavari.tamas@jak.ppke.hu

2 1. A MUNKAVISZONY ALANYAI 1. A MUNKAVISZONY ALANYAI

3 a) Munkáltató a) Munkáltató

4 KI LEHET MUNKÁLTATÓ? Bárki, aki jogképes: - Természetes személy - Jogi személy - Állam?

5 A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÓJA Írásbeli tájékoztatás kötelező eleme: mely szerv vagy személy gyakorolja a munkáltatói jogokat

6 A MUNKÁLTATÓI JOGOKAT GYAKORLÓ - Munkáltató jogosult kijelölni - Lehet szerv vagy személy - Egységes vagy megosztott - Normatív jelleggel (belső szabályban) vagy egyedileg (munkaköri leírásban).

7 ÉRVÉNYTELENSÉG Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított gyakorolja: - AZ ELJÁRÁS ÉRVÉNYTELEN

8 KÉT KIVÉTEL 1. a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró szerv/személy jogosultságára 2. Utólagos jóváhagyás

9 b) Munkavállaló b) Munkavállaló

10 10 Általános munkavállalói feltételek: -16. életév betöltésétől -Korlátozottan cselekvőképes: törvényes képviselő hozzájárulása -Cselekvőképtelen: nevében törvényes képviselője tesz jognyilatkozatot

11 Fiatal munkavállalók 16 ÉVNÉL IDŐSEBB 15 ÉVNÉL IDŐSEBB nappalis tanuló iskolai szünet alatt törvényes képviselő hozzájárulása 15 ÉVNÉL FIATALABB gyámhatóság engedélye alapján művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység

12 2. MUNKASZERZŐDÉS 2. MUNKASZERZŐDÉS

13 a) JOGVISZONY-ALAPÍTÓ SZEREP Munkaszerződés nélkül nincs munkajogviszony – jogi oka Kétoldalú jogügylet – felek egybehangzó akarata szükséges. Kötelező tartalom – tartalmi feltétel

14 14 KIVÁLASZTÁS Állásinterjú Állásinterjú Tanulmányi szerződés Tanulmányi szerződés Pályázat Pályázat nyilatkozat megtétele vagy adat nyilatkozat megtétele vagy adat

15 b) TARTALOM-MEGÁLLAPÍTÓ SZEREP - Kötelező tartalom - Munkaviszonyra vonatkozó szabályoktól eltérés

16 16 Elállás a munkaszerződéstől? - Ha a munkaszerződés megkötése és kezdete közötti időben bármelyik fél körülményeiben lényeges változás állna be, a munkaszerződéstől bármelyik fél elállhat (clausula rebus sic stantibus); - Feltétel: a körülmény a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna.

17 17 A munkaszerződés tartalmi elemei 1. Kötelező tartalmi elemek 2. Természetes tartalmi elemek 3. Eshetőleges tartalmi elemek

18 3. A MUNKASZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMA

19 A munkaszerződés két kötelező tartalmi eleme 1. Munkakör 2. Alapbér EZEK NÉLKÜL A MUNKASZERZŐDÉS NEM JÖN LÉTRE!!!

20 a) MUNKAKÖR Munkakör: mindazok a feladatok, amelyeket a munkaviszonyban el kell látni. Általában egy szavas megnevezés Több hasonló munkakör, akkor közelebbi meghatározás: pl. CRC esztergályos

21 Munkaköri leírás A munkakör pontos leírása: - a munkakör megváltozás a munkaszerződés módosításának minősül Lehet többes munkakör – arányok meghatározása. Írásbeli tájékoztatásban!

22 b) ALAPBÉR Alapbér fogalma: - a munkaszerződésben meghatározott pénzösszeg, - amely a munkavállalónak a munkájáért egy meghatározott időegységre jár. Időbér: óra/nap/hónap Teljesítménybér?

23 Korlátai Minimálbér - Be nem tartása: részleges érvénytelenség - Munkabér további elemei: Bérpótlék, jutalom, prémium

24 4. A MUNKASZERZŐDÉS EGYÉB KIKÖTÉSEI 4. A MUNKASZERZŐDÉS EGYÉB KIKÖTÉSEI

25 TERMÉSZETES TARTALOM Mindenképpen része a munkaszerződésnek

26 MUNKAHELY 1. Egy konkrét hely 2. Több konkrét hely 3. Terület Korlátja: általános elvek Egyébként: szokásos munkahely

27 27 A munkaviszony kezdete - munkaszerződés tartalmazza; - egyébként a munkaszerződés megkötését követő nap - Keletkezés és kezdet

28 28 Lehetséges tartalmi elemek Versenytilalmi klauzula Versenytilalmi klauzula Fegyelmi Fegyelmi Többletjuttatások (pl. prémium, cafeteria) Többletjuttatások (pl. prémium, cafeteria) Titoktartási kötelezettség részletei Titoktartási kötelezettség részletei Vezető állásúvá minősítés Vezető állásúvá minősítés

29 PRÓBAIDŐ Munkaszerződésben Munkaszerződésben munkaviszony létesítésekor munkaviszony létesítésekor 3 hónap 3 hónap Egyszer hosszabbítható Egyszer hosszabbítható azonnali hatályú megszüntetés azonnali hatályú megszüntetés

30 BH 2007/388 A próbaidőt követően, a próbaidő céljának megfelelő okból megkötött határozott idejű munkaviszony nem felel meg a törvénynek.

31 BH 2005/441. A próbaidő kikötését a munkába lépést követően akár néhány napos késedelemmel sem lehet joghatályosan pótolni.

32 BH1995. 608. A próbaidő alatt a munkaviszony minden kötöttség nélkül azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntethető. A munkaviszonynak ebben a formában történő megszüntetésére is vonatkozik a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye.

33 5. ALAKI KÖVETELMÉNYEK

34 Formai követelmény Írásban Munkáltató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat.

35 ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ Munkaszerződéskor szóban Írásban 15 napon belül Kötelező tartalom Munkabér egyéb elemei Munkába lépés napja

36 36 Beléptetés Adatkérés korlátai… Adatkérés korlátai… Munkakör-átadás (Mt. 80. §) Munkakör-átadás (Mt. 80. §) Munkavédelmi oktatás (Mvt. 55. §) Munkavédelmi oktatás (Mvt. 55. §) Bejelentési kötelezettség (Art., 16. §) Bejelentési kötelezettség (Art., 16. §)

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE GYULAVÁRI TAMÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések