Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MESZK FELNŐTT ÁPOLÁS SZAKMAI TAGOZAT ORSZÁGOS TAGOZATI TAGGYŰLÉSE Tóth Andrea Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet I. emelet tanácsterem (1082.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MESZK FELNŐTT ÁPOLÁS SZAKMAI TAGOZAT ORSZÁGOS TAGOZATI TAGGYŰLÉSE Tóth Andrea Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet I. emelet tanácsterem (1082."— Előadás másolata:

1 A MESZK FELNŐTT ÁPOLÁS SZAKMAI TAGOZAT ORSZÁGOS TAGOZATI TAGGYŰLÉSE Tóth Andrea Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet I. emelet tanácsterem (1082 Budapest, Üllői út 82. ) Budapest, 2011. szeptember 05.

2 MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Országos Tagozati Taggyűlésének napirendi pontjai: Napirendi pontok: 1. 2011. szakmai beszámoló (Tóth Andrea Országos Tagozatvezető) 2. Tájékoztató a szakmai tagozatok új tervezett Alapszabály szerinti működéséről (Kubányi Jolán MESZK Általános Alelnök) 3. Az országos tagozati küldöttek választása (3 fő) 4. Egyebek, aktualitások 5. A tagozati taggyűlés zárása

3 AZ ORSZÁGOS FELNŐTT ÁPOLÁS SZAKMAI TAGOZAT ORSZÁGOS TAGOZATI GYŰLÉSE 1. Megnyitó Köszöntő

4 AZ ORSZÁGOS FELNŐTT ÁPOLÁS SZAKMAI TAGOZAT ORSZÁGOS TAGOZATI TAGGYŰLÉSE A Tagozati Taggyűlésről emlékeztető készül. Kérjük a tisztelt helyi tagozati képviselőket, hogy az emlékeztető számára minden hozzászóló mondja el a nevét és munkahelyét

5 A megjelent helyi tagozati képviselők létszámának megállapítása: A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat helyi képviselőinek létszáma 73 fő. Tehát 37 főnek (50%+ 1 fő) kell lenni, hogy a taggyűlés határozatképes legyen.

6 AZ ORSZÁGOS FELNŐTT ÁPOLÁS SZAKMAI TAGOZAT ORSZÁGOS TAGOZATI TAGGYŰLÉSE A megjelent tagok létszámának és a tagozati gyűlés határozatképességének a Megállapítása Határozatképtelenség esetén változatlan napirendi pontokkal a taggyűlést az eredeti meghirdetett időponthoz képest 30 perccel később kezdjük.

7 MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Országos Tagozati Taggyűlésének napirendi pontjai: Napirendi pontok: 1. 2011. félévi szakmai beszámoló (Tóth Andrea Országos Tagozatvezető) 2. Tájékoztató a szakmai tagozatok új tervezett Alapszabály szerinti működéséről (Kubányi Jolán MESZK Általános Alelnök) 3. Az országos tagozati küldöttek választása (3 fő) 4. Egyebek, aktualitások 5. A tagozati taggyűlés zárása

8 MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat tagozatvezetői beszámolója 2011. (I. napirendi pont) Tóth Andrea Országos Tagozatvezető Budapest, 2011. szeptember 05.

9 2011. I. félév. 2011. 01. 19. Kibővített Elnökségi Ülés 2011. 01. 21. Felnőtt Ápolás Tagozati vélemények, javaslatok, kiegészítések a Kamarai Törvénnyel kapcsolatosan. Megbízás: 2011 január-szeptember 30 Alapszabály Előkészítő Bizottsági tag/ Tóth Andrea Felnőtt Ápolás Tagozatvezető 2011.01.26. A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat 2010. évi beszámolójának és 2011. évi munka és költségvetési tervének leadása

10 2011. I. félév. 2011. 02. 13. Alapszabály módosító javaslatok leadása Janik Csilla főtitkár felé 2011.03.02. Országos Tagozati Küldöttek adatbázisának egyeztetése 2011.03.07. Alapszabály Bizottság válasz tagozati besorolás 2011.03.09. Alapszabály Bizottság válasz tagozati besorolás

11 2011. I. félév. 2011.03.09 Országos Tagozatvezetői, valamint a Kibővített Elnökségi Ülésen való részvétel A kamara szakmai tagozatainak új működési rendje A szakmai tagozatok szakképesítések szerinti új besorolása

12 2011. I. félév. 2011.03.10.-i Országos Tagozati Küldöttekkel való megbeszélés az Országos iroda által közzétett költségvetési beszámolóról, 2011. évi költségvetési tervről, az Alapszabálymódosító indítványokról, valamint a 2011.03.19.-i Országos Küldöttközgyűlésről Munkaanyagok eljuttatása az országos tagozati küldöttek felé

13 2011. I. félév. 2011.03.19. Országos Küldöttközgyűlésen való részvétel 2011. 03. 24. Egyeztető Fórumon való részvétel Az érdekképviseletet felvállaló civil szervezetek és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara együttműködési lehetősége a kötelező kamarai tagság ismételt elrendelése idején.

14 2011. I. félév. 2011. 04.02. Részvétel a MESZK Kommunikációs Tréningjén 2011. 04. 07. MESZK új kamarai törvény szerinti kialakítási, választási ütemterv, munkabizottsági ütemterv, ezek továbbítása a tagozati tagság felé

15 2011. I. félév. 2010. 05. 04. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara második alkalommal megrendezett országos szakmai vetélkedőjén zsűriként való részvétel Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

16 2011. I. félév. 2011. 05. 03. Tagozatvezetői értekezlet 2011. 05. 04. határidővel Nemzeti Erőforrás Minisztérium felkérésére Általános Ápolóképzés szakmai és vizsgakövetelményeire javaslat VÉLEMÉNYEZÉS 2011.05.02. OKJ adatok módosítása szvk Felnőtt Ápolás Tagozat

17 2011. I. félév. 2011. 05. 10./ megbeszélés TÁMOP 6.2.2/B/09 project nyertes pályázatként került elbírálásra, amelynek következtében a hatásköri listák elkészítésével összefüggő munkálatokat a MESZK megkezdte. A projektben vállalt feladatok teljesítésére 31 592 043 forint áll rendelkezésre. A program kezdetének időpontja: 2011. április 1., befejezése 2011. október 31. szakértők és az együttműködő szakmai szervezetek képviselői vettek részt a megbeszélésen

18 2011. I. félév. 2011.05.22. OTTB felkérésére tagozati válasz a szakértők kiválasztására 2011.05. 22, 2011.05.26. Tagozatokra vonatkozó Alapszabály módosítás- FELNŐTT ÁPOLÁS JAVASLAT 2011. 06. 06. TÁMOP felkészítő megbeszélés, tagozati képviselet Dulibán Lászlóné tagozati vezetőségi tag 2011.06.08 TÁMOP dokumentumok biztosítása 2011.06.22 Alapszabály előkészítő bizottság, 2011.06.21.-én tagozati vélemény beterjesztve

19 2011. II. félév. 2011. július 7. Tagozatvezetői értekezlet 2011.07.07 Alapszabály előkészítő bizottság megkapta a tagozat véleményét

20 2011. II. félév. 2011. július 18. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló, valamint - az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők, valamint szakképzésben részt vevők folyamatos továbbképzéséről szóló NEFMI rendeletek tervezetének véleményezése

21 2011. II. félév. Az Év Egészségügyi Szakdolgozója 2011” cím elnyerése és I. helyezés a Felnőtt Ápolás kategóriában. 2011.08.03. A TÁMOP Project 2011.08.10.-i mentori értekezletre az összefoglaló anyagok megküldése 2011.08.22.-től Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat alakuló taggyűlésének szervezése, szakmai beszámoló készítése, választások lebonyolításának szervezése

22 2010. évi tagozati költségvetés Tagozati költségkeret: 200.000 Ft. Kiadás :139.015. Ft. Maradvány: 60.985 Ft.

23 2011. évi tagozati költségvetési terv Szakmai konferencia/ egyben országos tagozati gyűlés szervezése: 90.000 Ft.- Előadók útiköltsége, előadói díjak: 50.000 Ft.- Tagozati telefonköltség: 20.000 Ft.- Tagozati utazási költség: 40.000 Ft Összesen: 200.000 Ft.-

24 2011. évi tagozati költségvetés Tagozati költségkeret: 200.000 Ft. Kiadás : 18.560. Ft. Maradvány: 181.440. Ft.-

25 Tájékoztató a szakmai tagozatok új tervezett Alapszabály szerinti működéséről (II. napirendi pont) Kubányi Jolán MESZK Általános Alelnök

26 www.meszk.hu

27 Az országos tagozati küldöttek választása (3 fő) (III. Napirendi pont) MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Taggyűlése, Budapest, 2011. szeptember 05.

28 Országos tagozati küldött jelöltek 1. Borsosné Ádám Anett 2. Jakabné Pesti Andrea 3. Király Edit 4. Tóth Andrea

29 ORSZÁGOS TAGOZATI KÜLDÖTT VÁLASZTÁS

30 Országos Küldöttek 1. Tóth Andrea 2. Jakabné Pesti Andrea 3. Király Edit

31 Egyebek, aktualitások (IV. Napirendi pont)

32 2011. évi tagozati célok, feladatok Tóth Andrea Országos Tagozatvezető MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Taggyűlése, Budapest, 2011. szeptember 05.

33 2011. évi tagozati célok, feladatok 1. A Felnőtt Ápolás Tagozat érdekeinek képviselete Véleményezési jogkör gyakorlása, határidők betartása Kapcsolattartás, információk átadása az országos küldötteken, helyi képviselőkön keresztül (nagyon fontos a tagozat helyi képviselőinek pontos név, cím és elérhetőségi- tel, e-mail- adatbázisa, és annak folyamatos frissítése az eredményes tagozati munkához) Aktív tagozati munka beindítása a helyi tagozati képviselőkkel együttműködve az új Alapszabály tagozatokra vonatkozó pontjai alapján Kapcsolattartás, információk továbbítása az országos elnökség felé Aktualitások, események függvényében a kamrai honlap tagozati oldalának feltöltése, fejlesztése Negyedévente, illetve sürgős esetben szükség szerint írásos tájékoztató készítése, megküldése a tagozati képviselőknek

34 2011. évi tagozati célok, feladatok 2. Negyedévente írásos beszámoló bekérése a területi tagozatvezetőktől A tagozathoz tartozó tevékenység, jogszabályi változások, egészségpolitikai események, folyamatok figyelemmel kísérése A tagok tájékoztatása szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi lehetőségekről Országos elnökség tájékoztatása szakmai konferenciákon, képviseleti feladatokban való részvételről Tagozat képviselete országos és megyei rendezvényeken Szükség esetén részvétel kutatásokban, felmérésekben

35 JAVASLATOK A TAGOZATI MUNKA HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE Javítani és frissíteni kell a MESZK honlapján a Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat felületét: havi hírlevelek, megkeresések, műhelymunkák, ösztönzők beiktatása Tagozati kapcsolattartás legolcsóbb formája az e- mail, vagy msn-en konfereniabeszélgetések kezdeményezése, ezért célszerű, hogy mindenkinek legyen aktív e-mail címe és az e-mail fiókot legalább 2-3 naponta meg is nézze!

36 Oktatási, továbbképzési terv „ÁPOLÁS INNOVÁCIÓ” címmel Országos Tudományos Nap szervezése, valamint ennek alapján e-továbbképzés. A témaválasztást indokolja, hogy az ápolóknak, egészségügyi szakdolgozóknak egy folyamatosan változó szakmai és piaci környezetben kell helyt állniuk, talpon maradniuk.

37 Kutatási terv Egy országos kutatás lebonyolítása, amely a hazai összes ápolási osztály szakmai és gazdasági működésére fókuszálna A kutatási program szervezésének főbb indítékai: - Igazán letisztult felnőtt ápolási munka ezen a fekvőbeteg osztályokon folyik - Főként egészségügyi szakápolás a főbb irányvonal, de több szociális elem is része kell legyen a hosszú ideig tartó ápolási szolgáltatásoknak - Az ápolás valódi finanszírozási alapját képezhető ápolási tevékenységek perc ideje és percdíjai itt a legjobban felmérhetők - Az ápolói és orvosi kompetenciába tartozó tevékenységek itt válnak el a leginkább - A tiszta szakdolgozói létszám miatt itt mérhető fel leginkább, hogy betarthatók-e a jogszabályi előírások és ha nem, akkor annak milyen következményei vannak a betegek ellátására - Az ápolásszakmán belüli karrierterv kimunkálására főként ilyen osztályokon van lehetőség/ többszintű ápolási ellátási sémák - Multidiszciplinalitás/ kooperáció és együttműködés ez egyénre tervezett betegellátásban - Az ápolási osztályok új szolgáltatási elemekkel és finanszírozási lehetőségekkel gazdagították az egészségügyet: co-paymant fogalma - Termelhet-e nyereséget (és hogyan) egy tisztán ápolási szolgáltatást nyújtó intézeti fekvőbeteg-ellátó egység - A SzMüM által elrendelt HGCS2 program negatív tapasztalatai

38 A tagozati taggyűlés zárása (V. napirendi pont) Tóth Andrea Országos Tagozatvezető MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Taggyűlése, Budapest, 2011. szeptember 05.

39 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A MESZK FELNŐTT ÁPOLÁS SZAKMAI TAGOZAT ORSZÁGOS TAGOZATI TAGGYŰLÉSE Tóth Andrea Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet I. emelet tanácsterem (1082."

Hasonló előadás


Google Hirdetések