Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1990. évi C. törvény a helyi adókról MUISZ közgyűlés, 2016.04.08. Sousse.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1990. évi C. törvény a helyi adókról MUISZ közgyűlés, 2016.04.08. Sousse."— Előadás másolata:

1 1990. évi C. törvény a helyi adókról MUISZ közgyűlés, 2016.04.08. Sousse

2 Adó alapja: nettó árbevétel, csökkentve: -ELÁBÉ -közvetített szolgáltatások értéke - alvállalkozói teljesítések értéke -anyagköltség -alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés költsége

3 Utazásszervezés fogalma: Kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. Tv. Személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás összeállítása és nyújtása ÁFA tv. (2007. CXXVII.) Az adóalany saját nevében az utasnak nyújtott turisztikai szolgáltatás, melynek teljesítéséhez -saját nevében, -de az utas javára megrendelten -más adóalanyok által teljesített szolgáltatásnyújtás szükséges

4 Közvetített szolgáltatás értéke HIPA tv 52§40. Az adóalany által saját nevében vásárolt és harmadik személlyel (a megrendelővel) ÍRÁSBAN kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon -részben vagy egészben -de VÁLTOZATLAN FORMÁBAN -TOVÁBBÉRTÉKESÍTETT (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke

5 Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben, vagy egészben közvetíti úgy, hogy a -megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége -a számlából a közvetítés ténye (vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti VÁLTOZATLAN FORMÁBAN, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható

6 Főváros értelmezése: Közvetített szolgáltatások esetében a számlában a saját névre, de más javára megrendelt szolgáltatásokat -nevesítve -tételesen -megbontva szükséges feltüntetni ÁFA tv. alapján ez utazásszervező tevékenységnél nem megoldható, így közvetített szolgáltatás értéke a HIPA adóalapjából nem levonható

7 Következmény??: Utazásszervező tevékenységnél a HIPA alapja a teljes árbevétel mértéke 2% Ellenőrzés: 5 évre visszamenőleg Adóhiány+késedelmi kamat+adóbírság???

8 Alvállalkozói teljesítés: Az adóalany által továbbadott (továbbszámlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a PTK. szerinti – ÍRÁSBAN KÖTÖTT -VÁLLALKOZÁSI szerződéses kapcsolatban áll

9 Vállalkozási szerződés: Utazási szerződés: -régi PTK: „Vállalkozás” c. fejezetben szabályozza, -új PTK: „Vállalkozási típusú” szerződések között szabályozza Általános szabályok szerint: EREDMÉNYKÖTELEM! -vállalkozó díj ellenében -eredmény létrehozására köteles -az eredmény megvalósításához alvállalkozókat vehet igénybe

10 FORMAI PROBLÉMÁK: Írásbeliség kérdése Szükséges e a 2001. évi XXXV. tv-ben meghatározott elektronikus aláírás, vagy kétoldalú papír alapú aláírt szerződés? Utazási szerződés: 281/2008 Korm rendel 3§ (1): Az utazási szerződést –annak valamennyi kikötésével együtt- írásban kell megkötni, és papíron vagy –ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más tartós adathordozón az utas rendelkezésre kell bocsátani

11 Utazásszervező/ szolgáltatás nyújtó közötti szerződés -közvetített szolgáltatásnál nincs rá nevesített feltétel -alvállalkozói teljesítésnél: PTK szerint írásban kötött szerződés Felmerülő kérdések: -Online szállásfoglaló rendszerek? -Online repülőjegy foglaló rendszerek? -Múzeumi belépőjegyek?

12 MUISZ lépései -Adhoc Bizottság felállítása: Közgazdasági Bizottság (Falus János), Hajdú Attila, Simon András, Füri Mihályné -Tagszervezetektől információ kérés lezárult és folyamatban lévő ellenőrzésekről -NGM formális és informális egyeztetések -adótanácsadó iroda megbízása állásfoglalás kérés benyújtására (ORIENT TAX) az NGM Adóügyekért Felelős Államtitkárságára -lobbitevékenység


Letölteni ppt "1990. évi C. törvény a helyi adókról MUISZ közgyűlés, 2016.04.08. Sousse."

Hasonló előadás


Google Hirdetések