Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Scapackaging.hu 1 Köszöntjük a közgyűlés résztvevőit!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Scapackaging.hu 1 Köszöntjük a közgyűlés résztvevőit!"— Előadás másolata:

1 scapackaging.hu 1 Köszöntjük a közgyűlés résztvevőit!

2 scapackaging.hu 2 Megnyitó Határozatképesség megállapítása

3 scapackaging.hu 3 Határozatképesség megállapítása Jegyzőkönyvezető megválasztása Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása -2 fő

4 scapackaging.hu 4 Napirend 1.A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 2015. évi beszámolójának, kiegészítő mellékletének és közhasznúsági jelentésének Közgyűlés általi elfogadása 2.A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete székhelyének módosítása 3.A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Alapszabályának módosítása, az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása 4.A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 2016. évi stratégiájának bemutatása, költségvetésének és pénzügyi tervének megállapítása és elfogadása 5.Egyesület elnökének megválasztása 6.Elnökségi Tagok személyének megválasztása: Gyógyszer Tagozat elnöke, 7.A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete felügyelőbizottságának megválasztása 8.A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Etikai Kódexének elfogadása 9.A Magyra Ipari Karbantartók Szervezetének Országos Karbantartási Felméréséről szóló tájékoztatás 10.A Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének 2016. évi Szakmai Napjairól szóló tájékoztatás 11.Dr. Péczely György emlékdíjról szóló tájékoztatás 12.Titkár jogállása 13.A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 2017. évre vonatkozó tagdíjának megállapítása Napirendi pontok megszavazása

5 scapackaging.hu 5 Beszámoló, kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Az Országos Karbantartási Stratégia véglegesítése, a kiválasztott szaktekintélyek és az általuk képviselt szervezetek véleményének összegzése után A MIKSZ bizottsági és tagozati struktúrájának értékelése a működtetési tapasztalatok felhasználásával, szükség esetén annak ésszerűsítése A MIKSZ internetes elérhetőségének, megjelenésének fejlesztése és aktivizálása A MIKSZ brandépítő tevékenységének folytatása / taglétszám növelése, meghatározó fontosságú cégek támogatásának megszerzése, társ szerveződések akceptálásának megszerzése / Dr. Péczely György Emlékdíj alapítása

6 scapackaging.hu 6 Beszámoló, kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés

7 scapackaging.hu 7 Beszámoló, kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés

8 scapackaging.hu 8 Beszámoló, kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés A beszámoló elfogadása

9 scapackaging.hu 9 Székhely módosítás A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete székhelymódosításának indoka a cég székhelyén (jelenleg: 6723 Szeged, József Attila sgt. 130.) valamennyi cégdokumentum rendelkezésre állásának biztosítása. A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Elnökének felajánlása alapján – a Közgyűlés erre irányuló döntése esetén - szívességi használat jogcímen, térítésmentesen biztosítja a 2824 Várgesztes, Vadászdomb u. 26. sz. alatti ingatlanjában az Szervezet további székhelyét és jogszerű működésének feltételeit 2016. május 18. napjától. A székhelyhasználat biztosítása körében költségtérítésre vonatkozó igényt – Elnöki tisztségének vagy Elnökségi Tagságának fennállása alatt – a Magyar Ipari Karbantartók Szervezete felé, semmilyen jogcímen nem támaszt. A módosítás elfogadása

10 scapackaging.hu 10 Alapszabály módosítása 2011. évi CLXXV. törvény szerint a közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely az egyesület alapszabályában megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az Alapszabályban a közhasznú jogállás megszerzéséhez elengedhetetlenül szükséges feltétel-rendszer átvezetése vált szükségessé. A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításra kerülő Alapszabálya szerint az ellátni kívánt közhasznú főtevékenység a tudományos tevékenység, műszaki kutatás-fejlesztés. Az Alapszabályában meghatározásra kerülnek továbbá azok a közhasznú tevékenységek és közhasznú tevékenységekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, amelyek alapján a Szervezet közhasznú tevékenységet végezni kívánja. A módosítás elfogadása

11 scapackaging.hu 11 2016. évi stratégia, és pénzügyi terv KÜLDETÉS: A magyar ipar versenyképességét, műszaki biztonságát és fenntartható fejlődését szolgáló, az európai kiválóságnak megfelelő színvonalú tevékenység kifejtése a tudásátadásban a karbantartás szakmai, társadalmi presztízsét építő elkötelezett munkatársak támogatásával, összefogásával. JÖVŐKÉP: A MIKSZ széles társadalmi presztízzsel és több száz taggal rendelkező országos szakmai szervezet, a hazai karbantartó szakma legfontosabb transzferszervezete, amely kivívta a hasonló európai fórumok elismertségét.

12 scapackaging.hu 12 2016. évi stratégia, és pénzügyi terv Európai kiválóságnak megfelelő színvonal elérése Növelnünk kell a Magyar Karbantartás szakmai színvonalát Annak érdekében, hogy hatékonyan és eredményesen tudjon működni Ez azt fogja eredményezni, hogy Magyar Karbantartás hozzájárul a Magyar GDP növekedéséhez Érdekérvényesítés Erős társadalmi-, szakmai-, politikai kapcsolatokat kell kiépítenünk Annak érdekében, hogy az érdekérvényesítő képességünk növekedjen Ez azt fogja eredményezni, hogy a Magyar karbantartói társadalom megbecsülése növekedni fog Valódi értéket nyújtása Valódi értéket kell nyújtani a MIKSZ tagjainak a részére Annak érdekében, hogy növekedjen a taglétszámunk Ez azt fogja nekünk eredményezni, hogy MIKSZ működésének alapjai stabilak lesznek

13 scapackaging.hu 13 2016. évi stratégia, és pénzügyi terv

14 scapackaging.hu 14 2016. évi stratégia, és pénzügyi terv

15 scapackaging.hu 15 2016. évi stratégia, és pénzügyi terv

16 scapackaging.hu 16 2016. évi stratégia, és pénzügyi terv

17 scapackaging.hu 17 2016. évi stratégia, és pénzügyi terv A Javaslat elfogadása

18 scapackaging.hu 18 Elnök megválasztása Előterjesztő: Laki Zsolt, Társadalmi és Szervezeti Kapcsolatok Bizottságának elnöke

19 scapackaging.hu 19 Elnök megválasztása Nyeste Zsolt (1974.12.23) Gépészmérnök 15 év Grundfos Minőségügy / technológia / beszállítók fejlesztése Első évtől a MIKSZ tag / elnökségi tag 2013-tól Elnök helyettes 2015-től Elnök A Javaslat elfogadása

20 scapackaging.hu Előterjesztő: Laki Zsolt, Társadalmi és Szervezeti Kapcsolatok Bizottságának elnöke 20 Gyógyszer Tagozat elnökének megválasztása Füzesi Zsolt – Energetikai Mérnök / BME 2006-2010 Perlos Kft / Komárom / Fröccsöntő, festő üzem Üzemeltetési és Karbantartási Vezető 2010-2013Mylan Hungary Kft / Komárom / Gyógyszeripar Üzemeltetési és Biztonsági Vezető 2013-2015Teva Gyógyszergyár Zrt / Gödöllő / Gyógyszeripar Üzemeltetési és Karbantartási Osztályvezető 2016- Teva Gyógyszergyár Zrt / Gödöllő / Gyógyszeripar Műszaki Igazgató Személyenkénti szavazás

21 scapackaging.hu 21 3 fős felügyelőbizottság megválasztása Páll István Zoltán Erősáramú villamosmérnök / Szakközgazdász66 éves 2011 – 2015Pallium Szolgáltató Kft. Tulajdonos 2008 - 2010GDF-Suez, Dunamenti Erőmű Zrt. Adminisztrációs igazgató 1998 – 2008GDF-Suez, Dunamenti Erőmű Zrt. Beszerzési vezető 1990 – 1998Dunamenti Erőmű Karbantartó mérnök, Osztályvezető Rendszeres előadó számos egyetemen és konferencián

22 scapackaging.hu 22 3 fős felügyelőbizottság megválasztása Nagy József Erősáramú villamosmérnök / Szakközgazdász54 éves 1986 - 1989Kőbányai erőmű Önálló mérnök 1989 - 1994Kőbányai erőmű Kalorikus üzemvezető 1994 -1999Kőbányai erőmű Műszaki Előkészítési Osztályvezető 1999 - 2000Kőbányai erőmű Projektvezető 2000- 2003Újpesti erőmű Erőműi Igazgató 2003- 2004Újpesti erőmű Üzemfenntartási Igazgató 2004-Újpesti erőmű Termelési vezérigazgató helyettes 2008-Újpesti erőmű Igazgatósági tag

23 scapackaging.hu 23 3 fős felügyelőbizottság megválasztása Urbán János Közgazdász, okleveles könyvelő / könyvvizsgáló, adótanácsadó Salgótarján Pénzügyi és Számviteli Főiskola Aurum Group Tulajdonos

24 scapackaging.hu 24 3 fős felügyelőbizottság megválasztása Előterjesztő: Laki Zsolt, Társadalmi és Szervezeti Kapcsolatok Bizottságának elnöke Nagy József Páll István Zoltán Urbán János Személyenkénti szavazás

25 scapackaging.hu 25 Etikai Kódex elfogadása Előterjesztő: Debreczeni Sándor, Ellenőrző és Etikai Bizottság elnöke

26 scapackaging.hu Az Etikai Kódex célja Az Etikai Kódex hatálya Alapnormák Az etikai normák érvényesítése 26 Tartalom

27 scapackaging.hu Az Etikai Kódex célja Magatartási normák felállítása, amelyek megszegése etikai eljárást von maga után Elvárások megfogalmazása, amelyek a MIKSZ alapszabályában meghatározott célkitűzések elérése, illetve a MIKSZ és tagjai által képviselt szakma további fejlődésének érdekében az összes tagtól elvárható 27

28 scapackaging.hu Az Etikai Kódex hatálya Az Etikai Kódex hatálya kiterjed a MIKSZ minden tagjára. A MIKSZ tagja csak az lehet, aki aláírásával magára nézve kötelező érvényűnek elismerte az Etikai Kódex elvárásait. Az Etikai Kódex előírásai érvényesek, amikor a tag a MIKSZ nevében, működésével, tevékenységével összefüggésben fellép, a tagok egymás közötti viszonyában, valamint külső kapcsolataiban is. 28

29 scapackaging.hu Alapnormák, a szervezet tagjaira vonatkozóan Pl.: Az Etikai Kódexben meghatározott kötelességek és normák betartása, Politikamentesség, A MIKSZ tagság közvetlenül üzletszerzésre, üzleti befolyásolásra használásának tilalma Tiszta üzleti verseny ILO deklaráció tilalmának tiszteletben tartását MIKSZ érdekében vagy tevékenységével összefüggésben ellátott feladatokat legjobb képességei szerinti ellátása A képviselt szakma tárgyilagos képviselete. 29

30 scapackaging.hu Alapnormák, a szervezet tisztségviselőire vonatkozóan Pl.: A többség által meghozott döntéseket képviselni és végrehajtani, Választott tisztségben történő példamutatás a MIKSZ tagság felé, A tisztségviselői mandátumból eredő jogokkal való visszaélés tilalma a tisztségek közvetlenül nem szolgálhatják üzleti előnyök megszerzését 30

31 scapackaging.hu Etikai normák érvényesítése Általános rendelkezések: Etikai Bizottság hatáskörébe tartozik az Etikai Kódexben foglalt etikai szabályok betartásával, értelmezésével, alkalmazásával összefüggésben a taggal szemben kezdeményezett, illetve két vagy több tag közötti vitás ügyekben az etikai eljárások lefolytatása és az etikai ügy elbírálása, Etikai eljárás megindítása: a tagok közül bárki vagy az elnökség és/vagy választott tisztségviselő kezdeményezheti, Az Etikai Bizottság tárgyalása: minden etikai ügy tárgyalás (ok) alapján kerül elbírálásra Az etikai Bizottság határozata: az Etikai Bizottság indoklással ellátott határozatot hoz Szankciók: figyelmeztetés, kizárás a MIKSZ szolgáltatásokból, pénzbírság, javaslattétel a MIKSZ-ből való kizárásra 31 Az etikai kódex elfogadása

32 scapackaging.hu 32 Országos Karbantartási Felmérés Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán A tájékoztatás elfogadása

33 scapackaging.hu 33 2016. évi Szakmai Napokról szóló tájékoztatás Előterjesztő: Debreczeni Sándor Ellenőrző és Etikai Bizottság Elnöke, Magyar Lajos, Berendezés Intenzív Tagozat elnöke A tájékoztatás elfogadása

34 scapackaging.hu 34 Dr. Péczely György emlékdíj Előterjesztő: Dr. Csiba József, Oktatási Bizottság elnöke A tájékoztatás elfogadása

35 scapackaging.hu 35 Titkár jogállása A javaslat elfogadása Előterjesztő: Laki Zsolt, Társadalmi és Szervezeti Kapcsolatok Bizottságának elnöke A jelen Alapszabály módosítás által a továbbiakban lehetőség nyílik a Titkár munkajogviszony kertében történő foglalkoztatása helyett a későbbiekben az egyesület mindenkori Titkárát rugalmasabb foglalkoztatási formában polgári jogviszony keretében foglalkoztatni. Javaslom a Dr. Hartdégen Helén titkár munkajogviszonyának 2016. június 30. napjával történő megszüntetését és 2016. július 1. napjától polgári jogviszony keretében, megbízási jogviszony formájában történő foglalkoztatását a 2015. december 17. napján elfogadásra költséggel számolva, bruttó 78.000 Ft/hó költséget jelentve a Magyar Ipari Karbantartók Szervezete számára. (nincs változás a jelenlegi költségeket tekintve)

36 scapackaging.hu 36 2017. évre vonatkozó tagdíja Előterjesztő: Nyeste Zsolt A javaslat elfogadása szervezeteknek 20 000 Ft magánszemélyeknek 5 000 Ft

37 scapackaging.hu 37 Köszönöm a közreműködést!

38 scapackaging.hu 38 Kormányon belül a karbantartásért felelős személy megkeresése és megnyerése Közvetlen és közvetett pályázati lehetőségek megnyitása a karbantartási terület számára Elemző tanulmányok készítése a legjobb gyakorlatok feltárására és megismertetésére A szakterület integráló szemléletének erősítése, általánosítása „A torta nőjön, ne a szelet nagysága” elvre visszavezethetően Az újonnan megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó karbantartási komponensek realizálásának kikényszerítése A karbantartói és karbantartási kultúra fejlesztése Stratégiai partnerek bevonása az érdekérvényesítés erősítésére A közszolgálati médiákban igényes szakmai műsorok készítése Meghatározó fontosságú cégek műszaki vezetői támogatásának megszerzése Prémium kategóriájú karbantartók számára a „géporvos” cím adományozási feltételeinek kidolgozása és megismertetése Lobby a karbantartási szakma anyagi és erkölcsi elismertségéért Országgyűlési képviselők megnyerése A szakterület szakmai és morális felkészültségének javításához: Megfelelő minőségű szakember utánpótlás biztosítása a különböző szinteken Szakmai minősítési rendszer kidolgozása és bevezetése a karbantartási vállalkozások számára Akkreditált laboratóriumok és mérőhelyek kiépítése országos szinten A kockázattudatosság erősítése műszaki, gazdasági és emberi vonatkozásban Egyszerűsített és könnyített hozzáférés külföldi szabványokhoz Országos Karbantartói Hírlevél létrehozása Közhasznú cselekedetek és akciók Együttműködési lehetőségek kialakítása az új, életképes műszaki szövetségek és szervezetek között

39 scapackaging.hu 39 2016. évi stratégia, és pénzügyi terv


Letölteni ppt "Scapackaging.hu 1 Köszöntjük a közgyűlés résztvevőit!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések