Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NFT II. pályázati lehetőségei és koordinációja a Szegedi Tudományegyetemen 2007. október 1. Prof. Dr. Rácz Béla stratégiai rektorhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NFT II. pályázati lehetőségei és koordinációja a Szegedi Tudományegyetemen 2007. október 1. Prof. Dr. Rácz Béla stratégiai rektorhelyettes."— Előadás másolata:

1 NFT II. pályázati lehetőségei és koordinációja a Szegedi Tudományegyetemen 2007. október 1. Prof. Dr. Rácz Béla stratégiai rektorhelyettes

2 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL PÁLYÁZHATÓ OPERATÍV PROGRAMOK (2007-2013) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Tartalma: a humán (oktatás-képzés, egészségügy, munkaerőpiaci és szociális szolgáltatások, kulturális) közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Tartalma: olyan beavatkozások megvalósítása, amelyek infrastruktúra hátterét a TIOP és a regionális operatív programok biztosítják (minőségi oktatás, emberi erőforrások fejlesztése az oktatás és kutatás területén, alkalmazkodó képesség javítása) Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) Tartalma: A kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás,aktivitás, illetve együttműködés növelése (Csak vállalkozások pályázhatnak!)

3 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL PÁLYÁZHATÓ OPERATÍV PROGRAMOK (2007-2013) Környezet és Energetikai Operatív Program (KEOP) Tartalma: a környezetvédelem erősítése, a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő fejlesztése, a természeti erőforrások hatékonyabb és takarékos használata, térségek kulturális és természeti örökségének védelme Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) Tartalma: az ágazati operatív programokból (pl.: TIOP, TÁMOP, GOP) nem támogatható fejlesztések finanszírozása (regionális gazdaságfejlesztés – klaszterek, együttműködések támogatása, turisztika, közlekedési infrastruktúra, település, humán infrastruktúra fejlesztés) Az operatív programok utolsó elfogadott verziói elérhetőek a www.nfu.gov.hu oldalon,www.nfu.gov.hu illetve az alábbi linkre kattintva közvetlenül http://www.nfu.hu/umft_operativ_programokhttp://www.nfu.hu/umft_operativ_programok.

4 TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM (TIOP) PRIORITÁSAI ÉS FELELŐSEI TIOP 1.1.1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése - intézményi pályázatok (wifi, számítógépek, interakítv táblák, projektorok, kiszolgáló eszközök, IKT) Felelős: Prof. Dr. Pukánszky Béla (Oktatási rektorh.) Közreműködik: Dr. Homor Géza (Oktatási Igazgató) TIOP 1.2.2 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése TIOP 1.2.3 "Tudásdepó - Expressz" (összehangolt könyvtári infra. fejl.) TIOP 1.3.1 A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása TIOP 1.3.4 Regionális Tudástárak – A fejlesztési pólus-városok, társpólusok egyetemi központjaihoz kapcsolódó könyvtárfejlesztések Felelős: Prof. Dr. Rácz Béla (Stratégiai rektorh.) Közreműködik: Vilmányi Márton (Stratégiai Igazgató) TIOP 1. OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

5 TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM (TIOP) PRIORITÁSAI ÉS FELELŐSEI TIOP 2.2 Aktív korházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése TIOP 2.3 Sürgősségi ellátás fejlesztése - SO1 TIOP 2.5 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban TIOP 2.6 Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása TIOP 2.7 Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban TIOP 2.8 Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli rendszerek Felelős: Prof. Dr. Rácz Béla (Stratégiai rektorh.) Közreműködik: Prof. Dr. Mikó Tivadar (Biopolisz Pólus Egészségipari Program koordinátora) TIOP 2. EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

6 TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA ÉS MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TIOP) PRIORITÁSAI ÉS FELELŐSEI TIOP 3.1.1 TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések Felelős: Prof. Dr. Pukánszky Béla (Oktatási rektorh.) Közreműködik: Dr. Homor Géza (Oktatási Igazgató) TÁMOP 2. AZ ALKALMAZKODÓKÉPESÉG JAVÍTÁSA TÁMOP 2.2.3 Szak- és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása Felelős: Prof. Dr. Pukánszky Béla (Oktatási rektorh.) Közreműködik: Dr. Homor Géza (Oktatási Igazgató) TÁMOP 2.5.1 Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése Felelős: Prof. Dr. Badó Attila (Hallgatói és Közkapcsolati rektorh.) Közreműködik: Dr. Görög Márta (Hallgatói és Közkapcsolati Igazgató) Révész Balázs (Marketing és Kommunikációs Igazgató) TIOP 3. A MUNKAERŐ-PIACI RÉSZVÉTELT ÉS A TÁRSADALMI BEFOGADÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

7 TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) PRIORITÁSAI ÉS FELELŐSEI TÁMOP 3.1.2 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban TÁMOP 3.1.3 Innovatív iskolák TÁMOP 3.1.4 Infrastrukturális fejlesztés tartalmi támogatása TIOP 3.1.5 Pedagógiai kultúra korszerűsítése TIOP 3.1.7 Pedagógusok új szerepben Felelős: Prof. Dr. Pukánszky Béla (Oktatási rektorh.) Közreműködik: Dr. Homor Géza (Oktatási Igazgató) TÁMOP 3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Felelős: Prof. Dr. Rácz Béla (Stratégiai rektorh.) Közreműködik: Vilmányi Márton (Stratégiai Igazgató) TÁMOP 3. MINŐSÉGI OKTATÁS ÉS HOZZÁFÉRÉS MINDENKINEK

8 TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) PRIORITÁSAI ÉS FELELŐSEI TÁMOP 3.2.1 Új tanulási formák és rendszerek Felelős: Prof. Dr. Pukánszky Béla (Oktatási rektorh.) Közreműködik: Dr. Homor Géza (Oktatási Igazgató) TÁMOP 3.2.4 ”Tudásdepo-Expressz” (könyvtár fejl.) Felelős: Prof. Dr. Rácz Béla (Stratégiai rektorh.) Közreműködik: Vilmányi Márton (Stratégiai Igazgató) TÁMOP 3.2.7 E-tanácsadás az információs esélyegyenlőségért Felelős: Prof. Dr. Badó Attila (Hallgatói és Közkapcsolati rektorh.) Közreműködik: Dr. Görög Márta (Hallgatói és Közkapcsolati Igazgató) Révész Balázs (Marketing és Kommunikációs Igazgató) TÁMOP 3.2.8 Múzeumok mindenkinek program Felelős: Prof. Dr. Rácz Béla (Stratégiai rektorh.) Közreműködik: Vilmányi Márton (Stratégiai Igazgató) TÁMOP 3.3.2 Oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása Felelős: Prof. Dr. Pukánszky Béla (Oktatási rektorh.) Közreműködik: Dr. Homor Géza (Oktatási Igazgató)

9 TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) PRIORITÁSAI ÉS FELELŐSEI TÁMOP 3.3.3 Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük Felelős: Prof. Dr. Récz Béla (Stratégiai rektorh.) Közreműködik: Vilmányi Márton (Stratégiai Igazgató) TÁMOP 3.3.4 A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú képzésbe irányuló továbbtanulási útjainak megerősítése, Láthatatlan kollégiumi programok támogatása felsőoktatási intézményekben tanuló roma fiatalok számára TÁMOP 3.3.6 Lemorzsolódás kezelését célzó programok működtetése, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai pályafutásának nyomon követése TÁMOP 3.4.1 Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának segítése Felelős: Prof. Dr. Badó Attila (Hallgatói és Közkapcsolati rektorh.) Közreműködik: Dr. Görög Márta (Hallgatói és Közkapcsolati Igazgató Révész Balázs (Marketing és Kommunikációs Igazgató) TÁMOP 3.4.2 Sajátos nevelési igényű hallgatók integrációja Felelős: Prof. Dr. Pukánszky Béla (Oktatási rektorh.) Közreműködik: Dr. Homor Géza (Oktatási Igazgató) TÁMOP 3.4.3 Tehetséggondozás Felelős: Prof. Dr. Badó Attila (Hallgatói és Közkapcsolati rektorh.) Közreműködik: Dr. Görög Márta (Hallgatói és Közkapcsolati Igazgató) Révész Balázs (Marketing és Kommunikációs Igazgató)

10 TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) PRIORITÁSAI ÉS FELELŐSEI TÁMOP 4.1.1 Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban Felelős: Prof. Dr. Badó Attila (Hallgatói és Közkapcsolati rektorh.) Közreműködik: Dr. Görög Márta (Hallgatói és Közkapcsolati Igazgató) Révész Balázs (Marketing és Kommunikációs Igazgató) TÁMOP 4.1.2 Tananyagfejlesztés TÁMOP 4.1.3 Képzők képzése, a pedagógusképzést támogató hálózatok Felelős: Prof. Dr. Pukánszky Béla (Oktatási rektorh.) Közreműködik: Dr. Homor Géza (Oktatási Igazgató) TÁMOP 4.1.4 Korszerű matematikai és természettudományos végzettséggel rendelkezők számarányának növeléséhez szükséges tartalmi és képzési kapacitások kialakítása Felelős: Prof. Dr. Rácz Béla (Stratégiai rektorh.) Közreműködik: Vilmányi Márton (Stratégiai Igazgató) TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

11 TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) PRIORITÁSAI ÉS FELELŐSEI TÁMOP 4.2.1 A tudáshasznosulást, tudás-transzfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása TÁMOP 4.2.2 Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása Felelős: Prof. Dr. Kiricsi Imre (Kutatásfejlesztési és Innovációs rektorh.) Közreműködik: Dr. Dombi András (Kutatás-szervezési Igazgató) Prof. Dr. Ferdinándy Péter (Innovációs Igazgató) TÁMOP 4.2.3 A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja Felelős: Prof. Dr. Dékány Imre (Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok rektorh.) Közreműködik: Dr. Klukovics Lajos (igazgató, Doktori Intézet) Prof. Dr. Ferdinándy Péter (Innovációs Igazgató)

12 TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) PRIORITÁSAI ÉS FELELŐSEI TÁMOP 5. A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ÉS RÉSZVÉTEL ERŐSÍTÉSE TÁMOP 5.4.4 Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Felelős: Prof. Dr. Pukánszky Béla (Oktatási rektorh.) Közreműködik: Dr. Homor Géza (Oktatási Igazgató) TÁMOP 5.4.6 A fizikai- és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése Felelős: Prof. Dr. Badó Attila (Hallgatói és Közkapcsolati rektorh.) Közreműködik: Dr. Görög Márta (Hallgatói és Közkapcsolati Igazgató) Révész Balázs (Marketing és Kommunikációs Igazgató) TÁMOP 6. EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERŐFORRÁSFEJLESZTÉS TÁMOP 6.1.1 Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési ismeretek kidolgozása az oktatás különböző szintjei és különböző korosztályok számára TÁMOP 6.1.4 Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP 6.2.2 Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés TÁMOP 6.2.4 Foglalkoztatás támogatása TÁMOP 6.2.5 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az ellátórendszerben Felelős: Prof. Dr. Rácz Béla (Stratégiai rektorh.) Közreműködik: Vilmányi Márton (Stratégiai Igazgató)

13 DAOP 1.3.1 Régió innovációs infrastruktúrájának fejlesztése, innovatív programok Felelős: Prof. Dr. Kiricsi Imre (Kutatásfejl. és Innov. rektorh.) Közreműködik: Dr. Dombi András (Kutatás-szervezési Igazgató) Prof. Dr. Ferdinándy Péter (Innovációs Igazgató) DAOP 2.1 Versenyképes turisztikai termék és atrakció-fejlesztés DAOP 2.2 Turisztikai fogadóképesség javítása DAOP 4.1.1 Alap-, és járóbeteg-ellátás fejlesztése DAOP 4.1.2 Rehabilitációs, geriátria és ápolási ellátás fejlesztése Felelős: Prof. Dr. Rácz Béla (Stratégiai rektorh.) Közreműködik: Vilmányi Márton (Stratégiai Igazgató) DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM (DAOP) PRIORITÁSAI ÉS FELELŐSEI

14 GOP 1.1.1 Piacorientált K+F tevékenység támogatása GOP 1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése GOP 1.2.1 Pólus Innovációs klaszter támogatása GOP 1.2.2 Innovációs és technológiai parkok támogatása GOP 1.3.1 Vállalati innováció ösztönzése GOP 1.3.2 Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése GOP 1.3.3 Technológia-intenzív start-up vállalkozások támogatása Felelős: Prof. Dr. Kiricsi Imre (Kutatásfejl. és Innov. rektorh.) Közreműködik: Dr. Dombi András (Kutatás-szervezési Igazgató) Prof. Dr. Ferdinándy Péter (Innovációs Igazgató) GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (GOP) PRIORITÁSAI ÉS FELELŐSEI GOP 1. K+F ÉS INNOVÁCIÓ A VERSENYKÉPESSÉGÉRT (Önálló pályázatot csak vállalkozás nyújthat be.)

15 KEOP 2.4 Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése KEOP 3.1.3 Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése helyreállítása Felelős: Prof. Dr. Rácz Béla (Stratégiai rektorh.) Közreműködik: Vilmányi Márton (Stratégiai Igazgató KEOP 4.1 Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása KEOP 4.2 Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása KEOP 5.1 Energetikai hatékonyság fokozása KEOP 5.2 Harmadik feles finanszírozás– KEOP kiegészítés Felelős: Prof. Dr. Kiricsi Imre (Kutatásfejl. és Innov. rektorh.) Közreműködik: Dr. Dombi András (Kutatás-szervezési Igazgató) KEOP 6.1 Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) KEOP 6.2 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások Felelős: Prof. Dr. Badó Attila (Hallgatói és Közkapcsolati rektorh.) Közreműködik: Dr. Görög Márta (Hallgatói és Közkapcsolati Igazgató) Révész Balázs (Marketing és Kommunikációs Igazgató) KÖRNYEZET ÉS ENERGETIKAI OPERATÍV PROGRAM (KEOP) PRIORITÁSAI ÉS FELELŐSEI

16 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET ÉS JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK!


Letölteni ppt "NFT II. pályázati lehetőségei és koordinációja a Szegedi Tudományegyetemen 2007. október 1. Prof. Dr. Rácz Béla stratégiai rektorhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések