Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képesség-kibontakoztató és integrációs műhely 2006.április 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képesség-kibontakoztató és integrációs műhely 2006.április 7."— Előadás másolata:

1 Képesség-kibontakoztató és integrációs műhely 2006.április 7.

2 A mai délután programja Az óvoda és az iskola kapcsolatáról Új elemek az együttműködésben Elsős tablók az oviban – Benkéné Andi A program felsőbe ért Számok és eredmények Az 5.d sikeréről – Kis Gábor A 2005-2006.szept-február Kitekintő és tükör – Benedekné Hajni

3 Régi és új elemek az intézményi együttműködésben Nagycsoportosok látogatása (május) Nagycsoportosok látogatása (május) Óvónők az iskolában(november) Óvónők az iskolában(november) Leendő elsősök szülői értekezlete (április) Leendő elsősök szülői értekezlete (április) A tanítónők egész délelőttös ismerkedése az óvodásokkal A tanítónők egész délelőttös ismerkedése az óvodásokkal Óvodapedagógusok és tanítók megbeszélése májusban (osztályok kialakítása) októberben (Difer-mérés) Óvodapedagógusok és tanítók megbeszélése májusban (osztályok kialakítása) októberben (Difer-mérés) Iskolahívogató rendezvény (augusztus) Iskolahívogató rendezvény (augusztus) Szülői kérdőív az iskolával kapcsolatban Szülői kérdőív az iskolával kapcsolatban Az első évfolyamosok tablói a beíratkozás előtt Az első évfolyamosok tablói a beíratkozás előtt Közös szakmai rendezvények Közös szakmai rendezvények

4

5

6

7

8 A törvényi szabályozásról Az önkormányzati iskoláknak a körzetükbe tartozó tanköteles gyermeket fel kell venniük. A szülő választhat másik iskolát gyermeke számára, amennyiben a választott intézmény fogadni tudja a tanulót. Az önkormányzati iskoláknak a körzetükbe tartozó tanköteles gyermeket fel kell venniük. A szülő választhat másik iskolát gyermeke számára, amennyiben a választott intézmény fogadni tudja a tanulót. 1985 !!! 1985 !!! A szülő nem csak az alapítványi és egyházi iskolák között, hanem az önkormányzati iskolák között is választhat! A szülő nem csak az alapítványi és egyházi iskolák között, hanem az önkormányzati iskolák között is választhat! Nem jellemző Európában! Az iskolák közötti szegregáció forrása Az iskolák közötti szegregáció forrása

9 Tabu (amiről nem szeretünk beszélni) „A roma tanulók aránya olyan mutató, amely minden józan szempontot, - idegen nyelvi kínálatot, tantárgyi specializációt, pedagógiai programot, számítógépes vagy infrastrukturális felszereltséget, eredményességi, továbbtanulási mutatót elsöpör.”

10 Amit tudunk, de nem mondunk „A romák aránya pedig az egyik, ha nem a legfontosabb tényező, amely vonzóvá, vagy taszítóvá tesz egy iskolát. „ (Zolnai) „A romák aránya pedig az egyik, ha nem a legfontosabb tényező, amely vonzóvá, vagy taszítóvá tesz egy iskolát. „ (Zolnai) Az iskolák piaci státuszát meghatározó külső értékítélet fontosabb, az eseti tapasztalatoknál. (Kertesi) Az iskolák piaci státuszát meghatározó külső értékítélet fontosabb, az eseti tapasztalatoknál. (Kertesi)

11 Ha az iskola integrál, a szülő szegregál…. A szabad iskolaválasztás mellett érvelők úgy tekintenek az oktatási intézményekre, mintha azok a szabad piac része lennének, olyan szolgáltatók, amelyek azon fáradoznak, hogy minél jobb szolgáltatást kínálva megéljenek a piacon. Kérdéses azonban, hogy az állami kötelezettség, a közpénzből működtetett közoktatás ilyennek tekinthető-e, illetve rendben levő dolog-e így tekinteni erre az intézményre. A szabad iskolaválasztás mellett érvelők úgy tekintenek az oktatási intézményekre, mintha azok a szabad piac része lennének, olyan szolgáltatók, amelyek azon fáradoznak, hogy minél jobb szolgáltatást kínálva megéljenek a piacon. Kérdéses azonban, hogy az állami kötelezettség, a közpénzből működtetett közoktatás ilyennek tekinthető-e, illetve rendben levő dolog-e így tekinteni erre az intézményre. A tendencia jól látható, és az oktatásirányítás el is kezdte a felkészülést a lehetséges törvénymódosításokra. A tendencia jól látható, és az oktatásirányítás el is kezdte a felkészülést a lehetséges törvénymódosításokra. OKI, OKT, egyéb fórumok. OKI, OKT, egyéb fórumok.

12 Helyzetkép – rossz stratégiák Ahol a roma gyerekek aránya 10- 15 százalékot elér egy iskolában, ott nem stabilizálódik, hanem néhány év alatt 50% fölé megy.. Az ok: a nem roma szülők pánikszerűen, és bizonyos értelemben irracionális módon el fogják vinni a gyerekeiket más iskolákba. Ahol a roma gyerekek aránya 10- 15 százalékot elér egy iskolában, ott nem stabilizálódik, hanem néhány év alatt 50% fölé megy.. Az ok: a nem roma szülők pánikszerűen, és bizonyos értelemben irracionális módon el fogják vinni a gyerekeiket más iskolákba. Ezt a folyamatot az önkormányzati iskola nem tudja követni. Ezt a folyamatot az önkormányzati iskola nem tudja követni. Egyszerűen az elemi gazdasági ésszerűség normáit is áthágja ez a folyamat. Egyszerűen az elemi gazdasági ésszerűség normáit is áthágja ez a folyamat. Amikor az önkormányzat-iskola megpróbálja ezt a folyamatot fékezni, emelt szintű nyelvoktatást, jó és rossz tanulócsoportokat hoz létre azokban az iskolákban, ahol már sok roma gyerek van. Amikor az önkormányzat-iskola megpróbálja ezt a folyamatot fékezni, emelt szintű nyelvoktatást, jó és rossz tanulócsoportokat hoz létre azokban az iskolákban, ahol már sok roma gyerek van. A csoportbontásos rendszer következtében nagyon erős, belső szelekciót képesek ezek az iskolák produkálni. Tehát a jó osztályokban gyakorlatilag nincsenek roma vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, vagy csak egészen kivételes esetekben, a párhuzamos osztályokban pedig 40-50-60 százalékos a roma gyerekek aránya, és ezt adott esetben egy nagyobb városban a szülők hajlandóak elfogadni. A csoportbontásos rendszer következtében nagyon erős, belső szelekciót képesek ezek az iskolák produkálni. Tehát a jó osztályokban gyakorlatilag nincsenek roma vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, vagy csak egészen kivételes esetekben, a párhuzamos osztályokban pedig 40-50-60 százalékos a roma gyerekek aránya, és ezt adott esetben egy nagyobb városban a szülők hajlandóak elfogadni. A legrosszabb, ha az úgynevezett részképesség-zavaros gyerekeket, vagy tanulási nehézséggel küszködő gyerekeket, például a diszes vagy esetleg magatartászavarokkal vagy problémákkal küszködő gyerekeket úgynevezett kislétszámú osztályokba teszik. A legrosszabb, ha az úgynevezett részképesség-zavaros gyerekeket, vagy tanulási nehézséggel küszködő gyerekeket, például a diszes vagy esetleg magatartászavarokkal vagy problémákkal küszködő gyerekeket úgynevezett kislétszámú osztályokba teszik.

13 A rossz válaszok helyett Pozitív iskolakép kialakítása és erősítése a szülők körében. Pozitív iskolakép kialakítása és erősítése a szülők körében. A nevelési-oktatási folyamat és a célok pontosabb rögzítése, alkalmazkodás a tanulónépességhez. A nevelési-oktatási folyamat és a célok pontosabb rögzítése, alkalmazkodás a tanulónépességhez. A kislétszám fétisének feloldása! A kislétszám fétisének feloldása!

14

15

16

17

18 Programos iskolák Pest megyében Dány Dány Erdőkertes Erdőkertes Gödöllő Gödöllő Iklad Iklad Kálló Kálló Kistarcsa Kistarcsa Mogyoród Mogyoród Tura Tura Valkó Valkó Veresegyház Veresegyház Zsámbok Zsámbok

19 Együttműködési megállapodás Az együttműködés célja a felek közötti együttműködés kialakítása annak érdekében, hogy az Együttműködési Megállapodást aláíró oktatási intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő integrációs és/vagy képesség - kibontakoztató felkészítés a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §, 39/E. §- nak valamint az 54. § (7) - (9) bekezdésének megfelelően történjen. Az Együttműködési Megállapodás elősegíti az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény megvalósulását.

20 AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TARTALMA Útmutatót bocsát rendelkezésére a Hátrányos helyzetű tanulók Integrációsés képesség-kibontakoztató Felkészítésének Pedagógiai rendszere(továbbiakban:IPR)bevezetéséhez. Az Útmutató tartalmaz egy intézményi Önellenőrzésre szolgáló eszközrendszert is, amely alkalmas arra is, hogy az intézmény áttekintse az IPR megvalósítása érdekében végzett tevékenységét. Folyamatos információs szolgáltatást nyújt. A suliNova Kht. Honlapján az intézmény önellenőrzési rendszerének Értékelése alapján - az IPR-hez kapcsolódó tantestületi pedagógus-továbbképzési programokról és javaslatot tesz egyéb elérhető szakmai szolgáltatások igénybevételére. Helyszíni szakértői segítséget biztosít az intézményi önellenőrzés elvégzését követően az esetleges korrekció elvégzéséhez. Az intézmény rendelkezésére bocsátja a suliNova Kht. által az NFT HEF OP 2.1.1. intézkedés keretében kiadni tervezett, az integrált nevelés pedagógiai összetevőihez kapcsolódó szakirodalmat. Az intézmény így az elsők között juthat hozzá térítésmentesen a kereskedelmi forgalomban nem kapható, hiánypótló, magyarra fordított külföldi szakirodalomhoz. Rendszeres tájékoztatást biztosít – a régiós koordinátorokon keresztül – az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésre, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítésére vonatkozó egyéb pályázati lehetőségekről. A kistérségi koordinátorok közreműködésével tájékoztatást ad az iskolában tanuló gyermekek szülei számára a hátrányos helyzetű gyermekeket érintő, továbbtanulást elősegítő programokról, a programokba történő bekapcsolódás lehetőségeiről. Részvételi lehetőséget biztosít a NFT HEF OP 2.1.1. központi program keretében működő - az IPR-hez kapcsolódó szakmai területen kialakítandó – regionális szakmai műhelyek által megrendezett nyílt napokon. Részvételi lehetőséget biztosít – jelentkezési sorrendben – intézményi találkozókon (az IPR egyes elemeit bemutató intézménylátogatás, hospitáció), valamint megszervezi ilyen találkozókon való részvétel lehetőségét a hálózati együttműködés kialakítása és tapasztalatszerzés céljából. Biztosítja a részvétel lehetőségét az „EszmeCsere az integrációért” c. országos szakmai konferencián.

21 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Képesség-kibontakoztató és integrációs műhely 2006.április 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések