Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, Honlap:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, Honlap:"— Előadás másolata:

1 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai nap Pedagógiai szakmai ellenőrzés (Tanfelügyelet)

2 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A pedagógiai szakmai ellenőrzést meghatározó jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, -20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, -8/2013.(I.30.) EMMI rendelet tanári felkészítés közös követelményeiről A pedagógiai szakmai ellenőrzés

3 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Az intézmény pedagógiai munkájának külső, egységes kritériumoknak megfelelő ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében Működteti az oktatásért felelős miniszter. Szervezi az Oktatási Hivatal a kormányhivatalok közreműködésével, ellenőrzési szakértők bevonásával Az ellenőrzés a fenntartótól függetlenül kiterjed minden: - köznevelési intézményre, - vezetőre - pedagógusra A feladat ellátására a kormányhivatal szerződik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértőivel. Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat. A pedagógiai –szakmai ellenőrzés

4 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Alapvető cél: a fejlesztés, Valamint: a pedagógus kapjon objektív értékelést a munkájáról, szükség esetén a szaktanácsadók segítsék a pedagógusok szakmai fejlődését. Az ellenőrzés célja

5 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 1.A pedagógus ellenőrzése 2.A vezető ellenőrzése 3.Az intézmény ellenőrzése. A pedagógiai - szakmai ellenőrzés területei:

6 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A pedagógus ellenőrzése

7 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Általános pedagógiai szempontok szerint történik. Célja: a pedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése.

8 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 1.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése: 2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 3. A szakmódszertani és a szaktárgyi tudás 4. A pedagógiai folyamat megfelelő tervezése A pedagógus ellenőrzésének területei: 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet (a tanári felkészítés követelményei )

9 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 5. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása 6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése 7. A kommunikáció, a szakmai együttműködés ás a pályaidentitás 8. Az autonómia és a felelősségvállalás A pedagógus ellenőrzésének területei:

10 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 1.Dokumentumelemzés - az önértékelés, külső értékelés - a pedagógiai munka tervezésének és megvalósításának dokumentumai (pl.: pedagógiai program, tanmenet, óravázlat, napló) vizsgálata, - az előző pedagógus ellenőrzés dokumentumai 2. Óra-/foglalkozáslátogatás - két tanóra vagy egyéb foglalkozás megtekintése. 3. Interjú - a pedagógussal óramegbeszélés/beszélgetés - interjú az intézmény vezetőjével. 4. E-portfólió A pedagógusok a minősítéshez előkészített és később is folyamatosan fejlesztett portfóliójukban irányíthatják a szakértők figyelmét az általuk fontosnak tartott területekre A pedagógus ellenőrzésének módszerei

11 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 1.Előzetes felkészülés A szakértők képet alkotnak az érintett pedagógus munkájáról, Azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. 2. Helyszíni ellenőrzés az interjúk elkészítése (pedagógus, intézményvezető) a szakértők azonosítják a kiemelkedő, illetve fejlesztendő területeket. 3. Összegzés – Értékelés a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait, kitöltik a pedagógus munkájára vonatkozó értékelőlapot: ellenőrzési területenként megállapítják a pedagógus erősségeit és fejleszthető területeit, az értékelt pedagógus értékelő lapot tölt ki a szakértők munkájáról. A pedagógus ellenőrzésének szakaszai

12 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A vezető ellenőrzése

13 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Célja: az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése. A vezetőellenőrzés

14 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Saját stratégiai vezetés és operatív irányítás 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása A vezető ellenőrzésének területei

15 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 1. Dokumentumelemzés - vezetői önértékelés, - vezetői pályázat, - egyes intézményi alapdokumentumok, (pedagógiai program, munkaterv, beszámoló) intézményi önértékelés egyes elemei, - (a korábbi vezetői ellenőrzés értékelő lapja). 2. Interjú - vezetővel, - fenntartó képviselőjével, - vezetőtársakkal, a munkaközösség-vezetőkkel. 3. Vezetői e-portfólió 4. Elégedettségmérés pedagógusi és szülői elégedettségmérés eredménye A vezető ellenőrzésének módszerei

16 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 1.Előzetes felkészülés A szakértők képet alkotnak az érintett vezető munkájáról, Azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. 2. Helyszíni ellenőrzés az interjúk elkészítése ( intézményvezető, fenntartó képviselője, vezető- társak) a szakértők azonosítják a kiemelkedő, illetve fejlesztendő területeket. 3. Összegzés – Értékelés a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait, kitöltik a vezető munkájára vonatkozó értékelőlapot: ellenőrzési területenként megállapítják a vezető erősségeit és fejleszthető területeit, az értékelt vezető értékelő lapot tölt ki a szakértők munkájáról A vezető ellenőrzésének szakaszai

17 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Az intézmény ellenőrzése

18 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Célja: iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez, annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját. Legalább ötévente egyszer, megyei ellenőrzési terv alapján, feltétele: – az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték, – az intézményvezető ellenőrzése megtörtént, vagy az intézményellenőrzés keretében megtörténik.

19 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 1. A pedagógiai folyamatok irányítása 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 3. Eredmények 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 5. Az intézmény külső kapcsolatai 6. A pedagógiai működés feltételei Az intézmény ellenőrzésének területei

20 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 1. Dokumentumelemzés az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó alapdokumentumok, az intézményi önértékelés, a mérési eredmények, (a korábbi ellenőrzések értékelő lapja). 2. Interjú a fenntartóval, az intézményvezetővel, munkaközösség - vezetőkkel, a pedagógusok képviselőivel, a szülők képviselőivel. Az intézmény ellenőrzésének módszerei

21 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3. Kérdőíves felmérés elégedettségmérés eredménye: – pedagógusok – szülők – tanulók. 4. Megfigyelés: a pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése a pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközrendszer rendelkezésre állásának vizsgálata. 5. A pedagógusellenőrzések értékelő lapjainak összegző adatlapja 6. A vezető ellenőrzésének értékelő lapja Az intézmény ellenőrzésének módszerei

22 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 1.Előzetes felkészülés A szakértők képet alkotnak az érintett intézmény pedagógiai munkájáról. Azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. 2. Helyszíni ellenőrzés Az interjúk elkészítése ( intézményvezető, fenntartó képviselője, vezető- társak, pedagógusok képviselői,szülők képviselői) A pedagógiai munka infrastrukturális hátterének megismerése. 3. Összegzés – Értékelés A szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait. Elkészítik az intézmény értékelését: ellenőrzési területenként megállapítják az intézmény erősségeit és fejleszthető területeit, az intézményi jó gyakorlatot Az értékelt vezető értékelő lapot tölt ki a szakértők munkájáról. Az intézmény ellenőrzésének szakaszai

23 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Köszönöm a figyelmet! Baloghné Zupkó Andrea pedagógiai szakértő 36/512-006


Letölteni ppt "Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, Honlap:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések