Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyöngyös, 2009. május 20. Buday-Malik Adrienn nemzetközi kapcsolatok részlegvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyöngyös, 2009. május 20. Buday-Malik Adrienn nemzetközi kapcsolatok részlegvezető."— Előadás másolata:

1 Gyöngyös, 2009. május 20. Buday-Malik Adrienn nemzetközi kapcsolatok részlegvezető

2 A nemzetközi programokban való részvétel regionális stratégiai célkitűzése Az innováció és kutatás- fejlesztés gazdasági versenyképességet növelő hatásának kihasználása érdekében a tudás és anyagi erőforrások vonzása a régióba - a transzfer folyamatok tudatos működtetésével és fejlesztésével, a régiók és szervezetek közötti szinergiahatásokat biztosító együttműködések tervszerű kialakításával. „ az innováció a fejlődés motorja” Competitiveness and Innovation Framework Program, European Union, 2008.

3 Nemzetközi programokban való részvétel stratégiai háttere Észak-Magyarország fejlesztési koncepciójához ill. Innovációs Stratégiájához való illeszkedés K+F+I tevékenységen alapuló gazdaságfejlesztés Kontinuitás és stratégiai partnerségek kiépítése A régió nemzetközi színtéren való megjelenésének támogatása Együttműködés a regionális szervezetekkel, kutatóhelyekkel, oktatási intézményekkel, tudáscentrumokkal Programszintű érdek-konfliktusok, párhuzamos kezdeményezések elkerülése (NORRIA-NORDA: koordináló szerep ) – Nemzetközi Kapcsolati Stratégia (június közepére készül el)

4

5 Potenciális pályázók a régióban Felsőoktatási intézmények Kutatóhelyek Fejlesztési/innovációs ügynökségek Vállalkozások (ezen belül KKV-k) Klaszter-szerveződések (önálló jogi személyiség: feltétel!) Egyéb szakmai szervezetek Magánszemélyek Eltérő jogosultság

6 KKV-k pályázati program- jogosultsága(2007-2013) Európai Bizottság Főigazgatóságai által kezelt pályázatok Nemzeti technikai titkárságok/közreműk ödő szervezetek által kezelt pályázatok Direkt pályázati programok Indirekt pályázati programok FP7CIPSF ETC/ ETE ROP GOP ICTIEEEIP LIFE+ Marco Polo II Közösségi kezdeményezések

7 Válság = call-stop?

8 Az EU költségvetése (2009) 60billion of expenditures on research, innovation, employment and regional development programmes to help Europe respond to the current economic crisis!!!! An 11% increase in research and a 22% increase in the EU's innovation programme will help boost competitiveness and a low- carbon economy.

9 Fókuszterületek a nemzetközi programokban Vállalkozások és innováció (CIP) Információ és kommunikáció (CIP, LIFE+, ETE) Környezetpolitika-környezetirányítás, biodiverzitás, környezetipar, megújuló energia (LIFE+, CIP, FP7, ETE) Fenntarthatóság (CIP, FP7, Marco Polo II- fenntartható közlekedés, ETE)

10 Hogyan pályázzunk? – I. 1.Erőforrások, kapacitások felmérése (hazai és/v. nemzetközi pályázati lehetőség?) → (humán erőforrás háttér, nyelvismeret, projekt- menedzsment tapasztalat, tématerületek ismerete, stb.) 2.Alapvető célok meghatározása (milyen céllal, milyen tevékenységgel kapcsolatban?) 3.Támogatási igény (saját erő függvényében) 4.Elérhető programok ismerete (hazai és nemzetközi), célok illeszkedésének vizsgálata 5.Konkrét kiírások keresése (pályázati portálokon(!!!): call fiche, AF, Guide, Manual) 6.Pályázati rendszer ismeret (elektronikus, papír/alapú, közvetlen/közvetett) 7.Jogosultság ellenőrzése 8.Belső v. külső szakértő bevonása → döntés megalapozása (pályázunk?)

11 Hogyan pályázzunk? – II. 9. Előzetes projektjavaslat elkészítése 10.Konzultáció a nemzeti kontakt ponttal, technikai titkársággal 11. Projekt-team tervezése 12.Partnerkeresés 13. Követelmények (formai és szakmai) és elbírálási szempontok megfelelő ismerete 14. Jó gyakorlatok feltérképezése 15. Pályázati koncepció kidolgozása az előírt nyelven/nyelveken (vezető partner elv/egyéni pályázat?) 16. Pályázat benyújtása

12 A támogatásra való jogosultság kritériumai Alanyi jogosultság ( kizáró okok lehetnek: társasági forma, szektor, finanszírozási/tulajdonosi háttér) Pénzügyi jogosultság (kizáró okok lehetnek: de minimis támogatásból küszöb elérése (200-500eEUR/3 év), csődeljárás/felszámolás, köztartozás, koordinátor/LP esetén: deviza számla hiánya, saját erő hiánya() Földrajzi jogosultság (az ország ill. a Közösség mely régiójából)

13 Kiírások keresése (környezetvédelem, környezetirányítás, megújuló energia) LIFE+: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Marco Polo II: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/calls/2009_en.htm http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/calls/2009_en.htm FP7: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.htmlhttp://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm (március 18-al zárt, 3rd call jövő tavaszra várható)http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm ETE– HU-SK: www.husk-cbc.eu (május végétől!)www.husk-cbc.eu ETE - CES: http://www.central2013.eu/http://www.central2013.eu/ www.vati.hu

14 Pályázati információk a NORRIA honlapján

15 PályázatLIFE+Marco Polo IIETE - CESFP7CIP Aktuális kiírás 2009. május 15-2009. február-2009. január-2009. január- 22- Beadási határidő +3-4 hónap2009. május 8.2009. március 18.2009. június 25. Intelligent Energy Támogatási intenzitás 50-75%35-50% 85+10%Max. 75% Pályázható összeg Min. 500.000 EUR1-5M EURMax. 2,5M EUR Tématerület /prioritások 1.Természet és biodiverzitás 2.Környezetpolitika és környezetirányítás 3.Információ és kommunikáció 1.Forgalomát-terelés 2.Katalizálás 3.Közös tanulási projekt 4.Tengeri gyorsforgalom 1.Vállalkozások és innováció 2.ICT policy 3.Intelligens Energia Jogosult régiók EU tagállamokMin. 1 EU tag+1 EU/3. tagállam EU tagállamok+ 3. országok Magyarország nem minden esetben jogosult (pl. EraSME) Pályázat benyújtá- sának módja Elektronikus adathordozón ElektronikusanElektronikus adathordozó+ Nyomtatott verzió Elektronikusa n (EPSS) Elektronikusan

16 CIP -Intelligens Energia Program

17

18 Támogatott területek: (alprogramonként) SAVE: energiahatékonyság, ésszerű forrásfelhasználás épületeknél, ipari létesítményeknél és termékeknél ALTENER: új és megújuló energiaforrások az áramtermelésben, hűtési és fűtési rendszerekben, lakásokban, házakban; bioüzemanyagok STEER: energiahatékonyság, új és megújuló energia felhasználása a szállítmányozásban, közlekedésben Támogatott tevékenységek: kapacitásépítés, know-how terjesztés, tapasztalatcsere, stratégiakészítés, energiatudatosság növelése, oktatás és képzés Beavatkozási típusok: promóciós és disszeminációs projektek, új fejlesztések piacra jutását támogató projektek

19 CIP -Intelligens Energia Program Beadási határidő: 2009. június 25. (elektronikus beadás) Várható projektkezdés: 2010. április Támogatási keret: kb. 96 M EUR (60-70 projekt) Igényelhető támogatás: 0,5-2,5 M EUR Futamidő: max. 3 év Támogatási arány: max. 75% Támogatható költségek: munkabér, külső szakértői díj, utazás, szállás, rendezvényszervezés, stb. Résztvevő országok: EU 27 + Norvégia, Izland, Lichtenstein, Horvátország (min. 3 partner – 3 ország) Kedvezményezettek köre: magán- és közszervezetek, nemzetközi szervezetek

20 Kiírás keresése: LIFE+ : http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htms

21 Ötlet/partner-keresés: www.central2013.eu

22 Kiírások figyelése: CIP http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

23 KKV-k lehetőségeinek támogatása az EU 7. Kutatási Keretprogramjában KKV-k részvételének kiemelt támogatása az „Együttműködés”(Cooperation) Programban Megfelelő szakmai háttérrel KKV-k is pályázhatnak az „Ötletek” (Ideas) Programban Ipari vállalatok és egyetemek közötti partnerség támogatása keretében KKV-k részvételének motiválása „KKV-k előnyére szolgáló kutatások” támogatása a „Kapacitások” Programban

24 FP7 információs pályázati portál: http://cordis.europa.eu/home_en.html

25 Aktuális FP7 kiírások

26 Bizottsági Tájékoztató Nap: http://www.sme-finance-day.eu Május 28. – Szófia!

27 Előadó szervezetek- ‘SME finance day’ European Investment Fund (EIF), Enterprise Europe Network, European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), European Business Angels Network (EBAN), European Association of Mutual Guarantee Societies (AECM), national and regional financial intermediaries, organisations representing SMEs.

28 Elérhetőség Buday-Malik Adrienn nemzetközi kapcsolatok részlegvezető budaymalik.adrienn@eminnov.hu T: +36 46 503 770 F: +36 46 503 779 M: +36 20 275 4181

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gyöngyös, 2009. május 20. Buday-Malik Adrienn nemzetközi kapcsolatok részlegvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések