Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatika szaktanácsadók képzésének tapasztalatai Dancsó Tünde

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatika szaktanácsadók képzésének tapasztalatai Dancsó Tünde"— Előadás másolata:

1 Informatika szaktanácsadók képzésének tapasztalatai Dancsó Tünde dancso.tunde@ofi.hu

2 Az előadás célja Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett, a TÁMOP-3.1.5/12 "Pedagógusképzés támogatása” projekt keretében zajló informatika szaktanácsadó képzés eredményeinek és tapasztalatainak az ismertetése A projekt célja: o a pedagógus-továbbképzési rendszer tartalmi, szerkezeti megújítása o az életpályamodellhez kapcsolódó képzések fejlesztése o a pedagógusok szakmai előmenetelét támogató szaktanácsadói szolgáltatások megújítása

3 A projekt célja o Képzési programok lebonyolítása, nyomon követése; o A pedagógus életpálya, szakmai előmenetel nyilvántartása o eTanulás alapú pedagógus-továbbképzési IT rendszer kialakítása és működtetése; o A pedagógusok értékelése során feltárt fejlesztési hiányterületekre koncentráló képzési és képzői kapacitás, valamint a képzéseket támogató rendszer megteremtése

4 Előadás tartalma Az informatika szaktanácsadók képzéseinek disszeminációja –képzés közvetlen és közvetett célja –tematika –alkalmazott módszerek –beadandó feladatok –a feladatokkal szemben támasztott követelmények Vizsgálat célja –annak feltérképezése, hogy a tanácsadók képzése milyen módszerekkel valósítható meg eredményesen

5 A képzés közvetlen céljai A tantárgy kerettanterveinek új szerkezete és elemei Alkalmazott módszerek bővítése Pedagógiai fejlesztési és kutatási eredmények beépítése a tantárgyi tanítási és tanulási folyamatba A tantárgy taneszközei, tankönyvek, tárgyi és egyéb feltételek Nevelési és fejlesztési lehetőségek A tantárgyak közötti kapcsolódások feltárása és érvényesítése A pedagógus kompetenciák megjelenése a tanórán

6 A képzés közvetett célja Személyes célok feltérképezése Fejlődés ösztönzése Tanácsadó attitűd erősítése Egymástól való tanulás Információk megosztása Kapcsolatteremtés, kommunikációs készségek A tanácsadási folyamatok megismertetése Felkészítés a problémamegoldásra Helyzetgyakorlatok

7 Módszerek Frontális előadás Pármunka Csoportmunka Interaktív feladatok Online tanulói felületek alkalmazása (Moodle, Google Drive)

8 Online eszközök Dokumentumok –archiválása –újrahasznosítása –analizálása –szintetizálása

9 Vizsgálati módszerek Dokumentumelemzés 1. A képzés tervezési dokumentumai 2. A képzés során készített dokumentumok –szakmai tanulmány rövid ismertetése –linkgyűjtemény összeállítása –segédprogramok ajánlása

10 Vizsgálati módszerek 3. A képzés lezárásaként készített dokumentumok –egy óraterv (vagy projektterv) –és a választott témához illeszkedő prezentáció Az értékelési szempontok –érthetőség –koherencia az oktatást szabályozó dokumentumokkal –cél meghatározása –egyértelmű megvalósítást lehetővé tevő forgatókönyv –segédanyag kidolgozottsága

11 Képzés során készített dokumentumok Készíts ajánlót olyan program használatához, amely valamely informatika témakör tanításához jól alkalmazható! A leírásban add meg az alábbi információkat! –A program neve: –Elérhetősége: –A program jellemzői: –Mely témakör esetében alkalmazható: –A program használatának a célja: –Mire kell ügyelni a program használatakor: –Egyéb információ:

12 Szoftverajánlások Prezi Tagxedo Google SketchUp Scratch eTwinning Inkspace iPiccy Audacity Create a graph Blockly Games XnView www.socrative.com AmazingMIDI Movie Maker

13 Óratervek minősítése 1.Kiváló minőségű óraterveket készítenek 2.Megfelelően strukturálják 3.Jól fogalmazzák meg a célokat 4.Jól megfogalmazzák az elérni kívánt eredményeket 5.Helyesen mérik fel a rendelkezésre álló időkeretet 6.Sokoldalúan feltérképezik a tantárgyak közötti kapcsolódási lehetőségeket 7.Felmérik a szükséges taneszközöket 8.Törekszenek a változatos munkamódszerek alkalmazására

14 Óraterv minősítése - hiányosságok Az óra céljának a részletezettsége Tartalom frissítése (pl. képek) Vertikális és horizontális koherencia A tervezés hangsúlyozása Cél és eredmény megkülönböztetése Stilisztikai egységesség (pl. célok megfogalmazása) Kiegészítések, pontosítások Házi feladat – értékelési szempontok

15 Óraterv minősítése – hiányosságok jelzése o Vázlatosan kidolgozott. o Részletesebben kellett volna kidolgozni. o Lehetne egyértelműbb. o Nem tartalmaz időtervet. o Érdemes lett volna a folyamatokat pontosítani. o Hiányoznak a tanulói tevékenységek. o Internetes hivatkozás nem megfelelő. o Az óratervben szereplő konkrét kérdések helyett jobban illett volna a műfajhoz egy általános leírás.

16 Reflexiók Az oktatásfejlesztés szempontjából különösen értékes információkat szolgáltat a személyes reflexiókban rejlő információk értelmezése. A tervben kötelező elemként elvárt reflexiók elemzése gazdag lehetőséget biztosít –a pedagógusok nézeteinek feltárására, –szakmai elkötelezettségük igazolására, –nyitottságuk és felelősségvállalásuk megismerésére. A reflexiókban szereplő pedagógiai szemléletmódok helyenként indirekt módon illusztrálják a pedagógusok attitűdjét.

17 Reflexiókban megjelenő területek  tanárok 1.módszerek 2.eszközök 3.tanári tevékenységek 4.célok teljesülése 5.értékelés 6.tapasztalatok beépítése 7.tanári attitűd 8.tanári értékrend 9.siker/kudarc azonosítása 10.pedagógus szerep megerősítése 11.pedagógus szerep változása 12.kapcsolat a tanulókkal

18 Reflexiókban megjelenő területek  tanulók 1.motiváció 2.tanulói tevékenységek 3.előzetes tudás feltérképezése 4.integráció, inklúzió 5.eredményesség 6.problémák 7.tanulói attitűd 8.tanulói magatartás, viselkedés 9.kapcsolat a tanárral

19 Reflexiók (idézetek) módszerek –a képzésnél kettős célt kell megvalósítani: gyakorlás és közismereti tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása célok teljesülése –az óra legfőbb célja, hogy segítséget adjon az eszközök és az elérhető tartalmak biztonságos használatához értékelés –kikérem a diákok véleményét is –társértékelés alapján –a „számonkérés” különlegességén megdöbbentek a diákok –a diákok kritikusan értékelik egymás munkáját, de elismerik saját hibáikat is

20 Reflexiók (idézetek) tapasztalatok beépítése –következő évben is hasonló módon tervezem tanári attitűd –számomra is érdekes óra volt tanári értékrend –nem sajnálom a ráfordított időt –a gyerekek egészségét mindennél fontosabbnak tartom –fontos, hogy a véleményünket tapintatosan fogalmazzuk meg

21 Reflexiók (idézetek) pedagógus szerep megerősítése –szorosan vezetett órát igényel –minden évben aktualizálom a feladatokat pedagógus szerep változása –a téma feldolgozása közben hosszasan elgondolkodtam –az időbeosztáson változtatni kell kapcsolat a tanulókkal –segítségemmel ezt is meg tudták oldani –sok jó ötletük szokott lenni –kihasználom szereplési vágyukat –játékként élik meg a Teknős Ernővel való találkozást

22 Prezentációk minősítése A prezentációk minősítése közben használt kifejezések szófelhője

23 Prezentáció hiányosságai o A képek és szövegek aránya nem megfelelő o Nagyrészt szöveget tartalmaz, hiányoznak a képek o Főleg képeket tartalmaz, kevés a szöveg o A képek szerint az alkalmazott böngészőt frissíteni kellene. :-) o Hiányzik a képek forrása. o A szöveg formázása (betűméret, betűtípus) nem egységes. o Nagyobb betűket kellene alkalmazni

24 Prezentáció hiányosságai (ajánlásokkal) –Érdemes lett volna a szövegrészekből a lényeget kiemelni. –Sok releváns szakirodalmat gyűjtött, de meg kell nevezni a szerzőt és a címet is. –A mintákat érdemes lett volna megfelelően formázni, mert az alapértelmezett diagramon még sok beállítást el kell végezni, hogy megfeleljen az elvárásoknak. –Kiváló lehetőséget teremt a téma ismertetéséhez, de nem teljes mértékben illeszkedik az adott óratervhez.

25 Összegzés A képzés céljához illeszkedő követelményeket kell állítani a részt vevők elé (részvétel, feladatok) A képzés céljához illeszkedő, az adott csoporthoz szabott módszereket kell alkalmazni Nagyobb szerepet kell tulajdonítani a saját élményen alapuló feladatoknak Fel kell mérni az igényeket, az előzetes tudást Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tanácsadói attitűd fejlesztésére, pozitív példák megosztására A képzéseken teret kell biztosítani a jogos résztvevői igényeknek

26 Köszönöm a figyelmet! dancso.tunde@ofi.hu


Letölteni ppt "Informatika szaktanácsadók képzésének tapasztalatai Dancsó Tünde"

Hasonló előadás


Google Hirdetések