Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország a második világháborúban Főméltóságú Úr! Szószegők lettünk - gyávaságból - a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország a második világháborúban Főméltóságú Úr! Szószegők lettünk - gyávaságból - a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet."— Előadás másolata:

1 Magyarország a második világháborúban Főméltóságú Úr! Szószegők lettünk - gyávaságból - a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk - mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok. Teleki Pál

2 A „fegyveres semlegesség” sikere  A háború árnyéka - 1939. május 28-29 Ogy választások  kormánypárt 70%-os siker  Megerősíti Telekit koncepciója helyességében  fegyveres semlegességben  A fegyveres semlegesség lényege  németbarátság a területi revízió miatt, de a  nyugati hatalmakkal is jó kapcsolat  Fegyverkezés, de a háborúba  belépni  magyar haderő a háború után magyar érdekek nyomatékául szolgál

3  Mitől tart Teleki?  Az I. vh. után   hadsereg   Forradalmak Trianon   haderő kell elkerüléséhez  ’39. 09.01. Teleki  a Lengyelország elleni támadást  határmegnyitás, kb.150.000 lengyel menekült  Európai háború  konjunktúra:  Háború hatását  érezni  munkanélküliség   termelés, bérek 

4  A fegyveres semlegesség – biztosítani a jövőt  5 millió dollár letét USA-ban - emigrációs kormány fontolása (’40 márc.)  Új revíziós siker a láthatáron  Szovjet (jún.) ultimátum Romániának  Besszarábia  Magyar követelés Romániával szemben  akár háború árán is  Német felszólítás  magyar-román tárgyalások (08.16-24.)  sikertelen A „fegyveres semlegesség” veszélye

5 A második bécsi döntés  Újabb döntőbíráskodás – német-olasz  1940. augusztus 30. - második bécsi döntés  Magyarországhoz csatolták Észak-Erdélyt és a Székelyföldet  43 591 km 2  2 185 546 lakos, amelyből 1 123 216 magyar  Dél-Erdélyben 400 000 magyar marad  Erdélyi bevonulás szept. 5-13.

6 A második bécsi döntés aláírása 1940. augusztus 30-án.

7 Nagy Vilmos tábornok Marosvásárhelyen, ‘40. szeptember 10 Díszszemle Kolozsvár főterén, ‘40. szeptember Bevonulás Nagyváradra, ‘40. szeptember 6.

8 Bevonulás Nagyváradra

9 A kolozsvári díszszemle

10 Zászlófelvonás Sósmezőnél a történelmi határon

11  II. bécsi döntés  egyre erősebb a német kötödés  ‘40. nov. 30. – csatlakozás a háromhatalmi egyezményhez  Volksbund (náci) az egyetlen törv. szervezet  Mezőgazdasági export tovább   Szélsőjobboldali tendenciák további erősödése  Szálasi kiszabadul a börtönből  3. zsidótörvény előkészítése  Veszélyes a tendencia - a külpolitikai egyensúly fenntartása  tárgyalások Jugoszláviával  nyugatbarát állam  kapcsolat tartani Angliával, USA-val  1940. december 12. - Jugoszláv - magyar örökbarátsági egyezmény A siker „ára”

12  Német diplomácia erőfeszítése  Jugoszlávia bevonása  Támogatják a jugoszláv-magyar tárgyalásokat  Német diplomácia sikere  Jugoszlávia csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez (’41. márc.)  ‘41. márc. 25. angolbarát fordulat (a háromhatalmi egyezményt  )  Német döntés  támadás  ‘41. ápr. 2. német felkérés a Jugoszlávia elleni háborúra  A fegyveres semlegesség feladása

13 Anglia jegyzékét ad át  csapatok átengedése  diplomáciai kapcsolatok   ha fegyveresen is részt vesz  hadüzenet  Teleki dilemmája  háború vagy béke  csapatok átengedése  örökbarátsági egyezmény   ellenállás  (német) szövetségesi hűség   A dilemma feloldása  öngyilkosság ‘41. ápr. 3.  Bárdossy lesz a miniszterelnök  Ápr. 06. német támadás  10. önálló Horvátország kikiáltása  ‘41. ápr. 07. Anglia  1941. ápr. 11. Magyarország diplomáciai kapcsolatok bevonul Délvidékre

14  A Délvidék visszafoglalása  Magyarországhoz kerül  Bácska, a „baranyai háromszög”, Muraköz, Mura vidék  11 417 km2  1 025 508 lakossal, amelyből 375 335 magyar  Teleki politikája a „fegyveres semlegesség” végleg   Délszláv partizántevékenység  „újvidéki vérengzés” Belépés a háborúba

15

16 Harcok Zomborban Eszéki híd védelmét ellátó magyar légvédelmi gépágyú tüzelőállásban Az 1. felderítő-zálszlóalj oszlopa pihenőben Toldi közepes magyar harckocsi

17 Határmenti többsoros harckocsiakadály Vasúti őrháznak álcázott közepes vasbeton erőd

18

19 A Délvidék visszafoglalása Teleki Pál és utódja, Bárdossy László Az „újvidéki vérengzés”

20 Háború a Szu-val  Előzmény: Werth Henrik vkf. emlékirata máj. 06.  A kormány elveti Werth javaslatát  ‘41. jún. 22. - Németország támadása a SZU ellen  ‘41. jún. 23. Molotov  moszkvai m. nagykövet üzeni   követelése a Szu.-nak, Romániával szembeni további revíziót  ellenzi  Német támadás - a magyar támogatást  kérik, de  a románok és szlovákok már bekapcsolódtak 

21 ha Magyarország kimarad a gyors diadalból  „revízió revíziója” bekövetkezhet  Váratlan esemény „segítsége”  ‘41. jún. 26. Kassa, Munkács, Rahó bombázása – szovjetek  ‘41. június 27. - Magyarország hadüzenete a Szu.-nak  1941. július 1: tényleges hadműveletek;  A hadba lépés következményei  ‘41. dec. 7. Nagy-Britannia hadat üzen Magyarországnak  ‘41. dec. 12. Magyarország hadat üzen az USA-nak ?!?

22 …és a posta épülete a bombázás után Egy kassai utca …

23 Az 1. páncéloshadosztály alakulatai Esztergom-tábor, 1942 40 mm-es légvédelmi gépágyú tüzelőállásban Fogatolt tüzérek a keleti fronton Magyar lovasság átvonul egy elfoglalt szovjet városon

24 A háború jelentkezése az országban  Az államhatalom háborús intézkedései  német igényeknek megfelelő árukivitel  jegyrendszer fokozatos bevezetése  katonai bíráskodás hatáskörének kiterjesztése  szabadságjogok korlátozása  Legális ellenzéki szervezetek ellen fellépés Különböző szervezetek betiltása  munkaszolgálat bevezetése (baloldaliak és zsidók ellen)  ‘41. augusztus 8.: harmadik zsidótörvény (tilos a házasság, nemi kapcsolat is fajgyalázás)

25  Munkaszolgálat bevezetése (baloldaliak és zsidók ellen)  ‘41. augusztus 8.: harmadik zsidótörvény (tilos a házasság, még a nemi kapcsolat is  fajgyalázás)  ‘41 ősz; a hitleri blitzkrieg kudarca  Mo. egyre óvatosabb politikát folytat  ‘41 vége – Horthy-Bethlen csoport megelégeli  Bárdossy egyre több engedményt tesz a németeknek  pl.: ‘42 jan. - Ribbentrop, Wilhelm Keitel tábornagy Bp.-en Bárdossy kötelezettségvállalása egy hadsereg küldésére a keleti frontra  ‘42. márc. 9. - Bárdossy menesztése  Kállay Miklós miniszterelnök

26  Háborús intézkedések  Háborúellenes mozgalom megélénkülése  ‘41. okt. 6.  megemlékezés a Batthyány-örökmécsesnél  nov. 1.  néma tüntetés Kossuth és Táncsics sírjánál  a Népszava karácsonyi száma  ’42 február  megalakult a Magyar Történelmi Emlékbizottság  ’43 márc. 15.  háborúellenes tüntetés a Petőfi-szobornál Németellenes mozgalom kibontakozása Batthyány-örökmécses


Letölteni ppt "Magyarország a második világháborúban Főméltóságú Úr! Szószegők lettünk - gyávaságból - a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések