Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

‘Misszió a 21. századi emberért’ 1. Rész Kovács-Bíró János előadása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "‘Misszió a 21. századi emberért’ 1. Rész Kovács-Bíró János előadása."— Előadás másolata:

1 ‘Misszió a 21. századi emberért’ 1. Rész Kovács-Bíró János előadása

2  A 21 század társadalma – elérése az evangéliummal – szerda  A 21. Század egyháza – változás az evangélium hirdetésére – csütörtök  A 21. Század missziós lehetőségei és módszerei - péntek

3  HUN 1 Kor 9:19-22 Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; A törvény nélkûl valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkûl, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkûl valókat nyerjek meg. Az erôtleneknek erôtelenné lettem, hogy az erôteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.

4  1969-ben összesen 4 primitív honlap létezett, 1990-ben 333.000, 1997-ben már 20 millió. Az Internethasználók száma 2 Milliárd körül van.  A TV és az Internet vezetőkké váltak – Jel 13 egyik leképzésévé  Történet: Egy lebénult asszony Quebec bíróságát kérte, hogy kapcsolják ki a lélegeztető gépet 2 és fél év TV nézés után

5

6  Híradó...  A Kereszténység kezd eltűnni úgy tartalmában, mint értékeiben  A számítógépek helyesírási programjai nem ismerik a bibliai könyveket és neveket  Történet: János 3:16. A Trinity Church Columbus, Ohio lelkészi stábja résztvett az NCAA kosárlabda viadalon evangélizációs jelleggel...

7  A kritizálásról az ünneplésre  A piramis rendszerről a torta rendszerre  A képviseleről a részvételre  A szemtől a fülre, a struktúráról a ritmusra  A nyomtatott oldalról a képernyőre  Az ellenőrzésről a szabadosságra, a programról a megnyilvánulásra  A tekintélyről és a tiszteletről a kapcsolatra

8

9  Az értelmesről a tapasztalatira  A kitűnőségről a hitelességre  A teljesítményről a valóságosságra  Az adó teológiáról a vételező teológiára  A tervezésről a jövőbeli lépések előrevetítésére  A politikáról a környezettanra és kúltúrák ütközésére  A gyülekezetnövekedésről a gyülekezeti egészségre  A bizottságokról a működő csapatokra – a függetlenségről az egymásra utaltságra

10

11  A közösségről a törzsre, a nemzeti államról a mega- államra (EU)  A tömegről a nem tömeges közösségekre  Az illusztrációról az animációra  A nagyban és egyszerűen való gondolkodásról a kicsiben és bonyolultan való gondolkodásra  A körülhatárolt életről a határterületes életre  A Keresztény világ kultúráról a Kereszténység előtti misszióterületekre  A lelkigondozásról a szolgálati tanácsadásra és fejlesztésre

12  A gyülekezet unalmas, különösen a prédikációk. Az üzenetek nem adnak választ az életem problémáira.  A gyülekezet tagjai barátságtalanok a látogatókkal szemben. Ha gyülekezetbe megyek szeretném, ha szeretettel és barátsággal fogadnának minden megszégyenítés nélkül.  A gyülekezet inkább a pénzemben érdekelt, mint a személyemben  Aggódunk a gyülekezet gyermekprogramjának minőségéért.

13  Warren kiküldött egy levelet a lakóközösségnek a következő pontokkal:  Találkozzon új barátokkal és ismerje meg szomszédait  Hangsúlytalan (felütéses), élő, mai zene az istentiszteleteinken  Hallgasson hetente felemelő, pozitív, gyakorlati üzeneteket, amelyek bátorítanak  Bízza gyerekeit odaadó gyerekmunkásokra

14  A személyes objektivitás tagadása (Hiszek Istenben, de ez csak a szüleim befolyásának az eredménye. Senki sem tudja biztosra, hogy létezik- e Isten.)  A tudás bizonytalansága (A kormány szerint az Atkins étrend nem működik, de nem lehet tudni, hogy igaz-e.)  A mindenre kiterjedő magyarázat halála (Tudod, bizonyos dolgok csak egyszerűen nem férnek bele bizonyos szép, elegáns magyarázatokba)

15  A haladás elutasítása (Rendelkezem minden létező technológiával, mégsem vagyok boldog)  A közösségalapú ismeret felsőbbrendűsége (Arrogáns azt állítani, hogy én egyedül lelki igazságot fedeztem fel)  Az objektív vizsglódásban való hitetlenség (Ezt hiszem én erről az igeversről, de lehet tévedek. Te hogyan látod ezt a kijelentést?)  Elkötelezettség-hiány (Jól érzem magam, de hosszú távon nem kötelezem el magam senki és semmi mellett. Ki tudja mit hoz a jövő. Nem akarom magam beskatulyázni.)

16  A társadalom helyzetének felmérésére olyan eszközöket használjunk, amelyek nagyon hatékonyak, megbízhatóak és gyorsak:  Fodrász  Buszvezetők  Postások  Pedagógusok  Szociális munkások  Média-szakemberek (újságírók, riporterek, stb)

17 a. Kik azok az emberek, akiknek az elérésére Isten téged hívott el? b. Nevezz meg egyházakat, közösségeket, akik már hasonló rétegeket elértek c. Gondold át és írd le azokat a jellemzőket, amelyek a gyülekezetedet jellemeznék, ha az általad említetteket elérné az evangéliummal d. Sorold fel azokat a változásokat, amelyeket eszközölnöd kell elérésük érdekében

18  „Ne mond el a Jézusról szóló történet egészét. Mond el annak történetét, amit Jézus érted tett.”  A Megváltás Egyetemes Története helyett az egyéni megváltási történetre kíváncsiak. Ennek megvan az előnye és a hátránya egyszerre.

19

20  Az embereknek más és más elképzelése van manapság a boldogságról  Az „igazság” számukra nem egy nagy történet, hanem kisebb történetek vegyes összessége  Az evangélizációt úgy tekintik, mint bűncselekményt, amely által hadat üzenünk az ő kialkított történeteiknek

21  Hogyan érhetjük el a 21. századi embert az evangéliummal?

22  a mai ember szeretné látni, ahogyan a lelki életelvek érvényesek a hétköznapokra, nemcsak az istentisztelet napjára.  Minden olyantól tartózkodnak, ami nem „működik” (békességet ad, fejleszti a kapcsolatokat és az életminőséget).  Nem igényesek a tökéletességre, hanem a hitelességre és az alázatra.  Keresik a lelkiséget és készek tőlünk elfogadni a megoldást, ha hitelesen képviseljük a mindennapjainkban.

23  azt keresik, hogy a szolgálataink által Isten jelenlétét tapasztalják meg és éljék át.  A hitelesség a leghangsúlyosabb és ehhez valóságosaknak kell lennünk és jelen kell lennünk az istentiszteleteinken és gyülekezeti programjainkon.  Az emberek nem hallani akarnak a keresztényekről, hanem látni akarják őket akció közben.  Krisztus módszere a leghatékonyabb ma is.

24  „A világnak ma is szüksége van arra, amire ezerkilencszáz évvel ezelőtt volt – Krisztus megismerésére. Nagy reformációs munkára van szükség, és csak Krisztus kegyelme által lehet véghezvinni a fizikai, szellemi és lelki helyreállítást.  Csak Krisztus módszerével lehet igazán az emberekhez férkőzni. A Megváltó az emberek közé vegyült. Javukat akarta. Együttérzést tanúsított irántuk, megnyerte bizalmukat. Azután így szólt hozzájuk: ’ Kövessetek engem!’

25  Személyes szolgálattal kell az emberek közelébe férkőzni. Ha kevesebb időt fordítanánk a prédikálásra, és többet a személyes szolgálatra, nagyobb eredményt látnánk. A szegények terhein könnyíteni, a betegeket gondozni, a szomorkodókat és gyászolókat vigasztalni, a tudatlanokat tanítani, a tapasztalatlanokat tanácsolni kell. Sírjunk a sírókkal és örüljünk az örülőkkel! A meggyőzés erejével, az ima hatalmával – Isten szeretetének erejével – ez a munka nem lesz, nem lehet gyümölcstelen.  /Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomában 91-92. Old. 143-144.angol/

26  az önkéntesség óriási érték a mai társadalomban!  Amikor szükség van a segítségre, mi legyünk az elsők, akik önzetlenül segítünk.  Nagyon sok olyan szociális, környezeti és tarsadalmi ügy van, amiben elől jarhatunk.  Ebbe szívesen kapcsolódik a mai ember.

27  bevonni Isten dicsőítésébe a mai nem hívő embert rendkívüli feladat! (fogorvosom)  Ahhoz, hogy egy istentisztelet evangélizációs alkalom is legyen, Sally Morgenthaler szerint 4 elemet kell tartalmazzon:  „közelség – olyan istentisztelet, ahol megtapasztalható Isten jelenléte;  ismeret - olyan istentisztelet, amely arra koncentrél, hogy kicsoda Krisztus;  sebezhetőség – istentisztelet, amely magába foglalja az Isten előtt való megnyílást és  kölcsönhatás – az Isten imádásában való részvétel.”

28  egy-egy történetben elmondott üzenet és igazság teljesen elfogadható és emészthető.  Az adott bibliai történet részleteinek és hátterének feltárása által mutassuk be az igazságot mai történetek és illusztrációk segítségével.

29

30  A mai ember számára csak a múlt a biztos.  A múlt bizonyosságából merítve tárjuk fel a lelkiség elemeit és vezessük őket abba a misztikus élménybe, amikor Istennel ugyanolyan kapcsolatot alakíthatnak ki, mint a 2000 évvel ezelőtti emberek.

31  nemcsak a számítógép és a digitális technika használatáról van szó, hanem a bibliai tartalom képekkel való alátámasztásáról.

32  minden gyülekezetnek vonzó, mai információkkal ellátott honlapra van szüksége.  Az emberek mielőtt elmennének valahova előtte megpróbálnak Interneten utánanézni annak a helynek.  Az Internet a gyülekezet kirakatja

33  A közösség minden szervezetben hangsúlyossá vált.  Ez külön jó hír a gyülekezetek számára, ahol a misszió a közösségen keresztül történik.  A lelki növekedés is közösségben és közösség által valósul meg.  Előbb a közösséget tapasztalják meg az igazságot keresők, majd a közösség biztonságos keretei között talalják meg Krisztust.

34  az őszinte megnyilvánulás, hibák elismerése, küzdelmek nyílt kezelése inkább érték a mai ember szemében, mint gyengeség.  A csapat általi vezetés részvételre bátorít és azt üzeni, hogy másnak is helye van ebben a közösségben.  Minél többen vesznek részt a vezetésben annál több ember érez bátorítást, hogy döntéseivel gazdagítsa a közösséget és másokat is felhatalmaz ez a stílus a felelősség vállalására.

35


Letölteni ppt "‘Misszió a 21. századi emberért’ 1. Rész Kovács-Bíró János előadása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések