Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MFKB-t érintő változások – JNSZM Szakképzés Fejlesztési Koncepció 2015, NAPI AKTUALITÁSOK NAPI AKTUALITÁSOK Szolnok, 2015. október 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MFKB-t érintő változások – JNSZM Szakképzés Fejlesztési Koncepció 2015, NAPI AKTUALITÁSOK NAPI AKTUALITÁSOK Szolnok, 2015. október 13."— Előadás másolata:

1 MFKB-t érintő változások – JNSZM Szakképzés Fejlesztési Koncepció 2015, NAPI AKTUALITÁSOK NAPI AKTUALITÁSOK Szolnok, 2015. október 13.

2  81. § (1) A MFKB a szakképzés fejlesztése és a munkaerő-piaci igények érvényesítése céljából létrehozott konzultációs, véleményező, javaslattevő és tanácsadó fővárosi, megyei testület.  Javaslatot tesz a szakképzés irányaira, beiskolázási arányaira, az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések közül támogatható szakképesítésekre.  Kidolgozza szakképzés-fejlesztési koncepciót. SZFK  Javaslatot tesz az ösztöndíjra jogosító szakképesítésre (hiányszakképesítés) márc. 31-ig 12 TERV:(2016. 09. 01-től Szabóky Adolf ösztöndíj 20!).  Közreműködik a pályaorientációs és a pályakövetési feladatok megvalósításában.

3 a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kéri fel hároméves időtartamra  A bizottság az NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói, munkavállalói szövetségek, illetve azok szervezetei (kettő fő),  a területi gazdasági kamarák (kettő fő) és  a foglalkoztatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (egy fő) képviselőiből áll. A bizottság elnökére a bizottság tagjai közül az országos kereskedelmi és iparkamara tesz javaslatot.

4  a bizottság munkaszervezeteként a gazdasági kamara látja el.  A bizottság működtetési költségeinek forrását a gazdasági kamara biztosítja.  A bizottság működési rendjének részletes szabályait az egységes döntés-előkészítő, javaslattevő funkciója érvényesülése érdekében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

5  Munkabizottság tagjai  Deák Miklósné  Gúth Ferenc  Lektorálta: Szabó Róza Jóváhagyta: az MFB 2015. szeptember 29. záróülésén Elérhető: www.jnszmkik.huwww.jnszmkik.hu honlapján

6 szk. tv. 46. § (1a) … minden év június 15-ig ! szakiskola  Egyértelműen csak a szakiskolai képzésre a szakiskola 9. évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően  Gyakorlati képzést szervező szervezet az iskola, ha - iskolai tanműhelyben, vagy - együttműködési megállapodás keretében valósul meg a gyakorlati képzés. A kamara tehát mindkét esetben kiállít igazolást Szt.1.§(3)és(6)tájékoztatási+együttműködési kötelezettség 2015 évvégi változás: Iskola excel – kamarai feltöltés – iskolai módosítás CÉL: TSZ-kötési dömping időszak áthelyezése a jelenlegi szeptemberi-októberi időszakról májusra!

7 Neve: ………………………………………………………………………………….. Befogadó nyilatkozat tanuló gyakorlati képzésére* (Ajánlott) Alulírott ……………………………………………………………………………….................................................................... (Rt., Bt., Kft., e. vállalkozó) a 20……/20…… tanévtől vállalom …..……………………………………………………………………….. szakiskolai tanuló szakmai képzését a képzés időtartamára. 1. KÉPZŐ ADATAI: Neve: ……………………………………………………………………............ Címe: ………………………………………………………………….………… Gyakorlati oktatás helye: ……………………………….………………............ Gyakorlati oktatás címe: …………………………………………….…………. Kamarai regisztrációs száma: ………………………………….………………. 2. TANULÓ ADATAI: Évfolyam/osztály (jelenleg): …………… Születési hely, idő: …………………………………………………………………… Lakcím: …………………………………………………………………………. Telefonszám: ……………………………………………………………………. Szakma megnevezése: ……………………………………………………………………… Tudomásul veszem, hogy a gyakorlati képzésre vonatkozó tanulószerződés a tanuló szintvizsgájának eredményétől függően köthető meg. Dátum: ……………………………………… P.h.……………………………………………………. aláírás

8 87. § (3) A 46. § (1a) bekezdésében meghatározott igazolás kiállítása, valamint a tanulószerződés megkötésének elősegítése céljából a szakképző iskola minden évben legkésőbb március utolsó munkanapjáig továbbítja a tanulóira vonatkozóan az illetékes gazdasági kamara részére  a) a 48. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatokat,  c) a 29. § (1b) bekezdésében meghatározott tanuló esetén az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben való ingyenes részvételre jogosító körülményre vonatkozó adatot.

9  b) a tanuló  ba) által választott szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek, pályaalkalmassági követelményeknek a tanuló által történő teljesítésére,  bb) évfolyamára,  bc) szintvizsgájára,  bd) érettségijére vonatkozó adatokat,  (4) A szakképző iskola a (3) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást követő öt munkanapon belül tájékoztatja az illetékes gazdasági kamarát a megváltozott adatokról. 

10  szakirányú szakképesítéssel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik  mestervizsgával rendelkezik  büntetlen előéletű, és nem áll …eltiltás hatálya alatt. Mentesül a mestervizsga letételének követelménye alól - megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 szakirányú szakmai gyakorlattal - szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 5 szakirányú szakmai gyakorlattal - Minősített vendéglátó helyen és aki - a hatvanadik életévét betöltötte Nyilatkozat 2015. szeptember 01-ig!

11 A cím adományozásának feltételei  a képzés jogszabályi feltételeit betartja: fizeti a tanulói juttatásokat…  képzőhely ellenőrzés minősítésének eredménye = Kiválóan megfelelt  záróvizsgára való felkészítés minősége Ki kezdeményezheti a cím odaítélését? A kezdeményezést a javaslat indoklásával a JNSZMKIK Szakképzési Osztályához kell benyújtani! Határidő: Október 31-ig meghosszabbítva!

12 A címet ugyanaz a képzőhely korlátozás nélkül többször is elnyerheti, ha a követelmények vizsgálata alapján jogosult a címre. KategóriaA képzőhely jellemzője I.Tanműhelyi és üzemi képzést is biztosító képzőhely II.Csoportos üzemi képzést biztosító képzőhely III.Egyedi képzést biztosító képzőhely

13 Bírálati határidő: november elején!  Szakmai Vizsgabizottság Területi Vizsgabizottsági Tag Névjegyzékbe történő felvételére/meghosszabbítására Szépészeti, Építőipari (kőműves, ács, csőszerelő, festő, asztalos, burkoló, villanyszerelő), Vendéglátó ipari (cukrász) szakmák, női szabó, bőrös  Gyakorlati oktatás képzési helyszíneinek ellenőri névjegyzékbe történő felvételére/meghosszabbítására.  Szintvizsgaelnöki pályázatok – ÚJ szakmák! NÉPI KÉZMŰVES – Kosárfonó és Fonott bútorkészítő, autós szakmák A pályázati adatlap és minden szükséges információ elérhető honlapunkon: http://jnszmkik.hu/page/48/vizsgabizottsagi-elnok-tag-delegalasa.html

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Sonyák Béláné Telefon: 56/510-622 20/518-1376 sonyakk@jnszmkik.hu www.jnszmkik.hu


Letölteni ppt "MFKB-t érintő változások – JNSZM Szakképzés Fejlesztési Koncepció 2015, NAPI AKTUALITÁSOK NAPI AKTUALITÁSOK Szolnok, 2015. október 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések