Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL A munka díjazása Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL A munka díjazása Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 2012."— Előadás másolata:

1 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL A munka díjazása Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 2012

2 Met. ellenőrzési hatáskörök g) a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések, o) a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér- tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok,

3 Munkabér ellenőrzése 136-137. § alapbér, teljesítménybér, garantált bér 138. § (4-6) bekezdés teljesítménykövetelmény közlése, kötelező legkisebb munkabér elérése, garantált bér 139-145. § bérpótlékok (rendkívüli munkavégzés, éjszakai pótlék, műszakpótlék, vasárnap és munkaszüneti nap 146. § (1)-(3) bekezdés, 147. § (1) bekezdés állásidő, távolléti díj (kivétel: betegszabadság) 153-165. § kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum, munkabér védelme,

4 Munkabér ellenőrzése Nem terjed ki: Teljesítménykövetelmény megállapítása Távolléti díj számítása,

5 A munka díjazása  Az alapbér  A bérpótlék  Díjazás munkavégzés hiányában  A távolléti díj számítása  A kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum  A munkabér védelme

6 Alapbér  Elnevezés változása  Meghatározása  legalább a kötelező legkisebb munkabér, időbérben kell megállapítani [298/2011. (XII.22.) Korm. r.]  havi alapbérnél az egy órára járó alapbérhez a havi alapbér összegét osztani kell:  általános teljes napi munkaidő esetén 174 órával,  eltérő teljes napi vagy részmunkaidő esetén a 174 óra időarányos részével,  teljesítménybérként vagy idő- és teljesítménybér összekapcsolásával is megállapítható  Teljesítménybér  az a bér, ami előre meghatározott teljesítménykövetelmény alapján illeti meg a munkavállalót

7 Teljesítménybér  a munkabért, csak teljesítménybér formájában meghatározni, kizárólag munkaszerződésbe foglalt megállapodás esetén lehet.  ez irányadó az idő- és teljesítmény kapcsolatra is, ha az időbér nem éri el az alapbér összegét.  Teljesítménybér alkalmazása esetén a munkáltató egzakt mérésen alapuló teljesítménykövetelményt állapít meg,  az eljárás kiterjed a 100 %-os teljesíthetőség vizsgálatára  a teljesítménybér-tényezőt alkalmazásuk előtt, írásban közölni kell a munkavállalóval, de az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása ekkor is kötelező.  a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy eljárása nem sértette a munkavállalói érdekeket

8 Teljesítménybér ellenőrzése  Teljesítménykövetelményt előzetes - objektív mérésen és számításon alapuló - eljárás alapján meg kell határozni.  A teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőt alkalmazásuk előtt írásban közölni kell a munkavállalóval.  A teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje.  A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező.

9 Bérpótlékok Rendes munkaidőre járó munkabéren felüli bérrész Számítási alapja az alapbér Fajtái: oRendkívüli munkavégzés oÉjszakai pótlék oMűszakpótlék oKészenlét, ügyelet oVasárnap és munkaszüneti nap

10 Vasárnap, munkaszüneti nap Vasárnapi pótlék (50%) (vasárnap rendes munkaidőben történő mv.)  több műszakos tevékenység keretében,  a készenléti jellegű munkakörben,  a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló. Munkaszüneti napi pótlék (100%) (munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő mv.)

11 Műszakpótlék Jogosultság – (több műszakos tevékenység) keretében ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete rendszeresen változik (a 18 és reggel 6 óra közötti munkavégzésre) nem jár: 14-18 óra között A változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van. Mértéke: 30%

12 Éjszakai pótlék  Jogosultság éjszakai munkavégzés esetén, ha a munkavégzés az 1 órát meghaladja nem jár: műszakpótlékra jogosult munkavállaló  Mértéke: 15%

13 Rendkívüli munkavégzés pótléka I.  Jogosultság a) a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben, b) a munkaidőkereten vagy c) az elszámolási időszakon felül  Mértéke (bérpótlék vagy - munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján - szabadidő) munkabér + 50% - vagy szabadidő + a munkabér arányos része (a szabadidő nem lehet kevesebb, mint az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartama)

14 Rendkívüli munkavégzés pótlékai II.  Pihenőnapi munkavégzés A munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkavégzés Mértéke: munkabér + 100% vagy munkabér + 50% és másik heti pihenőnap (pihenőidő)  Munkaszüneti napi munkavégzés Munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés Mértéke: munkabér + 100% vagy munkabér + 50% és másik heti pihenőnap (pihenőidő

15 Rendkívüli munkavégzés pótlékai III. A szabadidő, heti pihenőnap (heti pihenőidő) kiadása  Általános szabály omunkavégzést követő hónapban, oegyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak végéig, omunkaidőkereten felül végzett munka esetén a következő munkaidőkeret végéig.  Eltérő megállapodás A felek megállapodása alapján a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december harmincegyedik napjáig kell kiadni.

16 Rendkívüli munkavégzés pótlékai IV.  Készenlét Mértéke: + 20% - munkavégzés esetén az előzőek szerint  Ügyelet Mértéke: + 40% + 50% - ha a munkavégzés tartama nem mérhető

17 Rendkívüli munkavégzés pótlékai V. Eltérő díjazási szabályok  Bérpótlékot is magában foglaló alapbér  vasárnapi és munkaszüneti pótlék  műszakpótlék  éjszakai pótlék helyett  Havi átalány (a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot is megában foglalja)  bérpótlék,  készenlét vagy ügyelet helyett

18 Díjazás munkavégzés hiányában I.  Állásidő: Munkáltató a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget foglalkoztatási kötelezettségének Kivétel: elháríthatatlan külső ok Mértéke: alapbér  Mentesülés munkavégzés alól Munkáltató hozzájárulása alapján Mértéke: megállapodás szerint

19 Díjazás munkavégzés hiányában II. Távolléti díj  szabadság  55. § (1) bekezdés c-g) és 55. § (2) bek. a kötelező orvosi vizsgálata tartama, a véradás, a szoptatási kedvezmény, hozzátartozója halála, általános iskolai tanulmányok, megállapodás szerinti képzés, továbbképzés,  55. § (1) bekezdés i) pont bíróság vagy hatóság előtti megjelenés (kizárólag tanú)  óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő,  munkaviszonyra vonatkozó szabály előírása.

20 Díjazás munkavégzés hiányában III. Bérpótlék fizetése  Állásidő és távolléti díj esetén  Feltétel: a munkavégzés alóli mentesülés tartamára irányadó munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra lett volna jogosult. Nem hatáskör Betegszabadság idejére járó díjazás Távolléti díj számításának helyessége

21 Minimálbér, garantált bérminimum  Megállapítása: Összegét és hatályát – a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultációt követően – rendeletben állapítja meg.  Szabályai: o a munkavállalók egyes csoportjaira eltérő összegű kötelező legkisebb munkabért állapítható meg; o a munkakör ellátásához szükséges követelmények, a nemzeti munkaerőpiac jellemzői, a nemzetgazdaság helyzete, az egyes nemzetgazdasági ágazatok és az egyes földrajzi területek munkaerő- piaci sajátosságai; o évenkénti felülvizsgálat; o bruttó 300.000 Ft-on aluli munkabérek nettó értékének megőrzése.

22 A munkabér védelme I.  Fizetés pénzneme: forint o Külföldi munkavégzés, jogszabály o Tilos: utalvány vagy fizetés helyettesítésére szolgáló más forma  Elszámolás: utólag, havonta legalább egy alkalommal (vagy eltérő megállapodás) kifizetett munkabérről tárgyhót követő 10. napig írásbeli tájékoztatás Követelmény: elszámolás helyessége, jogcíme és összege ellenőrizhető  Elszámolás módosítása: utólag, tárgyhót követő 20-áig tájékoztatni, ha az elszámolást követő ok miatt módosítás. Egyidejűleg - különbözetet ki kell fizetni - többletfizetés előlegnyújtás szab. szerint levonható

23 A munkabér védelme II.  Elszámolás módja: o Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, órabér kifizetés 136. § (3) bek. (174 óra vagy arányos része) o Munkaidőkeret általános munkarend, napi munkaidő és teljesített munkaidő alapján különbözet – 20 napon belül többletfizetés – előleg szabályai szerint levonható

24 A munkabér védelme III.  Munkabér kifizetése tárgyhót követő 10. napig teljesítménybér: 1 hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg – megfelelő időpont, de: alapbér fele előlegként havonta készpénz vagy bankszámlára utalás munkavállaló vagy meghatalmazottja részére Késedelmi pótlék: késedelembe esés időpontjától kezdve a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat.

25 A munkabér védelme IV.  Levonás munkabérből: Jogszabály vagy végrehajtható határozat alapján Munkáltató levonási joga: o Munkavállaló hozzájárulásával (levonásmentes részig) o Egyoldalúan: előlegnyújtás Tilos az olyan bérlevonás, amely a munkáltató, annak képviselője vagy közvetítő személy javára szolgál annak ellenértékeként, hogy a munkavállaló munkaviszonyt létesítsen, vagy azt megtartsa. munkabérrel szembeni beszámítás Egyoldalú lemondás munkabérről. levonásmentes munkabérrész engedményezhető.  Jogalap nélkül kifizetett munkabér: 60 hatvan napon túl akkor, ha fel kellett ismerni, vagy munkavállaló idézte elő.

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL A munka díjazása Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések