Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Orvosi Könyvtártól az Egészségügyi Szakkönyvtárig A nyilvános könyvtárrá válás útja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Orvosi Könyvtártól az Egészségügyi Szakkönyvtárig A nyilvános könyvtárrá válás útja."— Előadás másolata:

1

2 Az Orvosi Könyvtártól az Egészségügyi Szakkönyvtárig A nyilvános könyvtárrá válás útja

3 Milyen okok, körülmények késztettek bennünket a nyilvánossá válásra ?

4 Országos könyvtár-stratégiai elképzelések  Az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának növelése  Demokrácia és az esélyegyenlőség elveinek érvényesítése (telematikai fejlesztése, digitalizálás, tartalomszolgáltatás )  A nyilvánossághoz kötött pályázati lehetőségek

5 Népegészségügyi program  Alapelvei: - Az egyén egészségét döntően környezete/életmódja határozza meg - A lakosság egészségének fejlesztése össztársadalmi összefogást, együttműködést és felelősségvállalást igényel  Tíz kiemelt nemzeti feladat: 1. Az egészséges életre nevelés, az oktatás és tudatformálás erősítése

6 Saját tapasztalatok  Az egészségtudatos, egészséges életmód elterjedésével egyre több embert érdekel a saját egészségével/betegségével kapcsolatos irodalom/ismeret  Az on-line elérhető információk, az elektronikus könyvek, folyóiratok, adatbázisok mellett ha nem általunk, akkor nélkülünk is választ kapnak az emberek az őket foglalkoztató kérdés(ek)re  Mindenkinek személyre szabott információnyújtás

7 A nyilvánosság feltételei  Könyvtár/Fenntartó hitelesített Alapító okirata  Nyilatkozat az 1997. évi CXL tv. 54§-a (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtárak jegyzékbe való felvételének elbírálásához  Jóváhagyott Szervezeti Működési Szabályzat

8 Működési feltételek  Terület: Összes rendelkezésre álló: 190 m 2 Ebből: olvasóterem 44,5 m 2 könyvkiválasztó-tér: 47,8 m 2

9  Személyzet Létszám : 4 fő Óraszám: 3 fő/ napi 8 óra 1 fő/ napi 6 óra Képzettség: 2 fő/ felsőfokú 2 fő középfokú

10  Állomány(2001.): Könyv: 10 133 kötet 12 529 488-, Ft Kurrens folyóirat-előfizetés: 207 cím (108 magyar, 99 idegen nyelvű) Elektronikus könyvtár: Medline - 1993-tól CD-ROM-on Current Contents Life Sciences Current Contents Clinical Medicine 2002-től online Cochrane Library – 2001-től online EMBASE – 2002-től online (Elsevire Science)

11  Technikai Fénymásoló Telefonmellék-állomás (3) + (1)fax  Számítástechnikai feltételek Önálló helyi hálózat (Novell Intranet Networe 4.11) Integrált könyvtári rendszer (Textlib VI.60.02) Internet-kapcsolat (mikrohullám, HBONE csomóponton keresztül)

12 Munkaállomások Hub TextLib szerver TextLib Web szerver Novell IntraNetware szerver Bridge 1Bridge 2 Mikrohullámú kapcsolat 2Mbit/sec DFMK – HBONE csomópont Internet szolgáltató

13 Milyen problémákat vet fel a kórházon belüli elektronikus hálózaton keresztül történő információ/adatszolgáltatás ?  Beteg személyi/betegforgalmi adatok szigorú védelme –erősen korlátozott hozzáférés  Szakirodalmi/szakinformációk minél tágabb körű hozzáférésének biztosítása – szerzői jogvédelem mellett  Megnyugtatóan nem megoldott vírus-és behatolás védelem  Felhasználói igény a napi 24 órás információszolgáltatás  A vállalati információs rendszer része a szakirodalmi információs rendszer /VIR – SZIR/  Jelen helyzet: önálló gépekről történő feljelentkezés, elérés

14  Pénzügyi: (A 2001. évi főkönyvi zárás alapján) Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 4 109 386-, Munkaadókat terhelő járulékok 1 540 822-, Készletbeszerzések 20 833 841-, Szolgáltatások 309 467-, Közvetlen kiadások összesen 27 189 100-, /személyi – dologi kiadások aránya kb: 1/5 /

15 Könyvtárhasználók/olvasók  Felhasználói kategóriák Zala Megyei Kórház munkatársai Zala Megyei Kórház nyugdíjasai Egészségügyi dolgozó Nem egészségügyi dolgozó Kiemelt kategória (könyvtáros)  Használati jogosultságok -beiratkozási díj, kölcsönzési határidő, késedelmi díj, -kölcsönözhető dokumentum típusa, különböző szolgáltatások ( pl. fénymásolás) díja, díjmentessége, nyitvatartási idő..szerint

16 Könyvtárhasználati statisztikák  Olvasószolgálat (2001.) Beiratkozott olvasó 805 fő Kölcsönzők száma: 2353 fő kölcsönzött dokumentum: 3866 db.  Fénymásolat szakirodalomról (2001.) A/4 12 017 old. A/3 18 old.  Könyvtárközi kölcsönzés (2001.) Adott: 580 Kapott: 1334

17 Könyvtárhasználati statisztikák  Referensz-szolgálat (2001.) Megválaszolt kérdések száma: 106 (Meg nem válaszolt kb. 1 %.)  Irodalomkutatás (2001.) 132 téma  Témafigyelés/tartalomjegyzék-szolgáltatás (2001.) 48 felhasználó 113 / 145  Elektronikus szolgáltatások - honlap, - on-line katalógus, - on-line referensz

18 Könyvtárunk kiadványai  Kurrens folyóiratjegyzék (évente)  Újdonságjegyzék (kéthavonta)  Nővér-orvos bibliográfia (háromévente)  Tudományos közlemények jegyzéke (évente )

19 A könyvtár működésére utaló teljesítménymutatók (2001) MSZ ISO 11620:2000  A célközönségből a könyvtárat használók százalékaránya: 37,3 %  Az egy használóra/kölcsönzőre jutó költség: 11 230-, Ft  Az egy főre jutó könyvtárlátogatások száma: 3,967  Az egy alkalmazottra jutó kölcsönzések száma: 1030,93  A könyvtárközi kölcsönzések gyorsasága kért dokumentumok 1-4 nap alatt 46 %, 5-10 nap alatt 30 % adott dokumentumok 1-4 nap alatt 76 % 5-10 nap alatt 19 %  Pontos válaszadások aránya: 5-ös elégedettség 90 %, 4-es elégedettség 10 %

20 Milyen változásokat idézhet elő a nyilvánossá válás ? Célkitűzésben: + ismeretterjesztés Működésben  Személyzet  Nyitva-tartás (?)  Gyűjtőkör  Felhasználók ( két nagy csoport közti arányok ?)  Raktári rend ( 32 +1 )  Szolgáltatások - hangsúlyeltolódás  Számítástechnikai háttér  ???

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet !


Letölteni ppt "Az Orvosi Könyvtártól az Egészségügyi Szakkönyvtárig A nyilvános könyvtárrá válás útja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések