Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ESZA Kht. monitoring tevékenysége Rettegi Zsolt vezető monitor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ESZA Kht. monitoring tevékenysége Rettegi Zsolt vezető monitor."— Előadás másolata:

1 Az ESZA Kht. monitoring tevékenysége Rettegi Zsolt vezető monitor

2 A monitoring fogalma és célja A HEFOP keretében elfogadott monitoring tevékenység értelmezése nem más, mint a program tervezése során meghatározott célok teljesülésének, azaz a program pénzügyi és fizikai megvalósulásának folyamatos nyomonkövetése.

3 A szakmai monitoring stratégiája Intézkedési és pályázati célrendszer érvényesülésének ellenőrzése Projektmegvalósulás támogatása Kockázatok követése Szabálytalanságok kiszűrése

4 A szakmai monitoring tartalma – I. A projekt keretében folytatott tevékenységek megfelelő ütemben és minőségben valósultak meg, ezek a támogatás folyósításának alapját igazolják A teljesítés a pályázatban és szerződésben rögzített célok megvalósítását célozza, A megvalósítás ténylegesen a végső kedvezményezettek és a tervezett célcsoport, célterület szerződés szerinti támogatására irányul-e

5 A szakmai monitoring tartalma – II. Megfelelt-e az előrehaladás a tervezett ütemezésnek A forrásfelhasználás megfelelt-e a szerződésben rögzítetteknek Keletkezett-e új, vagy hozzáadott érték a megvalósítás során Az indikátor értéke az ütemezésnek megfelelően alakul-e Horizontális célok megvalósultak-e

6 A szakmai monitoring tartalma – III. Eleget tett-e a kedvezményezett a tájékoztatási kötelezettségeknek A projekt megvalósítása során felmerültek-e kockázati tényezők A tevékenységek, eszközök, költségek, összességében az igényelt tételek összhangban vannak-e a támogatási szerződéssel és mellékleteivel (és a hazai és EU jogszabályokkal).

7 A szakmai monitoring tevékenység szereplői Kedvezményezettek Szakmai monitorok Vezető monitor Szakmai Közreműködő szervezet (KSZ) (ESZA Kht.) Egyéb KSZ-ek (Foglalkoztatási Hivatal, Magyar Államkincstár) HEF OP Irányító Hatóság

8 A monitoring tevékenység eszközrendszere – I. Dokumentumok Személyes konzultációk Monitoring látogatás Helyszíni ellenőrzés Rendelkezésre állás, telefonos konzultációs igény esetére Havi rendszerességgel e-mail-en történő nyomonkövetés Tájékozató rendezvények, konferenciák, tapasztalatcserék Kapcsolattartás a többi szereplővel

9 A monitoring tevékenység eszközrendszere – I. Monitoring folyamat hivatalos fórumai Szakmai Monitoring Bizottság ülés Programvégrehajtást áttekintő ülés Monitoring Munkacsoport ülés HEFOP Monitoring Bizottsági ülés

10 Helyszíni látogatás céljai – I. A pályázat megvalósulásának életszerű körülmények közötti ellenőrzése A projekt kulcsfolyamatainak valós ellenőrzése A megvalósító szervezetekkel, illetve a célcsoporttal történő közvetlen kapcsolatfelvétel

11 Helyszíni látogatás céljai – II. A PEJ-ek valóságtartalmának ellenőrzése A projekt lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának ellenőrzése A tipikus szabálytalanságfajták lehetséges előfordulásának vizsgálata

12 A helyszíni látogatás tartalmi elemei – I. Projekt aktuális állapotának vizsgálata Kockázatok elemzése Megállapodások teljesülésének ellenőrzése

13 A helyszíni látogatás tartalmi elemei – II. Dokumentumok meglétének, tartalmának, visszakereshető tárolásának ellenőrzése Célzott kapcsolatfelvételek Megállapítások, megállapodások rögzítése

14 A szakmai monitoring dokumentumai PEJ monitoring jelentés Látogatási terv Látogatási feljegyzés Látogatási jelentés (feljegyzés melléklete) MSZ-i átfogó negyedéves jelentés Monitoring napló

15 A szakmai monitoring kérdései/korlátai Kit ellenőrzünk igazából (kiírót,bírálót, kedvezményezettet, személyi közreműködőket)? Mit ellenőrzünk igazából (tevékenységet vagy dokumentumokat)? Hogyan ellenőrzünk igazából (kimerevített projektállapot szemben a folyamattal)

16 Tipikus megvalósítási kockázatok Túlvállalások a szakmai tevékenységben Együttműködő személyek, szervezetek, partnerek motivációjának kérdésessége Források kezelése, likviditás Tevékenységek, feladatok szervezése, projekten belüli felelősségek

17 Tipikus szabálytalanságfajták A projektbe vont személyek nem a munkaköri leírásuk szerint végzik feladataikat A projektbe vont személyek nem a szerződés szerinti óraszámban vesznek részt a projekt lebonyolításában A projektben közreműködőkkel nem kötnek szerződést

18 Tipikus szabálytalanságfajták A megkötött szerződések (munkaszerződések, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra irányuló szerződések, felnőttképzési szerződések, szolgáltatási szerződések stb.) tartalma nem felel meg a jogszabályi elvárásoknak A projektbe vont célcsoport dokumentált létszáma és/vagy összetétele nem felel meg a valóságnak

19 Tipikus szabálytalanságfajták A projektbe vont célcsoport részvétele a projektben nem azonos a dokumentációkban rögzítettel (pl. többet hiányzik, nem azon a programon vesz részt mint amit a dokumentáció tartalmaz stb.) A fejlesztésként bemutatott, elkészített termék nem az adott projekten belül került kifejlesztésre, hanem korábbi fejlesztés beemelése a projektbe, saját tevékenységként/fejlesztésként bemutatva azt

20 Tipikus szabálytalanságfajták A fejlesztésként bemutatott, elkészített termék bár a projekt keretében történt kivitelezésre, annak felhasználása csak részben kötődik a projekthez A projekt dokumentumainak szövegezése általános, lényeget kerülő annak érdekében, hogy eltakarhatók legyenek az esetleges hiányosságok

21 Tipikus szabálytalanságfajták A rezsi és kommunikációs költségek arányosítása túlzó a projekt valós tevékenységéhez, terület szerinti működéséhez viszonyítva A projekt fejlesztései, termékei, tevékenységei vagy beszerzései/beruházásaihoz kötődően saját bevétellel rendelkezik az intézmény, amelyet nem nevesít

22 Tipikus szabálytalanságfajták A szakmai szolgáltatások nem a szerződés szerinti tartalommal történnek A szakmai szolgáltatások mögött nincs teljesítés, csak papír alapú dokumentálásuk történik meg

23 Köszönöm a figyelmet! Rettegi Zsolt vezető monitor +3670/368-28-41 rettegi.zsolt@chello.hu


Letölteni ppt "Az ESZA Kht. monitoring tevékenysége Rettegi Zsolt vezető monitor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések