Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TERMOLÍZIS SZABÁLYOZÁSI ALTÉMA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2014. szeptember 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TERMOLÍZIS SZABÁLYOZÁSI ALTÉMA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2014. szeptember 4."— Előadás másolata:

1 TERMOLÍZIS SZABÁLYOZÁSI ALTÉMA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2014. szeptember 4.

2 TERMOLÍZIS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ Dr. Farkas Hilda Dr. Gosztonyi Ádám SZIE-GAEK A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

3 A piaci igények és a szükségletek, valamint a technológiai lehetőségek ismeretében egy szakmapolitikai javaslatcsomag kidolgozása Egységes, szilárd álláspont kialakítása a hőbontás, mint hulladék- hasznosítási, illetve energia, alapanyag előállítási technológia kapcsán A javaslatcsomag – megvitatása a szakmai és tudományos körökkel valamint a civil szervezetekkel – szabályozási javaslat bemutatása a döntéshozók felé A KUTATÁS CÉLJA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

4 A jelenlegi szabályozási környezet áttekintése – A hőbontásos technológiák EU és hazai jogi és gazdasági szabályozásának, engedélyeztetésének vizsgálata – A hőbontásos hulladékkezelési eljárások termékeire, azok értékesítési lehetőségeire vonatkozó gazdasági szabályozó eszközök áttekintése – Nemzetközi jogalkotási és jogalkalmazási jó gyakorlatok és problémák összegyűjtése és elemzése – Az iparjogvédelmi szabályok összegyűjtésére Szakmapolitikai javaslat csomag elkészítése – Szakmapolitikai javaslat csomag elkészítése, amely tartalmazza a pirolízissel és hasonló technológiákon alapuló hulladékkezelés végzéséhez szükséges jogszabály változásokat, azok indoklását. A KUTATÁS FÁZISAI TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

5 Jelenleg hatályos műszaki, hulladékgazdálkodási, levegőtisztasági és egyéb vonatkozó környezetvédelmi szabályozási háttér (HU, EU, USA) Az alkalmazott gazdasági szabályozó eszközök (HU, EU) A technológiákra vonatkozó speciális szabályok (HU, EU) Az iparjogvédelemmel kapcsolatos szabályok (HU, EU) Főbb szabályozási javaslati irányok – Ezek egyeztetése Záró tanulmány, benne szakmapolitikai javaslatcsomag MÉRFÖLDKÖVEK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

6 Engedélyezés Működtetés – Hulladék átvétel – Technológiai követelmények – Kibocsátások Ellenőrzés – Bevallás, adatszolgáltatás Bezárás LEGFONTOSABB MŰSZAKI SZABÁLYOK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

7 Az engedélyezés általános feltételei: a Hulladéktörvényben és egyes végrehajtási rendeletekben – A telephely engedélyezésről, a hulladék égetésről, a hulladékgazdál- kodási tevékenységek hatósági engedélyezéséről, és szükség szerint az állati hulladékokról szóló rendeletek Az engedélyezés speciális feltételei: a Környezetvédelmi törvényben megfogalmazott környezeti hatásvizsgálat, BAT, egységes környezet- használati engedély (EKHE) – Környezeti hatásvizsgálat: kötelező, (EKHE engedély) vagy a hatóság által előírt, nem EKHE köteles esetekben, ekkor előzetes vizsgálat is – függ: létesítmény jellemzői, környezeti hatás, hatásterület Az engedély tartalma: – Hulladékkezelés, vízgazdálkodás, kibocsátások ENGEDÉLYEZÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 jelentős környezeti hatás esetén

8 A hulladék átvétele: – A beérkező hulladék átvétele előtt meg kell határozni minden hulladékfajta tömegét, a hulladékjegyzék kategóriái szerint – veszélyes hulladék esetén kirakodás előtt reprezentatív minták vétele Üzemeltetés: – Salak és a tűztéri hamu összes TOC kisebb legyen, mint 3%, vagy az izzítási veszteség kevesebb legyen, mint a maradékanyag száraz tömegének 5%-a – Technológiai paraméterek: gáz hőmérséklet min. 2 mp 850 o C, 1 % szerves klórtartalom esetén 1100 o C, ettől a felügyelőség eltérést engedélyezhet Légszennyező anyagok kibocsátási határértékei: – A hulladékégetésről szóló jogszabály szerint MŰKÖDTETÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

9 Monitoring: – Az engedélyben meghatározott gyakorisággal a kibocsátások, illetve a környezeti állapot rendszeres mérése (módszerek, szabványok) Telephelyi nyilvántartás: – A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló rendelet szerint, a hulladékkezelőre vonatkozóan Adatszolgáltatás: – HIR, LAIR, (FAVI) szerint Hatósági ellenőrzés: – Bevallások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés ELLENŐRZÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

10 Az Ipari Kibocsátások Irányelv alapján: – 2013 január 7. után: engedélyhez alapállapot jelentés – Minimálisan tartalmazza a terület aktuális, esetleg korábbi használatával kapcsolatos információkat, a mérésekkel kapcsolatos információkat kiindulási és aktuális állapotra – Bezárás alkalmával végpállapot jelentés – Ha szükséges, kármentesítési kötelezés, az aktuális és jóváhagyott jövőbeni területhasználatra tekintettel BEZÁRÁS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

11 A hulladék keletkezésével kapcsolatos gazdasági szabályozók – Termékdíj, kötelező betétdíj, (bányajáradék, kitermelési járulék) A hulladék kezelésével kapcsolatos gazdasági szabályozók – Lerakási járulék, környezetterhelési díj, pénzügyi biztosíték és céltartalék képzés A késztermékre vonatkozó gazdasági szabályozók – Jövedéki szabályozás – Zöld áram átvétel GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

12 AZ ALAP PROBLÉMA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Termolízis KÁT Égetés IPPC IED Hulladék szabályozás Jövedéki szabályozás Termékdíj

13 A szabályozási lehetőségeknek a felsorolása, amelyek megkönnyíthetik a pirolízis előnybe részesítését, a pirolízis hazai elterjedésének elősegítését. A szabályozási javaslat célja olyan szabályozási elemek felvetése, amelyek külön-külön előrelépést jelentének, együtt pedig kifejezetten támogatnák a pirolízis elterjedését. Igyekeztünk figyelembe venni a szabályozási elveket, mind közjogi, mind környezeti jogi szempontból. Olyan szabályozási javaslat nyilvánvalóan kizárásra kerülhet, amely a szabályozási elvekkel ellentétben áll. (Pl. a pirolízis egyáltalán ne legyen engedély, vagy bejelentés köteles). Nem vettük figyelembe a vélt politikai realitásokat, a költségvetés szempontjait, illetve véglegesként eldönteni szándékozott szakpolitikai álláspontokat (a szabályozási javaslat igyekszik „feszegetni a határokat”). A SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT - CÉL TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

14 I.Javaslat: a pirolízis gáz hulladék státuszának megszűnésére vonatkozó kritérium rendszer kidolgozása II.Javaslat: a pirolízis olaj hulladék státuszának megszűnésére vonatkozó kritérium rendszer kidolgozása vegyipari feldolgozás céljából III.Javaslat: a pirolízis olaj hulladék státuszának megszűnésére vonatkozó kritérium rendszer kidolgozása energetikai felhasználás céljából IV.Javaslat: a Ht. 15. § (4) bekezdése utolsó mondatának törlése „veszélyes hulladékot kizárólag veszélyes hulladék égetőben lehet kezelni” FOGALOM, ALAPVETŐ SZABÁLYOK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

15 V.Javaslat: A pirolízis, mint tevékenység sajátosságaira tekintettel meg kell határozni, hogy a pirolízis tevékenység milyen technikai feltételek között végezhető, meg kell határozni, hogy ezek a feltételek mennyiben különbözőek, illetve azonosak a hulladékégetéssel kapcsolatos szabályozásban meghatározott technikai feltételekkel. VI.Javaslat: Meg kell határozni, hogy a pirolízis üzem üzemeltetésének, milyen környezeti kibocsátási feltételeknek kell megfelelnie. Az Égetés rendeletben kapna egy fejezetet FOGALOM, ALAPVETŐ SZABÁLYOK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

16 A Ht.-ben szereplő felhatalmazás nem egyértelmű, mivel szerepel benne a „kritérium” szó (ezt egyértelműen a hulladék státusz megszűnésének műszaki előírásaival kapcsolatban használják), miközben a helyes szóhasználat „feltétel” lehetne VII.Javaslat: a Ht. 88. § (1) bekezdése 29. pontjának módosítása a következők szerint: – a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes feltételeket, valamint a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatos tanúsítás rendjét, a tanúsításra jogosult szervezetekre vonatkozó szabályokat” VIII.Javaslat: a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes feltételek tartalmi elemeire az alábbiak szerint: – Az eljárás kezdeményezése – A kritériumok tartalmi követelményei – A kritériumok véleményezésében résztvevők köre – A műszaki javaslat elfogadásának rendje HULLADÉK STÁTUSZ VÉGE TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

17 IX.Javaslat: a Ht. 88. § (2) bekezdése egészüljön ki a következővel: 9. a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes kritériumokat X.Javaslat: a Ht. 10. § (4) bekezdését javasoljuk az alábbiak szerint: „A hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert az arra feljogosított tanúsító szervezet legalább három évente ellenőrzi.” AZ EOW-HEZ SZÜKSÉGES HT. MÓDOSÍTÁSOK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

18 XII.Javaslat: Meg kell vizsgálni, hogy az egyes engedélyezési fajták közül melyik esetében, milyen egyszerűsítés képzelhető el. Ennek kidolgozására később fog sor kerülni ADMINISZTRATÍV KÖNNYÍTÉSEK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

19 XIII.Javaslat: A környezetvédelmi hatóság döntése alapján a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek körében a pirolízis csak 50t/nap kapacitás fölött legyen hatásvizsgálat köteles XIV.Javaslat: Amennyiben a pirolízis eredményeként létrejött anyag terméknek minősül, a termék felhasználásához szükséges üzem működtetése esetén az engedélyeztetési feltételek könnyítése javasolt. XV.Javaslat: az egységes környezethasználati engedélyezés megadása esetén a környezethasználónak ne kelljen külön vízjogi létesítési, illetve üzemeltetési engedélyt kérnie, hanem az vízjogi szabályokat, a hulladékkezelési engedély szabályainak megjelenítése mintájára az egységes környezethasználati engedély tartalmazza XVI.Javaslat: külön jogszabály kerüljön kiadásra, amely megállapítaná a kis kapacitású (50t/nap alatt) pirolízis tevékenység esetén kötelezően betartandó feltételeket XVII.Javaslat: a kis kapacitású (50t/nap alatt) pirolízis tevékenység esetén kerüljön eltörlésre a telepengedély kötelezettség, továbbá meg lehet szüntetni az igazgatás szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget is. ENGEDÉLYEZÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

20 Amennyiben sajátos szabályok kerülnek megfogalmazásra a hulladék égetés szabályaihoz képest (lásd: V. és VI. Javaslat), akkor ezen szabályok körében egyszerűbb engedélyeztetési feltételek is megfogalmazásra kerülhetnek. XVIII.Javaslat: az égetés rendeletbe kerüljenek egyszerűbb engedélyeztetési feltételek ÉGETŐS RENDELET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

21 a pirolízis útján előállított üzemanyag és tüzelőanyag mennyisége nem jelentős, és várhatóan nem is lesz összemérhető az így előállított mennyiség az elsődleges energiahordozókéval ennek okán a költségvetési bevétel minimális, azonban fölösleges adminisztrációs terhet jelent azon keveseknek, akik ezt az eljárást alkalmazzák a javaslat szolgálná a fenntarthatóság elveit, miszerint segítené a másodlagos tüzelőanyagok előállításának és felhasználásának növekedését az elsődleges energiaforrásokkal szemben XIX.Javaslat: a pirolízis tevékenység eredményeként létrejött termék kerüljön ki a jövedéki szabályozás hatálya alól GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

22 A termékdíj törvény 16. §-a előírja, hogy: Az anyagában történő hasznosítás mértéke termék- és anyagáramonként legalább 75%-ot el kell érjen, termék- és anyagáramonként az energetikai hasznosítás legfeljebb 25%-os arányban vehető figyelembe. XX.Javaslat: termékdíj szabályozás keretében kerüljön megemelésére a hasznosítás keretében elismerhető energetikai hasznosítás részaránya egyes hulladék áramonként legalább arra a szintre, amelyet az egyes EU hulladékhasznosítási célértékek az anyagában történő hasznosítási arányra tekintettel megengednek A hulladékból előállított termék gyártása során képződő maradékok lerakása után kell lerakási járulékot fizetni, miközben a törvény a nem veszélyes termelési hulladékok lerakását teljes mértékben mentesíti a járulék fizetés alól. XXI.Javaslat: a pirolízis tevékenység eredményeként létrejött maradék anyagok lerakása esetén ne kelljen lerakási járulékot fizetni GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

23 XXII.Javaslat: kerüljön korlátozás alá a gumi hulladék hasznosítási célú felhasználása a lerakókban XXIII.Javaslat: kerüljön bevezetésre az energetikai hasznosítás esetén az átadási jegyzőkönyv, amely tartalmazza a beszállított hulladék égetés szempontjából legfontosabb szennyező paramétereit. PÉNZ PÉNZ PÉNZ! GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

24 Műhelyvita: 2014. 06. 30 AZ EGYEZTETÉS - MEGHÍVOTTAK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 1. Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 2. HUMUSZ Hulladék Munkaszövetség 3. Közép-Tisza-vidéki KTF 4. Magyar Ásványolaj Szövetség 5. Magyar Bioetanol Szövetség 6. Magyar Gépjármű Szövetség 7. Magyar Gumiipari Szövetség 8. Magyar Innovációs Szövetség 9. Magyar Megújuló Energia Szövetség 10. Magyar Vegyipari Szövetség 11. Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 12. Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége 13. Szent István Egyetem érintett kutatói

25 AZ EGYEZTETÉS – VÉLEMÉNYEK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Felkért opponens: Prof Ligetvári Ferenc Írásbeli vélemények: Edward Someus (biochar S&T senior engineer), 3R Zero Emission Pirolízis processing & carbon refinery Dr. Lukács Pál, főiskolai tanár, Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, fejlesztési és kommunikációs igazgató, ALCUFER Kft. Szigeti Géza, környezetvédelmi igazságügyi szakértő Pintér István, ügyvezető, Envicare Kft Gelencsér Gábor és Ízing András, a Fehérvárcsurgón alkalmazott technológiafejlesztő mérnökei István Gábor, stratégiai igazgató, DRON Industries s.r.o. magyarországi fióktelepe Balogh István - Magyar Gumiipari Szövetség: Váradi Viktor, New Energy Kft.:

26 AZ EGYEZTETÉS – VÉLEMÉNYEK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Felkért opponens: Prof Ligetvári Ferenc Szóbeli vélemények: Dr. Wégner Krisztina – Főosztályvezető, OHÜ Koordinációs Főosztály Dr. Szikla Zoltán – ügyvezető, Hamburger Hungária Kft Dr. Kovács László- Elnök, KSZGYSZ Dr. Auer Róbert – kutatási innovációk vezetője, MOL Galli Miklós – alelnök, CSAOSZ Nagy Péter ügyvezető, Pirolízis Projekt Kft Kónya Károly – KTV Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelősség Írásbeli véleményt várunk még: OHÜ KTV Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelősség

27 AMI MÉG HÁTRA VAN TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 A beérkezett vélemények összegzése A javaslatcsomag átdolgozása Végső jelentés összeállítása

28 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015


Letölteni ppt "TERMOLÍZIS SZABÁLYOZÁSI ALTÉMA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2014. szeptember 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések