Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató az adózás rendjéről szóló törvény 2007-től hatályos változásairól.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató az adózás rendjéről szóló törvény 2007-től hatályos változásairól."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató az adózás rendjéről szóló törvény 2007-től hatályos változásairól

2 Képviselet 7.§ (2) ) Képviselet (131.tv. 7.§ (2) ) Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság előtt bármilyen- számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult- szervezet képviselhet

3 Nyilvántartások egységesítése 16.§ (4) ) EMMA megszűnése Nyilvántartások egységesítése (61.tv 16.§ (4) ) EMMA megszűnése → az APEH-hoz kell bejelenteni a foglalkoztatott biztosított személyi adatait, a biztosítási jogviszony kezdetét, módosulását, és befejezését → az APEH továbbítja a bejelentett adatokat az egészségbiztosítási igazgatási szervhez

4 Bejelentésre kötelezettek: munkáltató, kifizető – ideértve a nem nyugdíjas egyéni vállalkozót, és a biztosított mg. őstermelőt (131. tv. 16.§.(4) ) Bejelentésre kötelezettek: munkáltató, kifizető – ideértve a nem nyugdíjas egyéni vállalkozót, és a biztosított mg. őstermelőt is Bejelentés időpontja (biztosítás kezdetére vonatkozóan): a jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a jogviszony első napján a foglalkoztatás megkezdése előtt

5 Bejelentési kötelezettség „járulékkedvezmény jogintézménye” (61. tv. minimálbér kétszerese után kell a járulékot fizetni, Bejelentési kötelezettség „járulékkedvezmény jogintézménye” (61. tv. 17/A.§) Tbj. módosítás → legalább a minimálbér kétszerese után kell a járulékot fizetni, kivéve, ha az adózó bejelenti a járulékalapot képező jövedelem mértékét, ezzel igazolva, hogy a biztosított jövedelme nem éri el a minimálbér kétszeresét (131. tv. hatályon kívül helyezte)

6 Bejelentés (131.tv. Bejelentés (131.tv.20/B.§) Import adójogi megbízott e tevékenysége megkezdését megelőzően bejelenti, hogy ilyen státuszban kíván eljárni.

7 Munkáltatói és adóhatósági adó- megállapítás 1.) msz. 02.15-ig nyilatkozik a munkáltató felé, hogy munkáltatói adó megállapítást kér a) munkáltató vállalja: 03.20-ig igazolások átadása, 05.20-ig adó-megállapítás, 06. 10-ig továbbítás b) munkáltató nem vállalja de a msz. ADAM-ra jogosult: munkáltató köteles közreműködni: a nyilatkozatot felülvizsgálja, egyeztet, javít majd 03.12-ig elektronikus űrlapon továbbítja az adóhatósághoz.Ha a nyilatkozat a munkáltató hibájából hibás, hiányos vagy késedelmes : mulasztási bírság. Munkáltatói és adóhatósági adó- megállapítás (131. tv. 27-28, 28/A-B.§ ) 1.) msz. 02.15-ig nyilatkozik a munkáltató felé, hogy munkáltatói adó megállapítást kér a) munkáltató vállalja: 03.20-ig igazolások átadása, 05.20-ig adó-megállapítás, 06. 10-ig továbbítás b) munkáltató nem vállalja de a msz. ADAM-ra jogosult: munkáltató köteles közreműködni: a nyilatkozatot felülvizsgálja, egyeztet, javít majd 03.12-ig elektronikus űrlapon továbbítja az adóhatósághoz. Ha a nyilatkozat a munkáltató hibájából hibás, hiányos vagy késedelmes : mulasztási bírság.

8 Adóbevallás Magán-nyugdíjpénztári tagdíjat is az APEH-hez kell bevallani, befizetni. Adóbevallás – 61. tv. 31.§ (2) 7.pont- Magán-nyugdíjpénztári tagdíjat is az APEH-hez kell bevallani, befizetni. A magán-nyugdíjpénztárak feldolgozott adatokat kapnak az adóhivataltól ill. a befizetett tagdíj is átutalásra kerül a részükre. -131. tv. 31.§ (2) 27. pont- munkáltató feltünteti az AM könyvbe beragasztott közteherjegy összegét és a foglalkoztatás napjait

9 Adóbevallás általános szabály Adóbevallás általános szabály: 31.§ (5) 131. tv. 31.§ új (6-11) előírásai: - munkáltatónak nem minősülő kifizető csak akkor kötelezett 0708-as bevallás benyújtására ha a tárgyhónapban msz. részére kifizetést teljesít - a heti 36 órát elérő mv-ban is álló EV. 0758-as bevallást nem köteles benyújtani arra az időszakra amelyre vállalkozói kivétet nem számol el, az EVA-s illetve átalányadózó pedig bevételt nem szerez. - társas vállalkozás kizárólag társas vállalkozóként biztosított társ.váll-t foglalkoztat aki egyidejűleg heti 36 órás mv-ban is áll: 0708-as bevallás csak a kifizetéssel érintett hónapról

10 - társas vállalkozás kizárólag olyan társas vállalkozóként biztosított társ.váll-t foglalkoztat aki egyidejűleg több gt. személyesen közreműködő tagja és a tag ezt a vállalkozást a minimál járulék szempontjából nem választotta: bevallás csak azon hónapról amikor kifizetést teljesít neki. - foglalkoztatónak nem minősülő biztosított mg. őstermelő nem köteles 0785-ös bevallás benyújtására, ha a tárgyévet megelőző évben bevétele nem volt.

11 Befizetések elszámolása Befizetések elszámolása – 131. tv. 43.§ (9)- A MNYP-at megillető tagdíj (tagdíj- kiegészítés) késedelmi ill. önellenőrzési pótlék, valamint a tagdíjszámlákon nyilvántartott túlfizetés az adóhatóságnál nyilvántartott más adótartozásra sem az adózó kérelmére, sem hivatalból nem számolható el, ill. nem törölhető

12 Adatszolgáltatás - Adatszolgáltatás - 61. és 131. tv. 52.§ (7)- Az APEH, a havi adó és járulék bevallásokból elektronikus úton – a bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig – hivatalból szolgáltat adatot az egészségbiztosítási szerv, a magán- nyugdíjpénztárak és a munkaügyi hatóság részére Az APEH a nyugdíjbiztosítási szerv részére évente egyszer – tárgyévet követő év augusztus 31. napjáig – konszolidált adatokat ad át a havi adó– és járulék bevallásokból

13 Szervezetrendszer átalakítása az állami adóhatóság hatásköre (131. tv. hatályon kívül helyezte a 73-77.§) 273/2006. kormány rendelet

14 Központosított ellenőrzés -61. és 131. tv. 88/A. § - „nagy ügyek” ellenőrzése országos illetőség APEH elnökének döntése alapján

15 Szokásos piaci ár megállapítása (132/A-B §) Az állami adóhatóság kérelemre határozatban állapítja meg a kapcsolt vállalkozási viszonyban álló társaságok közötti jövőbeni ügyletben érvényesíthető szokásos piaci ár meghatározásakor alkalmazandó módszert, a megállapítás alapjául szolgáló tényeket, valamint ha meghatározható a szokásos piaci árat, ártartományt..

16 Visszatartási jog gyakorlása (151. § (2)) általános szabálytól eltérés: A MNYP-t megillető tagdíj (tagdíj-kiegészítés) és ennek pótlékai tekintetében fennálló túlfizetés visszaigénylése során az adóhatóság nem gyakorolhatja visszatartási jogát.

17 Mulasztási bírság (61. tv.172. § (1) g.) Az adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az ellenőrzés időpontjában nem rendelkezik az áru eredetét tanúsító bizonylattal vagy annak másolatával.

18 Mulasztási bírság -131. tv.172. § (18) (hatályos 2007. 02. 15-től) Az adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható a számviteli törvényben meghatározott készpénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén.

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztató az adózás rendjéről szóló törvény 2007-től hatályos változásairól."

Hasonló előadás


Google Hirdetések