Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adóeljárás változásai – 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adóeljárás változásai – 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal."— Előadás másolata:

1 Az adóeljárás változásai – 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2 Art. 2012 Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként az Art.-ot kell alkalmazni K+F tevékenység minősítésével összefüggő eljárást lefolytató szakértő intézmény kirendelésekor bizonyos Ket. rendelkezéseket nem lehet alkalmazni (pl. nincs eljárási bírság)

3 Art. 2012 Képviselet: megszűnik az állandó meghatalmazott felelőssége! Csak az adózó szankcionálható, ha a képviselő hibájára vezethető vissza, az adózó polgári jogi úton érvényesítheti kárát A képviselet megszűnését a meghatalmazott is bejelentheti, erről az adózót a NAV értesíti Képviseleti jog megszűnésének napján a meghatalmazott még iratátvételre jogosult. Munkaviszony alapján eljáró jogtanácsosnak nem kell külön képviselet igazolás (igazolvány elég) Pénzügyi képviselő: bankgaranciát évente igazolni kell Végelszámolás esetén a végelszámoló az adózási képviselő: ő teljesíti az adókötelezettségeket, ő gyakorolja a jogokat. Az általa elkövetett jogsértés miatt ő tartozik felelősséggel

4 Art. 2012 Be kell jelenteni (cégbíróságon keresztül): – Kft, Zrt.: tag 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkezik – Zrt.: 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkező tag név, székhely, adóazonosító szám – Jegyzett tőke összegét (átküldi a cégbíróság) – Fióktelep esetén a külföldi vállalkozás nevét, címét, – Magyarországi tényleges üzletvezetés helyét, ha az adóügyi illetőséget ez határozza meg További bejelentési kötelezettségek: – Iskolaszövetkezet: tagi jogviszony megszűnését, 8 napon belül – Elektronikus iratok iratőrzési helyét

5 Art. 2012 Az adószám megtagadásáról értesíti a NAV a cégbíróságot, az okmányirodát stb. – Hiába jogerős a NAV határozat, nem lehet értesíteni, ha bírósági felülvizsgálat van folyamatban Külföldi munkavállaló bejelentési kötelezettségének általánosítása (nem konkrét feltételekhez kötődik) – Akinek várhatóan SZJA kötelezettsége keletkezik – Továbbra is 30 napon belül

6 Art. 2012 Munkaerő kölcsönbevevő bejelentési kötelezettsége (új!) – Kölcsönzött munkavállaló adatait és a kölcsönbeadó adatait a foglalkoztatás megkezdéséig – Kölcsönzés végét követően a foglalkoztatás befejezésének napját – Cél: ellenőrzés hatékonyságának növelése

7 Art. 2012 Vámazonosító szám igénylése – Art. szabályok alapján – A NAV által még nem nyilvántartott meghatározott adatokat kell bejelenteni, ha valaki VPID, vagy EORI számot igényel. – A NAV okiratok bemutatását kérheti az adózótól Adóalany-nyilvántartás egységesítése (adó- és vámhatóság) Tényleges üzletvezetési hely külföldre történő áthelyezésének bejelentése (időpont, másik állam) Kapcsolt vállalkozási viszony megszűnésének bejelentése

8 Art. 2012 Közösségi adószám megállapítás megtagadható, ha az adóregisztrációs eljárásban az adószámot nem lehet kiadni Ha a korábban VPID számmal is rendelkező megszűnt egyéni vállalkozó újraindítja tevékenységét, új adószámot kap (nem a régit) Vevőnek be kell jelentenie a 2mFt feletti készpénzfizetést az adóhatósághoz Eü. szolg. járulék fizetésről nem hoz határozatot az adóhatóság Illetékkedvezményről a B400 adatlapon kell nyilatkozni

9 Art. 2012 Adószám felfüggesztési okok: – Címzett ismeretlen, nincs levélszekrény, székhelyén nem található, adótartozás több, mint 1 éve Adószám törlés: – Székhely nem valós, nincs képviselő vagy nem valós személy Adószám felfüggesztésről, törlésről hirdetményi közlés nincs, csak az adóhatóság honlapján keresztül kell közzétenni. Adószám felfüggesztés: 30 helyett 15 nap

10 Art. 2012 ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS (ÚJ!) – Az adóhatóság megvizsgálja, fennáll-e az adószám kiadásának akadálya. – Ha fennáll, az adóhatóság határozatot hoz az adószám kiadásának megtagadásáról – Két körös határidő: 1 munkanap, ha nem valószínűsíthető akadály 8 munkanap: konkrét eljárás. – Addig technikai azonosító számon tartja nyilván

11 Art. 2012 Adószám kiadás megtagadási okok: – Kft, Zrt. tagja, aki 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkezik, vezető tisztségviselője, képviselője olyan, más adózó jelenlegi vagy volt tagja, képviselője, aki/amely: – Min. 180 napon keresztül 15 (nagy adózó: 30) millió Ft adótartozással rendelkezik, vagy – 5 éven belül 15 (30) millió Ft adótartozással szűnt meg – 5 éven belül adószám felfüggesztést követően vagy egyéb okból törölte Min. 180 napon keresztül 15 (nagy adózó: 30) millió Ft adótartozással rendelkezik – Az adószám felfüggesztéses szabályt nem kell alkalmazni, ha bírósági eljárás még folyamatban van

12 Art. 2012 Jogorvoslat: 8 napon belül (jogvesztő!) kimentési kérelem Az adóhatóság visszavonja az elutasítást, ha a tagnak, vezető tisztségviselőnek fel nem róható okból következett be az elutasítási ok, pl.: – Adótartozást azért nem tudta befizetni, mert a vevő nem fizette ki, és – A követelések összege a tartozást meghaladja, és – Az adózó úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

13 Art. 2012 A kimentési kérelem indokait az adóhatóság vizsgálhatja, akár a partnernél is. Az eljárási határidőkbe ez nem számít bele. Ha adószám kiadását megtagadja az adóhatóság: az előtársaság adókötelezettségeiért a tagok egyetemlegesen felelnek, mulasztási bírságot valamennyi tagra kiszabhat.

14 Art 2012 Ha a Kft, Zrt. tagja, aki 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkezik, vagy vezető tisztségviselője, képviselője személyében történik változás, megvizsgálja, hogy van-e akadály (ua. mint az adóregisztrációs eljárásnál) a változás átvezetésére Ha felmerül akadály: 30 nap az elhárításra. Ha nem hárítja el, adószám törlésre kerül. Ugyanígy jár el, ha később (1 éven belül) jön rá az adóhatóság, hogy nem adhatott volna ki adószámot Jogorvoslat: felszólítástól számított 8 napon belül (jogvesztő!) kimentési kérelem.

15 Art. 2012 Kérelemre az adóhatóság igazolást állít ki, hogy nem állnak fenn az adózóval (magánszeméllyel) szemben kizáró feltételek Adószám megtagadása esetén a „fel nem róhatóságról” is kiállít kérésre igazolást, a feltételek fennállását bizonyítania kell. Igazolás: hatósági bizonyítvány, kiállítása bizonyos esetben megtagadható. Az igazolás 15 napig érvényes, ha érvényességi időn belül minden tag (képviselő) bead igazolást, az adószám kiadása nem tagadható meg (kivéve ha más akadály fennáll az igazolás kiadását követően…)

16 Art. 2012 Fokozott adóhatósági felügyelet – Bejelentkezést/tulajdonos, illetve képviselőváltást követően azonnal kockázatelemzés, kérdőívet küldhet ki. Be kell küldeni: Tevékenység részletes bemutatása Foglalkoztatottak száma, alkalmazás jellege Tevékenységhez rendelkezésre álló eszközök bemutatása Tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adatai, használatának jogcíme Rendelkezésre álló pénzügyi, finanszírozási források

17 Art. 2012 Ha kockázatosnak ítéli az adózót, megvizsgálhatja az adatok hitelességét. Eltérés esetén: fokozott adóhatósági felügyelet (max. 1 évig), vagy – ha fennállnak a feltételek – adószám felfüggesztés. Akkor is fokozott adóhatósági felügyelet, ha „fel nem róhatósági” igazolást kapott a tag/képviselő, és ezért kapott adószámot az új adózó, vagy ezért nem törölték a változásbejegyzés során.

18 Art. 2012 A fokozott adóhatósági felügyelet tartalma: – Gyakoribb áfa bevallási kötelezettség – Gyakoribb összesítő nyilatkozat beadási kötelezettség – Kötelező adótanácsadói, adószakértői ellenjegyzés – Áfa bevallással együtt az alapul szolgáló bizonylatok kötelező benyújtása Adószám törlés: – Ha az adózó a kérdőívre nem válaszol – Ha a felügyelet időtartama alatt nyugtát nem bocsát ki, be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, vagy „minősített okból” adóbírságot kap – Nem teljesíti bevallási kötelezettségét – Nem teljesíti a fokozott adóhatósági felügyeletben foglaltakat

19 Art. 2012 Vámazonosító számmal kapcsolatos nyilvántartásba vétel – VPID és EORI szám – A VPID szám kiadását az adóhatóság megtagadja, ha a bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak – Hivatalból állapítják meg a VPID számot: Aki a bejelentési kötelezettségét elmulasztotta Akinek a feladatai ellátásához szükséges

20 Art. 2012 Munkáltató adatszolgáltatása február 12-ig azokról a magánszemélyekről akik a munkáltatói adómegállapítást választották Ha a magánszemély ennek ellenére ad be bevallást, az adóhatóság felhívására válaszul igazolhatja, hogy nem választhatott volna munkáltatói adómegállapítást Ha nem igazolja, az adóhatóság a bevallást nem dolgozza fel (munkáltatói lesz az érvényes) Ha igazolja: bevallás feldolgozódik, de a kiutalási idő az igazolás benyújtásától számítódik

21 Art. 2012 Egyszerűsített adóbevallás: belföldi cím vagy e-mail cím megadása kötelező 08-as bevallás: – Ha valamely hónapban kellett adnia, utána egész évben vagy 08-ast vagy NY nyilatkozatot adnia kell, – START BÓNUSZ, Karrier Híd program SZJA bevallási kötelezettség „elhalasztása” akkor is kérhető, ha külföldi jövedelem miatt a külföldi adózási szabályok vizsgálata szükséges NY nyilatkozat: bevallás benyújtására előírt határidőig (egyértelműsítés) Bevallás pótlása: az ellenőrzés megkezdését megelőző napig lehetséges 2013. január 1-jétől tételes ÁFA bevallás: számla adatait fel kell tüntetni a bevallásban

22 Art. 2012 Soron kívüli bevallási kötelezettség – Cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személy, egyéb szervezet: már a megszűnés elhatározását követő 30 napon belül – Szüneteltetés alatt megszűnő egyéni vállalkozók: 30 napon belül – Felszámolás, végelszámolás: soron kívül kell teljesíteni a nem „záró” bevallásokat is (amelyeknek elvileg később lenne a határideje) – Felszámolás, végelszámolás: a megszűnéskor megszűnt munkaviszonnyal kapcsolatos adókról: a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül a felszámoló, végelszámoló ad be 08-as bevallást

23 Art. 2012 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése – Bevallásban, ha elképzelhető, hogy hibás az összeg jogszabály értelmezés miatt – ÁFA és innovációs járulék nem! – Adótanácsadó, adószakértő, ügyvéd ellenjegyzésével jegyzőkönyv felvétele a tényállásról – 0,5%, min. 100e, max. 5m Ft. – Bejelentés valódiságát utólagos adóellenőrzés keretében vizsgálja a NAV

24 Art. 2012 Jogszerűtlen START támogatás: kártya tulajdonosát kötelezi a NAV ÁFA adózási mód bejelentésének elmulasztása: nincs lehetőség adóvisszaigénylésre Kiutalásra nyitva álló határidő: – Felszámolási/végelszámolási záróbevallásnál kért adóvisszaigénylés: 60/45 nap, bevallás beadástól, legkorábban az esedékességtől számítva – Jogosulatlan igénylés: 30% felett már nincs kamat kiutalási késedelemnél Fizetési módok: – Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók csak így fizethetnek bármilyen adót, kivéve: illetékek, igazgatatási szolgáltatási díj, háztartási munka, alkalmi munka miatti kötelezettség, árverési vételár, letéti számla (ezt lehet csak bankkártyával) – Mindenki más: bármit fizethet bankkártyával, egyéb elektronikus módon

25 Art. 2012 Adó elszámolása: – Részbeni teljesítés végrehajtáskor: először jövedelemadóra, járulékra kell elszámolni – Túlfizetés elévülése: kérelemre átvezethető tartozásra az elévült túlfizetés – Felszámolás mellett a csőd- és végelszámolási eljárásoknál is hivatalból vezetik át a túlfizetést a tartozásra – Felszámolásnál túlfizetés kiutalása: legkésőbb a záró adóbevalláskor Iratőrzés: eredeti pld-ra, vagy elektronikus másolatra. Ha az eredeti irat megőrzését nem írja elő jogszabály, elég a másolat

26 Art. 2012 Önellenőrzés: tavalyi módosításhoz kapcsolódó pontosítás: az önellenőrzést a bevallás benyújtásával teljesíti az adózó. Ha már nincs olyan adónem: egyéb befizetés. Adóhatóság adatot szolgáltat: – Kormányhivatalnak a polgármesteri összeférhetetlenség vizsgálatához – 08-as bevalláshoz kapcsolódó adatszolgáltatás: javítás, önellenőrzés esetén a követő hónap végéig – Állami foglalkoztatási szerv részére a 08-as bevallás bizonyos adatait

27 Art. 2012 Adótitok szabályait kell alkalmazni a VPID számmal kapcsolatos eljárásokra is Adótitok alóli kivétel: ingatlan tulajdonosa megtudhatja, hogy az ingatlanán alapított zálogjog, végrehajtási jog alapjául milyen adótartozás szolgál Támogatást folyósító szervet értesíti az adóhatóság, ha visszaélés valószínűsíthető Karrier híd irodát is tájékoztatja a járulékkedvezményről

28 Art. 2012 Honlapon közzéteszi a NAV, ha az ÁFA mentes ingatlanértékesítés, bérbeadás helyett az adózó az adókötelezettséget választja, valamint a bizonytalan adójogi helyzet bejelentéséhez kapcsolódó ellenjegyző adatait és az esetleges mulasztási bírságot A NAV nyomozó hatóságát, illetve más nyomozóhatóságot tájékoztatja a NAV a bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében, valamint (csak a NAV nyomozóhatóságot) a büntetőeljárás indítása, lefolytatása céljából Önkormányzati „feketelista”: 1eFt/10eFt feletti adótartozásnál Jelentős változások az EU adóügyi együttműködés szabályaiban, az ún. behajtási jogsegélyben

29 Art. 2012 Vámhatóság hatáskörébe tartozik a népegészségügyi termékadó Adó- és vámhatósági hatáskör (új, közös!) a VPID szám kiadásával kapcsolatos hatáskör 58-as bevallás évközi ellenőrzése nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot (SZJA bevallás ismeretében újból ellenőrizhető pl.) Nem kell minden felszámolás alatti adózót ellenőrizni – Csak ha visszaigénylést tartalmaz a bevallás – Egyezséget kíván kötni, vagy – Van bejelentett munkavállaló a képviselőn kívül

30 Art. 2012 Becslési adatbázis: területi bontásban a forgalmi, létszám és egyéb adatokat tartalmazza. Cél: kiválasztási és ellenőrzési rendszer támogatása Ellenőrzésre történő kiválasztás alapulhat nyilvánosan elérhető adatokon is.

31 Art. 2012 Ellenőrzési határidő: újraszabályozás (logikusabb) Új eljárásnál: döntéstől számított 60 napon belül meg kell kezdeni az új eljárást. Felszámolási, végelszámolási bevallások ellenőrzésénél: ha önellenőrzés, hiánypótlás, javítás kell, nem számít bele az ellenőrzési határidőbe

32 Art. 2012 Ellenőrzési határidő szünetelés: – Ellenőrzés akadályozása: akadály megszűnéséig, max. 90 nap – Ügygondnok, belföldi jogsegély: válasz megérkezéséig, max. 30 nap – Szakértő: szakértői vélemény megérkezéséig – Külföldi megkeresés: válasz megérkezését követő 8. napig, de max. 1 évig

33 Art. 2012 Ellenőrzés kezdete: előzetes értesítés helyett megbízólevél kézbesítése Ellenőrzés megkezdése: fel nem fedett próbavásárlásnál elég az eladó, e-kereskedelemnél elég a kiszállító Fel nem fedett próbavásárlás: nem igazolja magát utólag a két adóellenőr, hanem csak jegyzőkönyvet küld ki Próbavásárlás e-kereskedelem: kibonthatja a csomagot, hátha ott a bizonylat. Ha nem veszi vissza az árut, a vételár eljárási költségnek minősül, amit az eladó visel, vagy a terméket értékesíti vagy megsemmisíti.

34 Art. 2012 Az idegen nyelvű bizonylatok mellett az azokat alátámasztó szerződések fordítását is el kell készítenie az adózónak – Kivéve angol, német, francia Hiányos iratanyag: pótlás engedélyezése helyett pótlásra kötelezés (bírság!) Kutatás-fejlesztési tevékenység ellenőrzése: szakértőként megkereshet speciális intézményt

35 Art. 2012 Pénztárgép 10 napra bevonható ellenőrzés céljából Felszámoló, végelszámoló felelősség alól mentesül, ha a hiba, hiányosság az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza. NAV hivatásos állományú tagja az ellenőrzésnél jelen lehet, de ellenőrzési cselekményt nem végezhet, de veszélyeztetés, fenyegetés, akadályozás esetén felléphet

36 Art. 2012 Az újonnan alakult cégek 20%-a helyett 10%-át ellenőrzi kötelezően az adóhatóság Ellenőrzés megkezdésének elhalasztása: Az adózó 1 alkalommal kérheti Tanú is elővezethető az első idézés át nem vételét követően (eddig csak a képviselőre, alkalmazottra kellett ezeket a szabályokat alkalmazni)

37 Art. 2012 Jegyzőkönyv: próbavásárlásnál ha nincs hiányosság: postán, e-kereskedelemnél: postán Kiegészítő ellenőrzés: jegyzőkönyvtől számított 30 napon belül hivatalból is indítható. 15 nap + 2*15 nap meghosszabbítás. Adózót értesíteni kell. Hatósági eljáráson belüli ellenőrzés: adózó értesítése. 15 nap, nem hosszabbítható. Nem számít bele a hatósági eljárás határidejébe.

38 Art. 2012 Kiutalás előtti ellenőrzés: részösszeg kiutalásáról az ellenőrzés közben is dönthet. Észrevételt csak az ellenőrzés lezártát követően tehet, közben nem. Be nem jelentett alkalmazott miatti becslés: minimálbér kétszeresének megfelelő juttatás után állapítja meg az adókötelezettséget (min. 3 hónap vélelem, ismételt esetén a két ellenőrzés közötti időszakra). Ismételt ellenőrzés nem folytatható, ha bírósági felülvizsgálat volt. Bizonytalan adójogi helyzet esetén ismételt ellenőrzés csak szűk körben Felülellenőrzés: új tény, körülmény lehet az 1 éven túli külföldi adóhatósági válasz

39 Art. 2012 Adatgyűjtés, helyszíni ellenőrzés: a becslési adatbázis frissítése, létrehozása céljából is történhet Új: Egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés – Okok: Szerződéses kapcsolatban álló fél ellenőrzése miatt, vagy Bűncselekmény elkövetési érték felderítése céljából – Kiterjed: adatok, tények, körülmények vizsgálatára – Utólagos ellenőrzéssel párhuzamosan is lehet – 2. esetben a NAV nyomozóhatóságát értesítik – Iratrendezést, önellenőrzést elrendelhet az adóhatóság. Ha nem hajtja végre: mulasztási bírság

40 Art. 2012 Kézbesítési vélelem: – Postai kifejezések használata, bejelentett cím hangsúlyozása, – Kézbesítési vélelem megdöntése: 15 napon túl is lehet kérni végrehajtási eljáráson kívül is (fizetési felszólításnál) Képviselővel párhuzamosan adózónak is kézbesíthető az irat (elhúzás megakadályozása) Kézbesítési vélelem: megdöntésére a magánszemély adózó a végrehajtási eljárás megindítása előtt is terjeszthet elő kérelmet Illetékkedvezmény a határozat kiadása után, jogerőre emelkedés előtt is kérhető, ekkor a határozatot kiegészítik, a kiegészítés jogerőre emelkedése lesz a mérvadó Végelszámolás miatti ellenőrzés: ha közben úgy dönt, mégsem szűnik meg, az általános szabályok alkalmazandók

41 Art. 2012 Feltételes adómegállapítás: – TAO: 3 éves alkalmazhatóság kérhető (tartós feltételes adómegállapítás), még jogszabályváltozás esetére is, ha az adózó mf. 1 milliárd Ft feletti és legalább 200 főt foglalkoztat – Sürgősségi eljárás: 30 nap + 30 nappal meghosszabbítható – K+F minősítést is érint: hatóság előzetes minősítését csatolni kell – Eljárás lefolytatása alatt ellenőrzés nem folytatható, ha az alapul szolgáló jogügylet már megvalósult – Időbeli hatály kiterjesztése: pontosítás

42 Art. 2012 Csoportos ÁFA alany részére fizetési könnyítés, adómérséklés nem engedélyezhető SZJA 4 havi részletfizetés: első részlet május 20., csak a határidőben beadott bevallásban kérhető, később ilyen módon nem Fellebbezés: adóregisztrációs eljárás: 5 nap felterjesztésre, 15 nap elbírálásra Felügyeleti intézkedés: – Miniszterhez csak ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő ellenjegyzésével – Bírósági felülvizsgálat után nincs felügyeleti int. – Érdemi vizsgálat lefolytatása után mellőzi a felügyeleti int., ha nincs jogszabálysértés – Egyébként érdemi vizsgálat nélküli elutasítás

43 Art. 2012 Végrehajtható okirat: Eü. szolg. járulék fizetése miatti bejelentkezés Hivatalbóli átvezetés: adótartozás mellett köztartozásra is lehet, de nem kötelező. Először jövedelemadóra, járulékra kell elszámolni. Köztartozásnál: végzéssel értesít az átvezetésről Lehetőség biztosítéki célú gépjármű foglalásra Ingatlanárverés: pontosítás az árverési előleg megfizetésével kapcsolatban

44 Art. 2012 Adók módjára behajtandó köztartozás: – Köztartozás jogosultja folyamatosan megkeresheti az adóhatóságot végrehajtást kérve. Minimum összeg: 10eFt, szabálysértésnél 5eFt. – Méltányossági kérelem: adóhatóság továbbítja a behajtást kérő szervnek, ha az illetékes szervnek adják be, értesíti az adóhatóságot – Végrehajtás szünetelhet – A behajtást kérő értesíti az adóhatóságot a kérelem sorsáról, az új összegről stb. 6 hónapos elévülés meghosszabbítás: új eljárásnál (másodfokú döntés, felügyeleti intézkedés, bíróság)

45 Art. 2012 Késedelmi pótlék nincs, ha illeték törlésére az eredeti állapot helyreállítása miatt kerül sor Adóbírság: – Bevétel eltitkolása, bizonylatok meghamisítása, megsemmisítése esetén: 200% – Minősített adózók adóbírság kedvezménye megszűnik – Nem lehet adóbírság a kifizető rossz igazolása miatt, az örökösnél, megajándékozottnál, a bizonytalan adójogi helyzet bejelentésével érintett adónemben

46 Art. 2012 Mulasztási bírság – Már nem csak a beszámoló beküldésének elmulasztása, hanem a hibás beszámoló beküldés is szankcionálható: 500 eFt – Beszámoló elmulasztása: 1 mFt, ha felhívásra nem teljesít – Adókötelezettség elmulasztása: bírságolás mellett teljesítésre felhívás. Újdonság: felszámolás, végelszámolás alatt mellőzhető

47 Art. 2012 Mulasztási bírság – „Feketézők”: bírság melletti foglalást ha nem alkalmazza az adóhatóság: a határozatot kiküldi – Üzletlezárást helyettesítő bírság a tevékenység felfüggesztés helyett (ha nincs üzlet): 200/500eFt – Bizonytalan adójogi helyzet: Nincs mul.bír. az adólevonás vagy adóbeszedés elmulasztása miatt, ha erre vonatkozott, Jogtalan bejelentés miatt az adózó és a szakember is (díj 50%-a, min. 200eFt) – Transzferár nyilvántartás hiánya: ismételt mulasztás esetén 4 mFt. – Igazolatlan eredetű áru forgalmazása: 40%, de min. 200/500 eFt

48 Art. 2012 Mulasztási bírság: – SZJA késedelmes beküldés miatti kimentés: szept.20 helyett nov. 20-ig – Iratmegőrzési kötelezettség elmulasztása: 1 mFt-ig terjedő bírság. Számla nyugta esetén 200/500 eFt számlánként, nyugtánként. – Ha az adózó nem rendezi iratait: Az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálata alatt: számla érték 10%/50%, max. 1 mFt Más esetben max. 1 mFt

49 Art. 2012 Üzletlezárás: – Pontosításra került, mi minősül alapszükségletnek (ami miatt nem lehet üzletlezárás) – Méltányossági jogkör gyakorolható első mulasztásnál Beszámoló be nem küldése: – 30 napos határidő tűzésével teljesítésre felszólítás, 500 eFt bírság – 60 napos határidővel újból, 1 mFt bírság – Hivatalból törli (nincs adószám felfüggesztés) és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását

50 Art. 2012 Elektronikus kötelezettségek: – E-bevallók csak így nyújthatják be a fizetési könnyítési, mérséklési kérelmeiket – 2013-tól a bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségeiket is csak így teljesíthetik – Ügyfélkapun megnézhető a 08-as bevallás adattartalma, magánszemély és kifizető oldaláról is. Határon átnyúló szolgáltatás: általános felhatalmazás adótanácsadói tevékenységre

51 Art. 2012 Egyéb: – Számlázó programokra pontosabb szabályozás lesz. Megsértőjével szemben mulasztási bírság – Adókedvezményre jogosító igazolásokról adatszolgáltatás: január 31. – A megvásárolt szállítólevélről is adatszolgáltatást kell tennie a nyomtatványforgalmazónak

52 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Az adóeljárás változásai – 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések