Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 9-es Kurzus A Use Case diagram Az aktivitási (folyamat) diagram Az állapotgép (állapot-átmeneti) diagram A szekvencia diagram A kommunikációs diagram.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 9-es Kurzus A Use Case diagram Az aktivitási (folyamat) diagram Az állapotgép (állapot-átmeneti) diagram A szekvencia diagram A kommunikációs diagram."— Előadás másolata:

1 1 9-es Kurzus A Use Case diagram Az aktivitási (folyamat) diagram Az állapotgép (állapot-átmeneti) diagram A szekvencia diagram A kommunikációs diagram Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

2 2 Viselkedési-és kölcsönhatás diagramok Viselkedési diagramok: 1.Aktivitási diagram 2.Állapotgép diagram 3.Use Case (használati eset) diagram Kölcsönhatási diagramok: 1.Kommunikációs diagram 2.Szekvencia-diagram 3.Interaction overview diagram (UML 2) 4.UML Timing diagram (UML 2)

3 3 Az UML 2.0 diagramjai

4 4 A funkciót modellező use case Célja és rendeltetése: Az absztrakció különböző szintjein kifejezze a rendszer vagy egyes részének viselkedését, meghatározza azt a cselekvéssort, amelyet az elvárt cél érdekében a szereplőknek végre kell hajtani. Use case-ken kell megjelölni az egyes tevékenységek végrehajtásához szükséges erőforrásokat is: munkaerő, idő, költség és egyéb igény.

5 5 Use case specifikáció Az osztályokhoz hasonló módon kezeljük: kiemeljük a szemantikailag összetartozók azonos viselkedési jellemzőit, különböző kapcsolatokat definiálunk közöttük

6 6 Sajátosságok, amit meg kell határozni az adott funkció (use case) neve a végrehajátási lépések forgatókönyvben definiált leírása a use case-k közötti kapcsolat jellegének meghatározása a végrehajtásban résztvevő szereplők azonosítása a use case-k megvalósításának, az együttműködés módjának a megadása

7 7 Mit kell betartani egy forgatókönyv megírásakor Célja kell, hogy legyen Meg kell adni az előfeltételeket (preconditions) Meg kell adni a feladat-végrehajtási folyamatot, az alternatív végrehajtási útvonalat Meg kell adni a teljesítési feltételeket (postconditions) Meg kell adni azon szereplőket, akik kezdeményezik a végrehajtást Rögzíteni kell a use case-ek és szereplők közötti üzenetváltási folyamatot

8 8 Jelszóváltoztatás Use Case forgatókönyve Célja: PIN kód megváltoztatása valamilyen okból kifolyólag Előfeltételek: nyelvválasztás után sikeres PIN beütése, majd a PIN változtatásának megjelölése Feladat – végrehajtási folyamat: –A régi PIN beütése –Ha háromszor rosszul ütjük be a régi PIN kódot, kártya elnyelése –Az új PIN beütése –Az új PIN megismétlése –Ha az új PIN különbözik a megismételt új PIN kódtól, a folyamat megismétlése vagy az új PIN beütéstől, vagy a régi PIN beütésétől

9 9 Jelszóváltoztatás Use Case forgatókönyve - folytatás Utófeltételek: az új PIN eltárolása a banki adatbázisban Kezdeményező szereplők: ügyfél Üzenetváltás: –A kijelző kéri a régi PIN kódot –Az ügyfél beüti a régi PIN kódot –Ha nem volt jó a régi PIN, akkor a kijelző újra kéri (3 kártyaelnyelés) –A kijelző bekéri az új PIN kódot –A kijelző kéri az új PIN kódot még egyszer –Ha a 2-szer beütött új PIN kód nem egyezik, akkor újrakéri az új PIN kódot –A kijelzőn megjelenik a köszönet, és kéri a kártya kivételét

10 10 Kölcsönzés forgatókönyve -végrehajtás 1.a hallgató belépőjének elkérése 2.a hallgató kölcsönzési adatainak előhívása 3.a hallgató státusának megvizsgálása (kölcsönözhet-e) 4.a könyvpéldány adatának rögzítése a kölcsönzési tranzakcióban (leltárszám, belső vonalkód) 5.a kölcsönzött példány adatainak ellenőrzése 6.a határidő automatikus vagy manuális meghatározása 7.a kölcsönzési tranzakció jóváhagyása

11 11 Use case-ek viszonya Általánosítás: olyan use case-k, amelyeknek a viselkedését további use case-k öröklik. (generalization) Mind szülőnek, mind gyereknek lehetnek példányai. [RM01] Raffai Mária

12 12 Use case-ek viszonya include olyan tevékenységek, eljárások, amelyek több különböző funkció végrehajtásakor, azok részeként azonos módon kell elvégezni.

13 13 Use case-ek viszonya extend olyan feladatok, amelyek végrehajtását különböző feltételek és körülmények között opcionálisan kell elvégezni. Az opcionalitáson van a hangsúly

14 14 Use case-ek viszonya uses egyik feladat eredményeit egy másik feladat elvégzéséhez használjuk fel

15 15 A szereplők Azok a személyek vagy egyéb ágensek, akik a különböző szerepeket megvalósítják, use case-ket végrehajtják

16 16 Könyvtári alkalmazás funkcionális modellje (I. absztrakciós szint)

17 17 Könyvtári alkalmazás funkcionális modellje (II. absztrakciós szint)

18 18 Könyvtári alkalmazás funkcionális modellje (III. absztrakciós szint)

19 19 Üzleti modell kiterjesztések business actor – rendszeren kívüliek, partnerek Business worker – rendszeren belüli szereplők Case worker – a rendszerrel kapcsolatban álló külső szereplőkkel működnek együtt Communicate – üzenetváltást hangsúlyozzuk Entity – passzívak, nem kezdeményeznek akciókat Internal worker – a rendszeren belüli elemekkel van kapcsolatban Organization unit – szervezeti egység Work unit – feladat-orientált elem Worker – entiásokat manipulálnak

20 20

21 21 Tevékenységek (aktivitások) Tevékenységfolyamatnak (aktivity flow) tekintjük az egymás után végrehajtandó feladatokat, amelyeknél egy kiindulópontot vagy kezdőállapotot (initial state) és egy, vagy több lezárási pontot (final state) értelmezünk. 1.Megjelenési formák 2.Végrehajtás vezérlésének módja –Iteráció –Feltételes elágazások –Szinkronizáció

22 22 Szekvenciális elágazás Elágazás (Concurrent fork) Összefolyás (Concurrent join) Végállapot Kezdeti állapot Akciók Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

23 23 Használt jelek

24 24 Aktivitási diagram Időben függőleges, térben vízszintes Példa: 1. Részleg 2. Részleg 3. Részleg IDŐIDŐ T Ė R Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

25 25 Hallgatói kérések eredményének folyamata

26 26

27 27 B2) Szekvenciadiagram kliens Objektum 1Objektum2Objektum3 IDŐIDŐ Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

28 28 Szekvenciadiagram Az objektumok dinamikus kapcsolatrendszerét írja le Az üzenetek sorrendjét, időbeni történését hangsúlyozza Specifikálni az objektumoknak az életciklusát Kiindulás: együttműködést kezdeményező obj Egymásba ágyazott üzenetek elő és/vagy utófeltételek alkalmazása

29 29

30 30 A pont és szakasz programnak a szekvenciadiagramja

31 31 A telefonkapcsolat létrejötte (decentralizált vezérlés)

32 32

33 33 B3) Együttműködési diagram 1. Osztály 2. Osztály 3. Osztály üzenetek Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

34 34 Az együttműködési diagram Collaboration diagram az üzenetet küldő és fogadó objektumok kapcsolatát és a közöttük zajló üzenetváltás strukturális szerkezetét ábrázolja Generálható a szekvencia diagramból

35 35


Letölteni ppt "1 9-es Kurzus A Use Case diagram Az aktivitási (folyamat) diagram Az állapotgép (állapot-átmeneti) diagram A szekvencia diagram A kommunikációs diagram."

Hasonló előadás


Google Hirdetések