Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kórházi könyvtárak: Lehet ő ségek és elvárások (2004.10.13.) Dr. Golub Iván.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kórházi könyvtárak: Lehet ő ségek és elvárások (2004.10.13.) Dr. Golub Iván."— Előadás másolata:

1 Kórházi könyvtárak: Lehet ő ségek és elvárások (2004.10.13.) Dr. Golub Iván

2 A Magyar Kórházszövetség 153 hazai kórházi gyógyintézet önkéntes társuláson alapuló intézményi képviselet elvén szerveződő szakmai érdekképviseletének megtestesítője Dr. Golub Iván

3 A Magyar Kórházszövetség a hazai „kórházügy” szakmai gazdasági működtetési fejlesztési oktatási-képzési minőségügyi jogszabályozási kérdéseivel és gyakorlatával foglalkozik Dr. Golub Iván

4 A Magyar Kórházszövetség céljai és feladatai megvalósítása érdekében – Alapszabályában rögzítve – az alábbiakban jelöli meg a humánerőforrás fejlesztéssel, képzéssel, oktatással kapcsolatos tennivalóit: /5. §. (1) (r.-sz.)/ figyelemmel kíséri azokat a tanulmányokat, amelyek a kórházakra közvetlen, vagy közvetett hatással vannak; támogatja, hogy az orvostudományon kívüli tudományágakban végzett kutatómunka eredményeit is a kórházak javára lehessen fordítani; a kórházak működését érintő kérdésekben tanulmányokat készít, javaslatokat dolgoz ki és szakértői tevékenységet lát el; közreműködik képzési- és továbbképzési feladatok megvalósításában; tanfolyamokat, előadásokat, szakmai összejöveteleket szervez; kongresszusokat rendez; Dr. Golub Iván

5 A Magyar Kórházszövetség – a hazai fekvőbeteg gyógyintézetek szakmai érdekképviseletének megtestesítőjeként – számos humánerőforrás képzéssel és oktatással kapcsolatos feladatokat vállal fel: ágazati emberi erőforrás tudatos fejlesztése az innováció – forráspótlást és korszerűbb ellátást szolgáló – támogatása a szakmai utánpótlást megújító oktatásban, képzésben való közvetlen részvétele a vonatkozó jogszabályalkotásban való szerepvállalás a humánerőforrás gazdálkodást és annak színvonalát elsődlegesen általános ágazati, gazdaság- és finanszírozás függő kérdésnek tartják Dr. Golub Iván

6 ” Az orvos kötelezettségei  „tanulom, tanítom a mesterségemet”  „továbbadom a tanításokat, előadásokat és mind az egész tudományt”  „tisztán és jámborul őrzöm meg tehát életemet és művelem a mesterségemet” (Fordította: Benedek István)  Folyamatos ön és továbbképzés  A tudás átadása – több mint oktatás  A tudomány gazdagítása Hippokrates (Kr.e. 468-377.) és ma

7 Teaching and scientific work „The message is that teaching and scientific work are core roles of the hospital, and must be factored into it design and system of rewards.” Martin Mc. Kee, Judit Healy: Hospitals in a changing Europe Ed: World Health Organization 2002. Dr. Golub Iván

8 A betegellátás, az oktatás és a tudományos kutatás kapcsolata szorosan összefüggő tevékenységek az ágazat fejlesztése érdekében optimális együttműködést igényelnek az egészségügyi rendszer gyakorlott és képzett (szakismerettel és tudással rendelkező!) szakszemélyzet nélkül működésképtelen az oktatás-képzés és kutatás nem nélkülözheti az egészségügyi ellátás intézményrendszerét, mivel: - az eredmények hasznosításának célközege - a klinikai tapasztalatok forrása Dr. Golub Iván

9 Az orvostudomány, az orvoslás fejlődése és a rendelkezésre álló források közötti ellentmondás 1. az alap-természettudományokban (fizika, biológia) bekövetkezett robbanásszerű fejlődés minőségileg új távlatokat nyitott az orvostudományban és a klinikai orvoslásban 2. az új, egyre növekvő ismeretanyag megszerzése, rendezése az információk tudományos értékekké való konvertálása és a gyakorlati alkalmazhatóság feltételeinek megteremtése, az egészségügyi szakemberekkel szemben is új igényeket támaszt 3. az orvostudományi kutatómunka, az erre épülő gyakorlati orvoslás a folyamatos helyzetfelmérést és korrekciót igénylő egészségügyi szerkezetváltás, az ezeken alapuló egészségügyi ellátórendszer működése rendkívül költséges 4. Az állandó abszolút és relatív forráshiánnyal küszködő restrikciós egészségügyi és szociálpolitika megköveteli, hogy a rendelkezésünkre álló humán és materiális értékekkel  célratörőbben, racionálisan gazdálkodjunk, de nem mondhatunk le a valódi megoldást jelentő forrásbővítésről Dr. Golub Iván

10 Az ágazat bárminemű reformja rövid távon is – a hosszútávú eredmények reményében – forrást, pénzt igényel, csupán szervezéssel nem megoldható. A hosszútávú politikai – konszenzust nélkülöző, kormányzati ciklusokra átívelő reformkoncepció megvalósíthatatlan ideává degradálódik – tapasztalataink szerint. Az MKSZ intézményei évtizedek óta valamely „reform”, olykor szenvedői, ritkán kedvezményezettjei voltak tehát csak az ésszerű, valódi reform hívei és támogatói vagyunk. A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG JÖVŐBENI FELADATAI A „REFORM” KÉRDÉSEKBEN I. Dr. Golub Iván

11 Megállapítások Az elmúlt fél évben az intézmények gazdasági stabilitása tovább romlott, az eladósodási trend fokozódik, a szakszemélyzeti (orvos, speciális szakképzettségű munkatárs) ellátottság tovább romlott, főként a hiányszakmákban, a menedzsmentek fluktuációja nőt, az 50 %-os béremelés kedvező hatása devalválódott, illetve eltűnt, a társadalmi reputáció, megítélés mélyponton van, az ágazati bizonytalanság miatt a közhangulat szintén az intézményi hozzáférés sok szempontból romlott  (várólisták, panaszügyek, peres eljárások stb.) az ellátás minőségének színvonala veszélyeztetett, sok tekintetben romlott Dr. Golub Iván

12 a jelenlegi finanszírozási technika (TVK, degresszió) az intézmények (mintegy 2/3-ának) gazdasági egyensúlyvesztése, a romló humánerőforrás helyzet, a béremelés kedvező hatását már nem tükröző munkaerőellátottság, súlyos ellentmondásai igazolják a teljesítményvolumen korlát és a bevétel visszatartás túlbiztosított mértékét. 2004-ben mintegy 25-28 milliárd forint hiányzott a fekvőkasszából, amit 2005-ben hasonló összeggel növelni szükséges a fekvőbeteg ellátás 2003. évi szintentarrtásához. ÖSSZEFOGLALÁS I. Dr. Golub Iván

13 ÖSSZEFOGLALÁS II. Forrásbiztosítás nélkül nem látunk esélyt: a „jogállási” törvény rendelkezéseinek betartására, az SBO-k intézményi kialakítására, (az elvárható szerkezet és létszám racionalizálások ellenére sem!) a 13. havi illetmény és a jelenlegi illetménypótlék alap fedezete nincs a HBCS-ben, az ellátás 2003. évi szinten tartására és az intézmény hálózat működőképességének megőrzésére. Dr. Golub Iván

14 Kórházi könyvtárak jelentősége Szövetségünket alkotó intézményeink (154) működésében az informatikai alapú könyvtári, dokumentációs egységek (126) sokrétű, rendkívül értékes szolgáltatást nyújtanak Az „aktív” ismeretszerzés, az egyéni érdeklődésen nyugvó önképzés, továbbképzés megfelelő információ- technológiai háttér, illetve hagyományos könyvtár nélkül elképzelhetetlen A hazai humánerőforrás szakmai fejlesztésében az intézményi könyvtári, elektronikus dokumentációs és információ közvetítői szerepet az oktatás, képzés és továbbképzés fontos lehetőségeinek kell tekinteni,  mely az ágazat jövőképe és munkaerő ellátottsága szempontjából meghatározó jelentőségű. Dr. Golub Iván

15 A XXI. században a kommunikációs technológiák területén óriási a fejlődés: Elektronikus publikálás és kommunikáció (internet) a tudományok területén töretlenül fejlődik, orvos és élettudományok szférájában szintén (több ezer lektorált elektronikus folyóirat) hazánkban főként egyetemi illetve akadémiai intézményekben vannak meg az internetes publikációs lehetőségek, ezek térhódítása és kiterjedése várható a hagyományos publikációt nem fogja kiszorítani, de feltehetőleg dominánssá válhat Dr. Golub Iván

16 Az elektronikus publikálás előnyei és hátrányai Előnyei: így a legrövidebb az átfutási idő a szerzőtől az olvasóig alacsonyabb transzportköltségek nincsenek tér és időbeli megkötöttségek a tartalom adatbázisba szervezhető  hatékony keresési lehetőségek  értéknövelt szolgáltatásokat biztosít nyomtatott és az elektronikus ismeretforrások nem helyettesítik, hanem kiegészítik egymást egyre növekszik a virtuális (falak nélküli tényleges látogatottság és on-line) könyvtárak szerepe Dr. Golub Iván

17 Az elektronikus publikálás hátrányai: gyakori URL címváltozások szoftverfrissítési problémák magas technikai követelmények, felhasználási ismerethiány hálózati hibák  hozzáférési akadályok archiválási problémák képernyőről való olvasás kényelmetlensége kiadó általi „embargó” időszakok aggályok a tudományos elektronikus publikációk minőségét illetően Dr. Golub Iván

18 A könyvtárak (eü. intézményi is!) jövőképe, elvárások Az elektronikus információforrások dominánssá válnak, vagy a hagyományossal egyensúlyban lesznek a tartalom növekszik, a helyigény csökken, az elvárások eltolódnak az elektronikus források felé (főként a fiatal generációkban!) az elektronikus információforrások növekedése nem kell, hogy szükségszerűen csökkentse a hagyományos forrásokat, illetve állományt Dr. Golub Iván

19 A könyvtárak (eü. intézményi is!) iránti elvárások a hagyományos információforrások, archívum döntően a központi szakkönyvtárakba, nyilvános könyvtárakba, míg az elektronikus források a hivatali és nyilvános munkaállomásokra telepíthetők  anyagi, illetve pénzforrások szükségesek! használati díj a jogbirtokosok számára: költségvetési hozzájárulás; szponzori támogatás; állami fedezet illetve támogatás stb.;( akár központi módon pl: pályázattal) elektronikus adatbázisok, on-line hozzáférés kiépítése pénzforrás igényes, lassan halad, ezért fontos a könyvtárak közötti kapcsolatok bővítése, gyorsítása, racionalizálása akár a regionalitás elvén. Dr. Golub Iván

20 A Magyar Kórházszövetség lehetőségei a MOKSZ céljainak intézményi támogatásában A tagintézmények fenntartóinak, menedzsmentjeinek befolyásolása a könyvtárak iránti pozitív attitűd javításában Az informatikai célú fejlesztések könyvtári vonatkozású elemeinek preferálása (hardver és szoftver szinten egyaránt) A MOKSZ kórházak körében történő tagépítő tevékenységét előmozdítjuk és segítjük A kórházak regionális vagy szakmai profil szerinti együttműködésének előmozdítása a könyvtárügy szférájában szövetségünk szervezési eszközeivel A pályázatok körének kiterjesztése és a szakkönyvtárak szempontjainak érvényesítése ezek során (EU és hazai szintű, különböző ágazatú) A szponzori, alapítványi, kutatásetikai eredetű támogatás lehetőségére és érvényesítésére ösztönözzük a tagkórházakat Az intézményi könyvtárosok szakmai besorolásának megállapítására, kórházi tényleges helyzetük felülvizsgálatára kérjük fel az intézmények vezetőit a speciális humánerőforrás ellátottságra vonatkozó felmérés keretén belül Dr. Golub Iván

21 A Magyar Kórházszövetség lehetőségei a MOKSZ céljainak központi (ágazati) támogatásában Az ESzCsM-nél kezdeményezzük az orvosi könyvtár és könyvtárosok sajátos helyzetét javító intézkedéseket, illetve központi változtatásokat (pl: a közgyűjteményi dolgozók kedvezményeinek ágazati érvényesítése, dokumentumvásárlási kedvezmény; továbbképzési támogatás akár részmunkaidőre; központi pályázati rendszer bővítése; központi társulások, konzorciumok létrehozása; nyilvános könyvtárrá való átalakulás feltételrendszerének jogszabályi tisztázása) Saját sajtóorgánumunk a KÓRHÁZ lehetőségeinek tudatos kihasználása a MOKSZ céljainak megismertetésében és végrehajtásában Az egyetemek és oktató kórházak könyvtári szervezeti és működési prioritását célszerű és kívánatos a hátrányosabb helyzetű intézmények támogatásában kamatoztatni a megfelelő együttműködési keretek között Dr. Golub Iván

22 Mark Twain : „annak, aki nem olvas jó könyveket, semmi elõnye nincs az olvasni nem tudókhoz képest„ „the man who doesn't read good books has no advantage over the man who can't read them” Dr. Golub Iván


Letölteni ppt "Kórházi könyvtárak: Lehet ő ségek és elvárások (2004.10.13.) Dr. Golub Iván."

Hasonló előadás


Google Hirdetések