Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasági adó 2011, 2012. 2011. évi változások  Adókulcsváltozás 10% 500 M Ft-ig 19% 500 M Ft felett  Megszűnik a külföldi szervezet társasági adó-kötelezettsége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasági adó 2011, 2012. 2011. évi változások  Adókulcsváltozás 10% 500 M Ft-ig 19% 500 M Ft felett  Megszűnik a külföldi szervezet társasági adó-kötelezettsége."— Előadás másolata:

1 Társasági adó 2011, 2012

2 2011. évi változások  Adókulcsváltozás 10% 500 M Ft-ig 19% 500 M Ft felett  Megszűnik a külföldi szervezet társasági adó-kötelezettsége  Megszűnik a külföldről származó kamatjövedelem adómentessége  Változás az ellenőrzött külföldi társaság meghatározásában: 12,67% (19% 2/3-a) 10%

3 Szokásos piaci ár meghatározása  Összehasonlító piaci árok módszere  Viszonteladási árak módszere  Költség-jövedelem módszer Két új módszer: Két új módszer:  Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer  Nyereségmegosztásos módszer

4 Adóalap-módosító tételek  Bejelentett részesedés apportálásakor a részesedés kivezetésekor keletkezett nyereség,  Magyar Kármentő Alap részére nyújtott támogatás 50%-a, max. az adózás előtti eredmény  Külföldi illetőségű személy részére visszafizetési kötelezettség nélkül adott juttatás: nem elismert költség  Filmtámogatásra, előadó-művészeti szervezeteknek adott juttatás: elismert költség

5 Adókedvezmények változása :  Az előadó-művészeti szervezet támogatásánál az Szja szám változott,  Látványcsapatsport támogatása max. a fizetendő adó 70%-a, a támogatás elismert költség A támogatás max. értéke: A támogatás max. értéke: - az utánpótlás-fejlesztés kiadásai, - az utánpótlás-fejlesztés kiadásai, - tárgyévi személyi jellegű ráfordítás 50%- a - tárgyévi személyi jellegű ráfordítás 50%- a - tárgyévi beruházás, felújítás 80%-a - tárgyévi beruházás, felújítás 80%-a Felhasználási kötelezettség kapcsolódik hozzá: tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, személyi jellegű ráfordításra kell fordítani. Támogató nem lehet kapcsolt vállalkozás!

6 2012. évi változások  Elismert költségnek minősül: - (kiemelkedően) közhasznú szervezetnek, egyháznak, közérdekű kötelezettségvállalás keretében adott juttatás, adomány (függetlenül a támogatott AEE-től) - (kiemelkedően) közhasznú szervezetnek, egyháznak, közérdekű kötelezettségvállalás keretében adott juttatás, adomány (függetlenül a támogatott AEE-től) - jogszabályi rendelkezés keretében adott juttatás - jogszabályi rendelkezés keretében adott juttatás - adózó által átvállalt, kötelező kamarai tagsághoz kapcsolódó tagdíj - adózó által átvállalt, kötelező kamarai tagsághoz kapcsolódó tagdíj - reprezentáció, üzleti ajándék - reprezentáció, üzleti ajándék

7 Adóalap-módosító tételek  Nem elismert költség: - nem adomány céljából adott olyan juttatás, amit külföldi illetőségűnek adnak, vagy nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával arról, hogy az eredménye a támogatás nélkül nem negatív - nem adomány céljából adott olyan juttatás, amit külföldi illetőségűnek adnak, vagy nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával arról, hogy az eredménye a támogatás nélkül nem negatív - a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége, ha az nem kapcsolódik a vállalkozási tevékenységhez (fogalom pontosítása) - a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége, ha az nem kapcsolódik a vállalkozási tevékenységhez (fogalom pontosítása)

8 Adóalap-módosító tételek  Külön bejelentés nélkül is érvényesíthető a bejelentett részesedéshez kapcsolódó adóalap- kedvezmény, feltéve, hogy a kritériumok teljesülnek  Bejelentett immateriális jószág értékesítéséből, nem pénzbeli hozzájárulásként történő kivezetéséből származó pozitív eredmény:AA-, negatív eredmény:AA+, az eredménynek a lekötött tartalékba átvezetett összeg: AA-

9 Adóalap-módosító tételek  Nemzeti Kulturális Alap részére nyújtott támogatás 50%-ával csökkenthető a TAO alap  Ha a termőföldből átminősített ingatlan értékesítéséből származó jövedelem > ingatlan tulajdonban tartásának időszakára kiszámított szokásos eredmény a meghaladó rész kétszerese AA+  Nem kell kiigazítani a kapcsolt felek között alkalmazott árat piaci árra, ha nemzetközi szerződés előírásai alapján a belföldi adózó a bevallásába nem állítja be a külföldi jövedelmet

10 Adóalap-módosító tételek  Alultőkésítés megállapítása során figyelembe veendő kötelezettségnek minősül a kamatmentes kötelezettség is. A kötelezettségek napi átlagos állományának meghatározása.  Új értékcsökkenési leírás érvényesíthető: 6%-os gyorsított écs. leírás a munkavállaló részére épített épületnél, mely minimális összege: számviteli tv. szerint elszámolt terv szerinti écs.

11 Adókedvezmények változása:  Fejlesztési adókedvezmény: 100 M eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó beruházások esetén, kérelemre  Látványcsapatsport támogatása: a kiadott igazolás alapján max. a fizetendő adó 70%-ig, a juttatás évében és az azt követő 3 adóévben. A juttatás elismert költségnek minősül  Megszűnik a kutatás-fejlesztési tevékenység bérköltségének adókedvezménye

12 Sportszervezet támogatásának optimalizálása Megnevezés „A” verzió: nem fizetünk támogatást „B” verzió: 3 M Ft támogatás „C” verzió: 5 M Ft támogatás Adózás előtti eredmény 50 000 000 Fizetett támogatás 3 000 0005 000 000 TAO alap 50 000 00047 000 00045 000 000 Számított TAO 10% -5 000 000-4 700 000-4 500 000 Tárgyévben érvényesíthető adókedvezmény (számított) 3 290 0003 150 000 Tárgyévben érvényesíthető adókedvezmény (max) 3 000 0005 000 000 Tárgyévi adókedvezmény 3 000 0003 150 000 Következő évekre átvihető adókedvezmény 01 850 000 Adókedvezmény összesen 03 000 0005 000 000 Tárgyévben fizetendő TAO -5 000 000-1 700 000-1 350 000 Tárgyévi adózott eredmény 45 000 00045 300 00043 650 000

13 Egyéb változások:  A korábbi adóévek elhatárolt veszteségét max. az adóalap 50%-ig lehet érvényesíteni  Az adózó köteles bizonyítani, hogy mint külföldi társaság nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak. Az ellenőrzött külföldi társasággal folytatott ügyletekről szigorú nyilvántartás vezetése  Kedvezményezett átalakulásnak egyik feltétele a részesedésszerzés  Kedvezményezett részesedéscsere fogalma

14 Egyéb változások  Osztalék fogalma  Átmeneti rendelkezés a 2007. év és a 2009. év közötti időszakra megállapított, de ki nem fizetett osztalék kettős adózásának elkerülésére  Egyház vállalkozási tevékenységének eredménye csökkenthető, ha az adózás előtti nyereségét a tv.-ben felsorolt tevékenységre használja fel a tárgyévben, vagy erre a célra lekötött tartalékként elkülöníti  Társasági adóalannyá válik a szabályozott ingatlanbefektetési társaság (-elővállalkozás és –projekttársaság)


Letölteni ppt "Társasági adó 2011, 2012. 2011. évi változások  Adókulcsváltozás 10% 500 M Ft-ig 19% 500 M Ft felett  Megszűnik a külföldi szervezet társasági adó-kötelezettsége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések