Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adóügyi aktualitások (Új jegyzői adatszolgáltatások, egészségügyi szolgáltatási járulék) Lukács György igazgató NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adóügyi aktualitások (Új jegyzői adatszolgáltatások, egészségügyi szolgáltatási járulék) Lukács György igazgató NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága."— Előadás másolata:

1 Adóügyi aktualitások (Új jegyzői adatszolgáltatások, egészségügyi szolgáltatási járulék) Lukács György igazgató NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága Eger, 2016. június 15. 1

2 Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklet O)/3. pontja; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdés d) pontja; A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja; 2

3 : Jogalkalmazás folyamata A jegyző elektronikus úton adatot szolgáltat azokról a személyekről, akiknek köztartozás-mentessége Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvény méltatlansági eljárásra vonatkozó szabályai szerint vizsgálat tárgyát képezik – képviselők, polgármesterek, bizottsági tagok. A NAV értesíti a képviselőtestületet és a kormányhivatalt, amennyiben a bejelentett tagok törlésre kerülnek a köztartozásmentes adózói adatbázisból. 3

4 Benyújtásra kötelezett Valamennyi önkormányzat, illetve kisebbségi önkormányzat, ahol képviselőtestület működik! 4

5 Benyújtás módja, határideje „JEGYZOI” elnevezésű nyomtatványon; kizárólag elektronikus úton; Első alkalommal: 2016. február 28-ig; Változás esetén – a változást követő 5 napon belül; 5

6 Teljesítés alakulása Heves megyében 6

7 Adatszolgáltatás elektronikus teljesítése A képviselőtestülettel rendelkező önkormányzat adószámához hozzárendelt személy; – nem feltétlenül a jegyző! ’T180-as bejelentőlapon bejelentett személy; – adatszolgáltatás teljesítésére vagy teljes körű képviseleti jogosultsággal rendelkező – 2015. július 16-ig EGYKE adatlapon bejelentett személy; – 2015. július 17-től 7

8 Adatszolgáltatás tartalmazza Az önkormányzat – adószámát, megnevezését, címét; Az adatszolgáltatásra jogosult (jegyző) – nevét, adóazonosító jelét és telefonszámát; Az illetékes kormányhivatal – nevét és címét; Az adatszolgáltatással érintett magánszemély – nevét, adóazonosító jelét, az adatszolgáltatás jellegét (új/törlés), illetve – azon helyi/kisebbségi önkormányzat megnevezését, ahol a magánszemély tisztséget tölt be. 8

9 Teljesítés folyamata – I. Minden érintett magánszemély a megválasztását követő 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) Kérelem benyújtható: – kizárólag elektronikus úton, – ügyfélkapun keresztül, – KOMA nyomtatvány segítségével. 9

10 Teljesítés folyamata – II. Az érintett magánszemélyek a KOMA nyomtatvány benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig kötelesek a képviselő-testületnél, közgyűlésnél igazolni az adatbázisba való felvételük megtörténtét. Az önkormányzat adatot szolgáltat az érintett személyekről „JEGYZOI” nyomtatványon. Minden hónap 10. napján frissül a köztartozásmentes adózó adatbázis A feltételeknek meg nem felelt tagok törléséről a képviselő testületek és a kormányhivatal tájékoztatást kapnak az adóhatóságtól. 10

11 Korábbi gyakorlat problémái A NAV nem rendelkezett az egyes önkormányzatok esetében bejelentkezésre kötelezett képviselőkről, tagokról információval. Nem minden arra kötelezett személy nyújtotta be a KOMA nyomtatványt. Teljes körűség hiánya: csak a rendelkezésre álló adatok alapján történt meg az önkormányzatok és tagok kiértesítése. 11

12 2016. évi tapasztalatok Önkormányzati adatszolgáltatások teljes körűségének hiánya; – elsősorban kisebbségi önkormányzatok EGYKE adatlap benyújtása a képviseletre jogosult személyről vagy meghatalmazottról; Társult önkormányzatok részéről csak akkor nyújtható be a JEGYZOI adatlap, ha van a társulásnak külön képviselőtestülete (általában önállóak); A testületi tagok ügyfélkapu nyitására kötelezettek (KOMA nyomtatvány benyújtása csak elektronikus úton történhet). 12

13 Egészségügyi szolgáltatási járulék A járási hivatalok hatáskörükben eljárva több olyan típusú okiratot állítanak ki, amelyek egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazolnak (pl. hatósági bizonyítvány az érintett magánszemély szociális rászorultságával kapcsolatban, amelyet az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából adnak ki). A magánszemélyek tájékozottsága érdekében kérjük, hogy a hatósági bizonyítvány kiadása alkalmával hívják fel az ügyfeleik figyelmét arra, hogy amennyiben az adóhatóságnál önálló járulékfizetőként be vannak jelentkezve vagy adóhatósági előírás alapján kell fizetniük az egészségügyi szolgáltatási járulékot, úgy az igazolás kézhezvételét követően minél hamarabb nyújtsák be az adóhatósághoz a ’T1011 számú nyomtatványt a jogosultságot igazoló okirat fénymásolatával, és így jelentkezzenek ki az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség alól. 13

14 Legfontosabb tudnivalók Az a belföldi magánszemély, aki nem biztosított és a jogszabályban foglalt feltételek szerint egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult, köteles az egyéni járulékfizetői körbe bejelentkezni, a járulékfizetés kezdő időpontjának feltüntetésével A bejelentkezés nyomtatványa: 16T1011 Amennyiben egészségügyi szolgáltatásra jogosult lesz, akkor a járulékfizetés alól kijelentkezhet – nyomtatványa: 16T1011 A kijelentkezéshez az azt megalapozó okiratot is csatolni kell Nem kell a kijelentkezésre adatlapot adni annak, aki biztosítotti jogviszonyt létesít, mert a foglalkoztató köteles bejelenteni a magánszemély foglalkoztatását Az adóhatóság az OEP-től megkapja azok állományát, akik nem rendelkeznek jogosultsággal – elindul a nyilatkozattételi folyamat – a magánszemélynek igazolnia kell a jogosultságát – ennek hiányában hatósági döntéssel írja elő az adóhatóság a járulékfizetési kötelezettségét attól az időponttól, amikortól nincs jogosultsága. 14

15 Köszönöm a figyelmet! 15


Letölteni ppt "Adóügyi aktualitások (Új jegyzői adatszolgáltatások, egészségügyi szolgáltatási járulék) Lukács György igazgató NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések