Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26."— Előadás másolata:

1 TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

2 A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

3 A piaci igények és a szükségletek, valamint a technológiai lehetőségek ismeretében egy szakmapolitikai javaslatcsomag kidolgozása Egységes, szilárd álláspont kialakítása a hőbontás, mint hulladék- hasznosítási, illetve energia, alapanyag előállítási technológia kapcsán A javaslatcsomag – megvitatása a szakmai és tudományos körökkel valamint a civil szervezetekkel – szabályozási javaslat bemutatása a döntéshozók felé A KUTATÁS CÉLJA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

4 A hőbontásos technológiák EU és hazai jogi és gazdasági szabályozásának, engedélyeztetésének vizsgálata A hőbontásos hulladékkezelési eljárások termékeire, azok értékesítési lehetőségeire vonatkozó gazdasági szabályozó eszközök áttekintése Nemzetközi jogalkotási és jogalkalmazási jó gyakorlatok és problémák összegyűjtése és elemzése Az iparjogvédelmi szabályok összegyűjtésére Szakmapolitikai javaslat csomag elkészítése, amely tartalmazza a pirolízissel és hasonló technológiákon alapuló hulladékkezelés végzéséhez szükséges jogszabály változásokat, azok indoklását. A KUTATÁS FÁZISAI TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

5 Jelenleg hatályos műszaki, hulladékgazdálkodási, levegőtisztasági és egyéb vonatkozó környezetvédelmi szabályozási háttér (HU. EU, USA) Az alkalmazott gazdasági szabályozó eszközök (HU, EU) A technológiákra vonatkozó speciális szabályok (HU, EU) Az iparjogvédelemmel kapcsolatos szabályok (HU, EU) Főbb szabályozási javaslati irányok – Ezek egyeztetése Záró tanulmány, benne szakmapolitikai javaslatcsomag MÉRFÖLDKÖVEK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

6 Engedélyezés Működtetés – Hulladék átvétel – Technológiai követelmények – Kibocsátások Ellenőrzés – Bevallás, adatszolgáltatás Bezárás LEGFONTOSABB MŰSZAKI SZABÁLYOK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

7 Az engedélyezés általános feltételei: a Hulladéktörvényben és egyes végrehajtási rendeletekben – A telephely engedélyezésről, a hulladék égetésről, a hulladékgazdál- kodási tevékenységek hatósági engedélyezéséről, és szükség szerint az állati hulladékokról szóló rendeletek Az engedélyezés speciális feltételei: a Környezetvédelmi törvényben megfogalmazott környezeti hatásvizsgálat, BAT, egységes környezet- használati engedély (EKHE) – Környezeti hatásvizsgálat: kötelező, (EKHE engedély) vagy a hatóság által előírt, nem EKHE köteles esetekben, ekkor előzetes vizsgálat is – függ: létesítmény jellemzői, környezeti hatás, hatásterület Az engedély tartalma: – Hulladékkezelés, vízgazdálkodás, kibocsátások ENGEDÉLYEZÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 jelentős környezeti hatás esetén

8 A hulladék átvétele: – A beérkező hulladék átvétele előtt meg kell határozni minden hulladékfajta tömegét, a hulladékjegyzék kategóriái szerint – veszélyes hulladék esetén kirakodás előtt reprezentatív minták vétele Üzemeltetés: – Salak és a tűztéri hamu összes TOC kisebb legyen, mint 3%, vagy az izzítási veszteség kevesebb legyen, mint a maradékanyag száraz tömegének 5%-a – Technológiai paraméterek: gáz hőmérséklet min. 2 mp 850 o C, 1 % szerves klórtartalom esetén 1100 o C, ettől a felügyelőség eltérést engedélyezhet Légszennyező anyagok kibocsátási határértékei: – A hulladékégetésről szóló jogszabály szerint MŰKÖDTETÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

9 Monitoring: – Az engedélyben meghatározott gyakorisággal a kibocsátások, illetve a környezeti állapot rendszeres mérése (módszerek, szabványok) Telephelyi nyilvántartás: – A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló rendelet szerint, a hulladékkezelőre vonatkozóan Adatszolgáltatás: – HIR, LAIR, (FAVI) szerint Hatósági ellenőrzés: – Bevallások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés ELLENŐRZÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

10 Az Ipari Kibocsátások Irányelv alapján: – 2013 január 7. után: engedélyhez alapállapot jelentés – Minimálisan tartalmazza a terület aktuális, esetleg korábbi használatával kapcsolatos információkat, a mérésekkel kapcsolatos információkat kiindulási és aktuális állapotra – Bezárás alkalmával végpállapot jelentés – Ha szükséges, kármentesítési kötelezés, az aktuális és jóváhagyott jövőbeni területhasználatra tekintettel BEZÁRÁS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

11 A hulladék keletkezésével kapcsolatos gazdasági szabályozók – Termékdíj, kötelező betétdíj, (bányajáradék, kitermelési járulék ) A hulladék kezelésével kapcsolatos gazdasági szabályozók – Lerakási járulék, környezetterhelési díj, pénzügyi biztosíték és céltartalék képzés A késztermékre vonatkozó gazdasági szabályozók – Jövedéki szabályozás – Zöld áram átvétel GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

12 Termékdíj: – A csomagolás, gumi és elektronikai hulladékok esetén csökkenti a hőbontáshoz rendelkezésre álló anyagok mennyiségét, kivétel: válogatási maradékok – A hőbontásos hulladék kezelés input anyagait elsősorban az egyéb hulladékáramok között kell keresni, pl. roncsautó, vegyesen gyűjtött háztartási hulladékból készített RFD, biohulladék, építési-bontási hulladékok műanyag komponensei Kötelező betétdíj: – Jelenleg tervezés alatt – Csökkenti a hozzáférhető anyagot (műanyag) HULLADÉK KELETKEZÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

13 Lerakási járulék: – Elősegíti a termikus hasznosítási formákat Környezetterhelési díj: – Levegőterhelési díj, vízterhelési díj fizetési díj, (talajterhelési díj) – Az a kibocsátó, aki hulladékhasznosítást végez, az új termékbe beépülő hazai hulladék mennyisége arányának megfelelően jogosult a negyedévenként esedékes levegő- és vízterhelési díjelőleget csökkenteni Céltartalék képzés, pénzügyi biztosítékadás, biztosítás: – A hőbontásos alapon működő hulladék hasznosító művek létesítésekor, engedélyezése és üzemeltetése során számolni kell ezekkel a többlet költségekkel HULLADÉK KEZELZÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

14 Jövedéki szabályozás: – Ennek hatálya alá tartoznak az egyébásványolaj termékek – Kapcsolt hő- és energiatermelésre történő fölhasználása adómentes – Üzemanyagként való fölhasználása adózik – Kivéve: kísérleti fejlesztés keretében bioüzemanyagnak benzinbe vagy gázolajba adózottan történő bekeverését, amennyiben azt a NAV-nak előzetesen bejelentették – Jövedéki biztosíték: hulladék kezelés esetén csökkentett mértékű Zöld áram átvétele: – A hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai kedvezőek KELETKEZŐ TERMÉK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

15 Iparjogvédelmi oltalmi formák: – Szabadalommal oltalmazható műszaki megoldás – Használatiminta-oltalom – Forma-tervezési minta-oltalom – Oltalom lejártával: kiegészítő oltalom Szabadalmi oltalom érvényesítésének folyamata : – Alaki vizsgálati szakasz – Érdemi vizsgálati szakasz – A szabadalom megadása IPARJOGVÉDELEM TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

16 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET Dr. Farkas Hilda kszgysz@kszgysz.hu A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015


Letölteni ppt "TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések